Orezávanie a usporadúvanie videí a fotiek v iMovie

Svoj film môžete jemne dolaďovať zmenou dĺžky a poradia klipov a ich rozdeľovaním.

Orezávanie a usporadúvanie klipov na iPhone alebo iPade

Po pridaní videoklipov a fotiek na časovú os projektu môžete klip predĺžiť alebo skrátiť, zmeniť poradie klipov alebo klip rozdeliť na dva samostatné klipy.

Orezávanie klipov

Videoklip alebo fotku môžete orezať, aby sa v projekte zobrazovali kratší alebo dlhší čas.

Otvorený projekt iMovie na iPade s vybratým videoklipom na časovej osi

 1. V otvorenom projekte klepnite na časovej osi na videoklip alebo fotku. Okolie vybratého klipu sa zvýrazní žltou farbou.
 2. Ak chcete klip priblížiť, rozovrite prsty v strede časovej osi. Po priblížení sa zobrazuje viac detailov klipu, takže ho možno ľahšie upravovať. 
 3. Potiahnutím začiatku alebo konca klipu môžete klip skrátiť alebo predĺžiť:
  • Ak chcete klip predĺžiť, potiahnite okraj klipu smerom od stredu klipu.
  • Ak chcete klip skrátiť, potiahnite okraj klipu smerom k stredu klipu.

Ak okraj klipu nemožno potiahnuť, pravdepodobne to znamená, že na začiatku ani na konci tohto klipu nie je ďalšie video. Ak ste napríklad pridali videoklip s dĺžkou 20 sekúnd, nemožno ho predĺžiť na viac ako 20 sekúnd. Môže to tiež znamenať, že klip má najmenšiu možnú dĺžku povolenú aplikáciou iMovie, teda 0,3 sekundy. Ak chcete aj napriek tomu zmeniť trvanie klipu, skúste zmeniť rýchlosť klipu.

Usporadúvanie klipov

Ak chcete zmeniť čas, keď sa má vo filme objaviť konkrétny klip, môžete zmeniť poradie klipov na časovej osi. V otvorenom projekte podržte videoklip alebo fotku na časovej osi, až kým nevystúpi nad časovú os, a potom klip potiahnite na iné miesto na časovej osi.

Rozdeľovanie klipov

Keď klip rozdelíte, môžete upraviť trvanie každej časti, odstrániť neželané časti alebo pridať ku každej časti iný titulok.

 1. Na časovej osi posuňte bod prehrávania (bielu čiaru) na miesto, kde chcete klip rozdeliť.
 2. V prípade potreby klip priblížte rozovretím prstov uprostred časovej osi.
 3. Klepnite na klip, klepnite na tlačidlo akcií  a potom na položku Rozdeliť. Môžete tiež klepnúť na klip a potom potiahnuť cez prehrávaciu hlavu v klipe, ako keby ste chceli klip prerezať prstom.

Aplikácia iMovie vloží medzi dva novovytvorené klipy prechod Žiadny (nazývaný tiež strih). Tento prechod môžete zmeniť na krížové prelínanie alebo na iný prechod.


Orezávanie a usporadúvanie klipov na Macu

Po pridaní videoklipov a fotiek na časovú os projektu môžete klip predĺžiť alebo skrátiť, zmeniť poradie klipov alebo klip rozdeliť na dva samostatné klipy.

Orezávanie klipov

Videoklip alebo fotku môžete orezať, aby sa vo filme zobrazovali kratší alebo dlhší čas.

Otvorený projekt iMovie na Macu s vybratým videoklipom na časovej osi

 1. V otvorenom projekte posuňte časovú os tak, aby sa zobrazil klip, ktorý chcete orezať.
 2. Ak chcete klip priblížiť, vyberte Zobraziť > Zväčšiť, stlačte kombináciu klávesov Command-Plus (+) alebo rozovrite prsty na trackpade. Po priblížení sa zobrazuje viac detailov klipu, takže ho možno ľahšie upravovať. 
 3. Na časovej osi nechajte ukazovateľ umiestnený nad začiatkom alebo koncom klipu, ktorý chcete orezať, až kým sa ukazovateľ nezmení na nástroj na orezávanie klipov . Šípky označujú smery, v ktorých možno klip orezať:
 • Ak chcete klip predĺžiť, potiahnite okraj klipu smerom od stredu klipu.
 • Ak chcete klip skrátiť, potiahnite okraj klipu smerom k stredu klipu.

Ak okraj klipu nemožno potiahnuť, znamená to, že na začiatku ani na konci tohto klipu nie je ďalšie video. Ak ste napríklad pridali videoklip s dĺžkou 20 sekúnd, nemožno ho predĺžiť na viac ako 20 sekúnd. Môže to tiež znamenať, že klip má najmenšiu možnú dĺžku povolenú aplikáciou iMovie, teda 0,1 sekundy. Ak chcete aj napriek tomu zmeniť trvanie klipu, skúste zmeniť rýchlosť klipu.

Pridávanie alebo odstraňovanie snímok pomocou nástroja na orezávanie klipov

Presnejšie úpravy je možné dosiahnuť, ak na pridanie jednotlivých snímok do videoklipu alebo ich odstránenie z videoklipu použijete nástroj na orezávanie klipov. Môžete tiež zistiť, aká časť klipu je vo filme použitá.

 1. Na časovej osi vyberte klip, ktorý chcete orezať.
 2. Vyberte položku Okno > Zobraziť nástroj na orezávanie klipov. Vybratý klip sa zobrazí v nástroji na orezávanie klipov nad časovou osou. Časť klipu, ktorú bude vidieť vo filme, sa zobrazuje medzi dvoma bielymi čiarami. Časti klipu, ktoré vo filme vidieť nebudú, sú zobrazené sivo zvonku bielych čiar.
 3. Nechajte ukazovateľ umiestnený nad čiarou na začiatku alebo konci klipu, až kým sa nezobrazí nástroj na orezávanie klipov , a potom klip predĺžte alebo skráťte:
  • Ak chcete klip predĺžiť pridaním snímok, potiahnite smerom od stredu klipu.
  • Ak chcete klip skrátiť odstránením snímok, potiahnite smerom k stredu klipu.

Môžete použiť inú časť klipu, a pritom v projekte zachovať jeho dĺžku:

 1. V nástroji na orezávanie klipov nechajte ukazovateľ umiestnený nad klipom, až kým sa nezobrazí nástroj na orezávanie klipov .
 2. Potiahnite vybranú časť klipu doľava alebo doprava.
 3. Keď budete chcieť nástroj na orezávanie klipov zatvoriť, stlačte kláves Return.

Usporadúvanie klipov

Ak chcete zmeniť čas, kedy sa má vo filme objaviť konkrétny klip, môžete zmeniť poradie klipov na časovej osi. V otvorenom projekte kliknite na videoklip alebo fotku na časovej osi a potom klip potiahnite doľava alebo doprava podľa toho, kde sa má klip vo filme objaviť:

 • Ak chcete, aby sa videoklip zobrazil skôr, potiahnite ho doľava a potom ho pusťte. 
 • Ak chcete, aby sa videoklip zobrazil neskôr, potiahnite ho doprava a potom ho pusťte.

Posúvať môžete aj viac klipov naraz:

 1. Držte stlačený kláves Command a kliknite na každý klip, ktorý chcete vybrať. Potiahnite výberový obdĺžnik tak, aby klipy obsahoval, alebo kliknite na každý klip so stlačeným klávesom Shift.
 2. Potiahnite klipy na nové miesto na časovej osi.

Rozdeľovanie klipov

Keď klip rozdelíte, môžete upraviť trvanie každej časti, odstrániť neželané časti alebo pridať ku každej časti iný titulok.

 1. Na časovej osi posuňte bod prehrávania (bielu čiaru) na miesto, kde chcete klip rozdeliť.
 2. V prípade potreby klip priblížte výberom položky Zobraziť > Zväčšiť alebo stlačením kombinácie klávesov Command–Plus (+).
 3. Ak chcete klip rozdeliť, vyberte Upraviť > Rozdeliť klip alebo stlačte kombináciu klávesov Command-B.

Po rozdelení klipu môžete medzi klipy pridať prechod, napríklad krížové prelínanie.


Dátum zverejnenia: