Nie je možné sťahovať alebo aktualizovať aplikácie, alebo sa sťahovanie aplikácií prerušuje

Prečítajte si, ako postupovať, ak na iPhone, iPade alebo iPode touch nie je možné načítavať alebo aktualizovať aplikácie.

Ak nemožno sťahovať alebo aktualizovať žiadne aplikácie vrátane bezplatných a zobrazí sa správa o fakturácii alebo platbe, prečítajte si, ako postupovať.

Sťahovanie niektorých aplikácií sa môže prerušovať. Skúste vykonať tieto kroky:

Pripojenie k Wi-Fi sieti

Ak používate mobilné dáta alebo Wi-Fi a máte problémy s aplikáciou, skúste sa pripojiť k inej Wi-Fi sieti. Mobilné dáta môžete používať pre aplikácie s veľkosťou do 150 MB*.

Wi-Fi pripojenie môžete overiť napríklad tak, že skúsite streamovať video z internetu a skontrolujete, či sa načítava dostatočne rýchlo. Získajte pomoc s pripojením k Wi-Fi sieti alebo požiadajte o pomoc svojho poskytovateľa internetových služieb.

        

Pozastavenie alebo obnovenie sťahovania aplikácie

Ak máte iPhone 6s alebo novší, zatlačte na ikonu aplikácie na ploche. Môže sa zobraziť možnosť Pokračovať v sťahovaní, Pozastaviť sťahovanie alebo Zrušiť sťahovanie. Ak je sťahovanie aplikácie pozastavené, klepnite na položku Pokračovať v sťahovaní. Ak je zaseknuté, klepnite na položku Pozastaviť sťahovanie, znova zatlačte na ikonu aplikácie a klepnite na položku Pokračovať v sťahovaní.

Môžete tiež otvoriť aplikáciu App Store, klepnúť na položku Aktualizácie a pozrieť si prebiehajúce sťahovania alebo aplikácie, ktoré vyžadujú aktualizáciu.

Reštartujte zariadenie

Ak sa aplikácia zobrazuje na ploche, ale je neaktívna (sivá) alebo má bielu ikonu s mriežkou, nevymažte ju. Reštartujte zariadenie, prejdite do aplikácie App Store a znova stiahnite príslušnú aplikáciu.

Ak aplikáciu vymažete, môžete prísť o jej obsah.

Získajte ďalšiu pomoc

Ak problémy s aplikáciami na zariadení pretrvávajú, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

*V závislosti od krajiny alebo oblasti a vášho operátora môže byť limit sťahovania vyšší.

Dátum zverejnenia: