Synchronizácia iPhonu, iPadu alebo iPodu touch s iTunes v počítači cez USB

Pomocou iTunes môžete synchronizovať hudbu, filmy, TV seriály, fotky a ďalší obsah. Obsah v iPhone, iPade a iPode touch sa po synchronizácii bude zhodovať s obsahom v knižnici iTunes v počítači.

Skôr než začnete

Pred synchronizáciou s iTunes zvážte, či na automatickú synchronizáciu obsahu medzi všetkými zariadeniami nie je lepšie používať iCloud alebo podobné služby. Prečítajte si viac o ďalších možnostiach.

Ak uprednostňujete synchronizáciu obsahu pomocou iTunes, použitím nasledujúceho postupu nastavte synchronizáciu v iTunes cez USB.

Ak na synchronizáciu obsahu medzi všetkými svojimi zariadeniami používate iCloud alebo inú službu, napríklad Apple Music, synchronizácia prostredníctvom iTunes môže byť zakázaná.

Čo môžete synchronizovať pomocou iTunes

 • Albumy, skladby, playlisty, filmy, TV seriály, knihy, podcasty a audioknihy.
 • Fotky a videá. Na synchronizáciu fotiek a videí pomocou iTunes môžete používať podporované aplikácie na prácu s fotkami alebo ich môžete synchronizovať z konkrétneho priečinka v počítači. Prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako synchronizovať fotky a videá medzi všetkými zariadeniami.
 • Kontakty a kalendáre.
 • Zálohy zariadení vytvorené pomocou iTunes.

Funkcie iTunes sa v rôznych krajinách alebo oblastiach môžu líšiť.

Synchronizácia obsahu s iTunes

Pri manuálnej synchronizácii obsahu z počítača do zariadenia so systémom iOS postupujte podľa týchto krokov:

 1. Otvorte iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodávaného USB kábla. Pripojené zariadenie sa zobrazí ako ikona v ľavom hornom rohu okna iTunes. Zistite, ako postupovať, ak sa táto ikona nezobrazuje
 3. Kliknite na ikonu zariadenia . V časti Nastavenia na ľavej strane okna iTunes je uvedený zoznam typov obsahu, ktoré je možné synchronizovať medzi knižnicou iTunes a zariadením.
  Ak vaša knižnica iTunes nezahŕňa určitý typ obsahu, niektoré záložky sa nemusia zobrazovať. Ak napríklad v knižnici nemáte žiadne podcasty, nebude sa zobrazovať záložka Podcasty.

  iTunes neumožňuje synchronizovať určité typy obsahu vrátane e-mailových účtov, poznámok a záložiek. Na správu e-mailov, poznámok a záložiek v zariadeniach používajte iCloud. Niektoré aplikácie pre systém iOS môžu obsah namiesto synchronizácie prenášať pomocou funkcie Zdieľanie súborov v iTunes.

 4. Kliknite na typ obsahu, ktorý chcete synchronizovať.
 5. V hlavnom okne iTunes začiarknite políčko Synchronizovať, čím zapnete synchronizáciu daného typu obsahu. Ak je toto políčko začiarknuté, synchronizácia daného typu obsahu je už zapnutá.
  Ak sa po začiarknutí políčka zobrazí správa, že zariadenie so systémom iOS je zosynchronizované s inou knižnicou iTunes, znamená to, že bolo v minulosti pripojené k inému počítaču. Ak v tejto správe kliknete na položku Vymazať a synchronizovať, všetok obsah vybraného typu sa v zariadení so systémom iOS nahradí obsahom z počítača. Obsah, ktorého synchronizáciu ste nezapli, sa zo zariadenia so systémom iOS nevymaže. Zariadenie so systémom iOS je naraz možné synchronizovať len s jednou knižnicou iTunes.
 6. Po zapnutí synchronizácie pre určitý typ obsahu sa zobrazia ďalšie možnosti prispôsobenia nastavení synchronizácie. Pomocou týchto možností môžete zabezpečiť, aby sa synchronizoval požadovaný obsah.
 7. Zopakujte kroky 4 až 6 pre každý typ obsahu, ktorý chcete synchronizovať.
 8. Kliknutím na tlačidlo Použiť v pravom dolnom rohu obrazovky uložte nastavenia synchronizácie. Ak sa synchronizácia nespustí automaticky, kliknite na tlačidlo Synchronizovať.

Po zapnutí synchronizácie sa bude obsah synchronizovať vždy, keď zariadenie so systémom iOS pripojíte k počítaču a bude otvorená aplikácia iTunes.

Ak sa zobrazí správa, že istú časť obsahu sa nepodarilo synchronizovať, je možné, že váš počítač nie je autorizovaný pre daný typ obsahu. Uistite sa, že počítač je autorizovaný pre obsah, ktorý sa pokúšate synchronizovať.

Vypnutie synchronizácie v iTunes

 1. Otvorte iTunes. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu.
 2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou dodávaného USB kábla. Pripojené zariadenie sa zobrazí ako ikona v ľavom hornom rohu okna iTunes. Zistite, ako postupovať, ak sa táto ikona nezobrazuje.
 3. Kliknite na ikonu zariadenia 
 4. V časti Nastavenia na ľavej strane okna iTunes kliknite na typ obsahu, pre ktorý chcete vypnúť synchronizáciu.
 5. V hlavnom okne iTunes zrušte začiarknutie políčka Synchronizovať. Z iOS zariadenia sa odstráni všetok obsah daného typu.
 6. Kliknutím na tlačidlo Použiť uložte nastavenia synchronizácie.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: