Používanie ovládacieho centra na hodinkách Apple Watch

Jedným potiahnutím prstom nahor môžete skontrolovať batériu a nastavenia. Potom sa môžete pripojiť k reproduktoru, stíšiť hodinky a používať ďalšie funkcie. 

Ovládacie centrum vychádzajúce nahor na ciferníku hodiniek Apple Watch.

Otvorenie ovládacieho centra

Dotknite sa dolnej časti ciferníka a podržte ju. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor. Ovládacie centrum môžete otvoriť z ľubovoľnej obrazovky. 

Zatvorenie ovládacieho centra

Potiahnite prstom nadol z hornej časti ciferníka. Môžete tiež stlačiť korunku Digital Crown.

Kontrola nastavení a batérie

V prehľade sa môžete pozrieť, ktoré nastavenia sú zapnuté alebo vypnuté, a klepnutím ich zmeniť. 
 

100 % nabitie batérie.

Ukazuje nabitie batérie a umožňuje zapnúť režim Rezerva.
 

Aktívne mobilné pripojenie.

Zapne alebo vypne mobilné pripojenie.1

Je zapnutý režim lietadlo.

Zapne alebo vypne režim lietadlo. 
 

Je zapnutý tichý režim.

Zapne alebo vypne tichý režim. 
 

Je zapnutý režim Nerušiť.

Zapne alebo vypne režim Nerušiť. Zistite viac o režime Nerušiť

Tlačidlo zamknutia na hodinkách Apple Watch Series 1 alebo starších.

Zamkne hodinky Apple Watch.4

Tlačidlo funkcie Zamknutie vo vode na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších.

Pomocou režimu Zamknutie vo vode zabránite neúmyselným klepnutiam.2

Tlačidlo funkcie Nájsť iPhone.

Prehrá zvuk, ak nemôžete nájsť svoj iPhone. Podržaním aktivujete blikanie blesku. 
 

Tlačidlo svietidla.

Zapne svietidlo. Ak ho chcete vypnúť, potiahnite prstom nadol.

Je zapnutý režim divadlo.

Zapne alebo vypne režim divadlo. Toto nastavenie zapne tichý režim a obrazovka zostane tmavá, až kým na ňu neklepnete alebo nestlačíte tlačidlo.3

 

Kontrola pripojenia

V hornej časti ovládacieho centra môžete vidieť, či sú vaše hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi, mobilnej sieti alebo k vášmu iPhonu. Zistite, ako sa hodinky Apple Watch pripájajú k iným sieťam a k vášmu iPhonu.

Používanie režimu Nerušiť

Režim Nerušiť zabraňuje hovorom a upozorneniam vydávať zvuky alebo rozsvecovať obrazovku. Budíky a oznámenia o srdcovej frekvencii budú aj naďalej sprevádzané zvukom. Keď je režim Nerušiť zapnutý, v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikona Ikona mesiaca. Keď nastavíte režim Nerušiť, môžete si vybrať ľubovoľnú z týchto možností:

 • Zapnutý. Režim Nerušiť zostáva zapnutý, kým ho nevypnete. 
 • Na 1 hodinu. Režim Nerušiť sa automaticky vypne o 1 hodinu. 
 • Do večera. Režim Nerušiť sa automaticky vypne o 19:00. 
 • Kým neodídem. Režim Nerušiť sa automaticky vypne, keď opustíte miesto na obrazovke. 
 • Do skončenia udalosti. Režim Nerušiť sa automaticky vypne po skončení udalosti na obrazovke. 


Zmena usporiadania tlačidiel v ovládacom centre.

Zmena usporiadania ovládacieho centra

 1. Podržte dolnú časť ciferníka a potiahnutím nahor otvorte ovládacie centrum.
 2. Prejdite do dolnej časti obrazovky. 
 3. Po klepnutí na možnosť Upraviť sa tlačidlá začnú triasť.
 4. Podržte tlačidlo, kým nebude biele, a potom ho presuňte na nové miesto.
 5. Po skončení klepnite na položku Hotovo alebo stlačte korunku Digital Crown.

 1. K dispozícii na modeloch hodiniek Apple Watch pre mobilné siete.
 2. K dispozícii len na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o vodoodolnosti hodiniek Apple Watch
 3. Hodinky Apple Watch Series 2 alebo novšie možno prebudiť aj otočením korunky Digital Crown.
 4. Ak si nastavíte kód a vypnete funkciu Detekcia zápästia, môžete hodinky Apple Watch zamknúť manuálne pomocou tohto nastavenia v ovládacom centre. Ak ste kód nenastavili (alebo ak ste ho nastavili a zapli ste funkciu Detekcia zápästia), toto nastavenie sa nebude zobrazovať.
Dátum zverejnenia: