Na iPhone alebo iPade Pro nefunguje funkcia Face ID

Prečítajte si, čo robiť, ak pomocou funkcie Face ID nemôžete odomknúť iPhone alebo iPad, overiť nákup alebo sa prihlásiť do apky, alebo ak sa vám zobrazuje výzva na zadanie kódu.

Skontrolujte nastavenia funkcie Face ID

Ak chcete skontrolovať nastavenia Face ID, prejdite na Nastavenia a klepnite na Face ID a kód. Uistite sa, že funkcia Face ID je nastavená a že funkcie, ktoré sa s ňou pokúšate používať, sú zapnuté.
iPhone so zobrazenou obrazovkou v menu Nastavenia > Face ID a kód.

Skontrolujte, či kamera TrueDepth nie je niečím zakrytá

Odstráňte všetko, čo by mohlo zakrývať kameru TrueDepth, ako sú napríklad nečistoty, puzdro alebo ochranná fólia.

Ak držíte iPad na šírku, dávajte pozor, aby ste prstom alebo dlaňou nezakrývali kameru TrueDepth. Ak sa vám to stane, hore na obrazovke sa môže zobraziť upozornenie „Kamera je zakrytá“ so šípkou smerujúcou na kameru TrueDepth.

iPhone s čiarami smerujúcimi ku kamere TrueDepth na dvoch miestach v hornej časti obrazovky, pričom na každej strane stredového výrezu je jedno.

Presvedčte sa, že nemáte zakrytú tvár

Kamera TrueDepth musí mať nezakrytý výhľad na vaše oči, nos a ústa. Face ID predvolene nefunguje, ak vám niečo zakrýva ústa a nos. Ak máte nasadené rúško a už ste si nastavili Face ID s rúškom,* skontrolujte, či nemáte zakryté oči. Keď máte rúško, iPhone budete možno musieť držať vyššie. Ak máte rúško nasadené príliš vysoko alebo príliš blízko k očiam, iPhone sa nemusí odomknúť.

Face ID funguje s mnohými typmi slnečných okuliarov, hoci funkcia Face ID s rúškom nie je určená na to, aby fungovala so slnečnými okuliarmi. Ak však máte slnečné okuliare, ktoré blokujú niektoré typy svetla, je možné, že blokujú infračervené svetlo používané kamerou TrueDepth. Skúste použiť funkciu Face ID bez slnečných okuliarov.

* Face ID môžete používať s rúškom na iPhone 12 a novších modeloch so systémom iOS 15.4 alebo novším.

 

Pozerajte sa priamo do kamery TrueDepth

Na iPhone funkcia Face ID funguje, len keď je telefón otočený na výšku a vy sa pozeráte do kamery TrueDepth. Na iPade môžete funkciu Face ID používať v orientácii na výšku i na šírku.

Kamera TrueDepth má podobné zorné pole, ako keď fotíte selfie alebo sa s niekým rozprávate cez FaceTime. Bez ohľadu na to, či je iPhone alebo iPad položený na stole alebo ho držíte v ruke, nemal by byť od vašej tváre ďalej než na vzdialenosť natiahnutej ruky (25 až 50 cm).

 

Reštartujte zariadenie

Reštartujte iPhone alebo iPad a zadajte kód. Potom skúste funkciu Face ID použiť znovu.

 

Pridajte alternatívny výzor

Funkcia Face ID sa vo väčšine prípadov neustále učí, ako sa jej používatelia menia. Ak môže byť váš výzor výrazne odlišný, môžete si nastaviť alternatívny výzor, aby vás funkcia Face ID vždy spoznala.

Nastavenie alternatívneho výzoru:

 1. Prejdite na Nastavenia a klepnite na Face ID a kód. Ak sa zobrazí výzva, zadajte kód.
 2. Klepnite na položku Nastaviť alternatívny vzhľad.
 3. Pozerajte sa priamo na iPhone alebo iPad tak, aby ste mali celú tvár ohraničenú rámčekom.
 4. Pomaly hýbte hlavou, až kým sa nevyplní celý kruh. Ak hlavou nemôžete hýbať, klepnite na položku Možnosti prístupnosti.
 5. Po prvom nasnímaní tváre pomocou funkcie Face ID klepnite na položku Pokračovať.
 6. Pomaly hýbte hlavou, až kým sa druhýkrát nevyplní celý kruh.
 7. Po dokončení nastavenia Face ID klepnite na Hotovo.


Resetujte funkciu Face ID

Ak stále potrebujete pomoc, resetujte funkciu Face ID a znova ju nastavte. Prejdite na Nastavenia, klepnite na Face ID a kód a klepnite na Resetovať Face ID. Potom klepnite na Nastaviť Face ID a nastavte funkciu znova.

 

Obráťte sa na servis

Ak sa vám naďalej nedarí zaregistrovať si tvár, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Zariadenie smie opravovať len vyškolený technik. Neodborná oprava, úprava alebo použitie iných než značkových komponentov Apple v laserových systémoch môže zabrániť správnemu fungovaniu bezpečnostných mechanizmov a spôsobiť vystavenie riziku alebo zranenie očí či kože.

 

Ak je potrebné zadať kód

Niekedy sa funkcia Face ID nedá použiť a je potrebné zadať kód alebo účet Apple ID. Stáva sa to v týchto prípadoch:

 • máte nasadené rúško a nenastavili ste si Face ID s rúškom,
 • po zapnutí alebo reštartovaní zariadenia,
 • ak zariadenie nebolo odomknuté viac ako 48 hodín,
 • ak zariadenie nebolo odomknuté pomocou kódu za posledného šesť a pol dňa a pomocou funkcie Face ID za posledné štyri hodiny,
 • ak zariadenie prijalo príkaz na vzdialené zamknutie,
 • po piatich neúspešných pokusoch o určenie zhody tváre,
 • po vypnutí zariadenia alebo použití funkcie SOS súčasným stlačením jedného z tlačidiel hlasitosti a bočného tlačidla a ich podržaním dve sekundy.
Dátum zverejnenia: