Pomôžte svojmu dieťaťu nastaviť iPhone, iPad alebo iPod touch

Nastavte svojmu dieťaťu iPhone, iPad alebo iPod touch, aby sa mohlo zapojiť do Rodinného zdieľania, zabezpečiť svoje zariadenie a používať rôzne funkcie. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia zariadenia, aby ste mali prehľad o tom, aké funkcie vaše dieťa používa.

iPhone s videohrou

Keď svojmu dieťaťu pripravujete nový iPhone, iPad alebo iPod touch, môžete na ňom nastaviť účet Apple ID, funkcie Touch ID, Rodinné zdieľanie, Nájsť môj iPhone a Nájsť priateľov a niektoré obmedzenia. Aj keď už zariadenie je nakonfigurované, môžete skontrolovať jeho nastavenia a nastaviť ďalšie funkcie, ako je napríklad Rodinné zdieľanie. Pozrite si nasledujúce tipy. 

Nastavte funkciu Touch ID a kód

Nastavte funkciu Touch ID, aby zariadenie bolo možné odomykať dotykom prsta. Môžete zaregistrovať až päť odtlačkov, takže pridajte odtlačky vašich prstov aj prstov vášho dieťaťa. 

Môžete tiež ochrániť jeho dáta nastavením šesťmiestneho kódu. Ak chcete používať štvormiestny alebo vlastný kód, klepnite na položku Možnosti kódu. Dieťaťu pripomeňte, aby kód nikomu neprezrádzalo.

Skontrolujte účet Apple ID dieťaťa

Apple ID je účet, pomocou ktorého možno získať prístup k rôznym službám spoločnosti Apple, ako je napríklad App Store, iTunes, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime a ďalšie služby. Každý by mal mať svoj účet Apple ID, a preto zabezpečte, aby sa vaše dieťa prihlásilo pomocou svojho účtu Apple ID. Nezdieľajte s dieťaťom svoj účet Apple ID. Ak bude dieťa používať váš účet Apple ID, môžete mať problémy napríklad s tým, že budete navzájom dostávať svoje správy iMessage. Prečítajte si, ako zabezpečiť, aby každý člen rodiny používal vlastný účet Apple ID.

Potom prejdite na stránku účtu Apple ID dieťaťa a skontrolujte, či sú zadané údaje správne. Skontrolujte jeho dátum narodenia, pretože pre funkcie, ako je napríklad Rodinné zdieľanie, sa vyžaduje jeho správne zadanie.

Nastavte Rodinné zdieľanie

V rámci Rodinného zdieľania môžete navzájom zdieľať svoje nákupy v obchodoch App Store, iTunes a Apple Books, rodinné predplatné služby Apple Music, úložisko v iCloude a ďalší obsah bez toho, aby ste museli zdieľať jeden účet. A keď zapnete zdieľanie nákupov, všetky nákupy vykonané členmi rodiny sa budú účtovať na váš účet.

  • Ak už vaše dieťa má účet Apple ID, môžete nastaviť Rodinné zdieľanie hneď.
  • Ak vaše dieťa potrebuje účet Apple ID, vytvorte mu ho pomocou Rodinného zdieľania.

Dieťaťu môžete tiež zapnúť funkciu Potvrdiť nákup. Keď potom uskutoční nákup, ako organizátorovi rodiny sa vám zobrazí upozornenie a nákup budete môcť skontrolovať a potvrdiť alebo zamietnuť priamo zo svojho zariadenia. Týka sa to plateného aj bezplatného obsahu.

Zapnite funkciu Nájsť môj iPhone
Funkcia Nájsť môj iPhone vám môže pomôcť nájsť zariadenie dieťaťa v prípade jeho straty alebo odcudzenia a pomáha ho chrániť. Stačí sa pomocou účtu Apple ID dieťaťa prihlásiť na stránke iCloud.com alebo do aplikácie Nájsť môj iPhone, kde môžete stratené zariadenie zobraziť.

Pri používaní Rodinného zdieľania môže ľubovoľný člen rodiny pomôcť s hľadaním zariadenia iného člena rodiny.

Prečítajte si, ako nastaviť funkciu Nájsť môj iPhone.
 

Nastavte funkciu Nájsť priateľov
Pomocou funkcie Nájsť priateľov si môžete na iPhone, iPade, iPode touch alebo na stránke iCloud.com pozrieť polohu členov rodiny. Stačí otvoriť aplikáciu, pridať dieťa ako priateľa a požiadať ho, aby prijalo pozvánku.

Členovia Rodinného zdieľania môžu navzájom automaticky zdieľať svoju polohu.

Prečítajte si, ako nastaviť funkciu Nájsť priateľov.
 

Nastavte pre dieťa obmedzenia obsahu a súkromia

Funkcia Čas pred obrazovkou v systéme iOS 12 umožňuje pomocou obmedzení obsahu a súkromia zablokovať alebo obmedziť konkrétne aplikácie a funkcie v iPhone dieťaťa. Prejdite do menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Pokračovať a vyberte možnosť Je to môj iPhone alebo Je to iPhone dieťaťa.

Ak ide o zariadenie vášho dieťaťa, môžete definovať nastavenia priamo v jeho zariadení, alebo môžete pomocou Rodinného zdieľania nastaviť zariadenie dieťaťa zo svojho vlastného iPhonu alebo iPadu. Keď budete mať zariadenie dieťaťa nastavené, pomocou Rodinného zdieľania si zo svojho zariadenia môžete kedykoľvek pozrieť prehľady alebo upraviť nastavenia.

V rámci funkcie Čas pred obrazovkou si tiež môžete vytvoriť samostatný kód, ktorým zamknete nastavenia, aby nikto iný nemohol predlžovať čas ani vykonávať zmeny.

Vyberte kód, ktorý sa líši od kódu používaného na odomknutie zariadenia. Ak ste kód obmedzení nastavili v predchádzajúcej verzii systému iOS a nepamätáte si ho alebo ak ste zabudli kód funkcie Čas pred obrazovkou, na jeho odstránenie bude potrebné vymazať zariadenie a nastaviť ho ako nové. Obnovením zariadenia zo zálohy sa kód neodstráni.

Dátum zverejnenia: