Používanie funkcie Face ID na iPhone alebo iPade Pro

Pomocou funkcie Face ID môžete bezpečne odomykať svoj iPhone alebo iPad, potvrdzovať nákupy, prihlasovať sa do apiek a používať ďalšie funkcie – stačí vám na to jediný pohľad.


Niektoré spôsoby, akými Face ID funguje on iPhone: nastavenie funkcie, odomknutie telefónu a overenie nákupov

 

Nastavenie funkcie Face ID

Presvedčte sa, že nič nezakrýva kameru TrueDepth ani vašu tvár. Ak vám niečo zakrýva nos alebo ústa, napríklad okuliare alebo rúško, môže sa zobraziť výzva, aby ste ich počas nastavovania nemali nasadené.

Funkciu Face ID môžete používať aj s rúškom, ak používate iPhone 12 alebo novší so systémom iOS 15.4 alebo novším. Funkcia Face ID funguje najlepšie, keď máte iPhone alebo iPad od tváre približne na vzdialenosť 25 až 50 cm.

Začiatok procesu nastavenia Face ID  

Nastavenie funkcie Face ID:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Face ID a kód. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód. Ak nemáte nastavený kód, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie, aby ste mohli svoju identitu overiť aj iným spôsobom.
 2. Klepnite na položku Nastaviť Face ID.
 3. Podržte zariadenie na výšku, umiestnite svoju tvár pred zariadenie a klepnite na Začať.
 4. Umiestnite svoju tvár do rámčeka a pomaly hýbte hlavou, až kým sa nevyplní celý kruh. Ak hlavou nemôžete hýbať, klepnite na položku Možnosti prístupnosti.
 5. Po prvom nasnímaní tváre pomocou funkcie Face ID klepnite na položku Pokračovať.
 6. Pomaly hýbte hlavou, až kým sa druhýkrát nevyplní celý kruh.
 7. Klepnite na Hotovo.

Ak chcete vybrať funkcie, s ktorými chcete funkciu Face ID používať, alebo ak chcete funkciu Face ID resetovať, prejdite na Nastavenia a klepnite na Face ID a kód.

Potrebujete pomoc s funkciou Face ID? Modely iPhonu a iPadu, ktoré podporujú Face ID

Odomykanie iPhonu alebo iPadu pomocou funkcie Face ID

Odomykanie iPhonu pomocou funkcie Face ID

 1. Zdvihnutím alebo klepnutím zobuďte iPhone alebo iPad.
 2. Potiahnite prstom nahor zospodku zamknutej plochy.
 3. Ak používate iPhone, podržte ho na výšku a pozrite sa naň. iPad môžete držať na výšku aj na šírku. Ak ho držíte na šírku, dávajte pozor, aby ste prstom nezakrývali kameru TrueDepth. Potom sa pozrite na obrazovku. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, na iPade sa po potiahnutí prstom nahor zobrazí výzva na zadanie kódu.

Ak chcete túto funkciu zapnúť alebo vypnúť, prejdite na Nastavenia, klepnite na Face ID a kód a potom na Odomykanie iPhonu alebo Odomykanie iPadu.

 

Nakupovanie pomocou funkcie Face ID

Face ID môžete používať aj na overovanie nákupov so službou Apple Pay a nákupov v iTunes Store, App Store a Book Store v Apple Books.

Používanie služby Apple Pay s funkciou Face ID

Používanie funkcie Face ID so službou Apple Pay

Nákup v obchode:

 1. Nezabudnite, že musíte použiť iPhone.
 2. Presvedčte sa, že služba Apple Pay je nastavená a zapnutá v sekcii Nastavenia > Face ID a kód.
 3. Ak chcete použiť svoju predvolenú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Ak chcete použiť inú kartu, dvakrát stlačte bočné tlačidlo, klepnite na predvolenú kartu a vyberte inú kartu.
 4. Pohľadom na iPhone overte svoju identitu pomocou funkcie Face ID. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, ale nemáte nastavenú funkciu Face ID s rúškom, klepnite na Zaplatiť pomocou kódu a zadajte kód.
 5. Priložte hornú časť iPhonu k bezkontaktnej čítačke.
 6. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

Nákup v apke alebo na webovej stránke v Safari:

 1. Keď budete chcieť zaplatiť, klepnite na tlačidlo Kúpiť cez Apple Pay alebo vyberte službu Apple Pay ako požadovaný spôsob platby. Potvrďte svoje platobné údaje. Ak chcete zaplatiť inou kartou, vedľa príslušnej karty klepnite na ikonu >.
 2. Dvakrát stlačte bočné tlačidlo a pozrite sa na iPhone alebo iPad.
 3. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

 

Potvrdenie nákupu v App Store na iPhone 

Používanie Face ID v obchodoch iTunes Store, App Store a Book Store v Apple Books

Ak chcete funkciu Face ID používať na nakupovanie obsahu v iTunes Store, App Store a Book Store, prejdite na Nastavenia > Face ID a kód a presvedčte sa, že je zapnutá možnosť iTunes a App Store. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte obchod iTunes Store, App Store alebo Book Store a klepnite na položku, ktorú si chcete kúpiť.
 2. Keď sa zobrazí výzva na zaplatenie, dvakrát stlačte bočné tlačidlo a pozrite sa na iPhone alebo iPad. Ak máte nasadené rúško, ktoré vám zakrýva ústa a nos, ale nemáte nastavenú funkciu Face ID s rúškom, klepnite na Zaplatiť pomocou kódu a zadajte kód.
 3. Počkajte na zobrazenie textu Hotovo a symbolu zaškrtnutia.

Pri prvom nákupe v obchode iTunes Store, App Store alebo Book Store sa môže zobraziť výzva na zadanie hesla účtu Apple ID.

Prihlasovanie pomocou funkcie Face ID

Pomocou funkcie Face ID sa môžete prihlasovať do určitých apiek a používať funkciu automatického vypĺňania používateľských mien a hesiel na webových stránkach v Safari.

Prihlasovanie do apiek

Pomocou funkcie Face ID sa môžete prihlasovať do apiek, ktoré podporujú prihlasovanie pomocou Touch ID. Postupujte takto:

 1. Otvorte požadovanú apku a klepnite na možnosť prihlásenia.
 2. Ak sa zobrazí výzva, povoľte apke použitie vášho používateľského mena alebo hesla.
 3. Prihláste sa pohľadom na iPhone alebo iPad.

Ak chcete zobraziť a nastaviť, ktoré apky môžu na prihlasovanie používať funkciu Face ID, prejdite na Nastavenia > Face ID a kód a klepnite na Ďalšie apky.

Ak používate apku, ktorá podporuje funkciu Face ID, no nezobrazuje sa výzva na prihlásenie pomocou funkcie Face ID, môže byť potrebné prihlásiť sa do apky najskôr manuálne.

Automatické vypĺňanie hesiel v Safari

Funkciu Face ID môžete používať na automatické vypĺňanie uložených používateľských mien a hesiel na webových stránkach v Safari. Prejdite na Nastavenia > Face ID a kód a zapnite možnosť Automatické vypĺňanie hesiel. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte Safari a prejdite na webovú stránku.
 2. Klepnite na prihlasovacie pole. Ak sa nad klávesnicou zobrazí vaše používateľské meno alebo heslo, klepnite naň.
 3. Pohľadom na iPhone alebo iPad aktivujte automatické vyplnenie používateľského mena a hesla.

 

Dátum zverejnenia: