Používanie 4K displejov, 5K displejov a televízorov Ultra HD TV s Macom

Prečítajte si, ktoré počítače Mac podporujú 4K displeje, 5K displeje a televízory Ultra HD TV. Zistite, aké majú systémové požiadavky a ako treba displej alebo televízor nastaviť a upraviť.

4K displeje a televízory Ultra HD TV možno používať s týmito počítačmi Mac:

 • iMac (27-palcový, koniec roka 2014) a novší
 • iMac Pro (2017)*
 • Mac mini (koniec roka 2014) a novší*
 • Mac Pro (koniec roka 2013)*
 • MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015) a novší
 • MacBook Air (začiatok roka 2015) a novší
 • MacBook Pro (Retina, koniec roka 2013) a novší

* Prečítajte si ďalšie informácie o pripojení viacerých displejov k iMacu ProMacu mini (2018) alebo Macu Pro (koniec roka 2013).

HDMI displeje

Počítače Mac so vstavanými portmi HDMI

Akýkoľvek Mac so vstavaným portom HDMI podporuje 4K displeje a televízory Ultra HD TV cez HDMI s rozlíšením 3 840 x 2 160 pri 30 Hz alebo 4 096 x 2 160 pri 24 Hz. Upozorňujeme, že zrkadlenie nie je podporované pri rozlíšení 4 096 x 2 160 pri 24 Hz.

Vstavaný port HDMI na Macu mini (2018) podporuje rozlíšenia až do 4 096 x 2 160 pri 60 Hz.

Počítače Mac kompatibilné s HDMI cez adaptér

Nasledujúce modely počítačov Mac podporujú rozlíšenia a obnovovacie frekvencie až do 1080p pri 60 Hz a 3 840 x 2 160 pri 30 Hz cez HDMI 1.4b, ak použijete viacportový digitálny AV adaptér Apple s konektorom USB-C so systémom macOS Sierra 10.12 alebo novším:

 • iMac (2017 a novší)
 • iMac Pro (2017) 
 • MacBook (2015 a novší)
 • MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2018)
 • MacBook Pro (2016 a novší)

Počítače uvedené vyššie navyše podporujú obnovovaciu frekvenciu 60 Hz cez HDMI, ak sa používajú s podporovaným displejom HDMI 2.0, káblom s certifikátom HDMI Premium a kompatibilným adaptérom USB-C/HDMI 2.0 od iného výrobcu.

Ak HDMI displej pripojený k Macu zobrazí pri spustení logo Apple, no potom stmavne, pravdepodobne budete potrebovať nový kábel HDMI. Na zaistenie kompatibility a dosiahnutie rozlíšenia 4K odporúča spoločnosť Apple kábel, ktorý podporuje displej HDMI 2.0 alebo novší, napríklad vysokorýchlostný kábel Belkin 4K HDMI.

SST (Single-stream transport) displeje

Podporovaná je väčšina SST 4K displejov pri frekvencii 30 Hz.

Systém OS X Yosemite 10.10.3 alebo novší podporuje väčšinu SST 4K displejov (3 840 x 2 160) pri 60 Hz v týchto počítačoch Mac:

 • iMac (27-palcový, koniec roka 2014) a novší
 • iMac Pro (2017)
 • Mac mini (2018)
 • Mac Pro (koniec roka 2013)
 • MacBook Air (začiatok roka 2015) a novší
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2015) a novší
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2014) a novší

Systém OS X Yosemite 10.10.3 alebo novší podporuje väčšinu SST 4K displejov (4 096 x 2 160) pri 60 Hz v týchto počítačoch Mac:

 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014) a novší
 • iMac Pro (2017)
 • Mac Pro (koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (2016 a novší)

MacBook (2015 a novší) so systémom macOS Sierra podporuje 4K displeje (3 840 x 2 160) pri 60 Hz cez DisplayPort.

MST (Multi-stream-transport) displeje

Tieto počítače Mac podporujú MST displeje pri frekvencii 60 Hz:

 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014) a novší
 • iMac Pro (2017)
 • Mac mini (2018)
 • Mac Pro (koniec roka 2013)
 • MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2018)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2015) a novší
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013) a novší

Ak používate 60 Hz MST displej s MacBookom Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2015) a grafickou kartou AMD Radeon R9 M370X alebo iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014), podporovaný je len jeden ďalší displej Thunderbolt. Prečítajte si ďalšie informácie o portoch Thunderbolt a displejoch.

Mac zisťuje displeje s podporou MST automaticky. Možno však bude potrebné aktualizovať firmvér displeja, aby bola podporovaná frekvencia 60 Hz. Podrobnosti môžete získať od výrobcu displeja. 

Aby ste mohli používať MST, musíte manuálne nakonfigurovať 4K displeje. Túto funkciu zapnete pomocou vstavaných ovládacích prvkov displeja použitím týchto krokov:

 • Sharp PN-K321: Vyberte Menu > Setup (Nastavenie) > DisplayPort STREAM > MST > SET
 • ASUS PQ321Q: Vyberte menu OSD > Setup (Nastavenie) > DisplayPort Stream (Stream DisplayPortu)
 • Dell UP2414Q a UP3214Q: Vyberte Menu > Display Setting (Nastavenie displeja) > DisplayPort 1.2 > Enable (Zapnúť)
 • Panasonic TC-L65WT600: Vyberte Menu > DisplayPort Settings (Nastavenia DisplayPortu) > Stream Setting (Nastavenie streamu) > Auto (Automaticky)
 • Iné displeje s funkciou DisplayPort: Informácie o kompatibilite získate od výrobcu displeja.

Displeje s dvomi káblami

Niektoré displeje s rozlíšením väčším ako 4K vyžadujú na prenos obrazu s plným rozlíšením dva káble DisplayPort:

 • 27-palcový 5K displej Dell UP2715K je podporovaný na iMacu (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014) alebo novšom a Macu Pro (koniec roka 2013) so systémom OS X Yosemite 10.10.3 alebo novším.
 • 5K displej HP Z27q je podporovaný na iMacu (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014) alebo novšom a na Macu Pro (koniec roka 2013) so systémom macOS Sierra.

Displeje LG UltraFine

Displej LG UltraFine 4K je pri používaní alternatívneho režimu DisplayPort cez USB-C podporovaný na týchto počítačoch Mac:

 • iMac (21,5-palcový, 2017)
 • iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)
 • iMac Pro (2017)
 • Mac mini (2018)
 • MacBook (2015 a novší)
 • MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2018)
 • MacBook Pro (2016 a novší)

Displej LG UltraFine 5K je podporovaný na týchto počítačoch Mac s portom Thunderbolt 3 (USB-C):

 • iMac (21,5-palcový, 2017)
 • iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)
 • iMac Pro (2017)
 • Mac mini (2018)
 • MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2018)
 • MacBook Pro (2016 a novší)

Nastavenie displeja

Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Displeje a upravte alebo nastavte rozlíšenie displeja. Týmto spôsobom môžete zväčšiť text a objekty na obrazovke alebo získať na nej viac miesta. Ak Mac nerozpozná displej, ktorý ste práve pripojili, podržte stlačený kláves Option, aby sa zobrazilo tlačidlo Rozpoznať displeje, a následne na toto tlačidlo kliknite.

Nastavenia displeja

Ďalšie informácie

 • Pri používaní systémov Windows 7, 8 a 8.1 s aplikáciou Boot Camp platia pre 4K displeje a televízory Ultra HD TV rovnaké pravidlá ako pre macOS. Ak uskutočníte inováciu zo systému Windows 8 na 8.1, mali by ste opraviť ovládače aplikácie Boot Camp
 • Najlepší grafický výkon 4K displeja dosiahnete, ak pripojíte displej alebo jeho adaptér priamo k Macu a nebudete ho pripájať cez iné zariadenie či periférne zariadenie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: