Pripojenie k Wi-Fi sieti v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si informácie o pripojení zariadenia k Wi-Fi sieti vrátane otvorených, zabezpečených a skrytých sietí.

Pripojenie k Wi-Fi sieťam

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté. Zariadenie vyhľadá dostupné Wi-Fi siete.
 2. Klepnite na názov Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Po pripojení k sieti by sa vedľa danej siete mal zobrazovať symbol   a v ľavom hornom rohu displeja ikona 

Pripojenie k zabezpečeným Wi-Fi sieťam

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté.  Potom klepnite na názov Wi-Fi siete, ku ktorej sa chcete pripojiť. Vedľa názvu sietí chránených heslom sa zobrazuje ikona  .
 2. Po zobrazení výzvy zadajte heslo a klepnite na položku Pripojiť. Ak sa po klepnutí na položku Pripojiť nič nestane, zadané heslo je príliš krátke. 
 • Ak nepoznáte heslo Wi-Fi siete, obráťte sa na správcu siete.
 • Po pripojení k sieti by sa vedľa danej siete mal zobrazovať symbol   a v ľavom hornom rohu displeja ikona .
   

Pripojenie k skrytým Wi-Fi sieťam

Keďže skryté siete sa v zariadení nezobrazujú v zozname dostupných sietí, musíte poznať presný názov siete, ku ktorej sa pokúšate pripojiť.

 1. Klepnite na položky Nastavenia > Wi-Fi a uistite sa, že rozhranie Wi-Fi je zapnuté. Klepnite na položku Iné.
 2. Zadajte presný názov siete a potom kliknite na položku Zabezpečenie.
 3. Vyberte typ zabezpečenia. Nie všetky skryté siete sú zabezpečené. V prípade potreby sa obráťte na správcu siete.
 4. Klepnutím na položku Iná sieť v hornej časti obrazovky sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku.
 5. Zadajte heslo siete do poľa Heslo a klepnite na položku Pripojiť.

Po pripojení k sieti by sa vedľa danej siete mal zobrazovať symbol   a v ľavom hornom rohu displeja ikona 
 

Ďalšie informácie

Naposledy upravené: