Pokročilá technológia funkcie Face ID

Prečítajte si, ako funkcia Face ID pomáha chrániť informácie vo vašom iPhone a iPade Pro.

Vo svojom iPhone a iPade máme uloženú veľkú časť nášho digitálneho života, a preto je dôležité tieto informácie chrániť. Tak ako senzor Touch ID priniesol revolučný spôsob autentifikácie pomocou odtlačku prsta, funkcia Face ID teraz revolučne umožňuje autentifikovať používateľa rozpoznávaním tváre. Funkcia Face ID zabezpečuje intuitívnu a bezpečnú autentifikáciu pomocou najmodernejšieho systému kamery TrueDepth vybaveného pokročilými technológiami, ktoré umožňujú presne mapovať geometriu tváre.

Stačí jediný pohľad a funkcia Face ID bezpečne odomkne váš iPhone alebo iPad Pro. Môžete pomocou nej autorizovať nákupy v obchodoch iTunes Store, App Store a Apple Books, ako aj platby pomocou systému Apple Pay. Vývojári vám tiež môžu umožniť prihlasovať sa pomocou funkcie Face ID do ich aplikácií. Aplikácie, ktoré podporujú senzor Touch ID, automaticky podporujú aj funkciu Face ID.

Funkcia Face ID je dostupná na iPhone X alebo novšom a na modeloch iPad Pro s čipom A12X Bionic. 

Pokročilé technológie

Technológia umožňujúca používanie funkcie Face ID je pravdepodobne tým najpokročilejším hardvérom a softvérom, aké sme kedy vytvorili. Kamera TrueDepth presne zaznamenáva dáta vašej tváre premietaním a analyzovaním viac ako 30 000 neviditeľných bodov, ktoré vytvárajú jej hĺbkovú mapu. Zároveň zaznamenáva infračervený obraz vašej tváre. Časť neurónového enginu čipov A11, A12 Bionic, A12X Bionic a A13 Bionic, ktorá je bezpečne chránená v architektúre Secure Enclave, prevádza hĺbkovú mapu a infračervený obraz na matematické vyjadrenie, ktoré porovnáva s vyjadrením v zaregistrovaných dátach tváre.

Funkcia Face ID sa automaticky prispôsobuje zmenám vášho vzhľadu, napríklad keď máte na tvári mejkap alebo porast. Ak je zmena vášho vzhľadu výraznejšia, napríklad keď si oholíte bradu, funkcia Face ID najskôr overí vašu identitu pomocou kódu, a až potom aktualizuje dáta vašej tváre. Funkcia Face ID je navrhnutá tak, aby jej nevadili pokrývky hlavy, šatky a šály, okuliare, kontaktné šošovky a mnohé druhy slnečných okuliarov. Bez problémov tiež funguje vnútri, vonku a dokonca aj v úplnej tme.

Ak chcete začať používať funkciu Face ID, musíte najskôr zaregistrovať svoju tvár. Môžete to urobiť počas úvodného nastavenia alebo neskôr v sekcii Nastavenia > Face ID a kód. Ak chcete svoje zariadenie odomknúť pomocou funkcie Face ID, jednoducho sa naň pozrite. Funkcia Face ID vyžaduje, aby kamera TrueDepth videla vašu tvár – bez ohľadu na to, či máte zariadenie položené na stole alebo ho držíte v prirodzenej polohe. Kamera TrueDepth má podobné zorné pole ako predná kamera pri fotení alebo volaní cez FaceTime. Funkcia Face ID funguje najlepšie, keď je zariadenie vzdialené od tváre na dĺžku paže (25 až 50 cm od tváre).

Kamera TrueDepth sa aktivuje inteligentne – napríklad keď iPhone zobudíte tak, že klepnete na jeho obrazovku alebo ho zdvihnete, prípadne keď dostanete hlásenie, ktoré aktivuje obrazovku. Pri každom odomykaní zariadenia vás kamera TrueDepth rozpozná nasnímaním presných hĺbkových dát a infračerveného obrazu. Tieto informácie sa pred autentifikovaním porovnajú s uloženým matematickým vyjadrením vašej tváre.

Bezpečnostné opatrenia

Bezpečnosť je dôležitá pre nás všetkých, pretože nám umožňuje chrániť informácie uložené v našich zariadeniach. Podnikli sme niekoľko dôležitých opatrení na ochranu vašich informácií – presne tak, ako keď sme vyvíjali senzor Touch ID. Funkcia Face ID využíva kameru TrueDepth a strojové učenie, čím vytvára riešenie bezpečnej autentifikácie. Dáta funkcie Face ID vrátane matematického vyjadrenia vašej tváre sú šifrované a chránené pomocou kľúča, ku ktorému má prístup len architektúra Secure Enclave.

Pravdepodobnosť, že by náhodná osoba dokázala váš iPhone alebo iPad Pro odomknúť pomocou funkcie Face ID tak, že sa naň pozrie, je približne 1 : 1 000 000 (pri jednom zaregistrovanom vzhľade). Funkcia Face ID zároveň poskytuje ďalšiu úroveň ochrany –umožňuje len päť neúspešných pokusov o určenie zhody a potom vyžaduje zadanie kódu. Táto štatistická pravdepodobnosť je iná v prípade dvojičiek, súrodencov, ktorí sa vám veľmi podobajú, a detí do 13 rokov, pretože ich odlišujúce prvky tváre sa ešte úplne nevyvinuli. Ak to vo vás vyvoláva obavy, odporúčame vám používať na autentifikáciu kód.

Funkcia Face ID porovnáva pri určovaní zhody hĺbkové informácie, ktoré nie sú dostupné na vytlačených ani 2D digitálnych fotkách. Využíva sofistikované neurónové siete, ktoré jej umožňujú zabraňovať falšovaniu identity pomocou masiek a iných techník. Funkcia Face ID dokonca sleduje vašu pozornosť. Zisťuje, či máte otvorené oči a či je vaša pozornosť zameraná priamo na zariadenie. Iným osobám tak sťažuje odomknutie vášho zariadenia bez vášho vedomia (napríklad keď spíte).

Ak chcete používať funkciu Face ID, musíte si na zariadení nastaviť kód. Kvôli vyššiemu zabezpečeniu budete musieť kód zadávať aj v týchto prípadoch:

  • po zapnutí alebo reštartovaní zariadenia,
  • ak zariadenie nebolo odomknuté viac ako 48 hodín,
  • ak zariadenie nebolo odomknuté pomocou kódu za posledného šesť a pol dňa a pomocou funkcie Face ID za posledné štyri hodiny,
  • ak zariadenie prijalo príkaz na vzdialené zamknutie,
  • po piatich neúspešných pokusoch o určenie zhody tváre,
  • po vypnutí zariadenia alebo použití funkcie SOS súčasným stlačením jedného z tlačidiel hlasitosti a bočného tlačidla a ich podržaním dve sekundy.

V prípade straty alebo odcudzenia zariadenia môžete pomocou režimu Stratené v službe Nájsť môj iPhone deaktivovať odomykanie zariadenia pomocou funkcie Face ID.

Ochrana súkromia

Ochrana vášho súkromia je pre spoločnosť Apple mimoriadne dôležitá. Dáta funkcie Face ID vrátane matematického vyjadrenia vašej tváre sú šifrované a chránené architektúrou Secure Enclave. Pri opakovanom používaní funkcie Face ID (vrátane úspešnej autentifikácie) sa tieto dáta vylepšujú a aktualizujú, aby bol celý proces autentifikácie ešte efektívnejší. Funkcia Face ID tieto dáta aktualizuje aj v prípade, že zistí podobnú tvár, ktorú vyhodnotí ako nesprávnu, no vy ju následne potvrdíte zadaním kódu.

Dáta funkcie Face ID neopúšťajú zariadenie a nikdy sa nezálohujú do iCloudu ani nikam inam. Tieto dáta sa zo zariadenia prenesú len v prípade, ak budete chcieť službe AppleCare poskytnúť pri využívaní podpory diagnostické dáta funkcie Face ID. Ani v tomto prípade sa však diagnostické dáta neodosielajú spoločnosti Apple automaticky – pred ich odoslaním ich môžete skontrolovať a schváliť.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať vo funkcii Face ID, máte pod kontrolou spôsob jej používania a v prípade potreby ju môžete kedykoľvek zakázať. Ak napríklad nechcete svoje zariadenie odomykať pomocou funkcie Face ID, otvorte položku Nastavenia > Face ID a kód > Použiť Face ID a vypnite možnosť Odomykanie iPhonu alebo Odomykanie iPadu. Ak chcete funkciu Face ID úplne zakázať, otvorte položku Nastavenia > Face ID a kód a klepnite na položku Resetovať Face ID. Zo zariadenia sa tým vymažú dáta funkcie Face ID vrátane matematických vyjadrení vašej tváre. Ak zariadenie vymažete alebo resetujete pomocou služby Nájsť môj iPhone alebo vymazaním celého obsahu a nastavení, vymažú sa všetky dáta funkcie Face ID.

Kamera TrueDepth sa inteligentne aktivuje, aj keď ste sa nezaregistrovali vo funkcii Face ID. Podporuje rôzne funkcie sledujúce pozornosť, ako je napríklad stlmenie displeja, ak sa práve nepozeráte na zariadenie, alebo zníženie hlasitosti upozornení, ak sa na zariadenie naopak pozeráte. Keď napríklad používate Safari, zariadenie kontroluje, či sa naň pozeráte, a v opačnom prípade vypne obrazovku. Ak tieto funkcie nechcete používať, môžete otvoriť položku Nastavenia > Face ID a kód a vypnúť možnosť Funkcie na zistenie pozornosti.

V podporovaných aplikáciách môžete povoliť autentifikáciu pomocou funkcie Face ID. Aplikácie však budú len dostávať informáciu o tom, či bola autentifikácia úspešná. Nebudú môcť získať prístup k dátam funkcie Face ID spojeným so zaregistrovanou tvárou.

Bezpečnosť

iPhone, iPad Pro a systém kamery TrueDepth boli dôkladne testované a spĺňajú medzinárodné bezpečnostné štandardy. Používanie systému kamery TrueDepth je v normálnych podmienkach bezpečné. Tento systém má slabý svetelný výstup, takže nespôsobuje žiadne poškodenie zraku ani pokožky. Je dôležité vedieť, že infračervené vysielače sa môžu počas opravy alebo rozoberania zariadenia poškodiť, a preto by jeho servis mala vždy vykonávať len spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Systém kamery TrueDepth zahŕňa funkcie na zisťovanie neoprávneného zásahu. Ak sa zistí takýto zásah, systém sa môže z bezpečnostných dôvodov zakázať.

Keď sa na kameru TrueDepth pozriete určitými typmi fotoaparátov, môžete spozorovať, že kamera vyžaruje svetlo. Takéto správanie je očakávané, pretože niektoré fotoaparáty dokážu zisťovať infračervené svetlo. Niektoré fotoaparáty dokážu zachytiť aj veľmi slabé svetelné žiarenie kamery TrueDepth vo veľmi tmavej miestnosti. Takéto správanie je očakávané v mimoriadne tmavom prostredí.

Prístupnosť

Prístupnosť je neoddeliteľnou súčasťou produktov Apple. Používatelia s fyzickým obmedzením môžu počas registrácie vybrať nastavenie Možnosti prístupnosti. Toto nastavenie nevyžaduje, aby otáčali hlavou a nasnímali ju z rôznych uhlov. Aj v takom prípade je však overovanie bezpečné. Vyžaduje ale, aby sa používateľ na iPhone alebo iPad Pro pozeral vždy z podobného uhla.

Funkcia Face ID zahŕňa aj funkciu prístupnosti, ktorá podporuje osoby so zrakovým postihnutím. Ak nechcete, aby funkcia Face ID vyžadovala sledovanie zariadenia otvorenými očami, môžete otvoriť položku Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť a vypnúť možnosť Vyžadovať pozornosť pre Face ID. Táto možno sa automaticky zakáže, ak počas úvodného nastavenia povolíte funkciu VoiceOver.

Dátum zverejnenia: