Obmedzenie pohybu obrazovky na iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak na iPhone, iPade alebo iPode touch vnímate pohyby obrazovky, môžete zapnúť funkciu Obmedziť pohyb.

Zariadenie využíva efekty pohybu, pomocou ktorých vytvára na ploche a v aplikáciách dojem hĺbky. Ak vám efekty pohybu alebo pohyby obrazovky na iPhone, iPade alebo iPode touch prekážajú, môžete ich vypnúť pomocou funkcie Obmedziť pohyb.

     

Zapnutie funkcie Obmedziť pohyb:

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť.
  2. Vyberte položku Pohyb a potom zapnite funkciu Obmedziť pohyb.

Keď je zapnutá funkcia Obmedziť pohyb, na zariadení sa zmenia alebo vypnú určité efekty obrazovky, napríklad:

  • Prechody a efekty na obrazovke budú namiesto efektov zväčšenia alebo posunutia používať efekt prelínania.
  • Vypnú sa paralaxné efekty, pri ktorých sa pozadie, aplikácie a upozornenia pri nakláňaní zariadenia mierne pohybujú alebo posúvajú.
  • Vypnú sa animácie a efekty v určitých aplikáciách, napríklad animácie počasia v aplikácii Počasie.

Ak máte zapnutú funkciu Autom. prehrať efekty správ, budú sa automaticky prehrávať efekty bublín a efekty na celej obrazovke. Túto funkciu môžete vypnúť a efekty prehrávať manuálne. Stačí klepnúť na ikonu  pod správou.

Ak máte iPad Pro (10,5-palcový) alebo 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia), môžete obmedziť frekvenciu obnovovania displeja.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: