Používanie funkcie Face ID na iPhone X

Pomocou funkcie Face ID môžete jednoduchým pohľadom bezpečne odomykať svoj iPhone X, potvrdzovať nákupy, prihlasovať sa do aplikácií a používať ďalšie funkcie.

 

Nastavenie funkcie Face ID

Pred nastavením funkcie Face ID sa uistite, že nič nezakrýva kameru TrueDepth ani vašu tvár. Funkcia Face ID je navrhnutá tak, aby fungovala aj s okuliarmi a kontaktnými šošovkami. Funguje najlepšie, keď máte iPhone X od tváre približne na dĺžku paže alebo bližšie (25 až 50 cm).

     

 

 

Nastavenie funkcie Face ID:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo.
 2. Klepnite na položku Nastaviť Face ID, podržte zariadenie tak, aby ste mali tvár priamo pred ním, a klepnite na položku Začať.
 3. Pozerajte sa priamo na iPhone tak, aby ste mali celú tvár ohraničenú rámčekom.
 4. Pomaly hýbte hlavou, až kým sa nevyplní celý kruh. Ak hlavou nemôžete hýbať, klepnite na položku Možnosti prístupnosti.
 5. Po prvom nasnímaní tváre pomocou funkcie Face ID klepnite na položku Pokračovať.
 6. Pomaly hýbte hlavou, až kým sa druhýkrát nevyplní celý kruh.
 7. Po nastavení funkcie Face ID klepnite na položku Hotovo.

Ak nemáte nastavený kód, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie, aby ste mohli svoju identitu overiť aj iným spôsobom.

Ak chcete vybrať funkcie, s ktorými chcete funkciu Face ID používať, alebo ak chcete funkciu Face ID resetovať, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód.

Potrebujete pomoc s funkciou Face ID?

Odomykanie iPhonu X pomocou funkcie Face ID

Keď nastavíte funkciu Face ID, môžete pomocou nej odomykať svoj iPhone. Postupujte takto:

     

 1. Zdvihnutím alebo klepnutím zobuďte iPhone X.
 2. Pozrite sa naň.
 3. Keď na obrazovke uvidíte animáciu otvárania zámku, potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky odomknite zariadenie.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód > Odomykanie iPhonu.

Nakupovanie pomocou funkcie Face ID

Pri nakupovaní v obchodoch iTunes Store, App Store a iBooks Store pomocou služby Apple Pay môžete funkciu Face ID používať na overovanie nákupov.

     

 

Používanie so službou Apple Pay

Ak chcete funkciu Face ID používať so službou Apple Pay, prejdite na iPhone X do menu Nastavenia > Face ID a kód a uistite sa, že máte nastavenú službu Apple Pay. Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Nákup v obchode:

 1. Ak chcete použiť svoju predvolenú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Ak chcete použiť inú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo, klepnite na svoju predvolenú kartu a vyberte inú kartu.
 2. Pohľadom na iPhone X overte svoju identitu pomocou funkcie Face ID.
 3. Priložte hornú časť iPhonu X k bezkontaktnej čítačke.
 4. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

Nákup v aplikácii alebo na webovej stránke v Safari:

 1. Keď budete chcieť zaplatiť, klepnite na tlačidlo Kúpiť cez Apple Pay alebo vyberte službu Apple Pay ako požadovaný spôsob platby. Potvrďte svoje platobné údaje. Ak chcete zaplatiť inou kartou, klepnite vedľa požadovanej karty na ikonu >.
 2. Dvakrát stlačte bočné tlačidlo a pozrite sa na iPhone X.
 3. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

V obchode iTunes Store, App Store a iBooks Store

Ak chcete funkciu Face ID používať na nakupovanie obsahu v obchodoch iTunes Store, App Store a iBooks Store, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a uistite sa, že je zapnutá možnosť iTunes a App Store. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte obchod iTunes Store, App Store alebo iBooks Store a klepnite na položku, ktorú si chcete kúpiť.
 2. Keď sa zobrazí výzva na zaplatenie, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a pozrite sa na iPhone X.
 3. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

Pri prvom nákupe v obchode iTunes Store, App Store alebo iBooks Store sa môže zobraziť výzva na zadanie hesla účtu Apple ID.

Prihlasovanie pomocou funkcie Face ID

Pomocou funkcie Face ID sa môžete prihlasovať do určitých aplikácií a používať funkciu automatického vypĺňania používateľských mien a hesiel na webových stránkach v Safari.

Prihlasovanie do aplikácií

Pomocou funkcie Face ID sa môžete prihlasovať do aplikácií, ktoré podporujú prihlasovanie pomocou senzora Touch ID. Postupujte takto:

 1. Otvorte požadovanú aplikáciu a klepnite na možnosť prihlásenia.
 2. Ak sa zobrazí výzva, povoľte aplikácii použitie vášho používateľského mena alebo hesla.
 3. Prihláste sa pohľadom na iPhone X.

Ak chcete zobraziť a nastaviť aplikácie, ktoré môžu na prihlasovanie používať funkciu Face ID, prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a klepnite na položku Ďalšie aplikácie.

Ak používate aplikáciu, ktorá podporuje funkciu Face ID, no nezobrazuje sa výzva na prihlásenie pomocou funkcie Face ID, môže byť potrebné prihlásiť sa do aplikácie najskôr manuálne.

Automatické vypĺňanie hesiel v Safari

Funkciu Face ID môžete používať na automatické vypĺňanie používateľských mien a hesiel na webových stránkach v Safari. Prejdite do menu Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Vypĺňanie hesiel v Safari. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte Safari a prejdite na webovú stránku.
 2. Klepnite na prihlasovacie pole. Ak sa nad klávesnicou zobrazí vaše používateľské meno alebo heslo, klepnite naň.
 3. Pohľadom na iPhone X aktivujte automatické vyplnenie používateľského mena a hesla.

Dátum zverejnenia: