Spravované Apple ID pre firmy

Prečítajte si, ako používať spravované Apple ID, ktoré vám priradila vaša spoločnosť.

Tento článok je určený pre používateľov spravovaného Apple ID. Ak ste správca IT, prečítajte si viac o vytváraní a používaní spravovaných Apple ID pomocou Apple Business Managera

Vaša spoločnosť môže vytvárať spravované Apple ID pre svojich zamestnancov na firemné účely. Spravované Apple ID sú jedinečné pre vašu spoločnosť a oddelené od Apple ID, ktoré si môžete vytvoriť sami. Spravované Apple ID môžete priradiť k rovnakej e-mailovej adrese a telefónnemu číslu, ktoré máte priradené k osobnému Apple ID. Na rozdiel od osobných Apple ID však služby, ku ktorým máte prístup so spravovaným Apple ID, spravujú IT administrátori.

Kontrola dostupnosti funkcií

Vaši zamestnanci môžu používať služby Apple vrátane iCloudu a spolupráce pomocou iWork a Poznámok. Keďže sú však spravované Apple ID určené výhradne na firemné účely, niektoré funkcie sú z dôvodu ochrany organizácií vypnuté. Spravované Apple ID zahŕňajú aj 5 GB úložisko v iCloude.

Keďže spravované Apple ID neumožňuje nakupovanie, priradeným zariadeniam alebo spravovaným Apple ID môžu obsah priraďovať administrátori.

Niektoré služby nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Meno používateľa a heslo

Keď vám spoločnosť vytvorí účet, môžete svoje spravované Apple ID začať používať. Súčasťou spravovaného Apple ID môže byť názov spoločnosti alebo reťazec „appleid“. Vaše Apple ID môže mať napríklad formát jankohrasko@appleid.mycompany.com.

Názov vášho účtu nastavuje administrátor Apple Business Managera vo vašej spoločnosti. Ak vaše používateľské meno obsahuje chybu alebo ak potrebujete zmeniť informácie o účte, obráťte sa na administrátora vo svojej spoločnosti.

Vytvorenie hesla

Keď sa prvýkrát prihlásite pomocou spravovaného Apple ID, použite dočasné heslo, ktoré vám pridelil administrátor. Po prihlásení sa zobrazí výzva na nastavenie nového hesla. Do niektorých služieb Apple sa budete môcť prihlásiť až po nastavení nového hesla.

Ak ste správcom osôb, zariadení alebo obsahu, prípadne ste iným zamestnancom, prihláste sa na stránke appleid.apple.com na Macu alebo zariadení so systémom iOS a nastavte si heslo. Je potrebné použiť štandardné heslo obsahujúce najmenej osem písmen a číslic.

Resetovanie hesla

Na rozdiel od osobných Apple ID musí vaše heslo resetovať administrátor. Nové heslo si vytvoríte takto:

  1. Požiadajte administrátora o dočasné heslo.
  2. Pomocou dočasného hesla sa prihláste na zdieľanom iPade, prípadne sa na svojom zariadení prihláste do iCloudu. Alebo ak má vaša pozícia udelený prístup, prihláste sa do Apple Business Managera pomocou dočasného hesla.
  3. Vytvorte si nové heslo.

Heslá spravovaných Apple ID nie je možné resetovať na stránke účtu Apple ID ani na stránke iforgot.apple.com.

Prihlásenie pomocou spravovaného Apple ID

Ak sa chcete prihlásiť do zariadení, ktoré boli nastavené pomocou Apple Business Managera, použite svoje spravované Apple ID a heslo. Ak sa chcete prihlásiť do zariadení, ktoré neboli nastavené pomocou Apple Business Managera, použite postup zodpovedajúci vašej pozícii:

  • Zamestnanci: Použite svoje spravované Apple ID alebo heslo. 
  • Správcovia osôb, zariadení alebo obsahu: Použite svoje spravované Apple ID a heslo s dvojfaktorovou autentifikáciou.

Prístup administrátora k vášmu účtu

Váš účet vlastní spoločnosť, ktorá vytvorila vaše spravované Apple ID. IT administrátori majú k vášmu účtu neustály prístup a môžu v ňom vykonávať nasledujúce zmeny:

  • Obmedzenie prístupu k účtu
  • Odstránenie účtu
  • Aktualizácia informácií o účte

Prečítajte si zásady používania spravovaného Apple ID na osobné účely týkajúce sa správcov osôb, zariadení a obsahu.

Aktualizácia informácií o účte

Ak ste správca osôb, zariadení alebo obsahu, na spravovanie a aktualizovanie informácií o účte použite stránku účtu Apple ID. Ak chcete zmeniť dôveryhodné zariadenia, musíte byť správca osôb, zariadení alebo obsahu.

Ak ste iným zamestnancom, o aktualizovanie informácií o účte požiadajte administrátora. 

Dátum zverejnenia: