Používanie efektov správ so službou iMessage na iPhone, iPade a iPode touch

Vytvárajte expresívnejšie správy iMessage pomocou efektov, ako sú napríklad bubliny, animácie na celej obrazovke, efekty kamery a ďalšie efekty.

Na odosielanie efektov správ je potrebná služba iMessage. Ak neviete, či používate službu iMessage alebo textové správy SMS/MMS, prečítajte si, čím sa líšia. V závislosti od operátora môže byť odosielanie správ SMS/MMS spoplatnené. Ak používate službu iMessage a nemáte k dispozícii Wi-Fi sieť, môžu sa účtovať poplatky za prenos dát cez mobilnú sieť.

Odoslanie správy s efektmi

Efekty správ umožňujú zmeniť vzhľad bublín so správami pomocou efektov bublín. Môžete tiež používať efekty na celej obrazovke, ktoré po odoslaní správy zobrazujú na obrazovke animáciu.

Efekty bublín

Pridanie efektu bubliny

Pomocou efektov bublín môžete animovať bubliny so správami a obohatiť ich tak o rôzne výrazy. Ak chcete odoslať správu s efektom bubliny, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na tlačidlo Tlačidlo na napísanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Zadajte správu alebo vložte fotku a potom podržte tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu.
 3. Klepnutím na ikonu Bublina s náhľadom správy zobrazíte náhľad efektov bublín.
 4. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu odošlite správu.

Ak chcete prijatý efekt správy prehrať znova, klepnite na ikonu Tlačidlo na opätovné prehranie efektu správy pod správou. Ak nemôžete prijímať efekty bublín, skontrolujte nastavenia funkcie Obmedziť pohyb.

Efekty na celej obrazovke

Pridanie efektu na celej obrazovke

Pomocou efektov na celej obrazovke môžete na obrazovku pridávať animácie ozveny, reflektora a ďalších prvkov. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na tlačidlo Tlačidlo na napísanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Napíšte správu. 
 3. Podržte tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu a potom klepnite na položku Obrazovka.
 4. Potiahnutím prstom doľava zobrazte efekty na celej obrazovke.
 5. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať správu odošlite správu.

Ak chcete prijatý efekt správy prehrať znova, klepnite na ikonu Opätovné prehranie efektu správy pod správou. Ak nemôžete prijímať efekty na celej obrazovke, skontrolujte nastavenia funkcie Obmedziť pohyb.

Efekty kamery

Odoslanie správy s efektmi kamery

Pomocou efektov kamery v systéme iOS 12 môžete svoje konverzácie oživiť ešte viac. Môžete rýchlo vytvoriť a zdieľať fotku alebo video s Animoji, Memoji, filtrami, textom, zábavnými nálepkami a ďalšími efektmi. Postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona kamery.
 3. Klepnite na ikonu Ikona efektov a vyberte ikonu Animoji* Ikona Animoji, Filtre Ikona filtrov, Text Ikona textu, Tvary Ikona tvarov alebo aplikáciu iMessage. Na fotku alebo do videa môžete pridať viacero efektov.
 4. Po vybratí požadovaného efektu klepnite na ikonu Ikona X v pravom dolnom rohu a potom klepnite na ikonu Ikona kamery.
 5. Klepnutím na ikonu Ikona Odoslať správu správu odošlete. Môžete tiež klepnúť na položku Hotovo a pred odoslaním fotky pridať osobnú správu. Ak fotku nechcete odoslať, klepnite v jej pravom hornom rohu na ikonu Ikona X.

* Na používanie symbolov Animoji a Memoji je potrebný iPhone X.

Výrazy Tapback

Odpovedanie na správu pomocou výrazov

Pomocou funkcie Tapback môžete na správy rýchlo odpovedať rôznymi výrazmi, ako je napríklad palec nahor alebo srdce. Ak chcete na správu odpovedať pomocou funkcie Tapback, postupujte takto:

 1. Otvorte konverzáciu v aplikácii Správy.
 2. Dvakrát klepnite na bublinu so správou alebo fotku, na ktorú chcete odpovedať.
 3. Vyberte prvok funkcie Tapback, ktorý chcete odoslať.

Funkciu Tapback môžete používať aj v skupinových správach. Ak chcete zistiť, kto odpovedal pomocou správy Tapback, klepnite na ňu.

Rukou písané poznámky

Odoslanie rukou písanej správy

Svoje správy môžete prispôsobiť pridaním poznámky s vlastným rukopisom. Vašim priateľom a členom rodiny sa správa bude animovať, ako keby ste text písali priamo pred nimi. Ak chcete odoslať rukou písanú poznámku, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Ak máte iPhone, otočte ho nabok. Ak máte iPad, klepnite na ikonu Ikona na otočenie nabok na klávesnici.
 3. Napíšte správu alebo vyberte jednu z možností v dolnej časti obrazovky.
 4. Ak chcete začať odznova, klepnite na položku Odvolať alebo Vyčistiť. Po skončení klepnite na položku Hotovo. Klepnutím na ikonu Odoslať správu potom odošlite správu.

Ďalšie možnosti aplikácie Správy

Dátum zverejnenia: