Používanie iPadu ako druhého displeja Macu pomocou funkcie Sidecar

Funkcia Sidecar umožňuje používať iPad ako displej, ktorý rozširuje alebo zrkadlí plochu Macu.

iPad vedľa Macbooku s funkciou Sidecar

Rozšírenie alebo zrkadlenie plochy Macu pomocou funkcie Sidecar

Postupujte podľa týchto krokov na Macu a iPade, ktoré požiadavky systému Sidecar. Sidecar môžete používať bezdrôtovo, ale ak chcete mať iPad pri používaní stále nabitý, pripojte ho k svojmu Macu pomocou nabíjacieho USB kábla dodaného s iPadom.

Spustenie relácie funkcie Sidecar

 • Ak používate systém macOS Big Sur, kliknite na ponuku Displej v Ovládacom centre alebo na lište a potom v ponuke vyberte z ponuky možnosť iPad.
  Možnosti položky Displej v Ovládacom centre systému MacOS Big Sur s kurzorom nad možnosťou Pripojiť k: iPad
 • Ak používate systém macOS Catalina, kliknite na ikonu AirPlay  na lište a potom v ponuke vyberte iPad. (Ak nevidíte ikonu AirPlay, vyberte ponuku Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na Displeje a zaškrtnite políčko „Ak sú možnosti zrkadlenia dostupné, zobraziť ich v lište“.)
 • Alebo stačí presunúť okno do iPadu, ako je popísané v ďalšej časti.
 • Alebo sa pripojte pomocou ponuky v nastaveniach funkcie Sidecar.

Prepnutie na zrkadlenie obrazovky

 • V predvolenom nastavení sa v iPade zobrazuje rozšírenie pracovnej plochy vášho Macu. Môžete naň presúvať okná a používať ho ako akýkoľvek iný displej.
 • Ak chcete zrkadliť displej Macu tak, aby sa na oboch obrazovkách zobrazil rovnaký obsah, vráťte sa do ponuky Displej alebo do ponuky AirPlay, v ktorej sa počas používania funkcie Sidecar zobrazuje modrá ikona iPadu   . Vyberte možnosť zrkadlenia displeja.

Ukončenie relácie funkcie Sidecar

 • Ak používate systém macOS Big Sur, vráťte sa do ponuky Displej v Ovládacom centre alebo na lište a znova vyberte iPad, aby ste sa od neho odpojili.
 • Ak používate systém macOS Catalina, vráťte sa do ponuky AirPlay a vyberte možnosť odpojenia. 
 • Alebo použite tlačidlo Odpojiť  na bočnom paneli iPadu alebo v nastaveniach funkcie Sidecar na Macu.

Prečítajte si viac o používaní externých displejov. Môžete napríklad použiť nastavenia Displeje a usporiadať displeje tak, aby iPad rozširoval plochu smerom doľava, doprava, nahor alebo nadol.


Presunutie okna na displej iPadu

Keď v okne podržíte kurzor na tlačidle režimu zobrazenia na celej obrazovke , zobrazia sa možnosti, pomocou ktorých môžete okno presunúť na displej iPadu, respektíve z neho. Je to rýchlejšie než ťahanie a navyše sa veľkosť okna dokonale prispôsobí danému displeju.

PDF s celoobrazovkovou ponukou po ukázaní na tlačidlo s vybratým iPadom


Postranný panel združuje často používané ovládacie prvky na okraji obrazovky iPadu. Obsahuje klávesy Command, Shift a ďalšie modifikačné klávesy, aby ste namiesto na klávesnici mohli základné príkazy vykonávať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil.

nastaveniach Sidecaru môžete postranný panel vypnúť alebo zmeniť jeho umiestnenie.

iPad s funkciou Sidecar
  

Ikona tlačidla Zobraziť lištu

Klepnutím na túto ikonu na iPade zobrazíte alebo skryjete lištu pri zobrazení okna na celej obrazovke

Ikona tlačidla Zobraziť dok

Klepnutím na túto ikonu na iPade zobrazíte alebo skryjete Dock počítača. 

Ikona tlačidla Príkazu

Command. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Command. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave. 

Ikona tlačidla Možností

Option. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Option. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.

Ikona tlačidla ovládania

Control. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Control. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.

Ikona tlačidla Shift

Shift. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Shift. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.
  

Ikona tlačidla Späť

Odvolanie poslednej akcie. Niektoré aplikácie podporujú odvolanie viacerých akcií za sebou.

Ikona tlačidla klávesnice

Zobrazenie alebo skrytie dotykovej klávesnice na obrazovke.

Ikona tlačidla Odpojiť

Odpojenie iPadu a ukončenie relácie Sidecaru.

 


Používanie Touch Baru

Mnohé apky na Macu majúDotykovú lištu, ktorá ešte viac uľahčuje bežné úkony. Sidecar umožňuje používať Touch Bar na obrazovke iPadu, aj keď ním Mac vybavený nie je. Klepnite buď prstom, alebo ceruzkou Apple Pencil na ovládacie prvky na nej.

nastaveniach Sidecaru môžete Touch Bar vypnúť alebo zmeniť jeho umiestnenie.

Ak sa pri použití aplikácie, ktorá ponúka ovládanie pomocou Touch Baru, Touch Bar nezobrazí, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Mission Control a potom sa uistite, že je vybratá možnosť „Displeje majú vlastné Spaces“.


Používanie gest na rolovanie a ďalšie akcie

Multi-Touch gestá na iPade sú k dispozícii aj pri používaní funkcie Sidecar. Obzvlášť užitočné sú tieto gestá:

 • Rolovanie: potiahnite dvomi prstami.
 • Kopírovanie: zovrite tri prsty.
 • Vystrihnutie: zovrite tri prsty dvakrát po sebe.
 • Vloženie: rozovrite tri prsty.
 • Odvolanie akcie: potiahnite tromi prstami doľava alebo dvakrát klepnite tromi prstami.
 • Opakovanie akcie: potiahnite tromi prstami doprava.


Používanie ceruzky Apple Pencil

Keď iPad rozširuje alebo zrkadlí displej Macu, namiesto myši alebo trackpadu pripojeného k Macu môžete na ukazovanie, klikanie, vyberanie položiek a vykonávanie rôznych úloh, ako je napríklad kreslenie, úprava fotiek a manipulácia s objektmi, používať ceruzku Apple Pencil. Môžete ju používať aj na písanie, skicovanie a označovanie dokumentov a zároveň na Macu v reálnom čase sledovať vykonané zmeny.

Sidecar podporuje aj dvojité klepnutie, ktoré môžete zapnúť v nastaveniach Sidecaru. V aplikáciách, ktoré podporujú dvojité klepnutie, umožňuje táto funkcia vykonávať vlastné akcie vyvolané dvojitým klepnutím na bočnú stranu ceruzky Apple Pencil (2. generácia).

 


Používanie klávesnice, myši alebo trackpadu

Počas relácie funkcie Sidecar môžete písať pomocou klávesnice pripojenej buď k Macu, alebo iPadu, ako napríklad klávesnice Smart Keyboard alebo Magic Keyboard pre iPad.

Ak chcete ukázať, kliknúť alebo vybrať položky pomocou myši alebo trackpadu, použite myš alebo trackpad pripojený k Macu alebo použite ceruzku Apple Pencil na iPade.


Používanie aplikácií pre iPad

Pri používaní funkcie Sidecar môžete na iPade prepnúť na ľubovoľnú aplikáciu a pracovať s ňou obvyklým spôsobom. Relácia Sidecaru sa tým pozastaví, kým sa nevrátite späť do aplikácie Sidecar alebo kým Sidecar neodpojíte. Aplikácia Sidecar sa na ploche zobrazuje len pri používaní Sidecaru.


  


Používanie nastavení Sidecaru

Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Sidecar. Tieto nastavenia sú dostupné len na počítačoch podporujúcich Sidecar.

Možnosti funkcie Sidecar v okne Systémové nastavenia

 • Zobraziť postranný panel: Táto možnosť zobrazí postranný panel na ľavej alebo pravej strane obrazovky iPadu, prípadne ho vypne.
 • Zobraziť Touch Bar: Táto možnosť zobrazí Touch Bar v hornej alebo dolnej časti obrazovky iPadu, prípadne ho vypne.
 • Povoliť dvojité klepnutie na Apple Pencile: V aplikáciách, ktoré podporujú túto funkciu, umožní táto možnosť vykonávať vlastné akcie vyvolané dvojitým klepnutím na bočnú stranu ceruzky Apple Pencil (2. generácia).
 • Pripojiť k: Vyberte iPad, ku ktorému sa chcete pripojiť, alebo kliknutím na položku Odpojiť zastavte používanie funkcie Sidecar.


Systémové požiadavky funkcie Sidecar

Funkcia Sidecar si vyžaduje kompatibilný Mac používajúci systém macOS Catalina alebo novší a kompatibilný iPad používajúci systém iPadOS 13 alebo novší.

 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2016 alebo neskôr
 • MacBook uvedený na trh v roku 2016 alebo neskôr
 • MacBook Air uvedený na trh v roku 2018 alebo neskôr
 • iMac predstavený v roku 2017 alebo neskôr alebo iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini uvedený na trh v roku 2018 alebo neskôr
 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2019
    

Ďalšie požiadavky


Dátum zverejnenia: