Používanie iPadu ako druhého displeja Macu pomocou funkcie Sidecar

Funkcia Sidecar umožňuje používať iPad ako displej, ktorý rozširuje alebo zrkadlí plochu Macu.

iPad vedľa Macbooku s funkciou Sidecar

Rozšírenie alebo zrkadlenie plochy Macu pomocou funkcie Sidecar

Uistite sa, že Mac aj iPad spĺňajú systémové požiadavky funkcie Sidecar, a potom postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Sidecar môžete používať bezdrôtovo, ale ak chcete mať iPad pri používaní stále nabitý, pripojte ho k Macu pomocou nabíjacieho USB kábla dodaného s iPadom.
 2. V lište Macu kliknite na ikonu AirPlay  a vyberte možnosť pripojenia k iPadu. Na pripojenie môžete použiť aj nastavenia Sidecaru.
 3. Na iPade by sa mala zobraziť rozšírená plocha Macu. Môžete naň presúvať okná a používať ho ako akýkoľvek iný displej.
 4. Ak chcete displej Macu zrkadliť tak, aby sa na oboch obrazovkách zobrazoval rovnaký obsah, vráťte sa do menu AirPlay, ktoré má pri používaní funkcie Sidecar podobu modrého obdĺžnika . Vyberte možnosť zrkadlenia displeja, ktorá predstavuje skvelý spôsob, ako obrazovku Macu zdieľať s ostatnými.
 5. Ak chcete reláciu Sidecaru ukončiť, vráťte sa do menu AirPlay a vyberte možnosť odpojenia. Alebo kliknite na tlačidlo Odpojiť na postrannom paneli iPadu.

Prečítajte si viac o používaní externých displejov. Môžete napríklad použiť nastavenia Displeje a usporiadať displeje tak, aby iPad rozširoval plochu smerom doľava, doprava, nahor alebo nadol.


Presunutie okna na displej iPadu

Keď v okne podržíte kurzor na tlačidle režimu zobrazenia na celej obrazovke , zobrazia sa možnosti, pomocou ktorých môžete okno presunúť na displej iPadu, respektíve z neho. Je to rýchlejšie než ťahanie a navyše sa veľkosť okna dokonale prispôsobí danému displeju.

Menu, ktoré sa zobrazí po presunutí ukazovateľa nad zelené tlačidlo


Postranný panel združuje často používané ovládacie prvky na okraji obrazovky iPadu. Obsahuje klávesy Command, Shift a ďalšie modifikačné klávesy, aby ste namiesto na klávesnici mohli základné príkazy vykonávať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil.

nastaveniach Sidecaru môžete postranný panel vypnúť alebo zmeniť jeho umiestnenie.

iPad s funkciou Sidecar
  

Klepnutím na túto ikonu na iPade zobrazíte alebo skryjete lištu pri zobrazení okna na celej obrazovke

Klepnutím na túto ikonu na iPade zobrazíte alebo skryjete Dock počítača. 

Command. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Command. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave. 

Option. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Option. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.

Control. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Control. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.

Shift. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Shift. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.
  

Odvolanie poslednej akcie. Niektoré aplikácie podporujú odvolanie viacerých akcií za sebou.

Zobrazenie alebo skrytie dotykovej klávesnice na obrazovke.

Odpojenie iPadu a ukončenie relácie Sidecaru.

 


Používanie Touch Baru

Mnoho aplikácií na Macu obsahuje ovládacie prvky Touch Baru, ktoré uľahčujú vykonávanie bežných akcií. Sidecar umožňuje používať Touch Bar na obrazovke iPadu, aj keď ním Mac vybavený nie je. Funguje presne ako Touch Bar na Macu a jeho ovládacie prvky môžete používať tak, že na ne klepnete prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. 

nastaveniach Sidecaru môžete Touch Bar vypnúť alebo zmeniť jeho umiestnenie.


Používanie gest na rolovanie a ďalšie akcie

Multi-Touch gestá na iPade sú k dispozícii aj pri používaní funkcie Sidecar. Obzvlášť užitočné sú tieto gestá:

 • Rolovanie: potiahnite dvomi prstami.
 • Kopírovanie: zovrite tri prsty.
 • Vystrihnutie: zovrite tri prsty dvakrát po sebe.
 • Vloženie: rozovrite tri prsty.
 • Odvolanie akcie: potiahnite tromi prstami doľava alebo dvakrát klepnite tromi prstami.
 • Opakovanie akcie: potiahnite tromi prstami doprava.


Používanie ceruzky Apple Pencil

Keď iPad rozširuje alebo zrkadlí displej Macu, namiesto myši alebo trackpadu môžete na ukazovanie, klikanie, vyberanie položiek a vykonávanie rôznych úloh, ako je napríklad kreslenie, úprava fotiek a manipulácia s objektmi, používať ceruzku Apple Pencil. Môžete ju používať aj na písanie, skicovanie a označovanie dokumentov a zároveň na Macu v reálnom čase sledovať vykonané zmeny.

Sidecar podporuje aj dvojité klepnutie, ktoré môžete zapnúť v nastaveniach Sidecaru. V aplikáciách, ktoré podporujú dvojité klepnutie, umožňuje táto funkcia vykonávať vlastné akcie vyvolané dvojitým klepnutím na bočnú stranu ceruzky Apple Pencil (2. generácia).


Používanie aplikácií pre iPad

Pri používaní funkcie Sidecar môžete na iPade prepnúť na ľubovoľnú aplikáciu a pracovať s ňou obvyklým spôsobom. Relácia Sidecaru sa tým pozastaví, kým sa nevrátite späť do aplikácie Sidecar alebo kým Sidecar neodpojíte. Aplikácia Sidecar sa na ploche zobrazuje len pri používaní Sidecaru.


  


Používanie nastavení Sidecaru

Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Sidecar. Tieto nastavenia sú dostupné len na počítačoch podporujúcich Sidecar.

Nastavenia funkcie Sidecar

 • Zobraziť postranný panel: Táto možnosť zobrazí postranný panel na ľavej alebo pravej strane obrazovky iPadu, prípadne ho vypne.
 • Zobraziť Touch Bar: Táto možnosť zobrazí Touch Bar v hornej alebo dolnej časti obrazovky iPadu, prípadne ho vypne.
 • Povoliť dvojité klepnutie na Apple Pencile: V aplikáciách, ktoré podporujú túto funkciu, umožní táto možnosť vykonávať vlastné akcie vyvolané dvojitým klepnutím na bočnú stranu ceruzky Apple Pencil (2. generácia).
 • Pripojiť k: Vyberte iPad, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo kliknutím na položku Odpojiť zastavte používanie funkcie Sidecar.


Systémové požiadavky funkcie Sidecar

Sidecar vyžaduje kompatibilný Mac so systémom macOS Catalina a kompatibilný iPad so systémom iPadOS 13:

Mac so systémom macOS Catalina

 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2016 alebo neskôr
 • MacBook uvedený na trh v roku 2016 alebo neskôr
 • MacBook Air uvedený na trh v roku 2018 alebo neskôr
 • iMac uvedený na trh v roku 2017 alebo neskôr a iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini uvedený na trh v roku 2018 alebo neskôr
 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2019
    

iPad so systémom iPadOS 13

Ďalšie požiadavky


Dátum zverejnenia: