Hlásenia srdcovej frekvencie na hodinkách Apple Watch

V aplikácii Srdcová frekvencia na hodinkách Apple Watch si môžete zapnúť hlásenia vysokej alebo nízkej srdcovej frekvencie a nepravidelného srdcového rytmu.

Hlásenia vysokej a nízkej srdcovej frekvencie

Ak vaša srdcová frekvencia zostáva nad alebo pod určeným počtom úderov za minútu (BPM), aj keď sa už viac ako desať minút nehýbete, hodinky Apple Watch vás na to môžu upozorniť. Tieto hlásenia sú dostupné len na hodinkách Apple Watch Series 1 a novších.

Hlásenia srdcovej frekvencie môžete zapnúť pri prvom otvorení aplikácie Srdcová frekvencia na hodinkách Apple Watch alebo kedykoľvek neskôr v iPhone:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Srdce.
 3. Klepnite na položku Vysoká srdcová frekvencia a vyberte hodnotu BPM. 
 4. Klepnite na položku Nízka srdcová frekvencia a vyberte hodnotu BPM.

Na stránke organizácie American Heart Association si môžete prečítať, čo spôsobuje vysokú srdcovú frekvenciunízku srdcovú frekvenciu.

Hlásenia nepravidelného rytmu

Hodinky Apple Watch priebežne kontrolujú vašu srdcovú frekvenciu a zisťujú, či nemáte nepravidelný rytmus, ktorý môže byť príznakom fibrilácie predsiení. Hlásenia nepravidelného rytmu sú v súčasnosti k dispozícii len v niektorých krajinách a oblastiach. Prečítajte si, kde sú hlásenia nepravidelného rytmu k dispozícii.

Čo je fibrilácia predsiení

Fibrilácia predsiení je typom nepravidelného srdcového rytmu (arytmie). K fibrilácii predsiení dochádza, keď srdce bije v nepravidelnom tempe. Ide o bežný typ arytmie, keď predsiene srdca nebijú synchrónne s komorami. 

Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb trpia fibriláciou predsiení približne 2 % ľudí do 65 rokov a 9 % ľudí nad 65 rokov. Nepravidelnosti v srdcovom rytme sú s postupujúcim vekom častejšie. Niektorí ľudia s fibriláciou predsiení nemajú žiadne príznaky. Iní majú príznaky, ako napríklad zrýchlená srdcová frekvencia, búšenie, únava alebo dýchavičnosť.

Fibrilácia predsiení môže byť dočasná aj trvalá a ľudia, ktorí ju majú, často vedú zdravý a aktívny život. Epizódam fibrilácie predsiení možno predchádzať pravidelnou fyzickou aktivitou, zdravou stravou vhodnou pre srdce, udržiavaním nízkej hmotnosti a liečením ďalších chorôb, ktoré by mohli fibriláciu zhoršiť. Neliečená fibrilácia predsiení môže viesť k zlyhaniu srdca alebo krvným zrazeninám, ktoré môžu spôsobiť infarkt. Fibriláciu predsiení možno regulovať pomocou lekárskej starostlivosti a liekov. Včasná diagnóza a liečba môžu pomôcť predísť komplikáciám.

Prečítajte si viac o fibrilácii predsiení na stránke organizácie American Heart Association.

Ako fungujú hlásenia nepravidelného rytmu

Hodinky Apple Watch priebežne kontrolujú vašu srdcovú frekvenciu a zisťujú, či nemáte nepravidelný rytmus, ktorý môže byť príznakom fibrilácie predsiení. K meraniu dochádza, keď sa nehýbete, aby boli výsledky presnejšie. V závislosti od úrovne vašej aktivity sa môžu počet meraní a intervaly medzi meraniami každý deň líšiť.

Čo je potrebné na zapnutie hlásení nepravidelného rytmu

Zapnutie hlásení nepravidelného rytmu

 1. Skontrolujte, či máte aktualizovaný softvér iPhonu aj hodiniek Apple Watch.
 2. V iPhone otvorte aplikáciu Zdravie.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa vám pokyny na nastavenie nezobrazia, klepnite na tab Zdravotné dáta a prejdite do časti Srdce > Hlásenia nepravidelného rytmu. 
 4. Po zapnutí môžete hlásenia nepravidelného rytmu zapnúť alebo vypnúť v aplikácii Apple Watch v iPhone: otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a prejdite do časti Srdce > Nepravidelný rytmus.

Čo robiť, keď sa vám zobrazí hlásenie

Keď sa vám zobrazí hlásenie, znamená to, že hodinky Apple Watch odhalili nepravidelný rytmus pripomínajúci fibriláciu predsiení a potvrdili ho niekoľkými meraniami.

Ak vám lekár fibriláciu predsiení ešte nediagnostikoval, mali by ste ho navštíviť.

Čo by ste mali vedieť

 • Hodinky Apple Watch nedokážu rozpoznať infarkt. Ak začnete pociťovať bolesť na hrudi, tlak na prsiach, úzkosť alebo iné príznaky, ktoré podľa vás môžu upozorňovať na infarkt, okamžite si zavolajte záchrannú službu.  
 • Hodinky Apple Watch nezisťujú fibriláciu predsiení nepretržite. Nedokážu teda rozpoznať všetky epizódy fibrilácie predsiení a osobám s fibriláciou predsiení sa nemusí zobraziť hlásenie.
 • Ak sa necítite dobre, mali by ste sa obrátiť na lekára, aj keď sa vám hlásenie nezobrazilo. Príznaky, ako napríklad rýchly alebo kolísajúci tep, búšenie srdca, závraty alebo mdloby, môžu upozorňovať na vážny srdcový problém.  
 • Nemeňte lieky bez konzultácie s lekárom.
 • V niektorých prípadoch môže hlásenie znamenať inú formu nepravidelného srdcového rytmu, než je fibrilácia predsiení.

Dátum zverejnenia: