Pripojenie k Wi-Fi sieti na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako pripojiť zariadenie k Wi-Fi sieti vrátane otvorených, zabezpečených a verejných sietí a tiež sietí, ku ktorým ste sa pripájali v minulosti.

 

Pripojenie k Wi-Fi sieti

  1. Z plochy prejdite na Nastavenia > Wi-Fi.
  2. Zapnite funkciu Wi-Fi. Zariadenie začne automaticky vyhľadávať dostupné Wi-Fi siete.
  3. Klepnite na názov Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť. Pred pripojením k sieti sa môže zobraziť výzva na zadanie hesla siete alebo na vyjadrenie súhlasu so zmluvnými podmienkami.

Po pripojení k sieti sa vedľa nej zobrazí modrá ikona zaškrtnutia  a v hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona pripojenej Wi-Fi siete . Ak nepoznáte heslo Wi-Fi siete, obráťte sa na správcu siete.

Dátum zverejnenia: