Aktualizácia aplikácie Poznámky

Ak používate aplikáciu Poznámky v staršom operačnom systéme a potom vykonáte aktualizáciu na systém iOS 9 alebo novší, prípadne na systém OS X El Capitan alebo novší, budete mať možnosť upgradovať svoje poznámky a začať využívať všetky funkcie, ktoré ponúka upgradovaná aplikácia Poznámky.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

 

V aplikácii Poznámky môžete jedným klepnutím zmeniť zoznam na interaktívny kontrolný zoznam. Do poznámky môžete jednoducho pridať aj fotku, mapu alebo URL. V iPhone, iPade a iPode touch môžete dokonca kresliť prstom. A vďaka iCloudu je celý obsah aplikácie Poznámky aktuálny vo všetkých vašich zariadeniach. Môžete teda vytvoriť poznámku v Macu a použiť ju v iPhone, keď budete niekde vonku.

Začíname

Ak chcete používať najnovšie funkcie aplikácie Poznámky, stačí vykonať aktualizáciu.

Keď zariadenie aktualizujete na systém iOS 9 alebo novší, prípadne na systém OS X El Capitan alebo novší, a prvýkrát otvoríte aplikáciu Poznámky, zobrazí sa možnosť upgradovania. Vyberte položku Upgradovať. Vaše poznámky v zariadení a poznámky na stránke iCloud.com sa upgradujú. A ak sa prihlásite k iCloudu s tým istým účtom Apple ID v ďalších zariadeniach s najnovšou verziou systému iOS alebo macOS, všetky zmeny poznámok vykonané v jednom zariadení sa okamžite prejavia vo všetkých ostatných zariadeniach. 

Neopúšťajte aplikáciu Poznámky skôr, ako sa dokončí aktualizácia poznámok.

Vychutnajte si najnovšie funkcie aplikácie Poznámky

Poznámky, ktoré ste vytvorili pred aktualizáciou, môžu vyzerať inak. Môžete ale ihneď začať používať všetky nové funkcie aplikácie a poznámky upravovať a vylepšovať. Aktualizované funkcie môžete používať dokonca aj v poznámkach, ktoré s niekým zdieľate. Stačí len zaistiť, aby si aj táto osoba aktualizovala aplikáciu Poznámky.

Ak aktualizáciu vykonáte neskôr, vaše poznámky zostanú nezmenené. Aktualizáciu na nové funkcie môžete vykonať kedykoľvek. Keď sa rozhodnete aktualizovať, otvorte aplikáciu Poznámky a vyberte položku Upgradovať.

Funkcia kreslenia v aplikácii Poznámky je k dispozícii v iPhone 5 alebo novšom, iPade Pro, iPade (4. generácie), všetkých modeloch iPadu Air, iPade mini 2 a novšom a iPode touch (6. generácie). Ak máte iPad Pro, môžete v aplikácii Poznámky používať ceruzku Apple Pencil.

Ďalšie informácie

V súvislosti s aktualizovanými poznámkami je užitočné mať na pamäti niekoľko informácií:

  • Ak ste pred aktualizáciou do poznámky skopírovali a vložili formátovanie HTML, bude po aktualizácii vyzerať inak a nebude mať ten istý formát HTML. 
  • Ak ste sa v zariadení so systémom iOS alebo v Macu prihlásili k viac ako jednému účtu služby iCloud Mail a synchronizácia poznámok je zapnutá, budete môcť používať nové funkcie aplikácie Poznámky len prostredníctvom svojho primárneho účtu Apple ID. Váš primárny účet je v iPhone, iPade alebo iPode touch uvedený v ponuke Nastavenia > [vaše meno]. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do ponuky Nastavenia > iCloud. V Macu prejdite do ponuky Systémové nastavenia > iCloud.
  • Aktualizované poznámky nepodporujú protokol IMAP a nepripájajú sa k aplikácii Microsoft Outlook. Ak chcete zobrazovať a upravovať poznámky v iCloude v počítači so systémom Windows, prejdite na stránku iCloud.com.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: