Pomôžte svojmu dieťaťu nastaviť iPhone, iPad alebo iPod touch

Nastavte svojmu dieťaťu iPhone, iPad alebo iPod touch, aby sa mohlo zapojiť do Rodinného zdieľania, zabezpečiť svoje zariadenie a používať rôzne funkcie. Môžete tiež prispôsobiť nastavenia zariadenia, aby ste mali prehľad o tom, ktoré funkcie vaše dieťa používa.

Keď svojmu dieťaťu zaobstaráte nový iPhone, iPad alebo iPod touch, môžete na ňom nastaviť Face ID alebo Touch ID, Apple ID, Rodinné zdieľanie, aplikáciu Nájsť a určité obmedzenia. Aj keď už zariadenie je nakonfigurované, môžete skontrolovať jeho nastavenia a nastaviť ďalšie funkcie, ako je napríklad Rodinné zdieľanie. Pozrite si nasledujúce tipy. 

Nastavenie Face ID, Touch ID alebo kódu

Nastavte Face ID alebo Touch ID, aby ste zariadenie mohli odomykať pohľadom alebo dotykom prsta. Pre Face ID môžete zaregistrovať alternatívny vzhľad a zároveň môžete pridať až päť odtlačkov prstov. To znamená, že môžete pridať výzor seba aj svojho dieťaťa a tiež odtlačky prstov vás oboch. 

Môžete tiež nastaviť šesťmiestny kód, ktorý vám pomôže ochrániť dáta dieťaťa. Ak chcete používať štvormiestny alebo vlastný kód, klepnite na položku Možnosti kódu. Dieťaťu pripomeňte, aby kód nikomu neprezrádzalo.

Vyberte kód, ktorý sa líši od kódu používaného na odomknutie zariadenia. Ak ste kód obmedzení nastavili v predchádzajúcej verzii systému iOS a nepamätáte si ho alebo ak ste zabudli kód funkcie Čas pred obrazovkou, na jeho odstránenie bude potrebné vymazať zariadenie a nastaviť ho ako nové. Obnovením zariadenia zo zálohy sa kód neodstráni.

Kontrola účtu Apple ID dieťaťa

Apple ID je účet, pomocou ktorého možno získať prístup k rôznym službám spoločnosti Apple, ako je napríklad App Store, Apple Music, iCloud, iMessage, FaceTime a ďalšie služby. Každý by mal mať vlastný účet Apple ID, a preto zabezpečte, aby vaše dieťa na prihlásenie používalo svoj vlastný účet Apple ID. Nezdieľajte s dieťaťom svoj účet Apple ID. Ak bude dieťa používať vaše Apple ID, môžete mať problémy napríklad s tým, že budete dostávať správy iMessage určené tomu druhému. Prečítajte si, ako zabezpečiť, aby každý člen rodiny používal vlastný účet Apple ID.

Potom prejdite na stránku účtu Apple ID dieťaťa a skontrolujte, či sú zadané údaje správne. Skontrolujte dátum narodenia, pretože pre funkcie ako Rodinné zdieľanie sa vyžaduje, aby bol zadaný správne.

Nastavenie Rodinného zdieľania

V rámci Rodinného zdieľania môžete navzájom zdieľať nákupy v obchodoch App Store a Apple Books, rodinné predplatné Apple Music, úložisko v iCloude a ďalší obsah bez toho, aby ste museli zdieľať jeden účet. A keď zapnete zdieľanie nákupov, všetky nákupy vykonané členmi rodiny sa budú účtovať na váš účet.

Dieťaťu môžete tiež zapnúť funkciu Potvrdiť nákup. Keď potom uskutoční nákup, ako organizátorovi rodiny sa vám zobrazí upozornenie a nákup budete môcť skontrolovať a potvrdiť alebo zamietnuť priamo zo svojho zariadenia. Týka sa to plateného aj bezplatného obsahu.

Zapnutie aplikácie Nájsť môj [zariadenie] v systéme iOS 13 alebo novšom
Nájsť môj [zariadenie] vám môže pomôcť nájsť zariadenie dieťaťa v prípade jeho straty alebo odcudzenia a pomôže vám ho chrániť. Stačí, ak sa prihlásite na stránke iCloud.com pomocou Apple ID dieťaťa alebo si zobrazíte stratené zariadenie pomocou aplikácie Nájsť.

Pri používaní Rodinného zdieľania môže ľubovoľný člen rodiny pomôcť s hľadaním zariadenia iného člena rodiny.

Prečítajte si, ako nastaviť aplikáciu Nájsť môj [zariadenie]. Ak máte iOS 12, musíte nastaviť a používať aplikáciu Nájsť môj iPhone.
 

Nájdenie členov rodiny pomocou aplikácie Nájsť
Ak máte zariadenie so systémom iOS 13 alebo novšou verziou, pomocou aplikácie Nájsť môžete nájsť členov svojej rodiny. Stačí otvoriť aplikáciu, pridať dieťa ako priateľa a  požiadať ho, aby prijalo pozvánku.

Ak členovia rodiny používajú Rodinné zdieľanie, môžu navzájom automaticky zdieľať svoju polohu.

Prečítajte si, ako nastaviť aplikáciu Nájsť. Ak máte iOS 12 alebo staršiu verziu, pozrite si, ako nastaviť aplikáciu Nájsť priateľov.

Nastavenie obmedzení obsahu a súkromia pre dieťa

Funkcia Čas pred obrazovkou v systéme iOS 12 alebo novšom umožňuje pomocou obmedzení obsahu a súkromia zablokovať alebo obmedziť konkrétne aplikácie a funkcie v iPhone dieťaťa. Prejdite do menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Pokračovať a vyberte možnosť Je to môj iPhone alebo Je to iPhone dieťaťa.

Ak ide o zariadenie vášho dieťaťa, môžete definovať nastavenia priamo v jeho zariadení, alebo môžete pomocou Rodinného zdieľania nastaviť zariadenie dieťaťa zo svojho vlastného iPhonu alebo iPadu. Keď budete mať zariadenie dieťaťa nastavené, pomocou Rodinného zdieľania si zo svojho zariadenia môžete kedykoľvek pozrieť hlásenia alebo upraviť nastavenia.

V rámci funkcie Čas pred obrazovkou si tiež môžete vytvoriť samostatný kód, ktorým zamknete nastavenia, aby nikto iný nemohol predlžovať čas ani vykonávať zmeny.

Dátum zverejnenia: