Certifikácie zabezpečenia produktov pre systém tvOS

Tento článok obsahuje odkazy na certifikácie kľúčových produktov, kryptografické overenia a bezpečnostné pokyny pre platformy tvOS.

Okrem všeobecných certifikátov, ktoré sú tu uvedené, mohli byť vydané ďalšie certifikáty na splnenie špecifických bezpečnostných požiadaviek pre niektoré trhy. 

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na adrese security-certifications@apple.com.

V súvislosti s týmito certifikáciami a overeniami môžu byť užitočné nasledujúce dokumenty:

Informácie o verejných certifikáciách súvisiacich s internetovými službami spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách súvisiacich s aplikáciami spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách súvisiacich s operačnými systémami spoločnosti Apple:

Informácie o verejných certifikáciách súvisiacich s hardvérovými a súvisiacimi firmvérovými komponentmi:

Overenia kryptografických modulov

Všetky certifikáty overenia zhody produktov spoločnosti Apple so štandardom FIPS 140-2/-3 sú k dispozícii na webovej stránke CMVP. Spoločnosť Apple sa aktívne podieľa na overovaní modulov CoreCrypto User a CoreCrypto Kernel v každom hlavnom vydaní operačného systému. Overenie zhody je možné vykonať až po vydaní konečnej verzie modulu. Modul sa na schválenie formálne predkladá po verejnom vydaní operačného systému. 

Na webovej stránke CMVP je uvedený stav overenia kryptografických modulov v štyroch samostatných zoznamoch v závislosti od ich aktuálneho stavu. Moduly sa najskôr môžu zaradiť do zoznamu testovaných implementácií a potom môžu prejsť do zoznamu spracovávaných modulov. Po overení sa zaradia do zoznamu overených kryptografických modulov a po piatich rokoch sa presunú do zoznamu „historických“ modulov.

V roku 2020 program CMVP prijal medzinárodnú normu ISO/IEC 19790 ako základ pre FIPS 140-3.

Viac informácií o overovaní podľa štandardu FIPS 140-2/-3 nájdete na stránke zabezpečenia platforiem Apple.

  Číslo certifikátu CMVP Názov modulu Typ modulu Úroveň zabezpečenia Dátum overenia Dokumenty
V súčasnosti sa testuje používateľský priestor, priestor jadra a úložisko Secure Key Store (systém sepOS) v systéme tvOS 13. Pozrite si zoznamy Implementation Under Test List (Zoznam testovaných implementácií) a Modules in Process List (Zoznam spracúvaných modulov).

tvOS 12

(kompatibilné s Apple TV 4K)

3438 Modul Apple CoreCrypto Kernel pre architektúru ARM, verzia 9.0 Softvér 1 23. 4. 2019
3433 Modul Apple CoreCrypto User pre architektúru ARM, verzia 9.0 Softvér 2 11. 4. 2019
3523

Kryptografický modul Apple Secure Key Store v9.0

(sepOS)

Hardvér 1 10. 9. 2019

tvOS 11

(kompatibilné s Apple TV 4K)

3148 Modul Apple CoreCrypto User pre architektúru ARM, verzia 8.0 Softvér 1 9. 3. 2018

22. 5. 2018

6. 7. 2018
3147 Modul Apple CoreCrypto Kernel pre architektúru ARM, verzia 8.0 Softvér 1 9. 3. 2018

17. 5. 2018

3. 7. 2018
3223 Kryptografický modul Apple Secure Key Store v1.0

(sepOS)
Hardvér 1 10. 9. 2019
Dátum zverejnenia: