Používanie memoji na iPhone a iPade Pro

Môžete si vytvoriť memoji zodpovedajúce vašej osobnosti a nálade a potom ho posielať v apkách Správy a FaceTime. Na kompatibilnom iPhone alebo iPade Pro si navyše môžete vytvoriť animované memoji, ktoré bude hovoriť vaším hlasom a kopírovať výrazy vašej tváre.

 

iPhone zobrazujúci, ako sa vytvára memoji 

Vytvorenie memoji

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na tlačidlo Napísať Napísať správu začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na tlačidlo Memoji tlačidlo Memoji a potom potiahnite doprava a klepnite na tlačidlo Nové memoji pridať nové memoji.
 3. Prispôsobte jeho črty, napríklad odtieň pleti, účes, oči a ďalšie.
 4. Klepnite na Hotovo.

iPhone zobrazujúci, ako sa vytvára nálepka memoji 

Vytváranie nálepiek memoji

Z vašich memoji sa automaticky stanú balíky nálepiek, ktoré sú k dispozícii priamo na klávesnici a môžete ich používať v apkách Správy, Mail a v niektorých apkách od iných výrobcov.

Nálepku memoji môžete vytvoriť takto:

 1. Vytvorte memoji.
 2. Otvorte klávesnicu a klepnite na tlačidlo Memoji nálepky Tlačidlo Memoji nálepky.
 3. Vyberte nálepku, ktorú chcete poslať. 
 4. Klepnite na tlačidlo Odoslať Tlačidlo Odoslať.

Nálepky memoji nie sú podporované na iPade Air 2.

iPhone zobrazujúci, ako sa používa animované memoji 

Používanie animovaného memoji v aplikácii Správy

 1. Uistite sa, že máte kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.
 2. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na tlačidlo Napísať Tlačidlo Napísať začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 3. Klepnite na tlačidlo Memoji Tlačidlo Memoji, potiahnite doľava a vyberte memoji.
 4. Klepnutím na tlačidlo Nahrať Ikona nahrávania spustite nahrávanie a klepnutím na tlačidlo Zastavenie nahrávania nahrávanie zastavte. Nahrávať môžete až 30 sekúnd. Ak chcete pre rovnakú nahrávku vybrať iné memoji, klepnite na iné memoji, ktoré ste si vytvorili. Ak chcete vytvoriť nálepku memoji, podržte príslušné memoji a potiahnite ho do konverzácie. Ak chcete memoji vymazať, klepnite na tlačidlo Kôš Tlačidlo Kôš.
 5. Klepnite na tlačidlo Odoslať ikona odoslania.

iPhone zobrazujúci, ako sa vytvára animované memoji v aplikácii FaceTime 

Používanie animovaného memoji v aplikácii FaceTime

 1. Uistite sa, že máte kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.
 2. Otvorte aplikáciu FaceTime a začnite hovor. 
 3. Po začatí hovoru klepnite na tlačidlo Efekty Ikona Efekty.
 4. Klepnite na memoji, ktoré chcete použiť.
 5. Pokračujte v hovore FaceTime s prispôsobeným memoji. Alebo klepnite na tlačidlo Zatvoriť , ak chcete pokračovať bez použitia memoji alebo sa vrátiť späť do menu aplikácie FaceTime.

Ak chcete memoji počas hovoru FaceTime zmeniť alebo odstrániť, zopakujte kroky 2 až 4.

Spravovanie memoji

Chcete zmeniť memoji, ktoré ste si už vytvorili? Existujúce memoji môžete upraviť a zmeniť jeho črty alebo ho môžete duplikovať a použiť v ňom iné črty, alebo ho môžete vymazať.

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na tlačidlo Napísať Tlačidlo Napísať začnite písať novú správu. Alebo môžete prejsť do existujúcej konverzácie.
 2. Klepnite na tlačidlo Memoji Tlačidlo Memoji alebo na tlačidlo Memoji nálepky Memoji nálepky a vyberte požadované memoji. 
 3. Klepnite na tlačidlo Viac ikona Viac. Vyberte Upraviť, Duplikovať alebo Vymazať. 

Ak chcete mať memoji dostupné vo všetkých kompatibilných zariadeniachmusíte mať v účte Apple ID zapnutú dvojfaktorovú autentifikáciu a vo všetkých zariadeniach musíte byť do iCloudu prihlásený pomocou toho istého účtu Apple ID. Musíte mať tiež zapnutú službu iCloud Drive. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > iCloud Drive.

Na používanie animovaných memoji potrebujete kompatibilný iPhone alebo iPad Pro.

Ďalšie možnosti správ

Vytvárajte expresívnejšie správy pomocou efektov, ako sú napríklad bubliny správ, animácie na celej obrazovke a ďalšie efekty.

Dátum zverejnenia: