Pripojenie hodiniek Apple Watch k Wi-Fi sieti

Ak pri sebe nemáte iPhone, môžu sa vaše hodinky Apple Watch pripojiť k Wi-Fi sieti. Aby ste mohli vybrať, ku ktorej Wi-Fi sieti sa vaše hodinky Apple Watch majú pripájať, potrebujete systém watchOS 5 alebo novší.

Obrazovka nastavení Wi-Fi

Výber Wi-Fi siete

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Wi-Fi. Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné siete.
 3. Klepnite na názov siete, ku ktorej sa chcete pripojiť. Hodinky Apple Watch sa dokážu pripojiť len k Wi-Fi sieťam v pásme 2,4 GHz.
 4. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo pomocou funkcie Rukopis. Ak chcete zmeniť znak napísaný pomocou funkcie Rukopis, otočením korunkou Digital Crown zobrazte ďalšie možnosti, napríklad prepnutie na veľké alebo malé písmená.
 5. Klepnite na položku Pripojiť.

Funkciu Rukopis možno používať v nasledujúcich jazykoch: angličtina (Austrália, Kanada, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty), francúzština (Francúzsko a Kanada), nemčina a taliančina.

Možnosť Odstrániť zo zoznamu na hodinkách Apple Watch

Ignorovanie Wi-Fi siete

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Wi-Fi a potom na názov siete, ku ktorej sú hodinky pripojené.
 3. Klepnite na položku Odstrániť zo zoznamu.

Vyhľadanie kompatibilných Wi-Fi sietí

Hodinky Apple Watch sa dokážu pripojiť k Wi-Fi sieti v týchto prípadoch: 

 • Ak sa iPhone, ktorý je pripojený k hodinkám prostredníctvom rozhrania Bluetooth, už v minulosti k danej sieti pripojil.
 • Ak Wi-Fi sieť používa štandard 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Hodinky Apple Watch sa nepripoja k Wi-Fi sieti s frekvenciou 5 GHz ani k verejným sieťam, ktoré vyžadujú prihlásenie, predplatné alebo profil. Takéto siete sa nazývajú „kaptívne siete“ a môžu byť bezplatné aj platené. Používajú sa napríklad vo firmách, školách, na internátoch, v apartmánoch, hoteloch a obchodoch. Keď sa hodinky Apple Watch pripoja ku kompatibilnej Wi-Fi sieti namiesto pripojenia k iPhonu, v ovládacom centre sa zobrazí ikona Wi-Fi Ikona Wi-Fi.

Úprava nastavení automatického hotspotu

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Wi-Fi.
 3. Rolujte na položku Nastavenia automatického hotspotu a potom klepnite na možnosť alebo danú možnosť vyberte.

Dátum zverejnenia: