Používanie efektov správ so službou iMessage na iPhone, iPade a iPode touch

V systéme iOS 10 a novšom môžete vytvárať expresívnejšie správy iMessage. Môžete pridávať efekty do bublín správ, odosielať animácie prehrávané na celej obrazovke, prispôsobovať správy rukou písaným textom a pridávať ďalšie prvky.

Na odosielanie efektov správ je potrebná služba iMessage. Ak si nie ste istí, či používate službu iMessage alebo textové správy SMS/MMS, prečítajte si, čím sa líšia. V závislosti od operátora môže byť odosielanie správ SMS/MMS spoplatnené. Ak používate službu iMessage a nemáte k dispozícii Wi-Fi sieť, môžu sa účtovať poplatky za prenos dát cez mobilnú sieť.

Odoslanie správy s efektmi

Efekty správ umožňujú zmeniť vzhľad bublín so správami pomocou efektov bublín. Môžete tiež používať efekty na celej obrazovke, ktoré po odoslaní správy zobrazujú na obrazovke animáciu.

Pridanie efektu bubliny

Pomocou efektov bublín môžete animovať bubliny so správami a obohatiť ich tak o rôzne výrazy. Ak chcete odoslať správu s efektom bubliny, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na ikonu napísať správu a zadajte kontakt alebo prejdite do existujúcej konverzácie.
 3. Zadajte správu alebo vložte fotku a potom podržte ikonu odoslať správu.
 4. Klepnutím na ikonu  zobrazíte náhľad efektov bublín.
 5. Klepnutím na ikonu odoslať správu odošlite správu.

Ak chcete efekt správy prehrať znova, klepnite na ikonu  pod správou. Ak nemôžete prijímať efekty bublín, skontrolujte nastavenia funkcie Obmedziť pohyb.

Pridanie efektu na celej obrazovke

Pomocou efektov na celej obrazovke môžete na obrazovku pridávať animácie ozveny, reflektora a ďalších prvkov. Ak chcete odoslať efekt na celej obrazovke, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na ikonu napísať správu a zadajte kontakt alebo prejdite do existujúcej konverzácie. 
 3. Zadajte správu. 
 4. Podržte ikonu odoslať správu a potom klepnite na položku Obrazovka.
 5. Potiahnutím prstom doľava zobrazte efekty na celej obrazovke.
 6. Klepnutím na ikonu odoslať správu odošlite správu.

Ak chcete efekt správy prehrať znova, klepnite na ikonu  pod správou. Ak nemôžete prijímať efekty na celej obrazovke, skontrolujte nastavenia funkcie Obmedziť pohyb.

     

Odpovedanie na správu pomocou výrazov

Pomocou funkcie Tapback môžete na správy rýchlo odpovedať rôznymi výrazmi, ako je napríklad palec nahor alebo srdce. Ak chcete na správu odpovedať pomocou funkcie Tapback, postupujte takto:

 1. Otvorte konverzáciu v aplikácii Správy.
 2. Dvakrát klepnite na bublinu so správou alebo fotku, na ktorú chcete odpovedať.
 3. Vyberte prvok funkcie Tapback, ktorý chcete odoslať.

Funkciu Tapback môžete používa aj v skupinových správach. Ak chcete zistiť, kto odpovedal pomocou správy Tapback, klepnite na ňu. Na odosielanie a prijímanie správ Tapback je potrebný systém iOS 10.

Odoslanie rukou písanej správy

Svoje správy môžete prispôsobiť pridaním poznámky s vlastným rukopisom. Vašim priateľom a členom rodiny sa správa bude animovať, ako keby ste text písali priamo pred nimi. Ak chcete odoslať rukou písanú poznámku, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy.
 2. Klepnite na ikonu napísať správu a zadajte kontakt alebo prejdite do existujúcej konverzácie.
 3. Ak máte iPhone, otočte ho nabok. Ak máte iPad, klepnite na kláves  na klávesnici.
 4. Napíšte správu alebo vyberte jednu z možností v dolnej časti obrazovky.
 5. Ak chcete začať odznova, klepnite na položku Odvolať alebo Vyčistiť. Po skončení klepnite na položku Hotovo. Klepnutím na položku odoslať správu potom odošlite správu.

Na odosielanie a prijímanie správ s animovaným rukopisom je potrebný systém iOS 10. Ak máte systém iOS 9 alebo starší, dostanete statický obrázok.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: