Zdieľanie poznámok na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou aplikácie Poznámky môžete pozývať ľudí, aby spolupracovali na vašich poznámkach a priečinkoch v iCloude. Spoločne môžete vytvárať projekty, plánovať výlety, zostaviť nákupný zoznam a podobne.

Zdieľanie poznámok

Ku konkrétnej poznámke v iCloude alebo k celému priečinku poznámok vo svojom zariadení môžete pridať iných používateľov. Tí ich potom môžu upravovať a zároveň uvidia vaše najnovšie zmeny. Ak ste vlastníkom poznámky, môžete zo svojich poznámok a priečinkov kedykoľvek odstrániť iných používateľov.

Kým je vaše zariadenie pripojené na internet, iCloud všade udržiava vaše poznámky a priečinky v aktuálnom stave. To znamená, že poznámka z iCloudu, ktorú máte na iPhone, sa vám zobrazuje aj na iPade. Takže keď odškrtnete položku v zozname úloh, upravíte kresbu alebo pridáte prílohu, všetci, s ktorými sa zdieľa daná poznámka alebo priečinok, uvidia jej najnovšiu verziu.

Poznámky chránené heslom zdieľať nemôžete. Ak chcete zdieľať poznámku chránenú heslom, klepnite na ňu, klepnite na tlačidlo Viac , potom klepnite na Odstrániť a poznámku zdieľajte.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte si iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Nastavte iCloud na všetkých zariadeniach.
 3. Uistite sa, že ste na všetkých zariadeniach prihlásený do iCloudu pomocou toho istého Apple ID.
 4. Aktualizujte si poznámky, aby ste mohli používať najnovšie funkcie. Každý, s kým poznámky zdieľate, si takisto bude musieť aktualizovať zariadenie a poznámky. Ak máte v poznámkach kresby, uistite sa, že sú aktualizované, aby ste mohli používať najnovšie funkcie.


iPhone so zobrazeným pridaním iného používateľa k poznámke

Pridanie iného používateľa k poznámke

 1. Otvorte poznámku v iCloude, ktorú chcete zdieľať.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Zdieľať poznámku tlačidlo na pridanie spolupracovníkov.
 3. Rozhodnite sa, akým spôsobom chcete odoslať pozvánku. Potom vyberte osobu, s ktorou chcete poznámku zdieľať.
 4. V závislosti od spôsobu zdieľania budete možno musieť klepnúť na Odoslať.

Ak chcete k zdieľanej poznámke pridať ďalších používateľov, otvorte poznámku v iCloude, klepnite na tlačidlo Pridať ľudí , potom klepnite na Pridať ľudí a vykonajte kroky 3 a 4. Ak už poznámku zdieľate, navrchu poznámky je zobrazené tlačidlo Pridať ľudí  alebo je v zozname poznámok zobrazená ikona ľudí .

iPhone so zobrazeným pridaním iného používateľa k priečinku v Poznámkach

Pridanie ľudí k priečinku

 1. Prejdite do zoznamu Priečinky. 
 2. Potiahnite doľava cez priečinok, ktorý chcete zdieľať, a klepnite na tlačidlo Pridať ľudí 
 3. Vyberte si spôsob zdieľania pozvánky a potom vyberte osobu, s ktorou chcete pozvánku zdieľať. 
 4. V závislosti od spôsobu zdieľania budete možno musieť klepnúť na Odoslať.

Na zdieľanie priečinkov alebo prijatie pozvánky na spoluprácu na zdieľanom priečinku je potrebný systém iOS 13 či novší alebo iPadOS. Priečinok s uzamknutou poznámkou ani poznámku, ktorú zdieľa niekto iný, zdieľať nemôžete.

iPhone so zobrazením spravovania spôsobu zdieľania

Spravovanie spôsobu zdieľania

Ako autor zdieľanej poznámky máte kontrolu nad tým, kto ju môže upravovať. V zdieľanej poznámke klepnite na tlačidlo Pridať ľudí . Zobrazí sa zoznam ľudí, s ktorými poznámku zdieľate. Potom klepnite na Možnosti zdieľania a vyberte želanú možnosť, napríklad Úpravy alebo Len prezeranie.

Ak je pod menom osoby uvedený text Pozvaný, znamená to, že daná osoba vaše pozvanie ešte neprijala. Všetci spolupracovníci môžu k zdieľanej poznámke pridávať prílohy, vytvárať kontrolné zoznamy, vkladať kresby a upravovať text. Keď má niekto nastavenú možnosť Len prezeranie, nemôže zdieľanú poznámku nijako upravovať.

Pri úprave zdieľanej poznámky dostanú všetci spolupracovníci hlásenie o vykonanej zmene. Ak chcete tieto hlásenia skryť, v poznámke klepnite na tlačidlo Pridať ľudí  a zapnite možnosť Skryť upozornenia. 

Ak chcete mať všetky zmeny zvýraznené, v poznámke klepnite na tlačidlo Pridať ľudí  a zapnite možnosť Zvýrazniť všetky zmeny. Zvýraznia sa tým všetky zmeny poznámky vykonané vami aj spolupracovníkmi.

Na používanie niektorých z najnovších funkcií Poznámok, ako sú napríklad možnosti Len prezeranie alebo Zvýrazniť všetky zmeny, je potrebný systém iOS 13 či novší alebo iPadOS.

Odstránenie používateľov zo zdieľanej poznámky

Ak chcete zo zdieľanej poznámky odstrániť jedného používateľa, postupujte takto:

 1. Otvorte poznámku a klepnite na tlačidlo Pridať ľudí .
 2. Klepnite na meno danej osoby.
 3. Klepnite na Odstrániť prístup.

Ak chcete zo zdieľanej poznámky odstrániť všetkých používateľov, postupujte takto: 

 1. Otvorte poznámku a klepnite na tlačidlo Pridať ľudí .
 2. Klepnite na Zastaviť zdieľanie.
 3. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na Zastaviť zdieľanie.

Keď zastavíte zdieľanie poznámky s ďalšími ľuďmi, poznámka sa z ich zariadení automaticky vymaže.

Vymazanie zdieľanej poznámky

Ak vytvoríte poznámku a zdieľate ju, môžete ju kedykoľvek vymazať. Ak chcete zdieľanú poznámku vymazať, klepnite na tlačidlo Viac  a potom na tlačidlo Kôš . Ak máte zobrazený zoznam poznámok, môžete tiež potiahnuť doľava cez poznámku, klepnúť na tlačidlo Kôš  a potom klepnúť na Vymazať zdieľanú poznámku.

Keď poznámku vymažete, presunie sa na všetkých vašich zariadeniach do priečinka Nedávno vymazané a zostane v ňom 30 dní. Zo zariadení ľudí, s ktorými poznámku zdieľate, sa poznámka úplne odstráni.

Ak poznámku, ktorú s vami niekto zdieľal, nechtiac vymažete, môžete v pôvodnej pozvánke znova prijať súbor aplikácie Poznámky. Keď poznámku prijmete, bude obsahovať všetky zmeny poznámky vykonané do daného okamihu. Ak autor poznámky zastavil jej zdieľanie, nebudete ju môcť znova prijať. Ak už pôvodnú pozvánku nemáte, požiadajte autora, aby s vami poznámku znova zdieľal, alebo sa pozrite do priečinka Nedávno vymazané.

Využívajte aplikáciu Poznámky naplno

Dátum zverejnenia: