Zdieľanie poznámok

Pozvite priateľov, členov rodiny alebo kolegov, s ktorými chcete spolupracovať na poznámkach. Potom môžete spolu vytvárať projekt, plánovať výlet, zostavovať nákupný zoznam a podobne.

Mac s poznámkou o oslave a s vybranými ľuďmi, ktorí sú pozvaní, a iPhone s obrazovkou Pridať ľudí

V aplikácii Notes môžete niekoho pridať ku ktorejkoľvek poznámke v iCloude. Tento človek potom môže upravovať obsah a zároveň uvidí vaše zmeny. Kým je zariadenie pripojené na internet, iCloud zaisťuje, aby poznámka bola všade aktuálna. To znamená, že keď položku úlohy označíte ako dokončenú, upravíte náčrt alebo pridáte prílohu, každému, kto poznámku zdieľa, sa vždy zobrazí najnovšia verzia.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte si iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu systému iOSMac na najnovšiu verziu systému macOS.
 2. Nastavte iCloud vo všetkých zariadeniach.
 3. Skontrolujte, či ste prihlásený do iCloudu pomocou toho istého účtu Apple ID vo všetkých zariadeniach.
 4. Upgradujte si poznámky, aby ste mohli používať najnovšie funkcie.

Každý, s kým poznámky zdieľate, si tiež bude musieť aktualizovať zariadenie a poznámky.


Používanie zdieľaných poznámok

Zdieľané poznámky môžete upravovať rovnako ako akékoľvek iné poznámky v aplikácii Poznámky. Zmeny sa potom prejavia v zariadeniach všetkých ľudí, ktorí s vami príslušnú poznámku zdieľajú. Dozviete sa tiež o tom, že niekto iný vykonal úpravy. Indikuje to ikona  vedľa poznámky v zozname poznámok.

Poznámky chránené heslom zdieľať nemôžete. Ak chcete zdieľať poznámku chránenú heslom, klepnite na ikonu  na zariadení so systémom iOS alebo na ikonu  na Macu a vyberte položku Odstrániť zámok.

     iPhone s obrazovkou Pridať ľudí

Pridanie ľudí k poznámke

Pozývať ľudí na spoluprácu na poznámke môžete prostredníctvom aplikácie Mail alebo Správy. Môžete tiež skopírovať odkaz na poznámku a poslať im ju iným spôsobom. Oni potom môžu poznámku otvoriť a hneď začať s úpravami.

 1. Otvorte poznámku v iCloude, ktorú chcete zdieľať.
 2. Klepnite alebo kliknite na ikonu .
 3. Rozhodnite sa, akým spôsobom chcete pozvánku odoslať.
 4. Na Macu kliknite na položku Zdieľať.

Chcete zistiť, či už niektorú poznámku zdieľate? Označuje to ikona  na začiatku poznámky alebo ikona  v zozname poznámok.

iPhone s obrazovkou Ľudia    

Správa ľudí, s ktorými poznámku zdieľate

Ako autor zdieľanej poznámky máte kontrolu nad prístupom a zmeny môžete vykonávať len vy. Po klepnutí alebo kliknutí na ikonu  sa zobrazia ľudia, s ktorými poznámku zdieľate, a môžete ich spravovať.

Ak je pod menom osoby uvedený text Pozvaný, znamená to, že príslušná osoba vaše pozvanie ešte neprijala. Môžete tiež konkrétnych ľudí zo zdieľanej poznámky odstrániť alebo pridať nových ľudí.

Pridanie niekoho nového

 1. Otvorte aplikáciu .
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Pridať ľudí.
 3. Rozhodnite sa, akým spôsobom chcete pozvánku odoslať.

Odstránenie jednej osoby

 1. Otvorte aplikáciu .
 2. Klepnite alebo kliknite na meno príslušnej osoby.
 3. Vyberte položku Odstrániť prístup.

Odstránenie všetkých

 1. Otvorte aplikáciu .
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Zastaviť zdieľanie.
 3. Klepnite na tlačidlo OK.

 

Keď zastavíte zdieľanie poznámky s ďalšími ľuďmi, poznámka sa z ich zariadení automaticky vymaže.

Vymazanie zdieľanej poznámky

Ako autor môžete zdieľanú poznámku kedykoľvek vymazať. Postup pri vymazaní je rovnaký ako u iných poznámok. Klepnite na ikonu . Poznámka sa vo všetkých vašich zariadeniach presunie do priečinka Nedávno vymazané. V priečinku Nedávno vymazané zostane 30 dní. Zo zariadení ľudí, s ktorými poznámku zdieľate, sa poznámka úplne odstráni.


Ďalšie informácie

Chcete poznámku niekomu poslať, ale nechcete ho pozvať na spoluprácu? Klepnite na ikonu  na začiatku poznámky a potom vyberte spôsob, akým ju chcete zdieľať.

Ak neúmyselne vymažete poznámku, ktorú s vami niekto zdieľal, môžete súbor aplikácie Poznámky znova stiahnuť z pôvodnej pozvánky na zdieľanie. Keď poznámku stiahnete znova, obsahuje všetky zmeny poznámky vykonané do daného okamihu. Ak autor poznámky zastavil jej zdieľanie, nebudete ju môcť stiahnuť znova. Ak pôvodnú pozvánku nemáte, požiadajte autora o opätovné zdieľanie.

Dátum zverejnenia: