Hlásenia na hodinkách Apple Watch

Prispôsobte si, kedy a ako chcete na hodinkách Apple Watch prijímať hlásenia, aby ste mohli reagovať hneď alebo keď sa vám to bude hodiť.

Kde sa hlásenie zobrazia

Hlásenia sa zobrazia buď na hodinkách Apple Watch, alebo na iPhone, nie však na oboch zariadeniach. Nižšie si prečítajte, kedy sa hlásenie môže namiesto na iPhone zobraziť na hodinkách Apple Watch.

Ak je iPhone odomknutý, hlásenia sa zobrazia na ňom, a nie na hodinkách Apple Watch.

 

Ak je iPhone zamknutý alebo uspatý, hlásenia budete dostávať na hodinky Apple Watch (ale len ak nie sú zamknuté kódom).

 

Keď dostanete hlásenie, na ciferníku hodiniek sa zobrazí ikona Ikona červenej bodky. Keď zrušíte hlásenia na hodinkách Apple Watch, zrušia sa aj na iPhone. 

Zobrazenie všetkých hlásení

 1. Dotknite sa hornej časti ciferníka a podržte ju. Centrum hlásení možno otvoriť z ľubovoľnej obrazovky.
 2. Počkajte, kým sa nezobrazí Centrum hlásení, a potom potiahnite prstom nadol. 
 3. Rolovať môžete otáčaním korunky Digital Crown.
 4. Ak si chcete hlásenie prečítať, klepnite naň. Ak si chcete prečítať zoskupené hlásenia, klepnite na skupinu a potom na požadované hlásenie.
 5. Ak chcete hlásenie vymazať, potiahnite ho doľava a potom klepnite na ikonu .

V prípade potreby môžete nastaviť, aby sa ikona Ikona červenej bodky upozorňujúca na neprečítané hlásenia nezobrazovala. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na položku Hlásenia a vypnite možnosť Indikátor hlásení.

Správa hlásení

Hlásenia na hodinkách Apple Watch kopírujú nastavenia iPhonu, nastavenia však môžete pre jednotlivé aplikácie prispôsobiť. V systéme watchOS 5 možno hlásenia usporiadať podľa aplikácií a zoskupovať v Centre hlásení do skupín. V jednej skupine sa napríklad môžu zobrazovať všetky hlásenia týkajúce sa vašej aktivity. Môžete si tiež vybrať, či vás majú hodinky na hlásenia upozorňovať – môžu sa zobrazovať potichu alebo sa nemusia zobrazovať vôbec. 

 

Zmena spôsobu prijímania hlásení na hodinkách Apple Watch

 1. Dotknite sa hornej časti ciferníka a podržte ju. 
 2. Počkajte, kým sa nezobrazí Centrum hlásení, a potom potiahnite prstom nadol.
 3. Potiahnite hlásenie doľava a klepnite na ikonu .
 4. Ak vás príslušná aplikácia nemá upozorňovať zvukmi ani haptickými upozorneniami, klepnite na položku Doručovať potichu. Hlásenia danej aplikácie sa prenesú priamo do Centra hlásení na hodinkách Apple Watch aj na iPhone – nebudú sa zobrazovať so zvukom ani haptickým upozornením.
 5. Ak hlásenia danej aplikácie nechcete dostávať vôbec, klepnite na položku Vypnúť na Apple Watch.

Ak chcete tieto hlásenia znova vidieť alebo počuť, potiahnite hlásenie aplikácie doľava, klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku Doručovať normálne.

Prispôsobenie nastavení hlásení

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na kartu Moje hodinky. 
 2. Klepnite na položku Hlásenia. 
 3. Klepnite na aplikáciu. Rôzne aplikácie ponúkajú rôzne možnosti. Ak chcete pre hodinky Apple Watch aj iPhone používať rovnaké nastavenia hlásení, klepnite na položku Zrkadliť môj iPhone. Niektoré aplikácie umožňujú hlásenia prispôsobiť. Pri ich prispôsobovaní si môžete vybrať z týchto možností:
  • Povoliť hlásenia: Hlásenia sa budú zobrazovať v Centre hlásení a hodinky Apple Watch vás na ne budú upozorňovať. 
  • Poslať do Centra hlásení: Hlásenia sa budú odosielať priamo do Centra hlásení a hodinky Apple Watch vás na ne nebudú upozorňovať.
  • Hlásenia sú vypnuté: Aplikácia nebude odosielať žiadne hlásenia.
 4. Keď prispôsobíte hlásenia aplikácie, môžete tiež nastaviť, aby sa hlásenia z danej aplikácie zoskupovali. Klepnite na položku Zoskupovanie hlásení a vyberte požadovanú možnosť: Vypnuté, Automaticky alebo Podľa apky.

Aj keď aplikáciu nemožno prispôsobiť, jej hlásenia môžete stále vypnúť. Rolujte nadol do časti Zrkadliť upozornenia z iPhone aplikácií a vypnite nastavenie vedľa aplikácie. 

Prečítajte si, ako zmeniť nastavenia zvuku hlásení

Zachovanie súkromia pri zobrazovaní hlásení

Keď zdvihnete zápästie, aby ste si pozreli hlásenie, zobrazí sa stručný súhrn a o niekoľko sekúnd sa zobrazia všetky podrobnosti. Ak chcete zastaviť zobrazovanie všetkých podrobností v hlásení, postupujte takto:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na kartu Moje hodinky. 
 2. Klepnite na položku Hlásenia a zapnite možnosť Súkromné hlásenia. 
 3. Keď dostanete hlásenie, po klepnutí naň sa zobrazia všetky podrobnosti. 

Ak sa na hodinkách Apple Watch nezobrazujú hlásenia

Ak sa vaše zariadenie od seba odpoja, hlásenia sa budú zobrazovať na iPhone, a nie na hodinkách Apple Watch. Ak chcete skontrolovať stav pripojenia, potiahnutím prstom nahor po ciferníku otvorte Ovládacie centrum. Ak sú zariadenia odpojené, bude sa tu zobrazovať ikona Červená ikona iPhonuIkona X alebo Ikona Wi-Fi. Skúste iPhone a hodinky Apple Watch znova pripojiť.

Keď sa hodinky Apple Watch zamknú alebo zapnete funkciu Nerušiť, hlásenia sa budú odosielať na iPhone.

 • Ak sú hodinky Apple Watch zamknuté, na ich ciferníku sa zobrazuje ikona Zámok.
 • Ak je zapnutá funkcia Nerušiť, na ciferníku sa zobrazuje ikona Ikona mesiaca. Ak chcete túto funkciu vypnúť, potiahnite prstom nahor po ciferníku a klepnite na ikonu Ikona Nerušiť s mesiacom.

Hlásenia z aplikácií od iných výrobcov sa zobrazujú, len keď je spárovaný iPhone pripojený aj k sieti. 

Dátum zverejnenia: