Nastavenie a používanie služby iCloud Kontakty

Vďaka iCloudu môžete mať kontakty k dispozícii vo vrecku aj na pracovnej ploche. Keď pridáte alebo aktualizujete kontakt, iCloud vykoná zmenu všade.

Nastavenie služby iCloud Kontakty

Keď zapnete službu iCloud Kontakty, všetky informácie* uložené na samostatných zariadeniach sa nahrajú do iCloudu. Ak službu iCloud Kontakty vypnete, informácie sa nepresunú automaticky z iCloudu späť do zariadenia.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

  1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. 
  2. Zapnite službu Kontakty.
  3. Keď sa zobrazí otázka na zlúčenie alebo zrušenie, klepnite na položku Zlúčiť.

Všetky informácie uložené v službe Kontakty sa nahrajú do iCloudu.

Na Macu

  1. Na lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Apple ID. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, nemusíte kliknúť na položku Apple ID. 
  2. Kliknite na položku iCloud.
  3. Vyberte položku Kontakty.

Všetky informácie* uložené v službe Kontakty sa nahrajú do iCloudu.

* Ak máte informácie o kontaktoch uložené v službe Na mojom Macu, tieto informácie sa nebudú automaticky synchronizovať. V službe Kontakty presuňte kontakt z priečinka Na mojom Macu do priečinka Všetko v iCloude alebo exportujte kontakty vo formáte vCard a potom vykonajte manuálnu synchronizáciu pomocou Findera. 

Na webe iCloud.com alebo v aplikácii iCloud pre Windows

Po zapnutí služby iCloud Kontakty v iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu sa vaše kontakty nahrajú do iCloudu. Svoje kontakty môžete vyhľadávať a upravovať na webe iCloud.com alebo v aplikácii iCloud pre Windows. Všetky zmeny, ktoré vykonáte, sa automaticky aktualizujú aj v ostatných vašich zariadeniach.

Ak na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu vypnete službu iCloud Kontakty, vaše kontakty sa z iCloudu nevymažú, nebudú sa automaticky aktualizovať a žiadne zmeny, ktoré vykonáte, sa nebudú aktualizovať v iných vašich zariadeniach.

Pridávanie kontaktov z účtov tretích strán

Ak máte kontakty uložené v e-mailovej službe tretej strany, môžete pridať príslušný e-mailový účet do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Potom skontrolujte, či je povolená služba Kontakty. Všetky informácie uložené v službe Kontakty sa nahrajú do iCloudu.

Ak sa vyskytnú problémy so synchronizáciou, účet deaktivujte.

Synchronizovanie kontaktov pomocou Findera alebo iTunes

Ak nechcete spravovať kontakty pomocou iCloudu alebo ak chcete vykonať jednorazovú synchronizáciu, synchronizujte si kontakty manuálne pomocou Findera alebo iTunes.

V prípade synchronizácie pomocou Findera alebo iTunes sa informácie ukladajú v zariadeniach lokálne. Ak niektoré zo zariadení aktualizujete v čase medzi synchronizáciami, môžu sa vyskytnúť odlišnosti v informáciách. Ak napríklad odstránite kontakty z počítača po synchronizovaní s iPhonom, iPadom alebo iPodom touch, pri najbližšej synchronizácii s počítačom sa tieto kontakty vymažú aj zo zariadenia so systémom iOS alebo iPadOS.

Ak máte problémy s nastavením služby iCloud Kontakty

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: