Prístup k herným dátam zo služby Apple Arcade na všetkých zariadeniach

Prostredníctvom služieb iCloudu a Game Center môžete na svojich zariadeniach synchronizovať svoj postup v hrách, najvyššie skóre a uložené hry.

Na všetkých zariadeniach, na ktorých ste prihlásený do rovnakého účtu služieb iCloud a Game Center, máte prístup k uloženým hrám a postupe v hrách zo služby Apple Arcade. Ak ste členom Rodinného zdieľania, službu Apple Arcade môžu používať všetci členovia rodiny, nebudú však vidieť vaše herné dáta.

Na zariadení sa nezobrazujú vaše herné dáta

Ak na jednom zariadení máte prístup k svojim herným dátam, ale na inom nie, odporúčame vám skontrolovať nastavenia. Uistite sa, že máte iPhone alebo iPod touch s najnovšou verziou systému iOS, iPad s najnovšou verziou systému iPadOS, Mac s najnovšou verziou systému macOS alebo Apple TV s najnovšou verziou systému tvOS

Kontrola nastavení na iPhone, iPade alebo iPode touch

  1. Uistite sa, že ste v iCloude prihlásený pomocou rovnakého Apple ID ako na ostatných zariadeniach.
  2. Uistite sa, že ste v službe Game Center prihlásený pomocou toho istého účtu Apple ID ako na ostatných zariadeniach. Prejdite na Nastavenia > Game Center a pozrite sa, ktoré Apple ID používate v službe Game Center.

Ak svoje dáta stále nevidíte a hrali ste na inom zariadení, skontrolujte nastavenia na danom zariadení.

Kontrola nastavení na Apple TV

Ak zdieľate Apple TV s niekým iným, pred spustením hry v službe Apple Arcade prepnite na svoj účet.

Ak svoje dáta stále nevidíte a hrali ste na inom zariadení, skontrolujte nastavenia na danom zariadení.

Kontrola nastavení na Macu

Ak Mac zdieľate s niekým iným, uistite sa, že ste prihlásený pomocou svojho používateľského profilu, a nie pomocou účtu niekoho iného. Potom skontrolujte, či ste prihlásený do rovnakého účtu služieb iCloud a Game Center, ktorý používate so službou Apple Arcade. Ak Mac zdieľate s ďalšími používateľmi služby Apple Arcade, mali by urobiť to isté so svojím vlastným používateľským profilom Macu a účtom služieb iCloud a Game Center.

Ak svoje dáta stále nevidíte a hrali ste na inom zariadení, skontrolujte nastavenia na danom zariadení.

Ak zrušíte predplatné služby Apple Arcade

Ak z nejakého dôvodu zrušíte predplatné služby Apple Arcade, môžete ho obnoviť a mať naďalej prístup k svojim herným dátam. Ak budete čakať príliš dlho, niektoré z vašich uložených hier nemusia byť pri obnovení predplatného podporované.

Ak nemáte predplatné služby Apple Arcade, nemôžete hrať žiadne hry zo služby Apple Arcade, a to ani keď si ich stiahnete do svojho zariadenia. Ak už aplikácie nepotrebujete, vymažte ich alebo si obnovte predplatné a pokračujte v hraní.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: