Zmena vzhľadu projektu iMovie

Vzhľad filmu môžete meniť používaním efektov, ako sú napríklad videofiltre, nástroje na úpravu farieb alebo efekt Ken Burns.

Zmena vzhľadu projektu iMovie na iPhone alebo iPade

iMovie obsahuje efekty, ktoré môžu meniť vzhľad vašich klipov. Ak chcete dosiahnuť konkrétny vzhľad, použite prednastavený filter, napríklad ČB (čiernobiely) alebo Sépia. Okrem toho môžete na všetkých fotkách v projekte iMovie nastavovať efekt Ken Burns, ktorý sa prejavuje pohybmi po zábere a jeho približovaním a odďaľovaním.

Použitím efektu zelenej plochy v iMovie môžete ako vrstvu pridať obsah pred zelenou plochou.

Používanie filtrov v iMovie na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pridanie filtra pre jeden videoklip v projekte:

 1. Klepnutím na videoklip na časovej osi ho vyberte.
 2. Klepnite na tlačidlo Filtre  a potom klepnutím na filter zobrazte jeho náhľad v zobrazovacej oblasti.
  Projekt iMovie na iPade s otvorenou galériou Filtre
 3. Filter aplikujete klepnutím mimo neho. Ak ho použiť nechcete, klepnite na položku Žiadny.

Môžete tiež pridať filter do celého projektu:

 1. Otvorte projekt.
 2. Klepnite na tlačidlo Nastavenia projektu , klepnite na filter a potom klepnite na Hotovo. Filtre sa aplikujú na všetky videoklipy v projekte, no nie na fotky ani iné statické obrázky.

Ak chcete pridať filter pre fotku, aplikujte ho prostredníctvom apky Fotky a potom pridajte fotku späť na časovú os projektu. Apka Fotky obsahuje mnoho rovnakých filtrov ako apka iMovie.

Úprava efektu Ken Burns

iMovie automaticky aplikuje efekt Ken Burns na všetky fotky pridané do projektu iMovie. Efekt môžete upraviť alebo úplne vypnúť.

 1. Na časovej osi klepnite na fotku, ktorú chcete upraviť.
 2. Klepnutím na tlačidlo Akcie  zobrazíte ovládacie prvky efektu Ken Burns v zobrazovacej oblasti.
 3. Ak chcete nastaviť spôsob zarámovania fotky na začiatku, klepnite na tlačidlo Začiatok  a potom zovretím alebo roztiahnutím prstov obrázok priblížte alebo oddiaľte a potiahnite ho do zobrazovacej oblasti.
 4. Ak chcete nastaviť spôsob zarámovania fotky na konci, klepnite na tlačidlo Koniec  a potom zovretím alebo roztiahnutím prstov obrázok priblížte alebo oddiaľte a potiahnite ho do zobrazovacej oblasti.
 5. Ak chcete efekt Ken Burns pre fotku vypnúť, klepnite na tlačidlo Efekt Ken Burns povolený .


Zmena vzhľadu projektu iMovie na Macu

iMovie obsahuje efekty, ktoré môžu meniť vzhľad vašich klipov. Vzhľad a zvuk klipu môžete rýchlo vylepšiť. Ak chcete dosiahnuť konkrétny vzhľad, použite prednastavený filter, napríklad ČB alebo Sépia. Pomocou vstavaných nástrojov na automatické úpravy farieb môžete upravovať farby, zjednocovať farby medzi klipmi, opravovať odtiene bielej alebo sivej a vykonávať ďalšie operácie. Farby môžete upravovať aj manuálne.

Použitím efektu zelenej plochy v iMovie môžete ako vrstvu pridať obsah pred zelenou plochou.

Rýchle vylepšenie vzhľadu a zvuku klipu v iMovie na Macu

Ak chcete rýchlo vylepšiť vzhľad a zvuk klipu, vyberte klip v prehliadači alebo na časovej osi a potom kliknite na tlačidlo Vylepšiť  nad zobrazovacou oblasťou.

Použitie predvoleného filtra v iMovie na Macu

 1. Vyberte jeden alebo viac klipov v prehliadači alebo na časovej osi a potom kliknite na tlačidlo Filter a audioefekty klipu  nad zobrazovacou oblasťou.
 2. Kliknite na tlačidlo Filter klipu.
 3. V okne so zobrazením rôznych filtrov podržte ukazovateľ nad niektorým filtrom. V zobrazovacej oblasti sa zobrazí náhľad klipu s použitím daného filtra. Kliknutím na filter ho potom aplikujete na vybraté klipy.
 4. Ak chcete filter vypnúť, kliknite na tlačidlo Filter a audioefekty klipu  a potom kliknite na tlačidlo Resetovať.

Automatická zmena farieb videa v iMovie na Macu

 1. Vyberte jeden alebo viac videoklipov v prehliadači alebo na časovej osi.
 2. Kliknite na tlačidlo Vyváženie farieb  nad zobrazovacou oblasťou a potom vyberte jednu z možností:
  • Ak chcete vykonať automatické úpravy farieb, kliknite na položku Autom.
  • Ak chcete zjednotiť farby medzi klipmi, kliknite na možnosť Porovnať farbu, presuňte ukazovateľ (ktorý má teraz podobu kvapkadla) nad iný klip, ktorý chcete zosúladiť s vybratým klipom, a potom kliknite, keď nájdete snímku, ktorú chcete použiť ako zdroj pre zjednotenie farieb.
  • Ak chcete v klipe opravovať odtiene bielej alebo sivej, kliknite na tlačidlo Vyváženie bielej a potom v zobrazovacej oblasti kliknite na časť klipu, ktorá by mala byť biela alebo sivá.
  • Ak chcete na zmenu farby klipu použiť odtieň pleti, kliknite na tlačidlo Vyváženie tónov pokožky a potom kliknite na odhalenú pokožku niektorej osoby v klipe v zobrazovacej oblasti.
 3. Po dokončení kliknite na prepínač Použiť . Efekt zapnete alebo vypnete potiahnutím prepínača. Zmenu tiež môžete zrušiť kliknutím na tlačidlo Zrušiť .

Manuálna zmena farieb videa v iMovie na Macu

Pomocou vstavaných nástrojov na korekciu farieb v iMovie môžete zaistiť maximálne prirodzený vzhľad klipov alebo môžete farby klipov úplne zmeniť. Vyberte jeden alebo viac klipov v prehliadači alebo na časovej osi a potom kliknutím na tlačidlo Korekcia farieb  nad zobrazovacou oblasťou zobrazte ovládacie prvky korekcie farieb:

Okno projektu iMovie pre Mac so zobrazenými ovládacími prvkami korekcie farieb

 • Ak chcete upraviť tiene, jas, kontrast alebo zvýraznenie, potiahnite posuvníky v oblasti s viacerými posuvníkmi naľavo.
 • Ak chcete upraviť sýtosť (intenzitu farby), potiahnite ovládací prvok Sýtosť uprostred.
 • Ak chcete upraviť teplotu farieb, potiahnite ovládací prvok Teplota farieb napravo.


Dátum zverejnenia: