Hlásenia na hodinkách Apple Watch

Podľa toho, ktoré zariadenie používate, sa hlásenia prenesú do iPhonu alebo na hodinky Apple Watch, aby ste sa o nich dozvedeli čím skôr. 

Kde sa hlásenie zobrazia

Hlásenia sa zobrazia buď na hodinkách Apple Watch, alebo na iPhone, nie však na oboch zariadeniach. V nasledujúcom texte sa dozviete, kedy sa hlásenie môže namiesto na iPhone zobraziť na hodinkách Apple Watch.

Správa „Som na ceste“ na iPhone

Ak je iPhone odomknutý, hlásenia sa zobrazia na ňom, a nie na hodinkách Apple Watch.

 

Správa „Som na ceste“ na hodinkách Apple Watch

Ak je iPhone zamknutý alebo uspatý, hlásenia budete dostávať na hodinky Apple Watch (ale len ak nie sú zamknuté kódom).

 

Keď zrušíte hlásenia na hodinkách Apple Watch, zrušia sa aj na iPhone.

Výber hlásení, ktoré chcete dostávať

Môžete si upraviť nastavenie hlásení pre každú aplikáciu, ktorú s hodinkami Apple Watch používate. Hlásenia na hodinkách Apple Watch predvolene kopírujú nastavenia pre iPhone. Ak napríklad nastavíte aplikáciu Mail na iPhone tak, aby vás upozorňovala na e-maily len od VIP kontaktov, a hlásenia na hodinkách kopírujú nastavenia hlásení na iPhone, na hodinkách Apple Watch sa budú zobrazovať hlásenia e-mailov len od VIP kontaktov.

V prípade vstavaných aplikácií môžete zvoliť oznámenia, ktoré chcete dostávať:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Hlásenia. 
 3. Klepnite na aplikáciu. Ak chcete, aby nastavenia hlásení aplikácie kopírovali nastavenia v iPhone, klepnite na položku Zrkadliť môj iPhone. Ak chcete vybrať určité typy hlásení, ktoré sa majú zobrazovať len na hodinkách Apple Watch, klepnite na položku Vlastné. 

V prípade aplikácií od iných výrobcov môžete hlásenia vypnúť. Rolujte nadol do časti Zrkadliť upozornenia z iPhone aplikácií a vypnite nastavenie vedľa aplikácie. 

Zachovávanie súkromných hlásení

Keď zdvihnete zápästie, aby ste si pozreli hlásenie, zobrazí sa stručný súhrn a o niekoľko sekúnd sa zobrazia všetky podrobnosti. Ak chcete zastaviť zobrazovanie všetkých podrobností v hlásení, postupujte takto:

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky, klepnite na položku Hlásenia a zapnite možnosť Súkromné hlásenia. 
 3. Keď dostanete hlásenie, po klepnutí naň sa zobrazia všetky podrobnosti. 

Skrytie ikony hlásenia

Keď dostanete hlásenie, na ciferníku hodiniek sa zobrazí ikona Ikona červenej bodky. V prípade potreby môžete nastaviť, aby sa červená bodka upozorňujúca na neprečítané hlásenia nezobrazovala: 

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Hlásenia. 
 3. Vypnite možnosť Indikátor hlásení.

Ak sa na hodinkách Apple Watch nezobrazujú hlásenia

Ak sa vaše zariadenie od seba odpoja, hlásenia sa budú zobrazovať na iPhone, a nie na hodinkách Apple Watch. Ak chcete skontrolovať stav pripojenia, potiahnutím prstom nahor po ciferníku otvorte ovládacie centrum. Ak sú zariadenia odpojené, bude sa tu zobrazovať ikona Červená ikona iPhonuIkona X alebo Ikona Wi-Fi. Skúste iPhone a hodinky Apple Watch znova pripojiť.

Keď sa hodinky Apple Watch zamknú alebo zapnete funkciu Nerušiť, hlásenia sa budú odosielať na iPhone.

 • Ak sú hodinky Apple Watch zamknuté, na ich ciferníku sa zobrazuje ikona Zámok.
 • Ak je zapnutá funkcia Nerušiť, na ciferníku sa zobrazuje ikona Ikona mesiaca. Ak chcete túto funkciu vypnúť, potiahnite prstom nahor po ciferníku a klepnite na ikonu Ikona Nerušiť s mesiacom.

Hlásenia z aplikácií od iných výrobcov sa zobrazujú, len keď je spárovaný iPhone pripojený aj k sieti. 

Dátum zverejnenia: