Pripojenie hodiniek Apple Watch k Wi-Fi sieti

Ak pri sebe nemáte iPhone, môžu sa vaše hodinky Apple Watch pripojiť k Wi-Fi sieti. Aby ste mohli vybrať, ku ktorej Wi-Fi sieti sa vaše hodinky Apple Watch majú pripájať, potrebujete systém watchOS 5 alebo novší.

Obrazovka nastavení Wi-Fi

Výber Wi-Fi siete

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Wi-Fi. Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete.
 3. Klepnite na názov siete, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak máte hodinky Apple Watch Series 6, môžete sa pripojiť k 2,4 GHz alebo 5 GHz Wi-Fi sieťam. Hodinky Apple Watch Series 5 alebo staršie a Apple Watch SE sa môžu pripájať len k 2,4 GHz Wi-Fi sieťam.
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo pomocou funkcie Rukopis alebo klávesnice hodiniek Apple Watch.
 5. Klepnite na Pripojiť sa.

Funkciu Rukopis možno používať v nasledujúcich jazykoch: angličtina (Austrália, Kanada, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty), francúzština (Francúzsko a Kanada), nemčina a taliančina.

Možnosť Odstrániť zo zoznamu na hodinkách Apple Watch

Ignorovanie Wi-Fi siete

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Wi-Fi a potom na názov siete, ku ktorej sú hodinky pripojené.
 3. Klepnite na Odstrániť zo zoznamu.

Vyhľadanie kompatibilných Wi-Fi sietí

Hodinky Apple Watch sa dokážu pripojiť k Wi-Fi sieti v týchto prípadoch: 

 • Ak sa iPhone, ktorý je pripojený k hodinkám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, už v minulosti k danej sieti pripojil.
 • Ak ide o Wi-Fi sieť podporujúcou štandard 802.11b/g/n 2,4 GHz (alebo 5 GHz, ak máte hodinky Apple Watch Series 6).

Hodinky Apple Watch sa nepripoja k verejným sieťam, ktoré vyžadujú prihlásenie, predplatné alebo profil. Tieto siete (nazývané siete s kaptívnym portálom) môžu byť bezplatné aj platené. Používajú sa napríklad vo firmách, školách, na internátoch, v apartmánoch, hoteloch a obchodoch. Keď sa hodinky Apple Watch pripoja ku kompatibilnej Wi-Fi sieti namiesto pripojenia k iPhonu, v ovládacom centre sa zobrazí ikona Wi-Fi Ikona Wi-Fi.

Úprava nastavení automatického hotspotu

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia.
 2. Rolujte nadol a klepnite na Wi-Fi.
 3. Rolujte na Pripájanie k automatickému hotspotu a potom na požadovanú možnosť klepnite alebo ju vyberte.

Dátum zverejnenia: