Používanie ovládacieho centra na hodinkách Apple Watch

Jedným potiahnutím prstom nahor môžete skontrolovať batériu a nastavenia. Potom sa môžete pripojiť k reproduktoru, stíšiť hodinky a používať ďalšie funkcie. 

Otvorenie ovládacieho centra

Dotknite sa a podržte spodnú časť ciferníka hodiniek. Počkajte, pokým sa zobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite nahor. Ovládacie centrum môžete otvoriť z akejkoľvek obrazovky. 

Zatvorenie ovládacieho centra

Potiahnite prstom nadol z hornej časti ciferníka. Alebo stlačte korunku Digital Crown.

Kontrola nastavení a batérie

V prehľade sa môžete pozrieť, ktoré nastavenia sú zapnuté alebo vypnuté, a klepnutím ich zmeniť. 
 

Tlačidlo s percentom batérie ukazujúce 100 %

Skontrolujte nabitie batérie alebo zapnite režim Rezerva.
 

Ikona mobilného pripojenia

Zapnite alebo vypnite mobilné pripojenie.1

Oranžové tlačidlo režimu lietadlo

Zapnite alebo vypnite režim lietadlo. 
 

Tlačidlo tichého režimu

Zapnite alebo vypnite tichý režim. 
 

Tlačidlo s ikonou mesiaca alebo režimom Nerušiť

Zapnutie a vypnutie funkcie Nerušiť. Zistite viac o funkcií Nerušiť.

Tlačidlo zámku

Zamknite hodinky Apple Watch.4

Tlačidlo režimu Zamknutie vo vode

Pomocou režimu Zamknutie vo vode zabránite neúmyselným klepnutiam.2

Tlačidlo iPhonu

Prehrajte zvuk, ak nemôžete nájsť svoj iPhone. Stlačením a podržaním na ňom môžete aktivovať blikanie. 
 

Ikona svietidla

Zapnite svietidlo. Ak ho chcete vypnúť, potiahnite prstom nadol.

Ikona divadelných masiek

Zapnite alebo vypnite režim divadlo. Toto nastavenie zapne tichý režim a obrazovka zostane tmavá, až kým na ňu neklepnete alebo nestlačíte tlačidlo.3

Skontrolujte pripojenie

V hornej časti ovládacieho centra môžete vidieť, či sú vaše hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi, mobilnej sieti alebo k vášmu iPhonu. Zistite, ako sa vaše hodinky Apple Watch pripájajú k iným sieťam a vášmu iPhonu.

Používanie funkcie Nerušiť

Funkcia Nerušiť zabraňuje hovorom a upozorneniam vydávať zvuky alebo rozsvecovať obrazovku. Budíky a oznámenia o srdcovej frekvencii stále zaznievajú. Keď je funkcia Nerušiť zapnutá, v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikona mesiaca. Keď nastavíte funkciu Nerušiť, môžete si vybrať ktorúkoľvek z týchto možností:

 • Zapnutá. Funkcia Nerušiť zostáva zapnutá, pokým ju nevypnete. 
 • Zapnutá 1 hodinu. Funkcia Nerušiť sa automaticky vypne o 1 hodinu. 
 • Zapnutá do večera. Funkcia Nerušiť sa automaticky vypne o 19:00.
 • Zapnutá, pokým neodídem. Funkcia Nerušiť sa automaticky vypne, keď opustíte miesto na obrazovke. 
 • Zapnutá do konca udalosti. Funkcia Nerušiť sa automaticky vypne po udalosti na obrazovke. 


Zmena usporiadania ovládacieho centra

 1. Dotknite sa a podržte spodnú časť ciferníka hodiniek, potom potiahnutím nahor otvorte ovládacie centrum.
 2. Prejdite do dolnej časti obrazovky. 
 3. Po klepnutí na možnosť Upraviť sa tlačidlá začnú triasť.
 4. Dotknite sa a podržte tlačidlo, pokým nebude biele. Potom ho presuňte do nového umiestnenia.
 5. Po skončení klepnite na položku Hotovo alebo stlačte korunku Digital Crown.

 1. Dostupné na modeloch hodiniek Apple Watch pre mobilné siete.
 2. K dispozícii len na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o vodeodolnosti hodiniek Apple Watch
 3. Hodinky Apple Watch Series 2 alebo novšie možno prebudiť aj otočením korunky Digital Crown.
 4. Ak si nastavíte kód a vypnete funkciu Detekcia zápästia, môžete hodinky Apple Watch zamknúť manuálne pomocou tohto nastavenia v ovládacom centre. Ak ste kód nenastavili (alebo ak ste ho nastavili a zapli ste funkciu Detekcia zápästia), toto nastavenie sa nebude zobrazovať.
Dátum zverejnenia: