Kryptografické moduly Apple FIPS, verzia 8.0, pre architektúru ARM pre systémy iOS 11, tvOS 11 a watchOS 4 a pre firmvér T2

Prečítajte si o kryptografických moduloch pre systémy iOS 11, tvOS 11 a watchOS 4 a pre firmvér T2: modul Apple CoreCrypto, verzia 8.0, pre architektúru ARM a modul Apple CoreCrypto Kernel, verzia 8.0, pre architektúru ARM.

Kryptografické moduly (modul Apple CoreCrypto, verzia 8.0, pre architektúru ARM a modul Apple CoreCrypto Kernel, verzia 8.0, pre architektúru ARM) nevyžadujú žiadne nastavenie ani konfiguráciu pre prácu v režime FIPS a zaistenie zhody s normou FIPS 140-2 v zariadeniach so systémom iOS 11, tvOS 11 alebo watchOS 4 a s firmvérom T2.

Úplné pokyny týkajúce sa správneho používania týchto modulov nájdete v PDF dokumente Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance for ARM for iOS 11, tvOS 11, watchOS 3 and T2 Firmware (Kryptografická príručka s informáciami o zhode s normou FIPS 140-2 pre architektúru ARM a pre systémy iOS 11, tvOS 11 a watchOS 4 a firmvér T2).

Súvisiace overovanie

Iné operačné systémy

Prečítajte si viac o zabezpečení, overeniach a poradenstve pre produkty:

Dátum zverejnenia: