Pripojenie zariadenia k Macu pomocou rozhrania HDMI

K počítačom Mac možno pomocou kábla alebo adaptéra HDMI pripojiť HD televízor, displej alebo iné zariadenie HDMI.

       

Zariadenia HDMI možno pripojiť k počítačom Mac, ktoré sú vybavené ktorýmkoľvek z portov nižšie. Prečítajte si, ako identifikovať porty na Macu.

Počítače Mac vybavené portom HDMI vyhovujú štandardu HDMI 1.4b a podporujú:

 • Prenos videa prostredníctvom rozhrania HDMI s rozlíšením najmenej 1080p; niektoré modely Macu podporujú vyššie rozlíšenie pri pripojení displejov 4K a 5K a televízorov Ultra HD
 • 8-kanálový 24-bitový zvuk s frekvenciou vzorkovania 192 kHz, Dolby Surround 5.1 a tradičné stereo
 • Prehrávanie obsahu so šifrovaním HDCP z iTunes a prehrávača QuickTime Player (verzie 10); Safari v systéme macOS Sierra alebo novšom tiež podporuje prehrávanie so šifrovaním HDCP, ak webová stránka využíva HTML5, obsah podporuje FairPlay Streaming a poskytuje sa cez Media Source Extensions alebo HTTP Live Streaming

Ak používate adaptér, v jeho parametroch nájdete informácie o podporovanom rozlíšení a ďalšie podrobnosti. 

Po vytvorení pripojenia

Ak Mac po vytvorení pripojenia nerozpozná HD televízor, displej alebo iné zariadenie HDMI:

 1. Pri zapnutom Macu vypnite zariadenie HDMI. 
 2. Odpojte kábel HDMI od Macu a znova ho zapojte.
 3. Zapnite zariadenie HDMI.

Ak video na HD televízore alebo displeji presahuje okraje obrazovky, otvorte nastavenia Displeje a posuvníkom Underscan obraz upravte. Nastavenia Displeje otvoríte ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:

 • Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Displeje.
 • Stlačením kombinácie klávesov Shift-Command-A otvorte priečinok Aplikácie. Dvakrát kliknite na Systémové nastavenia a potom kliknite na Displeje.
 • Ak vaša klávesnica obsahuje ovládacie prvky jasu, stlačte kombináciu klávesov Option-zvýšenie jasu alebo Option-zníženie jasu.


Ak zariadenie HDMI neprijíma z Macu zvuk:

 • Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Zvuk. Na paneli Výstup skontrolujte, či je vybrané zariadenie HDMI.
 • Ak sa pripájate pomocou adaptéra Mini DisplayPort, uistite sa, že Mac odosiela zvuk cez rozhranie Mini DisplayPort.
 • Ak sa pripájate pomocou Macu mini, odpojte zvukové zariadenie zapojené do portu zvukového výstupu počítača.

Ak Mac pri prehrávaní alebo pozastavení videa prejde do režimu spánku, môže sa zobraziť chyba HDCP. Ukončite aplikáciu prehrávajúcu video a znova ju otvorte. Ak problém pretrváva, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Šetrič energie a upravte nastavenia tak, aby sa displej nevypínal.

Ďalšie informácie

 • Ak je Mac vybavený portom HDMI, môžete použiť adaptér Apple HDMI/DVI a pripojiť displej DVI.
 • Počítače Mac nepodporujú ovládanie zariadení HDMI pomocou rozhrania CEC (Consumer Electronics Control).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: