Zmena ciferníka na hodinkách Apple Watch

V rámci ciferníka hodiniek si môžete vybrať rôzne návrhy, upraviť farby a pridať komplikácie. Dokonca môžete nastaviť čas dopredu. 

Prepínanie medzi ciferníkmi

Ako zmeniť ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Na ciferníku potiahnite prstom doľava alebo doprava od okraja po okraj.
 2. Zastavte sa, keď sa zobrazí ciferník, ktorý chcete použiť. 

Niektoré ciferníky nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach.

Ako prispôsobiť ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek.
 2. Pevne stlačte displej.
 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte ciferník a potom klepnite na možnosť Prispôsobiť. 
 4. Posunutím doľava alebo doprava vyberte funkciu a potom otočením korunky Digital Crown ju zmeňte. Môžete napríklad zmeniť farbu druhej ručičky alebo označení na ciferníku. 
  Možnosť Kľud pre ciferník hodiniek Dýchanie.
 5. Posuňte úplne doľava, aby ste upravili komplikácie. Klepnutím na komplikáciu ju vyberte a potom otočením korunky Digital Crown ju zmeňte. Taktiež môžete pridať komplikácie z iných aplikácií.
  Komplikácia Dátum pre ciferník hodiniek Dýchanie.
 6. Po skončení uložíte zmeny stlačením korunky Digital Crown. 
 7. Klepnutím na ciferník hodiniek ho nastavíte ako aktuálny ciferník.

Taktiež môžete zmeniť ciferník hodiniek z iPhonu. Otvorte aplikáciu Apple Watch a potom klepnite na kartu Galéria ciferníkov. 

 

Ako pridať ďalšie informácie na ciferník

Na niektoré ciferníky hodiniek môžete pridávať komplikácie alebo informácie z aplikácií. Vaše hodinky Apple Watch majú komplikácie zobrazujúce výdrž batérie, dátum a mnoho ďalšieho. Taktiež môžete pridať komplikácie z niektorých aplikácií tretích strán. Zobrazenie aplikácií, ktoré majú komplikácie:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Komplikácie.

Tie, ktoré chcete, vyberiete klepnutím na položku Upraviť a následne postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Komplikáciu pridáte klepnutím na ikonu Pridať. Po tom, ako pridáte komplikáciu do aplikácie Apple Watch na vašom iPhone, môžete ju pridať do svojich hodiniek. Prejdite späť na ciferník vašich hodiniek, pevne stlačte displej a klepnite na možnosť Prispôsobiť. Potom klepnite na komplikáciu a otočte korunku Digital Crown, aby ste vybrali informácie, ktoré chcete zobraziť.
 • Komplikáciu odoberiete klepnutím na ikonu Vymazať. Potom klepnite na položku Odstrániť.

Nová obrazovka ciferníka na hodinkách Apple Watch.

Ako vytvoriť viacero verzií ciferníka

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek. 
 2. Pevne stlačte displej, potiahnite prstom úplne doprava a potom klepnite na ikonu Plus.
 3. Ak chcete vybrať ciferník, otočte korunku Digital Crown a klepnite na požadovaný ciferník. Tým nastavíte aktuálny ciferník hodín na ten, ktorý ste práve vytvorili. 
 4. Ak chcete ciferník prispôsobiť, znova pevne stlačte displej a klepnite na možnosť Prispôsobiť. 

Hoci môžete získať nové komplikácie z aplikácií tretích strán, nemôžete nainštalovať nové ciferníky hodiniek.

 

Odstránenie ciferníka hodiniek so Siri.

Ako vymazať ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Prejdite na aktuálny ciferník a pevne stlačte displej.
 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava nájdite ciferník, ktorý chcete odstrániť. 
 3. Posuňte nahor a klepnite na možnosť Odstrániť.

Ak chcete, môžete vytvoriť ciferník hodiniek znova neskôr.

 

Nastavenie času 5 minút vopred.

Ako zmeniť zobrazovaný čas na hodinkách Apple Watch

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na položku Čas.
 2. Klepnite na možnosť +0 min.  
 3. Otočte korunku Digital Crown a vyberte, ako veľmi dopredu chcete nastaviť hodinky. 
 4. Klepnite na možnosť Zrušiť alebo Nastaviť.

Čas zobrazený na ciferníku hodiniek môžete nastaviť len dopredu. Budíky, oznámenia, svetový čas a akékoľvek ďalšie časy sa budú stále zhodovať so skutočným časom. 

 

Ako skryť obrazovku Práve hrá na hodinkách Apple Watch

Pri počúvaní hudby sa automaticky otvorí obrazovka Práve hrá. Toto nastavenie zmeníte takto: 

 1. Otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
 2. Klepnite na položky Všeobecné > Zobudenie obrazovky. 
 3. Vypnite možnosť Automaticky spúšťať audio aplikácie. 
Dátum zverejnenia: