Zmena pozadia klipu v aplikácii iMovie

V aplikácii iMovie na iPhone, iPade alebo Macu môžete zmeniť pozadie videa použitím efektu zelenej plochy.

Použitím efektu zelenej plochy v aplikácii iMovie môžete video umiestniť na videoklip, fotku alebo iný obrázok, ktorý má byť v pozadí. Najskôr nasnímajte osobu pred zelenou alebo modrou plochou. Potom klip pridajte v aplikácii iMovie na časovej osi nad klip, ktorý má byť v pozadí. Následne použite v aplikácii iMovie efekt zelenej plochy, aby bol za osobou vidieť klip, ktorý má byť v pozadí. 

Nahrávanie videa pred zelenou alebo modrou plochou

Nahrajte video iPhonom, iPadom, iPodom touch alebo inou kamerou pred zelenou alebo modrou plochou. Ak je osoba na videu zelená alebo má zelené oblečenie, nahrávajte pred modrou plochou. Ak je osoba na videu modrá alebo má modré oblečenie, nahrávajte pred zelenou plochou.


Použitie efektu zelenej plochy v aplikácii iMovie na iPhone alebo iPade

 1. V otvorenom projekte pridajte videoklip alebo obrázok, ktorý má byť v pozadí, na časovú os.
 2. Posuňte časovú os tak, aby sa bod prehrávania (zvislá biela čiara) nachádzal nad klipom, ktorý má byť v pozadí.
 3. Klepnite na tlačidlo Pridať médiá , klepnite na kategóriu v zozname a potom klepnutím vyberte klip so zelenou plochou.
 4. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na položku Zelená/modrá obrazovka. Klip so zelenou plochou sa pridá na časovú os nad klip, ktorý má byť v pozadí.
 5. Klepnutím na položku Automaticky v zobrazovacej oblasti automaticky odstráňte zelenú alebo modrú farbu z klipu. Môžete tiež v zobrazovacej oblasti klepnúť na určitú farbu v klipe, aby sa príslušná farba odstránila.
 6. Orezávaním a posúvaním upravte videoklip, ktorý má byť v pozadí, tak, aby dĺžkou zodpovedal klipu so zelenou plochou. Keďže klipy sú prepojené, budú sa pri zmene usporiadania klipov na časovej osi posúvať spoločne.

Úprava efektu zelenej plochy na iPhone alebo iPade

Po pridaní efektu zelenej plochy môžete vykonávať úpravy. Na časovej osi klepnite na klip so zelenou plochou, ktorý chcete upraviť, a potom vykonajte úpravy pomocou ovládacích prvkov pre zelenú plochu, ktoré sú k dispozícii:

 • Ak chcete zmeniť množstvo zelenej alebo modrej, ktoré sa má odstrániť z klipu so zelenou plochou, klepnite na tlačidlo Upraviť a potom potiahnite posuvník Intenzita doľava alebo doprava.
 • Ak chcete orezať niektoré časti obrazovky so zelenou plochou, klepnite na tlačidlo Maska a potom potiahnite rohy.


Použitie efektu zelenej plochy v aplikácii iMovie na Macu

 1. V otvorenom projekte pridajte videoklip alebo obrázok, ktorý má byť v pozadí, na časovú os.
 2. Klip so zelenou plochou pridajte na časovej osi nad klip, ktorý má byť v pozadí. 
 3. Orezávaním a posúvaním upravte videoklip, ktorý má byť v pozadí, tak, aby dĺžkou zodpovedal klipu so zelenou plochou. Keďže klipy sú prepojené, budú sa pri zmene usporiadania klipov na časovej osi posúvať spoločne.
 4. Ak sa ovládacie prvky prekrytia videí nezobrazujú, kliknite na tlačidlo Nastavenia prekrytia videa  nad zobrazovacou oblasťou a potom vo vyskakovacom menu vyberte položku Zelená/modrá obrazovka.
  Aplikácia iMovie v zobrazovacej oblasti odstráni z klipu so zelenou plochou zelenú alebo modrú farbu, aby bol vidieť klip, ktorý je v pozadí za snímanou osobou. Keďže klipy sú prepojené, budú sa pri zmene usporiadania klipov na časovej osi posúvať spoločne.

Farba, ktorú aplikácia iMovie odstráni, vychádza z prevažujúcej farby snímky na pozícii bodu prehrávania, keď vo vyskakovacom menu vyberiete položku Zelená/modrá obrazovka. Ak snímka pod bodom prehrávania nereprezentuje dobre zvyšok klipu, premiestnite bod prehrávania a použite efekt znovu.

Úprava efektu zelenej plochy na Macu

Po pridaní efektu zelenej plochy môžete vykonávať úpravy. Na časovej osi vyberte klip so zelenou plochou, kliknite na tlačidlo Nastavenia prekrytia videa  a potom vykonajte úpravy pomocou ovládacích prvkov pre zelenú plochu, ktoré sú k dispozícii.

 • Ak chcete upraviť prechod na klip so zelenou plochou a z neho, potiahnite ovládací prvok Jemnosť.
 • Ak chcete izolovať oblasti klipu so zelenou plochou, kliknite na tlačidlo Orezať  a potom v zobrazovacej oblasti potiahnite rohy rámu.
 • Ak chcete zamaskovať niektoré časti oblasti klipu so zelenou plochou, kliknite na tlačidlo Vyčistiť  a potom v zobrazovacej oblasti potiahnite cez klip.
Dátum zverejnenia: