Používanie ovládacieho centra na hodinkách Apple Watch

Jedným potiahnutím prstom nahor môžete skontrolovať batériu a nastavenia. Potom sa môžete pripojiť k reproduktoru, stíšiť hodinky a používať ďalšie funkcie. 

     

Otvorenie ovládacieho centra

Potiahnite prstom nahor z dolnej časti ciferníka.

Zatvorenie ovládacieho centra

Potiahnite prstom nadol z hornej časti ciferníka. 

Kontrola nastavení a batérie

V prehľade sa môžete pozrieť, ktoré nastavenia sú zapnuté alebo vypnuté, a klepnutím ich zmeniť. 
 

Tlačidlo s percentom batérie ukazujúce 100 %

Skontrolujte nabitie batérie alebo zapnite režim Rezerva.
 

Ikona mobilného pripojenia

Zapnite alebo vypnite mobilné pripojenie.1

Oranžové tlačidlo režimu lietadlo

Zapnite alebo vypnite režim lietadlo. 
 

Tlačidlo tichého režimu

Zapnite alebo vypnite tichý režim. 
 

Tlačidlo s ikonou mesiaca alebo režimom Nerušiť

Zapnite alebo vypnite funkciu Nerušiť. 
 

Tlačidlo zámku

Zamknite hodinky Apple Watch.4

Tlačidlo režimu Zamknutie vo vode

Pomocou režimu Zamknutie vo vode zabránite neúmyselným klepnutiam.2

Tlačidlo iPhonu

Prehrajte zvuk, ak nemôžete nájsť svoj iPhone. Stlačením a podržaním na ňom môžete aktivovať blikanie. 
 

Ikona svietidla

Zapnite svietidlo. Ak ho chcete vypnúť, potiahnite prstom nadol.

Ikona divadelných masiek

Zapnite alebo vypnite režim divadlo. Toto nastavenie zapne tichý režim a obrazovka zostane tmavá, až kým na ňu neklepnete alebo nestlačíte tlačidlo.3

Skontrolujte pripojenie

V hornej časti ovládacieho centra môžete skontrolovať, či sú hodinky Apple Watch a iPhone prepojené. Po pripojení sa zobrazí ikona Zelená ikona iPhonu. Po odpojení sa zobrazuje ikona Červená ikona iPhonu alebo Červená ikona XKeď sú hodinky Apple Watch pripojené k Wi-Fi sieti, zobrazuje sa ikona Ikona Wi-FiKeď sú hodinky Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) pripojené k mobilnej sieti, zobrazuje sa ikona Zelené bodky.1

Získajte pomoc s prepojením hodiniek Apple Watch a iPhonu.  

 

  1. K dispozícii len na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular).
  2. K dispozícii len na hodinkách Apple Watch Series 2 alebo novších. Hodinky Apple Watch Series 1 a Apple Watch (1. generácia) nie sú vhodné na plávanie. Prečítajte si viac o vodeodolnosti hodiniek Apple Watch
  3. Hodinky Apple Watch Series 2 alebo novšie možno prebudiť aj otočením korunky Digital Crown.
  4. Ak si nastavíte kód a vypnete funkciu Detekcia zápästia, môžete hodinky Apple Watch zamknúť manuálne pomocou tohto nastavenia v ovládacom centre. Ak ste kód nenastavili (alebo ak ste ho nastavili a zapli ste funkciu Detekcia zápästia), toto nastavenie sa nebude zobrazovať.
Dátum zverejnenia: