Úpravy videa v aplikácii iMovie na iPhone, iPade, iPode touch a Macu

Po vytvorení projektu iMovie a pridaní videoklipov a fotografií dolaďte svoj film tak, že klipy predĺžite alebo skrátite, zmeníte ich postupnosť a podobne.

Úpravy v aplikácii iMovie na iPhone alebo iPade

Po pridaní videoklipov a fotiek na časovú os projektu môžete klip predĺžiť alebo skrátiť, zmeniť poradie klipov alebo klip rozdeliť na dva samostatné klipy.

Skrátenie alebo predĺženie klipu

Videoklip alebo fotku môžete orezať, aby sa v projekte zobrazovali kratší alebo dlhší čas.

 1. V otvorenom projekte klepnite na časovej osi na videoklip alebo fotku. Okolie vybratého klipu sa zvýrazní žltou farbou.
 2. Ak chcete klip priblížiť, rozovrite prsty v strede časovej osi. Po priblížení sa zobrazuje viac detailov klipu, takže ho možno ľahšie upravovať. 
 3. Potiahnutím začiatku alebo konca klipu môžete klip skrátiť alebo predĺžiť:
  • Ak chcete klip predĺžiť, potiahnite okraj klipu smerom od stredu klipu.
  • Ak chcete klip skrátiť, potiahnite okraj klipu smerom k stredu klipu.

Ak okraj klipu nemožno potiahnuť, pravdepodobne to znamená, že na začiatku ani na konci tohto klipu nie je ďalšie video. Ak ste napríklad pridali videoklip s dĺžkou 20 sekúnd, nemožno ho predĺžiť na viac ako 20 sekúnd. Môže to tiež znamenať, že klip má najmenšiu možnú dĺžku povolenú aplikáciou iMovie, teda 0,3 sekundy. Ak napriek tomu chcete trvanie klipu zmeniť, môžete klip skúsiť spomaliť alebo zrýchliť.

Zmena poradia klipov

Ak chcete zmeniť, kedy sa má vo filme objaviť konkrétny klip, môžete zmeniť poradie klipov na časovej osi. V otvorenom projekte klepnite na videoklip (alebo fotku) na časovej osi a podržte ho, kým sa nevysunie z časovej osi. Potom klip potiahnite tam, kde sa má v projekte objaviť, a pustite ho.

Rozdelenie klipu na dva samostatné klipy

Keď klip rozdelíte, môžete upraviť trvanie každej časti, odstrániť neželané časti alebo pridať každej časti iný titulok.

 1. Na časovej osi posuňte bod prehrávania (bielu čiaru) na miesto, kde chcete klip rozdeliť.
 2. V prípade potreby klip priblížte rozovretím prstov uprostred časovej osi.
 3. Klepnite na klip, klepnite na tlačidlo akcií  a potom na položku Rozdeliť. Môžete tiež klepnúť na klip a potom potiahnuť prstom nadol cez ikonu pozície prehrávania v klipe, akoby ste chceli klip prstom rozrezať.

Aplikácia iMovie vloží medzi dva novovytvorené klipy prechod Žiadny (nazývaný tiež strih). Tento prechod môžete zmeniť na krížové prelínanie alebo na iný prechod.


Úpravy v aplikácii iMovie na Macu

Po pridaní videoklipov a fotiek na časovú os projektu môžete klip predĺžiť alebo skrátiť, zmeniť poradie klipov alebo klip rozdeliť na dva samostatné klipy.

Skrátenie alebo predĺženie klipu

Videoklip alebo fotku môžete orezať, aby sa vo filme zobrazovali kratší alebo dlhší čas.

 1. V otvorenom projekte posuňte časovú os na klip, ktorý chcete orezať.
 2. Ak chcete klip priblížiť, vyberte položku Zobraziť > Zväčšiť alebo stlačte kombináciu klávesov Command–Plus (+), prípadne rozovrite prsty na trackpade. Po priblížení sa zobrazuje viac detailov klipu, takže ho možno ľahšie upravovať. 
 3. Na časovej osi presuňte ukazovateľ myši nad začiatok alebo koniec klipu, ktorý chcete odrezať, tak, aby sa ukazovateľ zmenil na nástroj na orezávanie klipov . Šípky označujú smery, v ktorých možno klip orezať:
 • Ak chcete klip predĺžiť, potiahnite okraj klipu smerom od stredu klipu.
 • Ak chcete klip skrátiť, potiahnite okraj klipu smerom k stredu klipu.

Ak okraj klipu nemožno potiahnuť, znamená to, že na začiatku ani na konci tohto klipu nie je ďalšie video. Ak ste napríklad pridali videoklip s dĺžkou 20 sekúnd, nemožno ho predĺžiť na viac ako 20 sekúnd. Môže to tiež znamenať, že klip má najmenšiu možnú dĺžku povolenú aplikáciou iMovie, teda 0,1 sekundy. Ak napriek tomu chcete trvanie klipu zmeniť, skúste klip spomaliť alebo zrýchliť.

Pridávanie alebo odstraňovanie snímok pomocou nástroja na orezávanie klipov

Presnejšie úpravy je možné dosiahnuť, ak na pridanie jednotlivých snímok do videoklipu alebo ich odstránenie z videoklipu použijete nástroj na orezávanie klipov. Môžete tiež zistiť, aká časť klipu je vo filme použitá.

 1. Na časovej osi vyberte klip, ktorý chcete orezať.
 2. Vyberte položku Okno > Zobraziť nástroj na orezávanie klipov. Vybratý klip sa zobrazí v nástroji na orezávanie klipov nad časovou osou. Časť klipu, ktorú bude vidieť vo filme, sa zobrazuje medzi dvoma bielymi čiarami. Časti klipu, ktoré vo filme vidieť nebudú, sú zobrazené sivo zvonku bielych čiar.
 3. Presuňte ukazovateľ myši nad čiaru na začiatku alebo konci klipu tak, aby sa zobrazil nástroj na orezávanie klipov , a potom klip predĺžte alebo skráťte:
  • Ak chcete klip predĺžiť pridaním snímok, potiahnite smerom od stredu klipu.
  • Ak chcete klip skrátiť odstránením snímok, potiahnite smerom k stredu klipu.

Môžete použiť inú časť klipu, a pritom v projekte zachovať jeho dĺžku:

 1. V nástroji na orezávanie klipov presuňte ukazovateľ myši nad klip tak, aby sa zobrazil nástroj na orezávanie klipov .
 2. Potiahnite vybranú časť klipu doľava alebo doprava.
 3. Keď budete chcieť nástroj na orezávanie klipov zatvoriť, stlačte kláves Return.

Zmena poradia klipov

Ak chcete zmeniť, kedy sa má vo filme objaviť konkrétny klip, môžete zmeniť poradie klipov na časovej osi. V otvorenom projekte kliknite na videoklip alebo fotku na časovej osi a potom klip potiahnite doľava alebo doprava podľa toho, kde sa má klip vo filme objaviť:

 • Ak chcete, aby sa videoklip zobrazil skôr, potiahnite ho doľava a potom ho pusťte. 
 • Ak chcete, aby sa videoklip zobrazil neskôr, potiahnite ho doprava a potom ho pusťte.

Posúvať môžete aj viac klipov naraz:

 1. Držte stlačený kláves Command a kliknite na každý klip, ktorý chcete vybrať. Potiahnite výberový obdĺžnik tak, aby klipy obsahoval, alebo kliknite na každý klip so stlačeným klávesom Shift.
 2. Potiahnite klipy na nové miesto na časovej osi.

Rozdelenie klipu na dva samostatné klipy

Keď klip rozdelíte, môžete upraviť trvanie každej časti, odstrániť neželané časti alebo pridať každej časti iný titulok.

 1. Na časovej osi posuňte bod prehrávania (bielu čiaru) na miesto, kde chcete klip rozdeliť.
 2. V prípade potreby klip priblížte výberom položky Zobraziť > Zväčšiť alebo stlačením kombinácie klávesov Command–Plus (+).
 3. Ak chcete klip rozdeliť, vyberte položku Upraviť > Rozdeliť klip alebo stlačte kombináciu klávesov Command–B.

Po rozdelení klipu môžete medzi klipy pridať prechod, napríklad krížové prelínanie.


Dátum zverejnenia: