Ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Ak ste iPhone, iPad alebo iPod touch stratili alebo máte podozrenie, že vám ho ukradli, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť nájsť ho a ochrániť svoje údaje.

Ak je v stratenom zariadení zapnutá služba Nájsť môj [zariadenie]

Pomocou aplikácie Nájsť môžete nájsť svoje zariadenie, vykonať ďalšie kroky, ktoré vám pomôžu obnoviť ho, a zabezpečiť svoje údaje.

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com/find na webe alebo použite aplikáciu Nájsť v inom zariadení Apple.
 2. Vyhľadajte svoje zariadenie. Otvorte aplikáciu Nájsť alebo prejdite na stránku iCloud.com a kliknite na položku Nájsť iPhone. Výberom zariadenia si zobrazíte jeho polohu na mape. Ak sa zariadenie nachádza vo vašom okolí, môžete na ňom prehrať zvuk, aby ste ho mohli nájsť vy alebo niekto v jeho blízkosti.
 3. Označte ho ako stratené. Tým sa vaše zariadenie zamkne na diaľku pomocou kódu a na jeho zamknutej ploche môžete nechať zobraziť vlastnú správu so svojím telefónnym číslom. Táto funkcia tiež bude sledovať polohu vášho zariadenia. Ak ste pridali kreditné, debetné alebo predplatené karty do služby Apple Pay, po prepnutí zariadenia do režimu Stratené sa možnosť uskutočňovania platieb pomocou služby Apple Pay v zariadení zablokuje.
 4. Nahláste stratené alebo odcudzené zariadenie miestnej polícii. Polícia vás môže požiadať o sériové číslo zariadenia. Vyhľadajte sériové číslo zariadenia.
 5. Ak sa na stratené zariadenie vzťahuje program AppleCare+ s krytím krádeže a straty, môžete nahlásiť poistnú udalosť straty alebo odcudzenia iPhonu. Prejdite na krok 7 nižšie.
 6. Vymažte zariadenie. Ak chcete iným osobám zabrániť v prístupe k údajom uloženým v stratenom zariadení, môžete ho na diaľku vymazať. Keď zariadenie vymažete, odstránia sa z neho všetky vaše informácie (vrátane informácií o kreditných, debetných a predplatených kartách v službe Apple Pay) a nebudete ho môcť vyhľadať pomocou aplikácie Nájsť alebo funkcie Nájsť iPhone na stránke iCloud.com. Zariadenie po vymazaní nie je možné sledovať. Ak zariadenie po vymazaní odstránite zo svojho účtu, vypne sa funkcia Zámok aktivácie. Iná osoba tak bude môcť vaše zariadenie zapnúť a používať.
 7. Stratu alebo odcudzenie zariadenia oznámte svojmu mobilnému operátorovi, aby mohol deaktivovať váš účet a zabrániť tak v používaní hlasových, textových a dátových služieb. Na vaše zariadenie sa môže vzťahovať záruka v rámci programu mobilného operátora.
 8. Odstráňte stratené alebo ukradnuté zariadenie zo zoznamu dôveryhodných zariadení.

Ak používate Rodinné zdieľanie, stratené zariadenie jedného člena rodiny môže pomôcť nájsť iný člen rodiny. Stačí, aby sa člen rodiny prihlásil do iCloudu pomocou svojho účtu Apple ID, a budete môcť nájsť ktorékoľvek zariadenie, ktoré vy alebo vaši rodinní príslušníci používate s Rodinným zdieľaním.

Ak v stratenom zariadení nie je zapnutá služba Nájsť môj [zariadenie]

Ak ste pred stratou alebo odcudzením zariadenia nezapli službu Nájsť môj [zariadenie], nemôžete ho pomocou nej lokalizovať. Použitím nasledujúcich krokov však môžete ochrániť svoje údaje:

 1. Zmeňte si heslo účtu Apple ID. Zmenou hesla účtu Apple ID zabránite iným osobám v prístupe k vašim údajom v iCloude alebo používaní iných služieb (napríklad iMessage alebo iTunes) prostredníctvom strateného zariadenia.
 2. Zmeňte heslo ostatných internetových účtov používaných v zariadení. Tieto účty môžu zahŕňať e-mailové účty či účet na Facebooku alebo Twitteri.
 3. Nahláste stratené alebo odcudzené zariadenie miestnej polícii. Polícia vás môže požiadať o sériové číslo zariadenia. Vyhľadajte sériové číslo zariadenia.
 4. Nahláste stratené alebo odcudzené zariadenie príslušnému mobilnému operátorovi. Operátor môže deaktivovať váš účet, čím zabráni používaniu vašich hlasových, textových a dátových služieb.
 5. Odstráňte stratené alebo ukradnuté zariadenie zo zoznamu dôveryhodných zariadení.

Služba Nájsť môj [zariadenie] je jediným spôsobom, ako možno sledovať alebo lokalizovať stratené zariadenie. Ak ste v zariadení pred jeho stratou službu Nájsť môj [zariadenie] nezapli, neexistuje žiadna iná služba spoločnosti Apple, pomocou ktorej by bolo možné zariadenie nájsť, sledovať či označiť.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: