Ak v apke Pages, Numbers alebo Keynote nemôžete pridať mediálny súbor do dokumentu s aktivovanou spoluprácou

Ak sa zobrazí upozornenie, že do dokumentu s aktivovanou spoluprácou nemôžete pridať súbor obrázka, súbor s filmom alebo audiosúbor, zmenšite veľkosť súboru alebo zmenšite celý dokument. 

Vzhľadom na veľkosť mediálneho súboru, ktorý sa pokúšate pridať, sa môže stať, že dokument bude na spoluprácu príliš veľký. Limity veľkosti pre dokumenty s aktivovanou spoluprácou sú 2 GB na dokument zdieľaný prostredníctvom apiek iWork a iCloudu a 1 GB na dokument zdieľaný prostredníctvom služby Box.

Zmenšenie veľkosti mediálneho súboru

Na zmenšenie veľkosti súboru obrázka, súboru s filmom alebo audiosúboru môžete použiť tieto apky pre Mac:

Po zmenšení veľkosti mediálneho súboru ho skúste pridať do dokumentu s aktivovanou spoluprácou. Ak mediálny súbor stále nemôžete pridať, zmenšite veľkosť celého dokumentu.


Zmenšenie dokumentu

Na Macu môžete zmenšiť celý dokument apky Pages, Numbers alebo Keynote, aby ste na ňom mohli spolupracovať s ďalšími používateľmi. Apka automaticky zníži rozlíšenie obrázkov, oreže filmy a audiosúbory alebo zmení formát či kvalitu filmov.

  1. Ak dokument vlastníte a zdieľate ho, zastavte zdieľanie dokumentu, tabuľky alebo prezentácie.
  2. Otvorte dokument a vyberte Súbor > Zmenšiť veľkosť súboru.
  3. Vyberte úpravy, ktoré chcete vykonať. V hornej časti okna je zobrazená aktuálna veľkosť dokumentu a tiež to, o koľko sa zmenší po vykonaní vybratých úprav.
  4. Zmenšite súbor:
    • Ak chcete použiť nastavenia na pôvodný dokument, vyberte Zmenšiť tento súbor.
    • Ak chcete použiť nastavenia na kópiu dokumentu a zachovať pôvodný dokument, vyberte Zmenšiť kópiu. Zadajte názov kópie dokumentu a vyberte, kam chcete kópiu uložiť. Potom kliknite na Uložiť.
  5. Pozvite iných používateľov na spoluprácu na dokumente.


Ak stále nemôžete pridať mediálny súbor do dokumentu s aktivovanou spoluprácou


Ak dokument s aktivovanou spoluprácou obsahuje poškodený mediálny súbor

Ak dokument s aktivovanou spoluprácou obsahuje poškodený mediálny súbor, zastavte zdieľanie dokumentu, nahraďte súbor a potom obnovte zdieľanie dokumentu. Ak sa poškodený mediálny súbor nachádza v zdieľanom priečinku, dokument potiahnutím presuňte z priečinka, nahraďte súbor a potom dokument potiahnutím presuňte späť do zdieľaného priečinka.

Dátum zverejnenia: