Používanie súkromných adries vo Wi-Fi sieťach v systémoch iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7

iPhone, iPad, iPod touch a hodinky Apple Watch môžu v každej Wi-Fi sieti používať inú MAC adresu a lepšie tým chrániť vaše súkromie.

Aby zariadenie mohlo komunikovať s Wi-Fi sieťou, musí sa v nej identifikovať pomocou jedinečnej sieťovej adresy nazývanej MAC adresa (Media Access Control). Ak zariadenie používa vo všetkých Wi-Fi sieťach vždy tú istú MAC adresu, sieťoví operátori a ďalší pozorovatelia v sieti môžu v priebehu času jednoduchšie priradiť túto adresu k sieťovej aktivite a polohe príslušného zariadenia. Umožní sa tým určité sledovanie alebo profilovanie používateľov a týka sa to všetkých zariadení vo všetkých Wi-Fi sieťach.

Aby lepšie chránili súkromie, systémy iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7 používajú pre každú Wi-Fi sieť inú MAC adresu. Táto jedinečná statická MAC adresa je súkromná adresa vášho zariadenia používaná iba pre danú Wi-Fi sieť.

Pripojenie k Wi-Fi sieťam so súkromnou adresou

Používanie súkromnej adresy nemá vplyv na spôsob pripojenia k väčšine Wi-Fi sietí ani na spôsob ich používania. Jednoducho sa pripojte k Wi-Fi ako obvykle. V záujme zvýšenej ochrany súkromia ponechajte nastavenie Privátna adresa zapnuté pre všetky siete, ktoré ho podporujú.

Ak zo zariadenia vymažete všetok obsah a nastavenia alebo ak použijete funkciu Resetovať nastavenia siete, pri ďalšom pripojení k Wi-Fi sieti zariadenie použije inú súkromnú adresu pre Wi-Fi sieť.

Ak spravujete Wi-Fi router, ktorý je skonfigurovaný tak, aby vás informoval o pripojení nového zariadenia k sieti, dostanete hlásenie, keď sa zariadenie prvýkrát pripojí so súkromnou adresou.

Vypnutie alebo zapnutie súkromnej adresy v sieti

V niektorých prípadoch sieť nemusí umožniť pripojenie zariadeniam so súkromnou adresou alebo sa zariadenie môže pripojiť, no sieť mu neumožní ďalší prístup. V takýchto prípadoch môžete nastavenie Privátna adresa pre danú sieť vypnúť. 

Zastavenie alebo obnovenie používania súkromnej adresy v konkrétnej Wi-Fi sieti:

iPhone, iPad alebo iPod touch

  1. Otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na Wi-Fi.
  2. Klepnite na tlačidlo informácií  vedľa siete.
  3. Klepnutím zapnite alebo vypnite možnosť Privátna adresa. Ak sa zariadenie pripojilo k sieti bez použitia súkromnej adresy, dôvod je vysvetlený v upozornení ohľadom súkromia.

Apple Watch

  1. Otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na Wi-Fi.
  2. Klepnite na názov siete, ku ktorej ste sa pripojili. Ak ste sa k sieti ešte nepripojili, potiahnite doľava cez jej názov a klepnite na tlačidlo „viac“ .
    Tlačidlo „viac“ v nastaveniach Wi-Fi siete
  3. Klepnutím zapnite alebo vypnite možnosť Privátna adresa. 

Ďalšie informácie pre správcov podnikových sietí

Možnosť Privátna adresa je v systémoch iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7 predvolene zapnutá. Firmy a ďalšie organizácie si možno budú musieť aktualizovať zabezpečenie Wi-Fi sietí, aby podporovali súkromné adresy. V opačnom prípade sa môžu rozhodnúť vypnúť nastavenie Privátna adresa pre svoju Wi-Fi sieť prostredníctvom sieťového profilu definovaného v rámci správy MDM. Prečítajte si viac o súkromných adresách pre Wi-Fi siete a podnikoch.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: