Konvertovanie skladby do iného formátu súboru prostredníctvom aplikácie Apple Music alebo iTunes pre Windows

Prečítajte si, ako skladbu skonvertovať do iného formátu súboru a ponechať si kópiu originálu.

Na konvertovanie súborov skladieb z komprimovaných formátov do nekomprimovaných alebo naopak môžete na Macu používať aplikáciu Apple Music alebo na PC aplikáciu iTunes pre Windows. Môžete si napríklad importovať do hudobnej knižnice niektoré nekomprimované súbory v komprimovanom formáte, aby sa ušetrilo miesto na disku. Príkladom komprimovaných formátov sú formáty MP3 a Kódovač Apple Lossless. Príkladom nekomprimovaných formátov sú formáty AIFF a WAV.

V nasledujúcich prípadoch by ste nemali zaznamenať zníženie kvality skladby: 

 • Konverzia medzi nekomprimovanými formátmi
 • Prechod od komprimovaného formátu k nekomprimovanému

V nasledujúcich prípadoch je niekedy možné zaznamenať zníženie kvality skladby:

 • Konverzia medzi komprimovanými formátmi
 • Prechod od nekomprimovaného formátu ku komprimovanému

Prečítajte si viac o komprimovaní audia.

Ak chcete hudbu konvertovať do iného formátu, najlepšie výsledky dosiahnete, keď ju znova naimportujete z pôvodného zdroja s použitím nového formátu kódovania.

Konvertovať je možné formát skladieb, ktoré máte v hudobnej knižnici, v priečinku alebo na disku.

Konvertovanie skladieb v hudobnej knižnici

Postupujte podľa krokov určených pre vaše zariadenie.

V Macu

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music.
 2. V lište vyberte položky Hudba > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Súbory a potom na položku Nastavenia importovania.
 4. Kliknite na menu vedľa položky Importovať pomocou a potom vyberte formát kódovania, do ktorého chcete skladbu skonvertovať.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. V knižnici vyberte skladby, ktoré chcete skonvertovať.
 7. Vyberte položku Súbor > Konvertovať a potom položku Vytvoriť verziu [formát].

Nové súbory skladieb sa v knižnici zobrazia vedľa pôvodných súborov.

V PC

 1. Otvorte aplikáciu iTunes pre Windows.
 2. V lište vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Všeobecné a potom na položku Nastavenia importovania.
 4. Kliknite na menu vedľa položky Importovať pomocou a potom vyberte formát kódovania, do ktorého chcete skladbu skonvertovať.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. V knižnici vyberte skladby, ktoré chcete skonvertovať.
 7. Vyberte položku Súbor > Konvertovať a potom položku Vytvoriť verziu [formát].

Nové súbory skladieb sa v knižnici zobrazia vedľa pôvodných súborov.

Konvertovanie skladieb zo súborov v priečinku alebo na disku

Súčasne môžete importovať skladby do aplikácie Apple Music alebo iTunes pre Windows a konvertovať ich. Podľa nastavení v aplikácii Apple Music alebo iTunes pre Windows sa vytvorí skonvertovaná kópia súboru v hudobnej knižnici.

Ak chcete skonvertovať všetky skladby v priečinku alebo na disku, postupujte podľa nasledujúcich krokov pre príslušné zariadenie.

Staršie zakúpené skladby sú kódované vo formáte Chránené AAC, ktorý bráni ich konvertovaniu. Prečítajte si, ako ich upgradovať a potom skonvertovať do iného formátu.

V Macu

 1. Otvorte aplikáciu Apple Music.
 2. V lište vyberte položky Hudba > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Súbory a potom na položku Nastavenia importovania.
 4. Kliknite na menu vedľa položky Importovať pomocou a potom vyberte formát kódovania, do ktorého chcete skladby skonvertovať. 
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Na klávesnici podržte kláves Option a vyberte položku Súbor > Konvertovať > Konvertovať na [uprednostňovaný typ importu].
 7. Vyberte priečinok alebo disk obsahujúci skladby, ktoré chcete importovať a konvertovať.

Skladby v pôvodnom formáte a skonvertované skladby sa objavia v knižnici.

V PC

 1. Otvorte aplikáciu iTunes pre Windows.
 2. V lište vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
 3. Kliknite na tab Všeobecné a potom na položku Nastavenia importovania.
 4. Kliknite na menu vedľa položky Importovať pomocou a potom vyberte formát kódovania, do ktorého chcete skladby skonvertovať. 
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Na klávesnici podržte kláves Shift a vyberte položku Súbor > Konvertovať > Konvertovať na [uprednostňovaný typ importu].
 7. Vyberte priečinok alebo disk obsahujúci skladby, ktoré chcete importovať a konvertovať.

Skladby v pôvodnom formáte a skonvertované skladby sa objavia v knižnici.

Ďalšie informácie

Keď súbor skonvertujete s použitím aplikácie Apple Music alebo iTunes pre Windows, pôvodný súbor sa nezmení a zostane na tom istom mieste. Aplikácie Apple Music a iTunes pre Windows vytvoria skonvertovaný súbor z kópie originálu.

Informácie o komprimovaní

Keď skladbu konvertujete do určitých komprimovaných formátov, môžu sa niektoré údaje stratiť. Súbory v týchto komprimovaných formátoch sú oveľa menšie, takže môžete uchovávať viac skladieb. Kvalita zvuku však môže byť horšia než v prípade pôvodného nekomprimovaného formátu.

Môžete zaznamenať rozdiel medzi komprimovanou a nekomprimovanou skladbou. Môže to závisieť od skladby, reproduktorov alebo slúchadiel, prípadne od hudobného zariadenia.

Ak sa pri komprimovaní skladby stratia dáta, nemožno ich obnoviť vrátením komprimácie. Skonvertovaním súboru z komprimovaného do nekomprimovaného formátu sa jeho kvalita nezvýši. Jediným výsledkom je, že súbor zaberá viac miesta na disku. Príkladom je skonvertovanie skladby vo formáte MP3 (komprimovanom) do formátu AIFF (nekomprimovaného). Skladba zaberá na pevnom disku oveľa viac miesta, znie však rovnako ako komprimovaný súbor. Ak chcete využívať výhody nekomprimovaných formátov, mali by ste importovať skladby v nich.

Autorské práva

Aplikácie Apple Music a iTunes pre Windows môžete používať na reprodukovanie materiálov. Licencia, ktorú máte, je obmedzená len na reprodukovanie:

 • Materiálov nechránených autorským právom
 • Materiálov, u ktorých ste vlastníkom autorských práv
 • Materiálov, u ktorých máte oprávnenie alebo právne povolenie na reprodukovanie

Ak si svojím právom na kopírovanie akýchkoľvek materiálov nie ste istý, mali by ste sa obrátiť na právneho poradcu. Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach mediálnych služieb spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: