Ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Ak ste iPhone, iPad alebo iPod touch stratili alebo ak máte podozrenie, že vám ho odcudzili, ochráňte si dáta pomocou funkcie Nájsť.

Vyhľadajte zariadenie na mape

Ak chcete zariadenie nájsť, prihláste sa na stránku iCloud.com/find. Môžete tiež použiť apku Nájsť na inom zariadení Apple, ktoré vlastníte.

Ak sa váš iPhone, iPad alebo iPod touch v zozname zariadení nezobrazuje, funkcia Nájsť nebola zapnutá. Aj napriek tomu si však môžete chrániť účet, hoci funkcia Nájsť nebola zapnutá.
 

Označte zariadenie ako stratené

Keď zariadenie označíte ako stratené, na diaľku ho zamknete pomocou kódu, a tým svoje informácie zabezpečíte. Deaktivuje sa aj služba Apple Pay v stratenom zariadení. Na stratenom zariadení môžete navyše zobraziť vlastnú správu s kontaktnými informáciami. 

Označte zariadenie ako stratené.
 

Nahláste stratené zariadenie miestnej polícii

Polícia vás môže požiadať o sériové číslo zariadenia. 

Zistite sériové číslo.
 

Nahláste krádež alebo stratu

Ak je stratený iPhone krytý programom AppleCare+ so zárukou v prípade krádeže a straty, podajte žiadosť o výmenu iPhonu.

Podajte žiadosť.
 

Na diaľku zariadenie vymažte

Ak vymažete zariadenie, v ktorom je nainštalovaný systém iOS 15, iPadOS 15 alebo novší, môžete ho aj naďalej nájsť pomocou apky Nájsť alebo na ňom prehrať zvuk. V opačnom prípade nebudete môcť zariadenie po jeho vymazaní vyhľadať ani na ňom prehrať zvuk.

Ak máte program AppleCare+ s krytím krádeže a straty, iPhone nevymazávajte, kým vaša žiadosť nebude schválená.

Vymažte zariadenie.
 

Kontaktujte svojho mobilného operátora

Ak je strateným zariadením iPhone alebo iPad s mobilným pripojením, nahláste jeho stratu mobilnému operátorovi. Požiadajte operátora, aby vám deaktivoval účet, a tým zabránil uskutočňovaniu hovorov, posielaniu textových správ a využívania dát. A ak sa na vaše zariadenie vzťahuje program mobilného operátora, uplatnite nárok.
 

Odstráňte si stratené zariadenie z účtu

Ak máte program AppleCare+ s krytím krádeže a straty, neodstraňujte si stratený iPhone z účtu, kým vaša žiadosť nebude schválená.

Prejdite na stránku appleid.apple.com a odstráňte si stratené zariadenie zo zoznamu dôveryhodných zariadení.
 

Program AppleCare+ s krytím krádeže a straty nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: