Pripojenie k Wi-Fi sieti v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si informácie o pripojení zariadenia k Wi-Fi sieti vrátane otvorených, zabezpečených a skrytých sietí.

     

Pripojenie k Wi-Fi sieti

 1. Z domovskej obrazovky prejdite do ponuky Nastavenia > Wi-Fi.
 2. Zapnite Wi-Fi.
  Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné Wi-Fi siete.
 3. Klepnite na názov siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Po pripojení k sieti sa vedľa názvu siete zobrazí  značka v podobe fajkya v ľavom hornom rohu displeja sa zobrazí symbol pripojenia Wi-Fi.

     

Pripojenie k zabezpečenej Wi-Fi sieti

Zabezpečené Wi-Fi siete sú chránené heslom a vedľa názvu majú  symbol zámky.

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že je rozhranie Wi-Fi zapnuté.
 2. Klepnite na názov zabezpečenej Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 3. Zadajte heslo zabezpečenej Wi-Fi siete a potom klepnite na položku Pripojiť. Ak nie je možné klepnúť na položku Pripojiť, znamená to, že ste zadali nesprávne heslo.

Po pripojení k sieti sa vedľa názvu siete zobrazí  značka v podobe fajkya v ľavej hornej časti displeja sa zobrazí symbol pripojenia Wi-Fi. Ak nepoznáte heslo Wi-Fi siete, obráťte sa na správcu siete.

Pripojenie ku skrytej Wi-Fi sieti

Skryté siete sa v zozname dostupných sietí nezobrazujú, takže ak sa chcete pripojiť k takejto sieti, musíte poznať jej presný názov.

 1. Prejdite do ponuky Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že je rozhranie Wi-Fi zapnuté. Potom klepnite na položku Iné.
 2. Zadajte presný názov siete a potom klepnite na položku Zabezpečenie.
 3. Vyberte typ zabezpečenia. Nie všetky skryté siete sú zabezpečené. Ak nemáte istotu, či je sieť zabezpečená, obráťte sa na správcu siete.
 4. Ak sa chcete vrátiť na predošlú obrazovku, klepnite na položku Iná sieť.
 5. Do poľa Heslo zadajte heslo siete a klepnite na položku Pripojiť.

Po pripojení k sieti sa vedľa názvu siete zobrazí  značka v podobe fajkya v ľavej hornej časti displeja sa zobrazí symbol pripojenia Wi-Fi
 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: