Certifikácie, overenia a poradenstvo týkajúce sa zabezpečenia produktov so systémom watchOS

Tento článok obsahuje odkazy na kľúčové certifikácie produktov, kryptografické overenia a bezpečnostné pokyny pre platformy watchOS. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese security-certifications@apple.com.

Overenia kryptografických modulov

Všetky certifikáty overenia súladu s normou FIPS 140-2 týkajúce sa spoločnosti Apple sú uvedené na stránke dodávateľov programu CMVP. Spoločnosť Apple sa aktívne podieľa na overovaní modulov CoreCrypto a CoreCrypto Kernel v každom hlavnom vydaní systému watchOS. Overovanie sa vykonáva až po finálnej vydanej verzii modulu. Modul sa na schválenie predkladá po verejnom vydaní operačného systému. V programe CMVP sa teraz stav overenia kryptografických modulov uvádza v dvoch samostatných zoznamoch v závislosti od ich aktuálneho stavu. Moduly sa najskôr zaradia do zoznamu Implementation Under Test List (Zoznam testovaných implementácií) a potom prejdú do zoznamu Modules in Process List (Zoznam spracúvaných modulov).

watchOS 5

Súvisiace overovanie (spracúvaný modul)

watchOS 4

Súvisiace overovanie

Iné operačné systémy

Prečítajte si viac o zabezpečení, overeniach a poradenstve pre produkty:

Dátum zverejnenia: