Konvertovanie skladby do iného formátu pomocou apky Hudba alebo iTunes pre Windows

Prečítajte si, ako skonvertovať skladbu do iného formátu a ponechať si kópiu originálu.

Apku Hudba na Macu alebo iTunes pre Windows na PC môžete používať na konvertovanie súborov skladieb medzi komprimovanými a nekomprimovanými formátmi. Do hudobnej knižnice môžete napríklad importovať niektoré nekomprimované súbory v komprimovanom formáte, aby sa ušetrilo miesto na disku. Príkladom komprimovaných formátov sú formáty MP3 a Kódovač Apple Lossless. Príkladom nekomprimovaných formátov sú formáty AIFF a WAV.

V nasledujúcich prípadoch by ste nemali zaznamenať zníženie kvality zvuku: 

 • Konverzia medzi nekomprimovanými formátmi
 • Prechod od komprimovaného formátu k nekomprimovanému

V nasledujúcich prípadoch je možné zaznamenať zníženie kvality zvuku:

 • Konverzia medzi komprimovanými formátmi
 • Prechod od nekomprimovaného formátu ku komprimovanému

Prečítajte si viac o komprimovaní audia.

Ak chcete hudbu previesť do iného formátu, najlepšie výsledky dosiahnete, keď ju znova naimportujete z pôvodného zdroja s použitím nového formátu kódovania.

Konvertovať je možné formát skladieb, ktoré máte v hudobnej knižnici, v priečinku alebo na disku.

Konvertovanie skladieb v hudobnej knižnici

Postupujte podľa krokov určených pre vaše zariadenie.

Na Macu

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. V lište vyberte Hudba > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Súbory a potom kliknite na Nastavenia importu.
 4. Kliknite na menu vedľa položky Importovať pomocou a potom vyberte formát kódovania, do ktorého chcete skladbu skonvertovať.
 5. Kliknite na OK.
 6. V knižnici vyberte skladby, ktoré chcete skonvertovať.
 7. Vyberte Súbor > Konvertovať a potom vyberte Vytvoriť [formát] verziu.

Nové súbory skladieb sa v knižnici zobrazia vedľa pôvodných súborov.

Na PC

 1. Otvorte iTunes pre Windows.
 2. V lište vyberte Upraviť > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Všeobecné a potom kliknite na Nastavenia importu.
 4. Kliknite na menu vedľa položky Importovať pomocou a potom vyberte formát kódovania, do ktorého chcete skladbu skonvertovať.
 5. Kliknite na OK.
 6. V knižnici vyberte skladby, ktoré chcete skonvertovať.
 7. Vyberte Súbor > Konvertovať a potom vyberte Vytvoriť [formát] verziu.

Nové súbory skladieb sa v knižnici zobrazia vedľa pôvodných súborov.

Konvertovanie skladieb zo súborov v priečinku alebo na disku

Môžete importovať skladby do apky Hudba alebo iTunes pre Windows a súčasne ich konvertovať. V hudobnej knižnici sa vytvorí skonvertovaná kópia súboru, a to podľa nastavení v apke Hudba alebo iTunes pre Windows.

Ak chcete konvertovať všetky skladby v priečinku alebo na disku, postupujte podľa krokov pre svoje zariadenie.

Staršie zakúpené skladby sú kódované vo formáte Chránené AAC, ktorý bráni ich konvertovaniu.

Na Macu

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. V lište vyberte Hudba > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Súbory a potom kliknite na Nastavenia importu.
 4. Kliknite na menu vedľa položky Importovať pomocou a potom vyberte formát kódovania, do ktorého chcete skladby skonvertovať. 
 5. Kliknite na OK.
 6. Na klávesnici podržte kláves Option a vyberte Súbor > Konvertovať > Konvertovať na [nastavenie importu].
 7. Vyberte priečinok alebo disk obsahujúci skladby, ktoré chcete importovať a konvertovať.

V knižnici sa zobrazia skladby v pôvodnom formáte aj skonvertované skladby.

Na PC

 1. Otvorte iTunes pre Windows.
 2. V lište vyberte Upraviť > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Všeobecné a potom kliknite na Nastavenia importu.
 4. Kliknite na menu vedľa položky Importovať pomocou a potom vyberte formát kódovania, do ktorého chcete skladby skonvertovať. 
 5. Kliknite na OK.
 6. Na klávesnici podržte kláves Shift a vyberte Súbor > Konvertovať > Konvertovať na [nastavenie importu].
 7. Vyberte priečinok alebo disk obsahujúci skladby, ktoré chcete importovať a konvertovať.

V knižnici sa zobrazia skladby v pôvodnom formáte aj skonvertované skladby.

Viac informácií

Keď súbor skonvertujete s použitím apky Hudba alebo iTunes pre Windows, pôvodný súbor sa nezmení a zostane na tom istom mieste. Apky Hudba a iTunes pre Windows vytvoria skonvertovaný súbor z kópie originálu.

Kompresia

Keď skladbu konvertujete do určitých komprimovaných formátov, niektoré dáta sa môžu stratiť. Súbory v týchto komprimovaných formátoch sú oveľa menšie, takže môžete uchovávať viac skladieb. Kvalita zvuku však môže byť horšia než v prípade pôvodného nekomprimovaného formátu.

Je možné, že rozdiel medzi komprimovanou a nekomprimovanou skladbou nezaznamenáte. Môže to závisieť od skladby, reproduktorov a slúchadiel alebo od hudobného zariadenia.

Dáta, ktoré sa pri kompresii skladby stratia, nemožno obnoviť prevodom do nekomprimovaného formátu. Konvertovaním skladby z komprimovaného do nekomprimovaného formátu sa jej kvalita nezvýši. Súbor iba zaberie viac miesta na disku. Príkladom je konvertovanie skladby v komprimovanom formáte MP3 do nekomprimovaného formátu AIFF. Skladba zaberá na pevnom disku oveľa viac miesta, znie však rovnako ako komprimovaný súbor. Ak chcete využívať výhody nekomprimovaných formátov, skladby by ste mali importovať v týchto formátoch.

Autorské práva

Apky Hudba a iTunes pre Windows môžete používať na reprodukovanie materiálov. Licencia, ktorú máte, je obmedzená len na reprodukovanie:

 • Materiálov nechránených autorskými právami
 • Materiálov, pri ktorých ste vlastníkom autorských práv
 • Materiálov, na ktorých reprodukciu máte oprávnenie alebo zákonné povolenie

Ak neviete, aké sú vaše práva na kopírovanie daných materiálov, mali by ste sa obrátiť na právneho poradcu. Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach mediálnych služieb spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: