Pridanie hudby, zvukových efektov a hlasového komentára v aplikácii iMovie

Pridajte si do projektu iMovie na iPhone, iPade, iPode touch a Macu hudbu, zvukové efekty a hovorený komentár.

Do projektu iMovie môžete pridať zvuky (na doplnenie zvuku nahratého spolu s videoklipmi alebo namiesto neho) a vytvoriť tak zábavné a profesionálne video.

Pridanie zvuku do projektu iMovie na iPhone, iPade alebo iPode touch

Do projektu iMovie môžete pridávať rôzne zvukové súbory:

 • vstavanú hudbu zo soundtrackov a zvukové efekty, ktoré sú súčasťou aplikácie iMovie, 
 • skladby, ktoré ste si do zariadenia stiahli v aplikácii Hudba,
 • vaše vlastné skladby vytvorené v aplikácii, ako je GarageBand, alebo vlastné zvukové efekty uložené v službe iCloud Drive, v zariadení alebo na inom mieste.

A ak chcete pridať hovorený komentár, nahrajte ho priamo na časovú os projektu iMovie.

Pridávanie skladieb v aplikácii iMovie na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Keď máte projekt otvorený na časovej osi, klepnite na tlačidlo Pridať médiá 
 2. Klepnite na položku Zvuk a potom klepnite na ďalšiu možnosť:
  • Ak chcete prechádzať vstavané soundtracky, klepnite na položku Soundtracky.
  • Ak chcete prechádzať skladby, ktoré ste si do zariadenia stiahli v aplikácii Hudba, klepnite na položku Moja hudba.*
  • Ak chcete prechádzať skladby uložené v službe iCloud Drive alebo na inom mieste, klepnite na položku Moja hudba a potom na položku Súbory.
 3. Klepnutím na skladbu spustíte prehrávanie jej ukážky. Skôr ako bude možné prehrať ukážku skladby, môže sa zobraziť výzva na stiahnutie skladby do zariadenia.
 4. Ak chcete skladbu pridať do projektu, klepnite na tlačidlo plus  vedľa príslušnej skladby. Skladba sa pridá naspodok časovej osi projektu a bude začínať na začiatku projektu.

Keď pridáte skladbu, jej dĺžka sa automaticky prispôsobí dĺžke projektu. Dĺžku skladby môžete zmeniť rovnako ako u akéhokoľvek iného klipu. V projekte môžete použiť aj viac skladieb. Ak chcete napríklad v priebehu projektu zmeniť náladu hudby, môžete prvú skladbu na časovej osi skrátiť a za prvú skladbu potom umiestniť inú skladbu.

Ak pridáte skladbu alebo iný zvukový súbor kratší ako minúta, bude sa v projekte správať rovnako ako zvukový efekt.

Pridanie zvukového efektu v aplikácii iMovie na iPhone, iPade alebo iPode touch

V prípade zvukového efektu sa pri presúvaní videoklipu presúva aj pripojený zvukový efekt. Skladby sú naopak od videoklipov nezávislé.

 1. V otvorenom projekte posuňte na časovej osi prehrávaciu hlavu (bielu zvislú čiaru) na miesto, kam chcete pridať zvukový efekt. 
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať médiá , potom na položku Zvuk a potom na ďalšiu možnosť:
  • Po klepnutí na položku Zvukové efekty môžete prechádzať vstavané zvukové efekty.
  • Klepnutím na položku Moja hudba získate prístup ku zvukovým efektom v hudobnej knižnici.
  • Klepnutím na položku Súbory získate prístup ku skladbám uloženým v službe iCloud Drive alebo na iných miestach.
 3. Klepnutím na zvukový efekt spustíte prehrávanie jeho ukážky. 
 4. Ak chcete do projektu pridať zvukový efekt, klepnite na tlačidlo plus príslušného efektu .

Nahrávanie hlasového komentára v aplikácii iMovie na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. V otvorenom projekte posuňte na časovej osi prehrávaciu hlavu (bielu zvislú čiaru) na miesto, kam chcete pridať hlasový komentár.
 2. Klepnite na tlačidlo Hlasový komentár  a potom klepnite na položku Nahrať. Nahrávanie začne po odpočítaní troch sekúnd.
 3. Po dokončení klepnite na položku Zastaviť a potom na jednu z týchto možností:
  • Ak si nahrávku chcete vypočuť, klepnite na položku Skontrolovať.
  • Ak chcete nahrávku zachovať a pridať do projektu, klepnite na položku Prijať.
  • Ak chcete nahrávanie zopakovať, klepnite na položku Zopakovať.
  • Ak chcete nahrávku vymazať a zatvoriť ovládacie prvky nahrávania, klepnite na položku Zrušiť.

Ak chcete znova použiť hlasový komentár alebo prechádzať ďalšie nahrávky, ktoré ste v aplikácii iMovie vytvorili, klepnite na tlačidlo Pridať médiá , klepnite na položku Zvuk, potom na položku Moja hudba a nakoniec na položku Nahrávky. 

Nastavenie hlasitosti klipu v aplikácii iMovie na iPhone, iPade alebo iPode touch

Po pridaní zvuku do projektu iMovie môžete hlasitosť zvukových klipov upravovať tak, aby celkový zvuk zodpovedal vašim predstavám. Môžete tiež upravovať hlasitosť videoklipov nahraných so zvukom.

Ak chcete upraviť hlasitosť zvukového klipu alebo videoklipu, klepnite na klip na časovej osi, potom klepnite na tlačidlo Hlasitosť  v dolnej časti okna a potom hlasitosť zvýšte alebo znížte pomocou posuvníka. Keď hlasitosť klipu znížite úplne, na časovej osi klipu sa zobrazí ikona Stíšené .

Môžete vykonávať aj ďalšie úpravy, napríklad postupné znižovanie hlasitosti klipu alebo zmenu jeho rýchlosti. Prečítajte si, ako postupovať na iPhone a iPode touch alebo na iPade.


Pridanie zvuku do projektu iMovie pre Mac

V aplikácii iMovie pre Mac môžete zvukové súbory presúvať z Findera priamo na časovú os. Môžete používať aj skladby alebo iné zvukové súbory z hudobnej knižnice a ďalších miest s použitím prehliadača médií v aplikácii iMovie. A ak chcete pridať hovorený komentár, nahrajte ho priamo na časovú os projektu iMovie.

Presúvanie zvukových súborov na časovú os projektu iMovie na Macu

Zvukové súbory, napríklad .mp4, .mp3, .wav alebo .aif, môžete presúvať potiahnutím z Findera a plochy priamo na časovú os projektu iMovie. Zvukové súbory potiahnuté na časovú os sa správajú odlišne v závislosti od toho, kam ste ich potiahli: 

 • Ak chcete, aby zvukový súbor zostal v určitom videoklipe, aj keď videoklip presuniete, potiahnite zvukový súbor tesne pod videoklip tak, aby sa zobrazil pás, ktorým sú klipy spojené. Týmto spôsobom môžete pridávať zvukové efekty alebo hlasový komentár, ktorý chcete pripojiť ku konkrétnemu videoklipu v projekte, bez ohľadu na to, kde na časovej osi sa klip nachádza.
 • Ak zvukový súbor potiahnete do kontajnera hudby (ako označenie na časovej osi sa používa ikona noty ), zvukový klip sa pri presúvaní videoklipov na časovej osi nebude presúvať. Týmto spôsobom je možné pridávať hudbu na pozadí alebo tematickú hudbu, ktoré budú prehrávané v rámci celého projektu.

Pridávanie hudby a zvukových efektov pomocou prehliadača v aplikácii iMovie na Macu

V aplikácii iMovie môžete prechádzať a pridávať obsah z hudobnej knižnice a vstavané zvukové efekty. 

 1. V otvorenom projekte kliknite na položku Zvuk v hornej časti okna a potom vyberte jednu z možností:
  • Ak chcete používať hudobnú knižnicu, kliknite na položku Hudba (alebo iTunes, ak používate systém macOS Mojave alebo starší) v zozname Knižnice a potom prechádzajte výbery.*
  • Ak chcete používať vstavané zvukové efekty, ako sú kroky alebo dážď, kliknite na položku Zvukové efekty v zozname Knižnice.
 2. Ak pred pridaním skladby alebo zvukového efektu na časovú os chcete prehrať ukážku, kliknite na tlačidlo Prehrať  vedľa príslušnej skladby alebo zvukového efektu. Môžete tiež vybrať skladbu alebo zvukový efekt, kliknúť na zvukovú vlnu v hornej časti prehliadača médií a stlačením medzerníka prehrať ukážku.
 3. Keď nájdete skladbu alebo zvukový efekt, ktoré sa vám páčia, potiahnite ich z prehliadača médií na časovú os:
  • Hudbu na pozadí alebo tematickú hudbu potiahnite do kontajnera hudby.
  • Ak chcete k určitému videoklipu pripojiť hudbu alebo zvukové efekty, potiahnite ich pod videoklip tak, aby sa zobrazil pás, ktorým sú klipy spojené.

Ak chcete použiť skladbu, ktorú ste vytvorili v aplikácii GarageBand, a využívať prístup k nej v prehliadači v aplikácii iMovie, zdieľajte projekt aplikácie GarageBand v prehliadači médií v aplikácii GarageBand

Nahrávanie hlasového komentára v aplikácii iMovie na Macu

Nastavenie hlasitosti klipu v aplikácii iMovie na Macu


* Ak ste do projektu naimportovali skladbu zakúpenú v obchode iTunes Store a nepočuť žiadny zvuk alebo ak určitú skladbu nemožno importovať, pravdepodobne ide o hudobný súbor chránený technológiou Digital Rights Management (DRM) služby iTunes, ktorý nie je možné v projekte použiť.

Dátum zverejnenia: