Ako postupovať v prípade straty alebo odcudzenia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Ak ste iPhone, iPad alebo iPod touch stratili alebo máte podozrenie, že vám ho ukradli, nasledujúce kroky vám môžu pomôcť nájsť ho a ochrániť svoje údaje.

Ak máte zapnutú službu Nájsť môj iPhone, môžete pomocou nej nájsť svoje zariadenie.

 

Ak službu Nájsť môj iPhone nemáte zapnutú, zmeňte si heslá a nahláste zariadenie ako stratené.

 

Ak je v stratenom zariadení zapnutá služba Nájsť môj iPhone

Pomocou služby Nájsť môj iPhone môžete nájsť svoje zariadenie, vykonať ďalšie kroky, ktoré vám môžu pomôcť znova ho získať, a zabezpečiť svoje údaje.

  1. V Macu alebo PC sa prihláste na stránke icloud.com/find alebo použite aplikáciu Nájsť môj iPhone v inom iPhone, iPade alebo iPode touch.
  2. Vyhľadajte svoje zariadenie. Otvorte aplikáciu Nájsť môj iPhone a výberom zariadenia zobrazte jeho polohu na mape. Ak sa zariadenie nachádza vo vašom okolí, môžete na ňom prehrať zvuk, aby ste ho mohli nájsť vy alebo niekto v jeho blízkosti.
  3. Zapnite režim Stratené. V režime Stratené si môžete uzamknúť zariadenie na diaľku pomocou kódu, zobraziť vlastnú správu s telefónnym číslom na zamknutej ploche strateného zariadenia a sledovať polohu zariadenia. Ak ste pridali kreditné, debetné alebo predplatené karty do služby Apple Pay, po prepnutí zariadenia do režimu Stratené sa možnosť uskutočňovania platieb pomocou služby Apple Pay v zariadení zablokuje.
  4. Nahláste stratené alebo odcudzené zariadenie miestnej polícii. Polícia vás môže požiadať o sériové číslo zariadenia. Vyhľadajte sériové číslo zariadenia.
  5. Vymažte zariadenie. Ak chcete iným osobám zabrániť v prístupe k údajom uloženým v stratenom zariadení, môžete ho na diaľku vymazať. Keď zariadenie vymažete, odstránia sa z neho všetky vaše informácie (vrátane informácií o kreditných, debetných a predplatených kartách v službe Apple Pay) a nebudete ho môcť vyhľadať pomocou služby Nájsť môj iPhone. Zariadenie po vymazaní nie je možné sledovať. Ak zariadenie po vymazaní odstránite zo svojho účtu, vypne sa funkcia Zámok aktivácie. Iná osoba tak bude môcť vaše zariadenie zapnúť a používať.
  6. Stratu alebo odcudzenie zariadenia oznámte svojmu mobilnému operátorovi, aby mohol deaktivovať váš účet a zabrániť tak v používaní hlasových, textových a dátových služieb. Na vaše zariadenie sa môže vzťahovať záruka v rámci programu mobilného operátora.

Ak používate Rodinné zdieľanie, stratené zariadenie jedného člena rodiny môže pomôcť nájsť iný člen rodiny. Stačí, ak požiadate iného člena rodiny, aby sa prihlásil do iCloudu pomocou svojho Apple ID. Budete tak môcť vyhľadať všetky zariadenia priradené k danému účtu Rodinného zdieľania.

Ak sa na stratené zariadenie vzťahuje program AppleCare+ s krytím krádeže a straty, môžete nahlásiť poistnú udalosť straty alebo odcudzenia iPhonu.

Čo ak je zariadenie vypnuté alebo offline?

Ak je stratené zariadenie vypnuté alebo offline, môžete ho prepnúť do režimu Stratenézablokovať alebo na diaľku vymazať. Tieto akcie sa vykonajú pri ďalšom prechode zariadenia do režimu online. Ak zariadenie odstránite zo svojho účtu, kým je offline, všetky čakajúce akcie pre zariadenie sa zrušia.

Ako možno vypnúť alebo zrušiť režim Stratené?

Režim Stratené možno vypnúť zadaním kódu na zariadení. Režim Stratené môžete vypnúť aj na stránke iCloud.com alebo pomocou aplikácie Nájsť môj iPhone.

Ak v stratenom zariadení nie je zapnutá služba Nájsť môj iPhone

Ak ste pred stratou alebo odcudzením zariadenia nezapli službu Nájsť môj iPhone, nemôžete pomocou nej lokalizovať svoje zariadenie. Pomocou nasledujúcich krokov však môžete ochrániť svoje údaje:

  1. Zmeňte si heslo účtu Apple ID. Zmenou hesla účtu Apple ID zabránite iným osobám v prístupe k vašim údajom v iCloude alebo používaní iných služieb (napríklad iMessage alebo iTunes) prostredníctvom strateného zariadenia.
  2. Zmeňte heslo ostatných internetových účtov používaných v zariadení. Tieto účty môžu zahŕňať e-mailové účty či účet na Facebooku alebo Twitteri.
  3. Nahláste stratené alebo odcudzené zariadenie miestnej polícii. Polícia vás môže požiadať o sériové číslo zariadenia. Vyhľadajte sériové číslo zariadenia.
  4. Nahláste stratené alebo odcudzené zariadenie príslušnému mobilnému operátorovi. Operátor môže deaktivovať váš účet, čím zabráni používaniu vašich hlasových, textových a dátových služieb.

Služba Nájsť môj iPhone je jediným spôsobom, ako možno sledovať alebo lokalizovať stratené zariadenie. Ak ste v zariadení pred jeho stratou službu Nájsť môj iPhone nezapli, neexistuje žiadna iná služba spoločnosti Apple, pomocou ktorej by bolo možné zariadenie nájsť, sledovať či označiť.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: