Používanie funkcie Face ID na iPhone alebo iPade Pro

Pomocou funkcie Face ID môžete bezpečne odomykať svoj iPhone alebo iPad, potvrdzovať nákupy, prihlasovať sa do aplikácií a používať ďalšie funkcie – stačí vám na to jediný pohľad.

 

Nastavenie Face ID

Pred nastavením funkcie Face ID sa uistite, že nič nezakrýva kameru TrueDepth ani vašu tvár. Funkcia Face ID je navrhnutá tak, aby fungovala aj s okuliarmi a kontaktnými šošovkami. Funkciu Face ID nemožno nastaviť, ak máte nos a ústa zakryté, napríklad rúškom. Funkcia Face ID funguje najlepšie, keď máte iPhone alebo iPad od tváre približne na vzdialenosť natiahnutej ruky alebo bližšie (25 až 50 cm).

Modely iPhonu a iPadu, ktoré podporujú Face ID

Ako nastaviť Face ID:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód.
 2. Klepnite na položku Nastaviť Face ID. 
 3. Podržte zariadenie na výšku tak, aby ste mali tvár priamo pred ním, a klepnite na položku Začať.
 4. Umiestnite svoju tvár do rámčeka a pomaly hýbte hlavou, až kým sa nevyplní celý kruh. Ak hlavou nemôžete hýbať, klepnite na položku Možnosti prístupnosti.
 5. Po prvom nasnímaní tváre pomocou funkcie Face ID klepnite na položku Pokračovať.
 6. Pomaly hýbte hlavou, až kým sa druhýkrát nevyplní celý kruh.
 7. Klepnite na položku Hotovo.

Ak nemáte nastavený kód, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie, aby ste mohli svoju identitu overiť aj iným spôsobom.

Ak chcete vybrať funkcie, s ktorými chcete Face ID používať, alebo ak chcete Face ID resetovať, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód.

Potrebujete pomoc s funkciou Face ID?

Odomykanie iPhonu alebo iPadu pomocou Face ID

Keď nastavíte funkciu Face ID, môžete pomocou nej odomykať svoj iPhone alebo iPad. Postupujte takto:

 

 1. Zdvihnutím alebo klepnutím zobuďte iPhone alebo iPad.
 2. Potiahnite prstom nahor zospodku zamknutej plochy.
 3. Ak používate iPhone, podržte ho na výšku a pozrite sa naň. iPad môžete držať na výšku aj na šírku. Ak ho držíte na šírku, dávajte pozor, aby ste prstom nezakrývali kameru TrueDepth. Potom sa pozrite na obrazovku. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, po potiahnutí prstom sa automaticky zobrazí výzva na zadanie kódu.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a potom klepnite na položku Odomykanie iPhonu alebo Odomykanie iPadu.

 

Nakupovanie pomocou Face ID

Face ID môžete používať aj na overovanie nákupov so službou Apple Pay a nákupov v obchodoch iTunes Store, App Store a Book Store v Apple Books.

     

 

Používanie so službou Apple Pay

Ak chcete Face ID používať so službou Apple Pay, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a skontrolujte, či máte v iPhone alebo iPade nastavenú službu Apple Pay a či je zapnutá. Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Nákup v obchode:

 1. Nezabudnite, že musíte použiť iPhone.
 2. Ak chcete použiť svoju predvolenú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Ak chcete použiť inú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo, klepnite na predvolenú kartu a vyberte inú kartu.
 3. Pohľadom na iPhone overte svoju identitu pomocou funkcie Face ID. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, klepnite na položku Zaplatiť pomocou kódu a zadajte prístupový kód.
 4. Priložte hornú časť iPhonu k bezkontaktnej čítačke.
 5. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

Nákup v aplikácii alebo na webovej stránke v Safari:

 1. Keď budete chcieť zaplatiť, klepnite na tlačidlo Kúpiť cez Apple Pay alebo vyberte službu Apple Pay ako požadovaný spôsob platby. Potvrďte svoje platobné údaje. Ak chcete zaplatiť inou kartou, klepnite vedľa požadovanej karty na ikonu >.
 2. Dvakrát stlačte bočné tlačidlo a pozrite sa na iPhone alebo iPad.
 3. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

 

V obchode iTunes Store, App Store a Book Store v Apple Books

Ak chcete Face ID používať na nakupovanie obsahu v obchodoch iTunes Store, App Store a Book Store, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a uistite sa, že je zapnutá možnosť iTunes a App Store. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte obchod iTunes Store, App Store alebo Book Store a klepnite na položku, ktorú si chcete kúpiť.
 2. Keď sa zobrazí výzva na zaplatenie, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a pozrite sa na iPhone alebo iPad. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, klepnite na položku Zaplatiť pomocou kódu a zadajte prístupový kód.
 3. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

Pri prvom nákupe v obchode iTunes Store, App Store alebo Book Store sa môže zobraziť výzva na zadanie hesla účtu Apple ID.

Prihlasovanie pomocou Face ID

Pomocou Face ID sa môžete prihlasovať do určitých aplikácií a používať funkciu automatického vypĺňania používateľských mien a hesiel na webových stránkach v Safari.

Prihlasovanie do aplikácií

S Face ID sa môžete prihlasovať do aplikácií, ktoré podporujú prihlasovanie pomocou senzora Touch ID. Postupujte takto:

 1. Otvorte požadovanú aplikáciu a klepnite na možnosť prihlásenia.
 2. Ak sa zobrazí výzva, povoľte aplikácii použitie vášho používateľského mena alebo hesla.
 3. Prihláste sa pohľadom na iPhone alebo iPad.

Ak chcete zobraziť a nastaviť, ktoré aplikácie môžu na prihlasovanie používať funkciu Face ID, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a klepnite na položku Ďalšie apky.

Ak používate aplikáciu, ktorá podporuje Face ID, no nezobrazuje sa výzva na prihlásenie pomocou Face ID, môže byť potrebné prihlásiť sa do aplikácie najskôr manuálne.

Automatické vypĺňanie hesiel v Safari

Face ID môžete používať na automatické vypĺňanie uložených používateľských mien a hesiel na webových stránkach v Safari. Prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Automatické vypĺňanie hesiel. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte Safari a prejdite na webovú stránku.
 2. Klepnite na prihlasovacie pole. Ak sa nad klávesnicou zobrazí vaše používateľské meno alebo heslo, klepnite naň.
 3. Pohľadom na iPhone alebo iPad aktivujte automatické vyplnenie používateľského mena a hesla.

 

Dátum zverejnenia: