Používanie efektov správ so službou iMessage na iPhone, iPade a iPode touch

Vytvárajte expresívnejšie správy iMessage pomocou rôznych efektov, ako sú napríklad nálepky Memoji, bubliny, animácie na celej obrazovke, efekty kamery a ďalšie efekty.

Na odosielanie efektov správ je potrebná služba iMessage. Prečítajte si, aký je rozdiel medzi správami iMessage a SMS/MMS. V závislosti od operátora môže byť odosielanie správ SMS/MMS spoplatnené. Ak používate službu iMessage a nemáte k dispozícii Wi-Fi sieť, môžu sa účtovať poplatky za prenos dát cez mobilnú sieť.

Odoslanie správy s efektmi

Medzi efekty správ patria napríklad efekty bublín, ktorými môžete meniť vzhľad bublín so správami, alebo efekty na celej obrazovke, ktoré animujú obrazovku. K efektom bublín a efektom na celej obrazovke môžete dokonca pridávať aj nálepky Memoji.

Pridanie efektu bubliny

Pomocou efektov bublín môžete rôznymi spôsobmi animovať svoje správy:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Zadajte správu alebo vložte fotku a potom podržte tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu.
 3. Klepnutím na sivú bodku Náhľad správy s bublinami zobrazte náhľad efektov bublín.
 4. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu správu odošlite.

Ak chcete prijatý efekt správy prehrať znova, klepnite na ikonu Prehrať znova Tlačidlo na opätovné prehranie efektu správy pod správou. Ak nemôžete prijímať efekty bublín, skontrolujte nastavenia funkcie Obmedziť pohyb.

 

Pridanie efektu na celej obrazovke

Pomocou efektov na celej obrazovke môžete na obrazovku pridávať animácie ozveny, reflektora a ďalších prvkov:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu  vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Napíšte správu. 
 3. Podržte tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu a potom klepnite na položku Obrazovka.
 4. Potiahnutím prstom doľava zobrazte efekty na celej obrazovke.
 5. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu správu odošlite.

Ak chcete prijatý efekt správy prehrať znova, klepnite na ikonu Prehrať znova Opätovné prehranie efektu správy pod správou. Ak nemôžete prijímať efekty na celej obrazovke, skontrolujte nastavenia funkcie Obmedziť pohyb.

Odoslanie správy s efektmi kamery

Pomocou efektov kamery v systéme iOS 12 alebo novšom a v systéme iPadOS môžete svoje konverzácie oživiť ešte viac. Môžete rýchlo vytvoriť a zdieľať fotku alebo video s Animoji, Memoji, filtrami, textom, zábavnými nálepkami a ďalšími efektmi. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na tlačidlo kamery Ikona kamery.
 3. Klepnite na tlačidlo Efekty Ikona Efekty a vyberte ikonu Animoji* Ikona Animoji, Filtre Ikona Filtre, Text Ikona Text, Tvary Ikona Tvary, Memoji nálepky , Emoji nálepky  alebo aplikáciu pre iMessage. Na fotku alebo do videa môžete pridať viacero efektov.
 4. Po výbere požadovaného efektu klepnite na položku Hotovo.
 5. Klepnutím na ikonu Ikona Odoslať správu odošlite správu alebo klepnite na položku Hotovo a pridajte osobný odkaz. Ak fotku nechcete odoslať, klepnite v jej pravom hornom rohu na ikonu Ikona X.

Na používanie Animoji a Memoji je potrebný kompatibilný iPhone alebo iPad.

 

Odpovedanie na správu pomocou výrazov

Pomocou funkcie Tapback môžete na správy rýchlo odpovedať rôznymi výrazmi, ako je napríklad palec nahor alebo srdce. Ak chcete na správu odpovedať pomocou funkcie Tapback, postupujte takto:

 1. Otvorte konverzáciu v aplikácii Správy.
 2. Dvakrát klepnite na bublinu so správou alebo fotku, na ktorú chcete odpovedať.
 3. Vyberte prvok funkcie Tapback, ktorý chcete odoslať.

Funkciu Tapback môžete používať aj v skupinových správach. Ak chcete zistiť, kto odpovedal pomocou správy Tapback, klepnite na ňu.

Odoslanie rukou písanej správy

Svoje správy môžete prispôsobiť pridaním poznámky s vlastným rukopisom. Vašim priateľom a členom rodiny sa správa bude animovať, ako keby ste text písali priamo pred nimi. Ak chcete odoslať rukou písanú poznámku, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu vytvorte novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Ak máte iPhone, otočte ho nabok. Ak máte iPad, klepnite na ikonu Ikona na otočenie nabok na klávesnici.
 3. Napíšte správu alebo vyberte jednu z možností naspodku obrazovky.
 4. Ak chcete začať odznova, klepnite na položku Odvolať alebo Vyčistiť. Po skončení klepnite na položku Hotovo. Klepnutím na ikonu Odoslať správu potom odošlite správu.

Ďalšie možnosti aplikácie Správy

Dátum zverejnenia: