Zmena ciferníka na hodinkách Apple Watch

V rámci ciferníka hodiniek si môžete vybrať rôzne návrhy, upraviť farby a pridať komplikácie. Dokonca môžete nastaviť čas dopredu. 

Ako zmeniť ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Na ciferníku potiahnite prstom doľava alebo doprava od okraja po okraj.
 2. Zastavte sa, keď sa zobrazí ciferník, ktorý chcete použiť. 

Prečítajte si o všetkých ciferníkoch pre Apple Watch a ich funkciách.

Niektoré ciferníky nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ciferníky Hermes a Nike sú k dispozícii iba na príslušných modeloch.

Ako prispôsobiť ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek.
 2. Podržte displej stlačený.
 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte ciferník a potom klepnite na Upraviť. 
 4. Posunutím doľava alebo doprava vyberte funkciu a potom otočením korunky Digital Crown ju zmeňte. Môžete napríklad zmeniť farbu druhej ručičky alebo označení na ciferníku. 
 5. Po potiahnutí prstom úplne doľava môžete upravovať komplikácie, pomocou ktorých máte možnosť skontrolovať napríklad počasie, svoju aktivitu alebo informácie z iných nainštalovaných apiek. Klepnutím na komplikáciu ju vyberte a potom ju otočením korunky Digital Crown zmeňte.
 6. Po skončení uložíte zmeny stlačením korunky Digital Crown. 
 7. Klepnutím na ciferník hodiniek ho nastavíte ako aktuálny ciferník.

Taktiež môžete zmeniť ciferník hodiniek z iPhonu. Otvorte apku Watch a potom klepnite na tab Galéria ciferníkov. 

Vytvorenie novej verzie ciferníka

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek. 
 2. Podržte displej stlačený, potiahnite prstom úplne doprava a potom klepnite na tlačidlo Pridať ikona Plus.
 3. Ak chcete vybrať ciferník, otočte korunku Digital Crown a klepnite na požadovaný ciferník. Tým nastavíte aktuálny ciferník hodín na ten, ktorý ste práve vytvorili. 
 4. Ak si chcete ciferník prispôsobiť, znova podržte displej stlačený a potom klepnite na Upraviť.

Ako vymazať ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Prejdite na aktuálny ciferník a potom podržte displej stlačený.
 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava nájdite ciferník, ktorý chcete odstrániť. 
 3. Posuňte nahor a klepnite na možnosť Odstrániť.

Ak chcete, môžete vytvoriť ciferník hodiniek znova neskôr.

Ako zmeniť zobrazovaný čas na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách otvorte apku Nastavenia a klepnite na Hodiny.
 2. Klepnite na možnosť +0 min.  
 3. Otočte korunku Digital Crown a vyberte, ako veľmi dopredu chcete nastaviť hodinky. 
 4. Klepnite na možnosť Zrušiť alebo Nastaviť.

Čas zobrazený na ciferníku hodiniek môžete nastaviť len dopredu. Budíky, oznámenia, svetový čas a akékoľvek ďalšie časy sa budú stále zhodovať so skutočným časom. 

Ako skryť obrazovku Práve hrá na hodinkách Apple Watch

Pri počúvaní hudby sa automaticky otvorí obrazovka Práve hrá. Toto nastavenie zmeníte takto: 

 1. Na hodinkách otvorte apku Nastavenia. 
 2. Klepnite na Všeobecné > Zobudenie obrazovky. 
 3. Vypnite možnosť Autospúšťanie audio apiek. 

Viac informácií

V systéme watchOS 7 môžete zdieľať ciferníky s ostatnými.

Dátum zverejnenia: