Používanie zásobníkov v Macu

Zásobníky automaticky usporadúvajú plochu, vďaka čomu si na nej ľahko udržíte poriadok a nájdete presne to, čo hľadáte.

Systém macOS Mojave ponúka funkciu Zásobníky, ktorá vám súbory na ploche usporiada do úhľadných kôpok zoskupených podľa kategórií. Vďaka tomu na nej budete mať poriadok, aj keď vám pribudnú nové súbory. Na preplnenú plochu teda pokojne zabudnite.

Zapnutie zásobníkov

V lište Findera vyberte položky Zobraziť > Použiť zásobníky. Alebo podržte kláves Control a kliknite (kliknite pravým tlačidlom) kdekoľvek na ploche a potom z menu skratiek vyberte položku Použiť zásobníky.

Každý súbor je teraz zaradený do zásobníka, ak nie je na ploche jediný svojho druhu. Priečinky sa nachádzajú hneď pod zásobníkmi.

Zmena zoskupovania zásobníkov

Predvolene sa zásobníky zoskupujú podľa druhu súboru, ako sú napríklad obrázky, PDF, prezentácie, snímky obrazovky a iné.

Ak chcete, aby sa zoskupovali podľa dátumu úpravy, značky alebo inej kategórie, v lište vyberte položky Zobraziť > Zoskupiť zásobníky podľa. Alebo podržte kláves Control a kliknite na ploche a potom z menu skratiek vyberte položku Zoskupiť zásobníky podľa. 

  

 

Otvorený zásobník, na ktorom je šípka nadol, pričom jeho obsah sa na ploche zobrazuje ako samostatné ikony

Práca so zásobníkmi

Ak chcete zásobník otvoriť alebo zavrieť, kliknite naň. Keď je zásobník otvorený, súbory z neho sa zobrazujú na ploche a jeho ikona sa zmení na priečinok so šípkou.

Ak si chcete položky v zásobníku zobraziť bez jeho otvorenia:

  1. Kurzorom ukážte na zásobník.
  2. Prehľadajte ho rolovaním trackpadom alebo myšou doprava alebo doľava. Počas prehľadávania sa ikona a názov zásobníka mení podľa jednotlivých súborov v ňom.
  3. Keď nájdete požadovaný súbor, otvoriť ho môžete dvojitým kliknutím.

Zásobníky tiež uľahčujú vykonávanie akcií so všetkými položkami v rámci nich. Stačí podržať kláves Control, kliknúť na zásobník a potom z menu skratiek vybrať požadovanú akciu, napríklad Premenovať, Stlačiť či Zdieľať, alebo niektorú z dostupných rýchlych akcií.

  

Ďalšie informácie

Ďalším druhom zásobníkov sú odkazy na priečinky v Docku a môžete ich na ploche používať spoločne so zásobníkmi.  

Dátum zverejnenia: