Zmena vzhľadu ciferníka Apple Watch

Na hodinkách Apple Watch si môžete vybrať rôzne návrhy, upraviť farby a pridať komplikácie v rámci ciferníka vašich hodiniek. Dokonca môžete nastaviť čas dopredu. 

Prepínanie medzi ciferníkmi

Prepnutie na iný ciferník

Postupujte podľa týchto krokov, aby ste vybrali iný ciferník hodiniek Apple Watch:

 1. Na ciferníku hodiniek potiahnite doľava alebo doprava od okraja po okraj
 2. Zastavte, keď sa zobrazí ciferník, ktorý chcete použiť. 

Prispôsobenie ciferníka hodiniek

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek.
 2. Pevne stlačte displej.
 3. Posunutím doľava alebo doprava vyberte ciferník a potom klepnite na možnosť Prispôsobiť. 
 4. Posunutím doľava alebo doprava vyberte funkciu a potom otočením korunky Digital Crown ju zmeňte. Napríklad môžete zmeniť farbu druhej ručičky alebo označení na ciferníku. 
  Možnosť Kľud pre ciferník hodiniek Dýchanie.
 5. Posuňte úplne doľava, aby ste upravili komplikácie. Klepnutím na komplikáciu ju vyberte a potom otočením korunky Digital Crown ju zmeňte. Taktiež môžete pridať komplikácie z iných aplikácií.
  Komplikácia Dátum pre ciferník hodiniek Dýchanie.
 6. Po skončení uložíte zmeny stlačením korunky Digital Crown. 
 7. Klepnutím na ciferník hodiniek ho nastavíte ako aktuálny ciferník.

Taktiež môžete zmeniť ciferník hodiniek z iPhonu. Otvorte aplikáciu Apple Watch a potom klepnite na kartu Galéria ciferníkov. 

 

Pridanie ďalších informácií na ciferník hodiniek

Na niektoré ciferníky hodiniek môžete pridávať komplikácie alebo informácie z aplikácií. Vaše hodinky Apple Watch majú komplikácie zobrazujúce výdrž batérie, dátum a mnoho ďalšieho. Taktiež môžete pridať komplikácie z niektorých aplikácií tretích strán. Zobrazenie aplikácií, ktoré majú komplikácie:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Komplikácie.

Tie, ktoré chcete, vyberiete klepnutím na položku Upraviť a následne postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Komplikáciu pridáte klepnutím na ikonu Pridať. Po tom, ako pridáte komplikáciu do aplikácie Apple Watch na vašom iPhone, môžete ju pridať do svojich hodiniek. Prejdite späť na ciferník vašich hodiniek, pevne stlačte displej a klepnite na možnosť Prispôsobiť. Potom klepnite na komplikáciu a otočte korunku Digital Crown, aby ste vybrali informácie, ktoré chcete zobraziť.
 • Komplikáciu odoberiete klepnutím na ikonu Vymazať. Potom klepnite na položku Odstrániť.

Nová obrazovka ciferníka na hodinkách Apple Watch.

Pridanie nového ciferníka hodiniek

Môžete vytvoriť viaceré verzie akéhokoľvek ciferníka hodiniek. Vytvorenie verzie ciferníka:

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek. 
 2. Pevne stlačte displej, potiahnite prstom úplne doprava a potom klepnite na ikonu Plus.
 3. Ciferník vyberiete otočením korunky Digital Crown a potom klepnite na ten, ktorý chcete. Tým nastavíte aktuálny ciferník hodín na ten, ktorý ste práve vytvorili. 
 4. Ciferník prispôsobíte opätovným pevným stlačením displeja a klepnutím na možnosť Prispôsobiť. 

Hoci môžete získať nové komplikácie z aplikácií tretích strán, nemôžete nainštalovať nové ciferníky hodiniek.

 

Odstránenie ciferníka hodiniek so Siri.

Vymazanie ciferníka hodiniek

 1. Prejdite na aktuálny ciferník hodiniek a potom pevne stlačte displej.
 2. Posúvaním doľava alebo doprava vyhľadajte ciferník, ktorý chcete odstrániť. 
 3. Posuňte nahor a klepnite na možnosť Odstrániť.

Ak chcete, môžete vytvoriť ciferník hodiniek znova neskôr.

 

Nastavenie času 5 minút vopred.

Zmena zobrazeného času

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na položku Čas.
 2. Klepnite na možnosť +0 min.  
 3. Otočte korunku Digital Crown a vyberte, ako veľmi dopredu chcete nastaviť hodinky. 
 4. Klepnite na možnosť Zrušiť alebo Nastaviť.

Čas zobrazený na ciferníku hodiniek môžete nastaviť len dopredu. Budíky, oznámenia, svetový čas a akékoľvek ďalšie časy sa budú stále zhodovať so skutočným časom. 

 

Skrytie obrazovky Práve hrá

Pri počúvaní hudby sa automaticky otvorí obrazovka Práve hrá. Toto nastavenie zmeníte takto: 

 1. Otvorte aplikáciu Apple Watch a klepnite na tab Moje hodinky. 
 2. Klepnite na položky Všeobecné > Zobudenie obrazovky. 
 3. Vypnite možnosť Automaticky spúšťať audio aplikácie. 
Dátum zverejnenia: