Kryptografické moduly Apple FIPS, verzia 9.0, pre architektúru Intel pre systém macOS Mojave 10.14

Prečítajte si o kryptografických moduloch pre systém macOS Mojave 10.14: Apple CoreCrypto Module, verzia 9.0, pre architektúru Intel a Apple CoreCrypto Kernel Module, verzia 9.0, pre architektúru Intel.

Kryptografické moduly pre systém macOS Mojave (modul Apple CoreCrypto, verzia 9.0, pre architektúru Intel a modul Apple CoreCrypto Kernel, verzia 9.0, pre architektúru Intel) si nevyžadujú žiadne nastavenie ani konfiguráciu na prácu v režime FIPS a zaistenie zhody s normou FIPS 140-2 v zariadeniach so systémom macOS Mojave 10.14.

Úplné pokyny týkajúce sa správneho používania týchto modulov nájdete v PDF dokumente Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance for Intel for macOS Mojave 10.14 (Kryptografická príručka s informáciami o zhode s normou FIPS 140-2 pre architektúru Intel pre systém macOS Mojave 10.14).

Súvisiace overovanie (spracúvaný modul)

Iné operačné systémy

Prečítajte si viac o zabezpečení, overeniach a poradenstve pre produkty:

Dátum zverejnenia: