Pripojenie k Wi-Fi sieti v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si informácie o pripojení zariadenia k Wi-Fi sieti vrátane otvorených, zabezpečených a skrytých sietí.

     

Pripojenie k Wi-Fi sieti

 1. Z plochy prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi.
 2. Zapnite funkciu Wi-Fi.
  Zariadenie začne automaticky vyhľadávať dostupné Wi-Fi siete.
 3. Klepnite na názov Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Po pripojení k sieti sa vedľa nej zobrazí ikona Začiarknutie a v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona Pripojená Wi-Fi sieť.

     

Pripojenie k zabezpečenej Wi-Fi sieti

Zabezpečené Wi-Fi siete sú chránené heslom a pri ich názvoch sa zobrazuje ikona Zámok.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté.
 2. Klepnite na názov zabezpečenej Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.
 3. Zadajte heslo pre príslušnú zabezpečenú Wi-Fi sieť a potom klepnite na položku Pripojiť. Ak na položku Pripojiť nemožno klepnúť, znamená to, že zadané heslo je nesprávne.

Po pripojení k sieti sa vedľa nej zobrazí ikona Začiarknutie a v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona Pripojená Wi-Fi sieť. Ak nepoznáte heslo Wi-Fi siete, obráťte sa na správcu siete.

Pripojenie ku skrytej Wi-Fi sieti

Skryté siete sa v zozname sietí k dispozícii nezobrazujú, takže musíte poznať presný názov siete, ak sa k nej chcete pripojiť.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté. Potom klepnite na položku Iné.
 2. Zadajte presný názov siete a potom kliknite na položku Zabezpečenie.
 3. Zvoľte typ zabezpečenia. Nie všetky skryté siete sú zabezpečené. Ak si nie ste istý/-á, spýtajte sa správcu siete.
 4. Klepnutím na položku Iná sieť sa môžete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku.
 5. Zadajte heslo siete do poľa Heslo a klepnite na položku Pripojiť.

Po pripojení k sieti sa vedľa nej zobrazí ikona Začiarknutie a v ľavom hornom rohu obrazovky sa zobrazí ikona Pripojená Wi-Fi sieť
 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: