Apky na iPhone alebo iPade nemožno sťahovať alebo aktualizovať

Ak máte problém s aktualizáciou alebo sťahovaním apiek z App Storu na iPhone alebo iPade, vyskúšajte tieto kroky.

Manuálna aktualizácia apky

Pridanie spôsobu platby

Možno bude potrebné mať zaregistrovaný platný spôsob platby, aj keď si chcete stiahnuť bezplatnú apku.

Pridajte si spôsob platby

 

Uprednostnenie sťahovania

Na ploche stlačte apku a podržte ju. V zobrazenom menu vyberte Uprednostniť sťahovanie.

Položka Uprednostniť sťahovanie sa nachádza v hornej časti menu, ktoré sa zobrazí po podržaní apky. 

Reštartovanie zariadenia

Reštartujte iPhone alebo iPad a potom skontrolujte, či je možné sťahovať alebo aktualizovať apky.

Reštartujte iPhone

Reštartujte iPad

 

Ak stále nemožno sťahovať alebo aktualizovať apky

Dátum zverejnenia: