Nemožno sťahovať alebo aktualizovať aplikácie v iPhone alebo iných zariadeniach Apple

Prečítajte si, ako postupovať, ak v iPhone, iPade alebo iPode touch či v hodinkách Apple Watch, Macu alebo Apple TV nie je možné sťahovať alebo aktualizovať aplikácie.

Ak nemožno sťahovať alebo aktualizovať žiadne aplikácie vrátane bezplatných a zobrazí sa správa o fakturácii alebo platbe, prečítajte si, ako postupovať.

Ak chcete aplikácie aktualizovať, môžete to urobiť manuálne alebo zapnúť automatické aktualizácie. Ak sa však aplikácia neaktualizuje alebo sa preruší jej sťahovanie, vyskúšajte tieto kroky: 

Pripojte sa k Wi-Fi

iPhone s nastaveniami Wi-Fi. Zobrazuje sa správa o nedostupnosti pripojenia na internet.

Ak používate mobilné dáta alebo Wi-Fi a máte problémy s aplikáciou, skúste sa pripojiť k inej Wi-Fi sieti. Prečítajte si, ako sa pripojiť k Wi-Fi v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS, v Macu alebo v hodinkách Apple Watch.

Wi-Fi pripojenie môžete overiť napríklad tak, že skúsite streamovať video z internetu a skontrolujete, či sa načítava dostatočne rýchlo. So žiadosťou o ďalšiu pomoc sa môžete obrátiť aj na svojho poskytovateľa internetu.

Pozastavte alebo obnovte sťahovanie aplikácie

iPhone zobrazujúci menu s možnosťami na uprednostnenie sťahovania, pozastavenie sťahovania, zrušenie sťahovania a zmenu usporiadania aplikácií.

Po zatlačení ikony aplikácie na ploche sa môžu zobraziť možnosti Pokračovať v sťahovaní, Pozastaviť sťahovanie alebo Zrušiť sťahovanie. Ak je sťahovanie aplikácie pozastavené, klepnite na položku Pokračovať v sťahovaní. Ak je zaseknuté, klepnite na položku Pozastaviť sťahovanie, znova zatlačte na ikonu aplikácie a klepnite na položku Pokračovať v sťahovaní.

Reštartujte zariadenie

iPhone zobrazujúci aplikáciu s bielou mriežkou so sivými čiarami.

Ak sa aplikácia zobrazuje na ploche, ale je neaktívna (sivá) alebo má bielu mriežku so sivými čiarami, nevymažte ju. Reštartujte zariadenie, potom prejdite do obchodu App Store a znovu ju stiahnite. Prečítajte si, ako reštartovať zariadenie so systémom iOS či iPadOS, hodinky Apple Watch alebo Apple TV

Ak aplikáciu vymažete, môžete prísť o jej obsah.

Získanie ďalšej pomoci

Ak máte s aplikáciami v zariadení naďalej problémy, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: