Používanie symbolov Memoji na iPhone X a novšom

Vytvorte si symbol Memoji, ktorý bude zodpovedať vašej osobnosti a aktuálnej nálade. V aplikáciách Správy a FaceTime si potom môžete vytvoriť toľko druhých ja, koľko len budete chcieť.

Memoji

 

Vytvorenie symbolu Memoji

Vytvorenie symbolu Memoji

 1. Na iPhone X alebo novšom otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Animoji, potiahnite prstom doprava a klepnite na položku Nové Memoji Pridanie nového symbolu Memoji.
 3. Potom prispôsobte jeho črty, napríklad odtieň pleti, účes, oči a ďalšie.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Na vytváranie a odosielanie symbolov Memoji je potrebný iPhone X alebo novší.

Používanie symbolu Memoji

Symbol Memoji teraz môžete používať v aplikácii Správy alebo FaceTime.

Symbol Memoji v aplikácii Správy

Správy

Odoslanie animovaného symbolu Memoji alebo nálepky Memoji:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Animoji
 3. Potiahnutím prstom doľava vyberte požadovaný symbol Memoji. Potom sa pozrite na iPhone.
 4. Klepnutím na ikonu Ikona nahrávania spustite nahrávanie a klepnutím na ikonu Ikona zastavenia nahrávania nahrávanie zastavte. Môžete nahrať až 30 sekúnd. Ak chcete pre rovnaký záznam vybrať iný symbol Memoji, klepnite na iný symbol Memoji, ktorý ste si vytvorili. Ak chcete vytvoriť nálepku Memoji, podržte požadovaný symbol Memoji a potiahnite ho do konverzácie. Ak chcete symbol Memoji vymazať, klepnite na ikonu Ikona Vymazať.
 5. Klepnutím na ikonu Ikona Odoslať odošlite správu.

FaceTime

 1. Otvorte aplikáciu FaceTime a začnite hovor. 
 2. Po začatí hovoru klepnite na ikonu Ikona efektov.
 3. Klepnite na symbol Memoji, ktorý chcete použiť.
 4. Pokračujte v hovore FaceTime použitím prispôsobeného symbolu Memoji. Ak chcete pokračovať bez neho, klepnite na ikonu Ikona X, prípadne sa vráťte do menu aplikácie FaceTime.

Ak chcete symbol Animoji alebo Memoji počas hovoru FaceTime zmeniť alebo odstrániť, zopakujte kroky 2 až 4.

 

Používanie symbolov Memoji s efektmi kamery

Pomocou efektov kamery v systéme iOS 12 môžete svoje konverzácie oživiť ešte viac. Ak chcete rýchlo vytvoriť a zdieľať fotku alebo video so symbolom Memoji, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona kamery a urobte fotku alebo video.
 3. Klepnite na ikonu Ikona efektov, klepnite na ikonu Ikona Animoji a vyberte požadovaný symbol Memoji*. Na fotku alebo do videa môžete pridať viacero efektov.
 4. Po vybratí požadovaného symbolu Memoji klepnite na ikonu Ikona X v pravom dolnom rohu a potom klepnite na ikonu Ikona sivého krúžku.
 5. Klepnutím na ikonu Modrá ikona Odoslať správu odošlete. Môžete tiež klepnúť na položku Hotovo a pred odoslaním fotky pridať osobnú správu. Ak fotku nechcete odoslať, klepnite v jej pravom hornom rohu na ikonu Ikona X.

* Na používanie symbolov Animoji a Memoji je potrebný iPhone X alebo novší.

Spravovanie symbolov Memoji

Chcete zmeniť symbol Memoji, ktorý ste si už vytvorili? Existujúci symbol Memoji môžete upraviť a zmeniť jeho črty alebo ho môžete duplikovať a použiť v ňom iné črty, prípadne ho môžete úplne vymazať.

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy začnite vytvárať novú správu. Môžete tiež prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na ikonu Ikona Animoji, ťahajte prstom doprava, kým nenájdete požadovaný symbol Memoji, a potom klepnite na ikonu Ikona Viac.
 3. Vyberte položku Upraviť, Duplikovať alebo Vymazať. 

 

Ďalšie možnosti správ

Na používanie symbolov Memoji je potrebný iPhone X alebo novší.

Dátum zverejnenia: