Použitie iPadu ako druhého displeja pre Mac

Funkcia Sidecar umožňuje používať iPad ako displej, ktorý rozširuje alebo zrkadlí plochu Macu.

iPad vedľa Macbooku s funkciou Sidecar 

Príprava

 • Skôr než budete pokračovať, uistite sa, že Mac a iPad spĺňajú systémové požiadavky funkcie Sidecar vrátane toho, že v oboch ste prihlásení pomocou rovnakého účtu Apple ID.
 • Funkciu Sidecar môžete používať bezdrôtovo, no ak chcete mať iPad pri používaní stále nabitý, pripojte ho k Macu priamo pomocou nabíjacieho USB kábla dodaného s iPadom.

Ak chcete, aby klávesnica, myš alebo trackpad ovládali Mac a iPad, iPad zobrazoval namiesto domovskej obrazovky a apiek Macu vlastnú plochu a apky, použite namiesto toho funkciu Univerzálne ovládanie.

 


Presunutie okna Macu na iPad

Presuňte ukazovateľ na tlačidlo celej obrazovky  okna na Macu a potom vyberte možnosť presunutia tohto okna na iPad. 
Dokument so zobrazeným menu tlačidla celej obrazovky a vybratou položkou Presunúť na iPad

Tento krok môžete zopakovať pre ostatné okná Macu alebo jednoducho potiahnite ostatné okná Macu do iPadu a späť. Ak chcete okno presunúť späť do Macu, môžete tiež presunúť kurzor na tlačidlo celej obrazovky  a vybrať položku Presunúť okno späť na Mac.

Ak chcete, aby iPad namiesto rozšírenia plochy zrkadlil obrazovku Macu:

 • V systéme macOS Monterey vyberte možnosť zrkadlenia v menu Zrkadlenie obrazovky  v lište.1
 • V systéme macOS Big Sur vyberte možnosť zrkadlenia v menu Zobraziť v ovládacom centre alebo v lište.
 • V systéme macOS Catalina vyberte možnosť zrkadlenia v menu AirPlay ( alebo ) v lište.2


Postranný panel ponúka často používané ovládacie prvky Macu na okraji obrazovky iPadu. Obsahuje klávesy Command, Shift a ďalšie modifikačné klávesy, aby ste namiesto na klávesnici mohli základné príkazy vykonávať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil.

iPad s funkciou Sidecar

  

Ikona tlačidla Zobraziť lištu

Klepnutím na túto ikonu zobrazíte alebo skryjete lištu, keď je okno na iPade zobrazené na celú obrazovku

Ikona tlačidla Zobraziť Dock

Klepnutím na túto ikonu na iPade zobrazíte alebo skryjete Dock počítača. 

Ikona klávesu Command

Command. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Command. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave. 

Ikona klávesu Option

Option. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Option. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.

Ikona klávesu Control

Control. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Control. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.

Ikona klávesu Shift

Shift. Podržanie tejto ikony simuluje stlačenie klávesu Shift. Dvojitým klepnutím kláves zamknete v stlačenom stave.
  

Ikona tlačidla Odvolať

Odvolanie poslednej akcie. Niektoré apky podporujú odvolanie viacerých akcií za sebou.

Ikona tlačidla Klávesnica

Zobrazenie alebo skrytie dotykovej klávesnice na obrazovke.

Ikona tlačidla Odpojiť

Odpojenie iPadu od Macu.

 


Používanie gest na rolovanie a ďalšie akcie

Tieto gestá Multi-Touch sú obzvlášť užitočné, keď používate iPad ako displej.

 • Rolovanie: potiahnite dvomi prstami.
 • Kopírovanie: zovrite tri prsty.
 • Vystrihnutie: zovrite tri prsty dvakrát po sebe.
 • Vloženie: rozovrite tri prsty.
 • Odvolanie akcie: potiahnite tromi prstami doľava alebo dvakrát klepnite tromi prstami.
 • Opakovanie akcie: potiahnite tromi prstami doprava.


Používanie ceruzky Apple Pencil

Keď iPad rozširuje alebo zrkadlí displej Macu, namiesto myši alebo trackpadu pripojeného k Macu môžete na ukazovanie, klikanie, vyberanie položiek a vykonávanie rôznych úloh, ako je napríklad kreslenie, úprava fotiek a manipulácia s objektmi, používať ceruzku Apple Pencil. Môžete ju používať aj na písanie, skicovanie a označovanie dokumentov a zároveň na Macu v reálnom čase sledovať vykonané zmeny.

Sidecar tiež podporuje dvojité klepnutie, ktoré môžete zapnúť v Systémových nastaveniach. Dvojité klepnutie umožňuje apkám s podporou tejto funkcie vykonávať vlastné akcie, keď dvakrát klepnete na stranu ceruzky Apple Pencil (2. generácia).


Používanie Touch Baru

Mnoho apiek na Macu má ovládacie prvky na Touch Bare, ktoré ešte viac uľahčujú bežné akcie. Sidecar umožňuje používať Touch Bar na obrazovke iPadu, aj keď ním Mac vybavený nie je. Na ovládacie prvky na Touch Bare môžete klepnúť prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ak sa pri používaní apky, ktorá ponúka ovládanie pomocou Touch Baru, Touch Bar nezobrazí, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Mission Control a uistite sa, že je vybratá možnosť „Displeje majú vlastné Spaces“.


Používanie klávesnice, myši alebo trackpadu

Počas relácie môžete písať pomocou klávesnice pripojenej k Macu alebo klávesnice pripojenej k iPadu, ako je Smart Keyboard alebo Magic Keyboard pre iPad. Ak chcete ukázať, kliknúť alebo vybrať položky pomocou myši alebo trackpadu, použite myš alebo trackpad pripojený k Macu alebo použite ceruzku Apple Pencil na iPade.


Používanie apiek pre iPad

Keď používate iPad ako displej, môžete prepnúť na apku iPadu a potom ju používať bežným spôsobom na iPade. Tým sa vaša relácia pozastaví, kým znova neprepnete na apku Sidecar, ktorá sa zobrazuje na domovskej obrazovke iPadu len vtedy, keď ju používate.

Ikona apky Sidecar


Zmena nastavení

Ak používate systém macOS Monterey, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Displeje. Kliknite na Nastavenia displeja a na postrannom paneli vyberte iPad.

Ak používate systém macOS Big Sur alebo macOS Catalina, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Sidecar.

Tieto nastavenia sú dostupné len na počítačoch podporujúcich funkciu Sidecar.

 • Zobraziť postranný panel: Zobrazenie postranného panelu na ľavej alebo pravej strane obrazovky iPadu, prípadne jeho vypnutie.
 • Zobraziť Touch Bar: Zobrazenie Touch Baru v spodnej alebo hornej časti obrazovky iPadu, prípadne jeho vypnutie.
 • Povoliť dvojité klepnutie na Apple Pencile: V apkách, ktoré podporujú túto funkciu, táto možnosť umožní vykonávať vlastné akcie vyvolané dvojitým klepnutím na bočnú stranu ceruzky Apple Pencil (2. generácia).


Systémové požiadavky funkcie Sidecar

Funkciu Sidecar možno používať s týmito zariadeniami a operačnými systémami.

macOS Catalina alebo novší

 • MacBook Pro uvedený na trh v roku 2016 alebo neskôr
 • MacBook uvedený na trh v roku 2016 alebo neskôr
 • MacBook Air uvedený na trh v roku 2018 alebo neskôr
 • iMac uvedený na trh v roku 2017 alebo neskôr, prípadne iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac Pro
 • Mac mini uvedený na trh v roku 2018 alebo neskôr
 • Mac Pro uvedený na trh v roku 2019
 • Mac Studio 
    

iPadOS 13 alebo novší

Ďalšie požiadavky


Viac informácií

Riešenie problémov s pripojením cez Wi-Fi a Bluetooth spôsobené bezdrôtovým rušením (tieto problémy môžu negatívne ovplyvňovať výkon funkcie Sidecar pri bezdrôtovom pripojení)

 


1. Ak sa toto menu nezobrazuje, vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na položku Dock a lišta a potom kliknite na položku Zrkadlenie obrazovky na postrannom paneli. Zaškrtnite políčko Zobraziť v lište a potom v susednom vyskakovacom menu vyberte položku Vždy. 

2. Ak sa toto menu nezobrazuje, vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia, kliknite na položku Displeje a potom vyberte položku „Ak sú možnosti zrkadlenia dostupné, zobraziť ich v lište“.

Dátum zverejnenia: