Používanie privátnych adries vo Wi-Fi sieťach na iPhone, iPade, iPode touch a hodinkách Apple Watch

Na zvýšenie úrovne ochrany súkromia používa vaše zariadenie v každej Wi-Fi sieti inú MAC adresu.


Informácie o privátnych adresách vo Wi-Fi sieťach

Aby zariadenie mohlo komunikovať s Wi-Fi sieťou, musí sa v nej identifikovať pomocou jedinečnej sieťovej adresy nazývanej MAC adresa (Media Access Control). Ak zariadenie používa vo všetkých Wi-Fi sieťach vždy tú istú MAC adresu, sieťoví operátori a ďalší pozorovatelia v sieti môžu v priebehu času jednoduchšie priradiť túto adresu k sieťovej aktivite a polohe príslušného zariadenia. Umožní sa tým určité sledovanie alebo profilovanie používateľov a týka sa to všetkých zariadení vo všetkých Wi-Fi sieťach.

Od verzií systémov iOS 14, iPadOS 14 a watchOS 7 vaše zariadenie zvyšuje úroveň ochrany súkromia tým, že pre každú Wi-Fi sieť používa inú MAC adresu. Táto jedinečná MAC adresa je privátna adresa vášho zariadenia pre Wi-Fi sieť a zariadenie ju používa iba pre danú sieť.

V niektorých prípadoch zariadenie svoju privátnu adresu pre Wi-Fi sieť zmení:

  • Ak v zariadení vymažete všetok obsah a nastavenia alebo resetujete nastavenia siete, zariadenie použije pri ďalšom pripojení k tejto sieti inú privátnu adresu.
  • Od verzií systémov iOS 15, iPadOS 15 a watchOS 8 platí, že ak sa vaše zariadenie nepripojilo k určitej sieti už 6 týždňov, pri ďalšom pripojení k tejto sieti použije inú privátnu adresu. A ak na zariadení nastavíte, že má sieť odstrániť zo zoznamu, odstráni aj privátnu adresu, ktorú v danej sieti používalo, pokiaľ od jej posledného odstránenia uplynul kratší čas než dva týždne. 

Pripojenie k Wi-Fi sieťam s privátnou adresou pre Wi-Fi sieť

K Wi-Fi sieťam sa pripájajte zvyčajným spôsobom. Používanie privátnej adresy pre Wi-Fi sieť nemá vplyv na spôsob pripojenia k väčšine Wi-Fi sietí ani na spôsob ich používania.

Ak sieť nepovoľuje pripojenie zariadenia alebo ak po jeho pripojení neumožňuje ďalší prístup do siete či na internet, môžete vykonaním nasledujúcich krokov používanie privátnej adresy pre Wi-Fi sieť v danej sieti ukončiť.

 


Zapnutie alebo vypnutie tejto funkcie pre sieť

Vaše zariadenie predvolene používa privátnu adresu pre Wi-Fi sieť. Ak chcete zvýšiť úroveň ochrany súkromia, nechajte túto funkciu zapnutú vo všetkých sieťach, ktoré ju podporujú.

iPhone, iPad alebo iPod touch

  1. Otvorte apku Nastavenia a potom klepnite na Wi-Fi.
  2. Klepnite na tlačidlo Viac informácií  vedľa siete.
  3. Klepnutím vypnite alebo zapnite možnosť Privátna Wi-Fi adresa. Ak sa zariadenie pripojilo k sieti bez použitia privátnej adresy, dôvod je vysvetlený v upozornení týkajúcom sa ochrany súkromia.
    Zapnutie alebo vypnutie možnosti Privátna Wi-Fi adresa v apke Nastavenia na iPhone

Apple Watch

  1. Otvorte apku Nastavenia a potom klepnite na Wi-Fi.
  2. Klepnite na názov siete, ku ktorej ste sa pripojili. Ak ste sa k sieti ešte nepripojili, potiahnite doľava cez jej názov a klepnite na tlačidlo Viac .
    Otvorenie nastavení Wi-Fi siete na hodinkách Apple Watch
  3. Klepnutím vypnite alebo zapnite možnosť Privátna adresa. 
    Zapnutie alebo vypnutie možnosti Privátna Wi-Fi adresa na hodinkách Apple Watch

 


Informácie pre správcov sietí

Ak spravujete Wi-Fi router, ktorý je skonfigurovaný tak, aby vás informoval o pripojení nového zariadenia k sieti, dostanete hlásenie, keď sa zariadenie prvýkrát pripojí s použitím privátnej adresy.

Firmy a ďalšie organizácie si možno budú musieť aktualizovať zabezpečenie Wi-Fi sietí, aby podporovali privátne adresy. Alebo môžu prostredníctvom sieťového profilu definovaného v správe MDM vypnúť možnosť Privátna Wi-Fi adresa pre zaregistrované zariadenia, ktoré sa pripájajú k ich Wi-Fi sieti. Prečítajte si viac o privátnych adresách pre Wi-Fi siete a podnikových sieťach.

 


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: