Zmena ciferníka na hodinkách Apple Watch

V rámci ciferníka hodiniek si môžete vybrať rôzne návrhy, upraviť farby a pridať komplikácie. Dokonca môžete nastaviť čas dopredu. 

Ako zmeniť ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Na ciferníku potiahnite prstom doľava alebo doprava od okraja po okraj.
 2. Zastavte sa, keď sa zobrazí ciferník, ktorý chcete použiť. 

Prečítajte si o všetkých ciferníkoch pre Apple Watch a o ich funkciách.

Niektoré ciferníky nie sú dostupné vo všetkých krajinách a oblastiach. Ciferníky Hermes a Nike sú k dispozícii iba na príslušných modeloch.

Ako prispôsobiť ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek.
 2. Podržte displej stlačený.
 3. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava vyberte ciferník a potom klepnite na Upraviť. 
 4. Posunutím doľava alebo doprava vyberte funkciu a potom otočením korunky Digital Crown ju zmeňte. Môžete napríklad zmeniť farbu druhej ručičky alebo označení na ciferníku. 
 5. Posuňte úplne doľava, aby ste upravili komplikácie. Klepnutím na komplikáciu ju vyberte a potom otočením korunky Digital Crown ju zmeňte. Taktiež môžete pridať komplikácie z iných aplikácií.
 6. Po skončení uložíte zmeny stlačením korunky Digital Crown. 
 7. Klepnutím na ciferník hodiniek ho nastavíte ako aktuálny ciferník.

Taktiež môžete zmeniť ciferník hodiniek z iPhonu. Otvorte aplikáciu Apple Watch a potom klepnite na kartu Galéria ciferníkov. 

Ako pridať ďalšie informácie na ciferník

Na niektoré ciferníky hodiniek môžete pridávať komplikácie alebo informácie z aplikácií. Vaše hodinky Apple Watch majú komplikácie zobrazujúce výdrž batérie, dátum a mnoho ďalšieho. Taktiež môžete pridať komplikácie z niektorých aplikácií tretích strán. Zobrazenie aplikácií, ktoré majú komplikácie:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Komplikácie.

Tie, ktoré chcete, vyberiete klepnutím na položku Upraviť a následne postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Komplikáciu pridáte klepnutím na tlačidlo Pridať . Po pridaní do aplikácie Apple Watch na iPhone môžete komplikáciu pridať do hodiniek. Vráťte sa na ciferník hodiniek, podržte stlačený displej a potom klepnite na Upraviť. Potiahnite prstom doľava na obrazovku Komplikácie. Potom klepnite na komplikáciu a otáčaním korunkou Digital Crown vyberte informácie, ktoré chcete zobraziť. Po skončení uložíte zmeny stlačením korunky Digital Crown. Klepnutím na ciferník hodiniek ho nastavíte ako aktuálny ciferník.
 • Komplikáciu odstránite klepnutím na tlačidlo Vymazať . Potom klepnite na položku Odstrániť.

Vytvorenie novej verzie ciferníka

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek. 
 2. Podržte displej stlačený, potiahnite prstom úplne doprava a potom klepnite na tlačidlo Pridať ikona Plus.
 3. Ak chcete vybrať ciferník, otočte korunku Digital Crown a klepnite na požadovaný ciferník. Tým nastavíte aktuálny ciferník hodín na ten, ktorý ste práve vytvorili. 
 4. Ak si chcete ciferník prispôsobiť, znova podržte displej stlačený a potom klepnite na Upraviť.

Ako vymazať ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Prejdite na aktuálny ciferník a potom podržte displej stlačený.
 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava nájdite ciferník, ktorý chcete odstrániť. 
 3. Posuňte nahor a klepnite na možnosť Odstrániť.

Ak chcete, môžete vytvoriť ciferník hodiniek znova neskôr.

Ako zmeniť zobrazovaný čas na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na Hodiny.
 2. Klepnite na možnosť +0 min.  
 3. Otočte korunku Digital Crown a vyberte, ako veľmi dopredu chcete nastaviť hodinky. 
 4. Klepnite na možnosť Zrušiť alebo Nastaviť.

Čas zobrazený na ciferníku hodiniek môžete nastaviť len dopredu. Budíky, oznámenia, svetový čas a akékoľvek ďalšie časy sa budú stále zhodovať so skutočným časom. 

Ako skryť obrazovku Práve hrá na hodinkách Apple Watch

Pri počúvaní hudby sa automaticky otvorí obrazovka Práve hrá. Toto nastavenie zmeníte takto: 

 1. Na hodinkách otvorte aplikáciu Nastavenia. 
 2. Klepnite na položky Všeobecné > Zobudenie obrazovky. 
 3. Vypnite možnosť Autospúšťanie audio apiek. 

Ďalšie informácie

V systéme watchOS 7 môžete zdieľať ciferníky s ostatnými.

Dátum zverejnenia: