Kryptografické moduly Apple FIPS, verzia 9.0, pre architektúru ARM (iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 a firmvér T2)

Prečítajte si o dvoch kryptografických moduloch: Apple CoreCrypto Module, verzia 9.0, pre architektúru ARM a Apple CoreCrypto Kernel Module, verzia 9.0, pre architektúru ARM (iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 a firmvér T2).

Kryptografické moduly (modul Apple CoreCrypto, verzia 9.0, pre architektúru ARM a modul Apple CoreCrypto Kernel, verzia 9.0, pre architektúru ARM) nevyžadujú žiadne nastavenie ani konfiguráciu pre prácu v režime FIPS a zaistenie zhody s normou FIPS 140-2 úrovne 2 v zariadeniach so systémom iOS 12, tvOS 12 alebo watchOS 5 a s firmvérom T2.

Úplné pokyny týkajúce sa správneho používania týchto modulov nájdete v PDF dokumente Crypto Officer Role Guide FIPS 140-2 Compliance for ARM for iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 and T2 Firmware (Kryptografická príručka s informáciami o zhode s normou FIPS 140-2 pre architektúru ARM (iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 a firmvér T2).

Iné operačné systémy

Prečítajte si viac o zabezpečení, overeniach a poradenstve pre produkty:

Dátum zverejnenia: