Používanie aplikácie Poznámky na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou aplikácie Poznámky si môžete rýchlo poznamenať nápad, vytvoriť kontrolný zoznam, niečo si načrtnúť a vykonávať ďalšie úlohy. A vďaka iCloudu môžete mať poznámky aktualizované vo všetkých zariadeniach.

Začíname

 • Uistite sa, že v iPhone, iPade alebo iPode touch je nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS.
 • Ak chcete využívať najnovšie funkcie aplikácie Poznámky, nastavte si v nej iCloud alebo sa uistite, že máte poznámky uložené vo svojom zariadení. Mnohé funkcie aplikácie Poznámky nefungujú s inými poskytovateľmi e-mailových služieb.
 • Ak máte v aplikácii Poznámky kresby, nezabudnite ich aktualizovať, aby ste mohli používať najnovšie funkcie.

Vytvorenie novej poznámky

Novú poznámku môžete vytvoriť priamo v aplikácii Poznámky. O vytvorenie novej poznámky môžete tiež požiadať Siri.

Manuálne vytvorenie poznámky

Otvorte aplikáciu Poznámky. Klepnutím na ikonu  zadajte poznámku. Po skončení klepnite na položku Hotovo. Prvý riadok poznámky sa použije ako jej názov.

Požiadanie Siri o vytvorenie novej poznámky

Potrebujete si niečo rýchlo zapísať? Jednoducho požiadajte Siri o vytvorenie novej poznámky. Potom Siri povedzte, čo má byť v poznámke napísané.

 

Vymazanie alebo pripnutie poznámky

Ak chcete vymazať poznámku, klepnite na ikonu  alebo potiahnite poznámku v zozname poznámok doľava a klepnite na položku Vymazať.

Ak chcete obnoviť vymazanú poznámku, prejdite do zoznamu Priečinky a klepnite na položku Nedávno vymazané. Klepnite na poznámku, ktorú si chcete ponechať, klepnite do poznámky a potom na položku Obnoviť. Prečítajte si, čo robiť, keď vám chýbajú poznámky.

Ak chcete poznámku pripnúť, potiahnite ju doprava a potom ju pustite. Ak je to vaša prvá pripnutá poznámka, v hornej časti zoznamu poznámok sa zobrazí ikona špendlíka. Ak chcete poznámku odopnúť, znova ju potiahnite doprava.

Využívajte aplikáciu Poznámky naplno

V aplikácii Poznámky môžete kresliť, vytvárať kontrolné zoznamy, skenovať a podpisovať dokumenty a pridávať prílohy, napríklad fotky, videá alebo webové odkazy.

Vytvorenie kontrolného zoznamu

Klepnite do poznámky a potom na ikonu . Keď budete mať zoznam napísaný, klepnutím na prázdny krúžok dokončíte príslušnú úlohu. Okrem toho môžete zaškrtnuté položky automaticky umiestňovať naspodok, potiahnutím prstom upraviť odsadenie a vykonávať ďalšie akcie. Prečítajte si viac o vytváraní zoznamov úloh v aplikácii Poznámky.

Formátovanie poznámky

Ak chcete pridať tabuľku, nadpis alebo odrážkový zoznam, klepnite do poznámky a potom na ikonu  alebo . Keď skončíte, na iPhone alebo iPode touch klepnite na položku Hotovo. Na iPade nie je potrebné klepnúť na položku Hotovo.

Pridanie prílohy

Ak chcete pridať obsah z inej aplikácie, napríklad polohu v Mapách alebo webovú stránku v Safari, klepnite v danej aplikácii na ikonu . Klepnite na aplikáciu Poznámky, vyberte poznámku, ku ktorej chcete pridať prílohu, a potom klepnite na položku Uložiť. Prílohu môžete pridať k novej alebo existujúcej poznámke.

Pridanie fotky alebo videa

Ak chcete pridať fotku alebo video, klepnite do poznámky a potom na ikonu . Ak chcete pridať existujúcu fotku alebo video, klepnite na položku Knižnica fotiek. Ak chcete zhotoviť novú fotku alebo video, klepnite na položku Odfotiť alebo nahrať video. Klepnite na položku Hotovo alebo Použiť fotku či Použiť video.

 

Vytváranie priečinkov a usporiadanie poznámok

Priečinky a podpriečinky vám pomôžu udržať si v poznámkach poriadok. Vytvoríte ich takto:

 1. V zozname poznámok klepnite na ikonu Šípka späť, čím zobrazíte zoznam priečinkov.
 2. V zozname priečinkov klepnite na položku Nový priečinok.
 3. Vyberte, kam sa má priečinok pridať. Ak chcete vytvoriť podpriečinok, potiahnite priečinok, ktorý chcete zmeniť na podpriečinok, do hlavného priečinka. Presunie sa pod hlavný priečinok a bude odsadený.
 4. Pomenujte ho a klepnite na položku Uložiť.

 


 

Presunutie poznámky do iného priečinka:

 1. V poznámke klepnite na ikonu Šípka späť, čím zobrazíte zoznam poznámok.
 2. V zozname poznámok klepnite na položku Upraviť  a potom na položku Vybrať poznámky.
 3. Klepnite na poznámky, ktoré chcete presunúť. 
 4. Klepnite na možnosť Presunúť do a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete poznámky presunúť.

Zobrazenie poznámok v zobrazení galérie

V systéme iOS 13 je k dispozícii zobrazenie galérie, ktoré poznámky zobrazuje novým spôsobom, vďaka čomu hľadanú poznámku nájdete oveľa ľahšie. Stačí klepnúť na ikonu  a poznámky sa vám zobrazia ako miniatúry. Opätovným klepnutím na ikonu  zobrazenie poznámok zmeníte na zoznam.

Zoradenie poznámok v priečinkoch:

 1. Prejdite do priečinka, ktorý chcete zoradiť.
 2. Ťahajte prstom nadol po obrazovke, až kým neuvidíte vyhľadávacie pole.  
 3. Klepnite na pole Zoradiť podľa a vyberte, ako chcete poznámky zoradiť. Každý priečinok sa dá zoradiť podľa dátumu vytvorenia, dátumu úpravy alebo názvu.

Ak chcete, aby sa vám všetky poznámky zoraďovali automaticky, prejdite do menu Nastavenia > Poznámky a klepnite na položku Zoradiť poznámky. Potom vyberte, ako chcete poznámky zoradiť.

Vyhľadanie poznámky alebo prílohy

Ak chcete vyhľadať konkrétnu poznámku, rolujte na začiatok zoznamu poznámok, klepnite do vyhľadávacieho poľa a zadajte hľadaný text. Môžete hľadať poznámky písané rukou aj elektronicky. A v systéme iOS 13 vyhľadávanie dokonca rozpoznáva, čo je na obrázkoch v poznámkach. Ak by ste napríklad hľadali „bicykel“, vyhľadávanie by zobrazilo všetky obrázky s bicyklom. Vyhľadávanie rozpozná aj konkrétny text v naskenovaných dokumentoch, napríklad dokladoch a účtoch.

Ak chcete nájsť niečo v konkrétnej poznámke, vyberte ju, klepnite na položku  a rolujte nadol, kým neuvidíte položku Nájsť v poznámke. Potom zadajte hľadaný výraz.

Môžete vyhľadávať aj prílohy. Klepnite na ikonu  v pravom hornom rohu a potom na položku Zobraziť prílohy. Ak chcete prejsť do poznámky s prílohou, klepnite na miniatúru prílohy, podržte ju a potom klepnite na položku Zobraziť v poznámke.

Rýchle vytvorenie poznámky zo zamknutej plochy

Pomocou ceruzky Apple Pencil a kompatibilného iPadu môžete rýchlo vytvoriť poznámku na zamknutej ploche alebo pokračovať v písaní poslednej poznámky. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, prejdite do menu Nastavenia > Poznámky, klepnite na položku Prístup zo zamknutej plochy a vyberte požadovanú možnosť.

Klepnite na zamknutú plochu ceruzkou Apple Pencil a vytvorte poznámku. Poznámka sa automaticky uloží do aplikácie Poznámky.

Zabezpečenie poznámok

Aplikácia Poznámky ponúka možnosť uzamknúť každú poznámku, ku ktorej by nemal mať prístup nikto iný, kto by mohol používať vaše zariadenie. V závislosti od zariadenia môžete na zamknutie a odomknutie poznámok použiť Face ID, Touch ID alebo heslo.

Prečítajte si viac o tom, ako poznámky zabezpečiť heslom.

Nastavenie iCloudu v aplikácii Poznámky

Pomocou iCloudu môžete poznámky synchronizovať so všetkými svojimi zariadeniami. iCloud nastavíte v aplikácii Poznámky tak, že prejdete do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a zapnete možnosť Poznámky. Poznámky sa vám potom budú zobrazovať na všetkých zariadeniach Apple, na ktorých sa prihlásite pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Ďalšie informácie o aplikácii Poznámky

Dátum zverejnenia: