Pripojenie k Wi-Fi sieti v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako pripojiť zariadenie k Wi-Fi sieti vrátane otvorených, zabezpečených a skrytých sietí, verejných sietí, ako aj sietí, ku ktorým ste sa pripájali v minulosti.

Pripojenie k Wi-Fi sieti

 1. Z plochy prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi.
 2. Zapnite funkciu Wi-Fi. Zariadenie začne automaticky vyhľadávať dostupné Wi-Fi siete.
 3. Klepnite na názov Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.

V systémoch iOS 13 a iPadOS môžete vidieť tieto možnosti siete:

 • Moje siete: Wi-Fi siete, ku ktorým ste sa predtým pripojili.
 • Verejné siete: Dostupné Wi-Fi siete, ku ktorým ste sa predtým nikdy nepripojili.

Po pripojení k sieti sa vedľa siete zobrazí ikona  a v ľavom hornom rohu displeja (alebo v pravom hornom rohu na iPhone X alebo novšom) sa zobrazí ikona Wi-Fi je pripojené.

Pripojenie k zabezpečenej Wi-Fi sieti

Zabezpečené Wi-Fi siete sú chránené heslom a pri ich názvoch sa zobrazuje ikona Zámok.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté.
 2. Klepnite na názov zabezpečenej Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 3. Zadajte heslo pre príslušnú zabezpečenú Wi-Fi sieť a potom klepnite na položku Pripojiť. Ak na položku Pripojiť nemožno klepnúť, znamená to, že zadané heslo je nesprávne.

Po pripojení k sieti sa vedľa siete zobrazí ikona  a v ľavej hornej strane displeja (alebo v pravom hornom rohu na iPhone X alebo novšom) sa zobrazí ikona Wi-Fi je pripojené. Ak nepoznáte heslo Wi-Fi siete, obráťte sa na správcu siete.

Pripojenie ku skrytej Wi-Fi sieti

Skryté siete sa v zozname sietí k dispozícii nezobrazujú, takže musíte poznať presný názov siete, ak sa k nej chcete pripojiť.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté. Potom klepnite na položku Iné.
 2. Zadajte presný názov siete a potom kliknite na položku Zabezpečenie.
 3. Vyberte typ zabezpečenia. Nie všetky skryté siete sú zabezpečené. Ak nemáte dostatok informácií, spýtajte sa správcu siete.
 4. Klepnutím na položku Iná sieť sa môžete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.
 5. Zadajte heslo siete do poľa Heslo a klepnite na položku Pripojiť.

Po pripojení k sieti sa vedľa siete zobrazí ikona  a v ľavej hornej strane displeja (alebo v pravom hornom rohu na iPhone X alebo novšom) sa zobrazí ikona Wi-Fi je pripojené.

 

Dátum zverejnenia: