Zdieľanie poznámok na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu

V aplikácii Poznámky na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu môžete pozývať ostatných, aby s vami cez iCloud spolupracovali na poznámkach a priečinkoch. Spoločne môžete vytvárať projekty, plánovať výlety, zostaviť nákupný zoznam a podobne.

Zdieľanie poznámok

Ku konkrétnej poznámke v iCloude alebo k celému priečinku poznámok vo svojom zariadení môžete pridať iných používateľov. Tí ich potom môžu upravovať a zároveň uvidia vaše najnovšie zmeny. Ak ste vlastníkom poznámky, môžete kedykoľvek odstrániť spolupracovníkov zo svojich poznámok a priečinkov.

Kým je vaše zariadenie pripojené na internet, iCloud zaisťuje, aby boli poznámky a priečinky všade aktuálne. Takže keď odškrtnete položku v zozname úloh, upravíte kresbu alebo pridáte prílohu, všetci, s ktorými sa zdieľa daná poznámka alebo priečinok, uvidia jej najnovšiu verziu.

Poznámky chránené heslom zdieľať nemôžete. Ak chcete zdieľať poznámku chránenú heslom, klepnite na ikonu  na zariadení so systémom iOS alebo na ikonu  na Macu a vyberte položku Odstrániť zámok.

Skôr než začnete

 1. Aktualizujte si iPhone, iPad alebo iPod touch na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOSMac na najnovšiu verziu systému macOS.
 2. Nastavte iCloud na všetkých zariadeniach.
 3. Skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach prihlásený do iCloudu pomocou toho istého účtu Apple ID.
 4. Aktualizujte si poznámky, aby ste mohli používať najnovšie funkcie. Každý, s kým poznámky zdieľate, si takisto bude musieť aktualizovať zariadenie a poznámky. Ak máte v poznámkach kresby, nezabudnite ich aktualizovať, aby ste mohli používať najnovšie funkcie.


Pridanie ľudí k poznámke

Pozývať ľudí na spoluprácu na poznámke môžete prostredníctvom aplikácie Mail alebo Správy. Môžete tiež skopírovať odkaz na poznámku a poslať im ju iným spôsobom. Postupujte takto:

 1. Otvorte poznámku v iCloude, ktorú chcete zdieľať.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Tlačidlo na pridanie spolupracovníkov.
 3. Rozhodnite sa, akým spôsobom chcete odoslať pozvánku. Potom vyberte osobu, s ktorou chcete poznámku zdieľať.
 4. Na iPhone, iPad alebo iPode touch sa poznámka automaticky odošle vybraným spôsobom zdieľania. Na Macu ešte musíte kliknúť na položku Zdieľať.

Ak chcete k zdieľanej poznámke pridať ďalších používateľov, otvorte poznámku v iCloude, klepnite na tlačidlo Tlačidlo na pridanie spolupracovníkov, klepnite na položku Pridať ľudí a vykonajte kroky 3 a 4. 

Chcete zistiť, či už niektorú poznámku zdieľate? Označuje to ikona  na začiatku poznámky alebo ikona  v zozname poznámok. Chcete poznámku niekomu poslať, ale nechcete ho pozvať na spoluprácu? Klepnite na ikonu  na začiatku poznámky a potom vyberte spôsob, akým ju chcete zdieľať.

Pridanie ľudí k priečinku

 1. Prejdite do zoznamu Priečinky. 
 2. Na iPhone, iPade alebo iPode touch potiahnite prstom doľava cez priečinok, ktorý chcete zdieľať. Na Macu priečinok vyberte.
 3. Klepnite na ikonu . Na Macu sa zobrazí menu, v ktorom vyberte možnosť Priečinok.
 4. Pridajte používateľov, s ktorými chcete priečinok zdieľať. Potom vyberte, akým spôsobom chcete pozvánku poslať. Na iPhone, iPad alebo iPode touch sa poznámka automaticky odošle vybraným spôsobom zdieľania. Na Macu ešte musíte kliknúť na položku Zdieľať.

Na zdieľanie priečinkov alebo prijatie pozvánky na spoluprácu na zdieľanom priečinku je potrebný systém iOS 13 alebo iPadOS.

Spravovanie spôsobu zdieľania

Ako autor zdieľanej poznámky máte kontrolu nad tým, kto ju môže upravovať. Keď v poznámke klepnete alebo kliknete na ikonu , uvidíte, s kým ju zdieľate. Potom klepnite alebo kliknite na položku Možnosti zdieľania a vyberte požadovanú možnosť, napríklad Úpravy alebo Len prezeranie.

Ak je pod menom osoby uvedený text Pozvaný, znamená to, že daná osoba vaše pozvanie ešte neprijala. Všetci spolupracovníci môžu k zdieľanej poznámke pridávať prílohy, vytvárať kontrolné zoznamy, vkladať kresby a používať ďalšie funkcie. Môžu ju tiež upravovať, pokiaľ nevyberiete možnosť Len prezeranie. Pri úprave zdieľanej poznámky dostanú všetci spolupracovníci hlásenie o vykonanej zmene. Ak chcete tieto hlásenia skryť, v poznámke klepnite na ikonu  a zapnite možnosť Skryť upozornenia.

Ak chcete mať všetky zmeny zvýraznené, v poznámke klepnite na ikonu  a zapnite možnosť Zvýrazniť všetky zmeny. Zvýraznia sa tým všetky zmeny poznámky vykonané vami aj spolupracovníkmi.

Na používanie niektorých z najnovších funkcií aplikácie Poznámok, ako sú napríklad možnosti Len prezeranie alebo Zvýrazniť všetky zmeny, je potrebný systém iOS 13 alebo iPadOS.

Odstránenie používateľov zo zdieľanej poznámky

Ak chcete zo zdieľanej poznámky odstrániť jedného používateľa, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu .
 2. Klepnite alebo kliknite na meno príslušnej osoby.
 3. Klepnite alebo kliknite na položku Odstrániť prístup.

Ak chcete zo zdieľanej poznámky odstrániť všetkých používateľov, postupujte takto: 

 1. Otvorte aplikáciu .
 2. Klepnite alebo kliknite na položku Zastaviť zdieľanie.
 3. Klepnite na tlačidlo OK.

Keď zastavíte zdieľanie poznámky s ďalšími ľuďmi, poznámka sa z ich zariadení automaticky vymaže.

Vymazanie zdieľanej poznámky

Ak ste autor zdieľanej poznámky, môžete ju kedykoľvek vymazať. Zdieľanú poznámku môžete vymazať rovnako ako akúkoľvek inú poznámku. Klepnite na ikonu koša  – poznámka sa na všetkých vašich zariadeniach presunie do priečinka Nedávno vymazané. V priečinku Nedávno vymazané zostane 30 dní. Zo zariadení ľudí, s ktorými poznámku zdieľate, sa poznámka úplne odstráni.

Ak neúmyselne vymažete poznámku, ktorú s vami niekto zdieľal, môžete v pôvodnej pozvánke znova prijať súbor aplikácie Poznámky. Keď poznámku znova prijmete, bude obsahovať všetky zmeny poznámky vykonané do daného okamihu. Ak autor poznámky zastavil jej zdieľanie, nebudete ju môcť znova prijať. Ak už pôvodnú pozvánku nemáte, požiadajte autora, aby s vami poznámku znova zdieľal, alebo sa pozrite do priečinka Nedávno vymazané.

Využívajte aplikáciu Poznámky naplno

Dátum zverejnenia: