Používanie ovládacieho centra na hodinkách Apple Watch

Jedným potiahnutím prstom nahor môžete skontrolovať batériu a nastavenia. Potom sa môžete pripojiť k reproduktoru, stíšiť hodinky a používať ďalšie funkcie. 

Otvorenie ovládacieho centra

Podržte spodok ciferníka. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor. Ovládacie centrum môžete otvoriť z ľubovoľnej obrazovky. 

Zatvorenie ovládacieho centra

Potiahnite prstom nadol zvrchu ciferníka. Môžete tiež stlačiť korunku Digital Crown.

Kontrola nastavení a batérie

V prehľade sa môžete pozrieť, ktoré nastavenia sú zapnuté alebo vypnuté, a klepnutím ich zmeniť. 
 

100 % nabitie batérie.

Skontrolujte nabitie batérie alebo zapnite režim Rezerva.
 

Aktívne mobilné pripojenie.

Zapnite alebo vypnite mobilné pripojenie.1

Je zapnutý režim lietadlo.

Zapnite alebo vypnite režim lietadlo. 
 

Je zapnutý tichý režim.

Zapnite alebo vypnite tichý režim. 
 

Je zapnutý režim Nerušiť.

Zapnite alebo vypnite režim Nerušiť. Zistite viac o režime Nerušiť

Tlačidlo zamknutia na hodinkách Apple Watch Series 1 alebo starších.

Zamknite hodinky Apple Watch.4

Tlačidlo funkcie Zamknutie vo vode na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších.

Pomocou režimu Zamknutie vo vode zabránite neúmyselným klepnutiam.2

Tlačidlo funkcie Nájsť iPhone.

Prehrajte zvuk, ak nemôžete nájsť svoj iPhone. Stlačením a podržaním na ňom môžete aktivovať blikanie. 
 

Tlačidlo svietidla.

Zapnite svietidlo. Ak ho chcete vypnúť, potiahnite prstom nadol.

Je zapnutý režim divadlo.

Zapnite alebo vypnite režim divadlo. Toto nastavenie zapne tichý režim a obrazovka zostane tmavá, až kým na ňu neklepnete alebo nestlačíte tlačidlo.3

 

Aktivuje režim Čas v škole.
Ak chcete toto tlačidlo pridať do Ovládacieho centra, rolujte nadol a klepnite na Upraviť. Klepnite na tlačidlo Pridať  na tlačidle Čas v škole a potom klepnite na Hotovo.

Skontrolujte pripojenie

V hornej časti ovládacieho centra môžete vidieť, či sú vaše hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi, mobilnej sieti alebo k vášmu iPhonu. Zistite, ako sa hodinky Apple Watch pripájajú k iným sieťam a k vášmu iPhonu.

Používanie funkcie Nerušiť

Funkcia Nerušiť zabraňuje hovorom a upozorneniam vydávať zvuky alebo rozsvecovať obrazovku. Budíky a oznámenia o srdcovej frekvencii stále zaznievajú. Keď je funkcia Nerušiť zapnutá, navrchu obrazovky sa zobrazuje ikona mesiaca. Keď nastavíte funkciu Nerušiť, môžete si vybrať ktorúkoľvek z týchto možností:

 • Zapnutá. Funkcia Nerušiť zostáva zapnutá, pokým ju nevypnete. 
 • Zapnutá 1 hodinu. Funkcia Nerušiť sa automaticky vypne o 1 hodinu. 
 • Zapnutá do večera. Funkcia Nerušiť sa automaticky vypne o 19:00.
 • Zapnutá, pokým neodídem. Funkcia Nerušiť sa automaticky vypne, keď opustíte miesto na obrazovke. 
 • Zapnutá do konca udalosti. Funkcia Nerušiť sa automaticky vypne po udalosti na obrazovke. 


Zmena usporiadania tlačidiel v ovládacom centre.

Zmena usporiadania ovládacieho centra

 1. Podržte spodok ciferníka a potiahnutím nahor otvorte ovládacie centrum.
 2. Prejdite naspodok obrazovky. 
 3. Po klepnutí na možnosť Upraviť sa tlačidlá začnú triasť.
 4. Podržte tlačidlo, kým nebude biele, a potom ho presuňte na nové miesto.
 5. Po skončení klepnite na Hotovo alebo stlačte korunku Digital Crown.

 1. K dispozícii na modeloch hodiniek Apple Watch pre mobilné siete.
 2. K dispozícii len na hodinkách Apple Watch Series 2 a novších. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si o vodovzdornosti hodiniek Apple Watch
 3. Hodinky Apple Watch Series 2 a novšie možno prebudiť aj otočením korunky Digital Crown.
 4. Ak si nastavíte kód a vypnete funkciu Detekcia zápästia, hodinky Apple Watch môžete zamknúť manuálne pomocou tohto nastavenia v ovládacom centre. Ak ste kód nenastavili (alebo ak ste ho nastavili a zapli ste funkciu Detekcia zápästia), toto nastavenie sa nebude zobrazovať.
Dátum zverejnenia: