Používanie aplikácie Poznámky na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou aplikácie Poznámky si môžete rýchlo poznamenať nápad, vytvoriť kontrolný zoznam, niečo si načrtnúť a vykonávať ďalšie úlohy. Vďaka iCloudu si zasa môžete poznámky synchronizovať na všetkých svojich zariadeniach.

Začíname

 • Uistite sa, že v iPhone, iPade alebo iPode touch je nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS.
 • Ak chcete využívať najnovšie funkcie aplikácie Poznámky, nastavte si v nej iCloud alebo sa uistite, že máte poznámky uložené vo svojom zariadení. Mnohé funkcie aplikácie Poznámky nefungujú s inými poskytovateľmi e-mailových služieb.

Vytvorenie novej poznámky

Novú poznámku môžete vytvoriť priamo v aplikácii Poznámky. O vytvorenie novej poznámky môžete tiež požiadať Siri.

Manuálne vytvorenie poznámky

Na ploche otvorte aplikáciu Poznámky. Klepnite na ikonu Ikona novej poznámky a potom zadajte poznámku. Po skončení klepnite na položku Hotovo. Prvý riadok poznámky sa použije ako jej názov.

Požiadanie Siri o vytvorenie novej poznámky

Potrebujete si niečo rýchlo zapísať? Jednoducho požiadajte Siri o vytvorenie novej poznámky. Potom Siri povedzte, čo má byť v poznámke napísané.

 

Vymazanie alebo pripnutie poznámky

Ak chcete vymazať poznámku, klepnite na ikonu Ikona vymazania alebo potiahnite poznámku v zozname poznámok doľava a klepnite na položku Vymazať.

Ak chcete obnoviť vymazanú poznámku, prejdite do zoznamu Priečinky a klepnite na položku Nedávno vymazané. Klepnite na poznámku, ktorú si chcete ponechať, klepnite do poznámky a potom na položku Obnoviť.

Ak chcete poznámku pripnúť, potiahnite ju doprava a potom ju pustite. Ak je to vaša prvá pripnutá poznámka, v hornej časti zoznamu poznámok sa zobrazí ikona špendlíka. Ak chcete poznámku odopnúť, znova ju potiahnite doprava.

Využívajte aplikáciu Poznámky naplno

V aplikácii Poznámky môžete skenovať a podpisovať dokumenty, vytvárať kontrolné zoznamy, pridávať prílohy, vkladať fotky alebo videá a kresliť.

Vytvorenie kontrolného zoznamu

Ak chcete vytvoriť kontrolný zoznam, klepnite do poznámky a potom na ikonu . Keď budete mať zoznam napísaný, klepnutím na prázdny krúžok dokončíte príslušnú úlohu.

Formátovanie poznámky

Ak chcete pridať tabuľku, nadpis alebo odrážkový zoznam, klepnite do poznámky a potom na ikonu  alebo . Keď skončíte, na iPhone alebo iPode touch klepnite na položku Hotovo. Na iPade nie je potrebné klepnúť na položku Hotovo.

 

Pridanie prílohy

Ak chcete pridať obsah z inej aplikácie, napríklad polohu v Mapách alebo webovú stránku v Safari, klepnite v danej aplikácii na ikonu Ikona zdieľania. Potom klepnite na položky Pridať do Poznámok > Vybrať poznámku, vyberte poznámku, do ktorej chcete pridať prílohu, a potom klepnite na položku Uložiť. Prílohu môžete pridať k novej alebo existujúcej poznámke.

Pridanie fotky alebo videa

Ak chcete pridať fotku alebo video, klepnite do poznámky a potom na ikonu . Ak chcete pridať existujúcu fotku alebo video, klepnite na položku Fotoknižnica. Ak chcete zhotoviť novú fotku alebo video, klepnite na položku Odfotiť alebo nahrať video. Po skončení klepnite na položku Hotovo, prípadne na položku Použiť fotku alebo Použiť video.

 


Kreslenie do poznámky

Špičkou prsta si môžete do poznámky načrtnúť napríklad nápad alebo plán. Môžete si pri tom vybrať z množstva nástrojov na kreslenie a farieb alebo môžete použiť pravítko, ak chcete kresliť rovné čiary. Prečítajte si, ako možno v aplikácii Poznámky kresliť pomocou ceruzky Apple Pencil.*

Novú kresbu v poznámke môžete začať takto:

 1. V poznámke klepnite na ikonu .
 2. Vyberte farbu a nástroj na kreslenie. Môžete použiť ceruzku, zvýrazňovač alebo pero.
 3. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Ak urobíte chybu, klepnite na gumu a potom na miesto, ktoré chcete vygumovať. Ak niečo vygumujete omylom, klepnite na ikonu Odvolať.

Novú kreslenú prílohu môžete pridať takto:

 1. V poznámke klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na položku Pridať kresbu.
 3. Vyberte farbu a nástroj na kreslenie. Môžete použiť ceruzku, zvýrazňovač alebo pero.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Ak urobíte chybu, klepnite na gumu a vyberte miesto, ktoré chcete vygumovať. Ak chcete vygumovať všetko, podržte gumu a klepnite na položku Vymazať všetko. Ak niečo vygumujete omylom, klepnite na ikonu Odvolať.

*Ak máte k iPadu pripojenú ceruzku Apple Pencil, môžete kresliť len ňou. Rolovať môžete prstami. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, prejdite do menu Nastavenia > Poznámky > Kresliť len pomocou Apple Pencil.

Vyhľadanie poznámky alebo prílohy

Ak chcete vyhľadať konkrétnu poznámku, prejdite na začiatok zoznamu poznámok, klepnite do vyhľadávacieho poľa a zadajte hľadaný text.

Môžete vyhľadávať aj prílohy. V ľavom dolnom rohu klepnite na ikonu Ikona prehliadača príloh, čím sa zobrazia fotky, videá, kresby, skeny, webové stránky a ďalšie prílohy, ktoré ste pridali k poznámkam. Ak chcete prejsť do poznámky s prílohou, klepnite na miniatúru prílohy, podržte ju a potom klepnite na položku Zobraziť v poznámke.

Naskenovanie dokumentu v aplikácii Poznámky

V systéme iOS 11 alebo novšom môžete v aplikácii Poznámky skenovať dokumenty. Potom do nich môžete pridať podpis, prípadne ich môžete podpísať ručne. Na iPade Pro alebo iPade (6. generácia) môžete dokument podpísať aj pomocou ceruzky Apple Pencil.

Naskenovanie dokumentu:

 1. Otvorte poznámku alebo vytvorte novú.
 2. Klepnite na ikonu  a potom na položku Skenovať dokumenty.
 3. Umiestnite dokument do záberu kamery na zariadení.
 4. Ak je zapnutý automatický režim, dokument sa automaticky naskenuje. Ak chcete dokument naskenovať ručne, klepnite na ikonu  alebo stlačte jedno z tlačidiel hlasitosti.
 5. Potiahnite rohy tak, aby správne sedeli na strane, a klepnite na položku Ponechať sken.
 6. Teraz môžete do dokumentu pridať ďalšie skeny alebo skončiť klepnutím na položku Uložiť.

Podpísanie dokumentu:

 1. Klepnite na dokument v poznámke.
 2. Klepnite na ikonu Ikona zdieľania a potom na položku Značky.
 3. Podpis pridáte tak, že klepnete na ikonu  a potom na ikonu . Ak chcete dokument podpísať ručne, vyberte nástroj a potom sa podpíšte ručne. Ak máte iPad Pro alebo iPad (6. generácia), môžete sa podpísať pomocou ceruzky Apple Pencil.

Rýchle vytvorenie poznámky zo zamknutej plochy

Na iPade Pro a iPade (6. generácia) môžete pomocou ceruzky Apple Pencil rýchlo písať poznámky alebo pokračovať v rozpísaných poznámkach aj zo zamknutej plochy. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, prejdite do menu Nastavenia > Poznámky, klepnite na položku Prístup zo zamknutej plochy a vyberte požadovanú možnosť.

Klepnite na zamknutú plochu ceruzkou Apple Pencil a vytvorte poznámku. Poznámka sa automaticky uloží do aplikácie Poznámky.


Usporiadanie poznámok

Ak chcete mať v poznámkach poriadok, môžete ich zoradiť podľa dátumu vytvorenia, dátumu úpravy alebo abecedy. Poznámky tiež môžete ukladať do rôznych priečinkov.

Zoradenie zoznamu poznámok:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Poznámky.
 2. Klepnite na položku Zoradiť poznámky.
 3. Vyberte, ako chcete zoradiť poznámky.

Vytvorenie nového priečinka:

 1. V zozname poznámok klepnite na ikonu Šípka späť, čím zobrazíte zoznam priečinkov.
 2. V zozname priečinkov klepnite na položku Nový priečinok.
 3. Vyberte, kam chcete pridať priečinok.
 4. Pomenujte ho a klepnite na položku Uložiť.

Presunutie poznámky do iného priečinka:

 1. V poznámke klepnite na ikonu Šípka späť, čím zobrazíte zoznam poznámok.
 2. V zozname poznámok klepnite na položku Upraviť.
 3. Klepnite na poznámky, ktoré chcete presunúť. 
 4. Klepnite na možnosť Presunúť do a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete poznámky presunúť.

Zdieľanie poznámok

Ak chcete poznámku s niekým zdieľať, klepnite v jej hornej časti na ikonu Ikona zdieľania a vyberte spôsob odoslania poznámky.

K poznámke tiež môžete prizvať ďalších spolupracovníkov a potom spoločne upravovať napríklad nákupné zoznamy, poznámky k projektom či cestovné plány. Prečítajte si viac informácií o tom, ako spolupracovať na poznámke s ďalšími používateľmi.

Zabezpečenie poznámok

Aplikácia Poznámky ponúka možnosť uzamknúť každú poznámku, ku ktorej by nemal mať prístup nikto iný, kto by mohol používať vaše zariadenie. Aplikácia Poznámky používa na všetkých zariadeniach jednotné heslo pre všetky poznámky, ktoré chcete chrániť. A ak máte iPhone alebo iPad s Touch ID, zamknuté poznámky môžete otvárať pomocou odtlačku prsta. Prečítajte si, ako zabezpečiť poznámky heslom.

Nastavenie iCloudu v aplikácii Poznámky

Pomocou iCloudu môžete poznámky synchronizovať so všetkými svojimi zariadeniami. iCloud nastavíte v aplikácii Poznámky tak, že prejdete do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a zapnete možnosť Poznámky. Poznámky sa vám potom budú zobrazovať na všetkých zariadeniach Apple, na ktorých sa prihlásite pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Dátum zverejnenia: