Používanie apky Poznámky na iPhone, iPade a iPode touch

V apke Poznámky si môžete poznamenať myšlienku, vytvoriť kontrolný zoznam, načrtnúť nápad a podobne. A vďaka iCloudu budete mať poznámky aktualizované na všetkých zariadeniach.

Ikona Poznámky

Začíname

 • Uistite sa, že v iPhone, iPade alebo iPode touch je nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS alebo iPadOS.
 • Ak chcete využívať najnovšie funkcie apky Poznámky, nastavte si v nej iCloud alebo sa uistite, že máte poznámky uložené vo svojom zariadení. Mnohé funkcie apky Poznámky nefungujú s inými poskytovateľmi e-mailových služieb.
 • Ak máte v apke Poznámky kresby, nezabudnite ich aktualizovať, aby ste mohli používať najnovšie funkcie.

iPhone so zobrazením vytvárania poznámky v apke Poznámky

Vytvorenie novej poznámky

 1. Otvorte apku Poznámky.
 2. Klepnite na tlačidlo Napísať Tlačidlo Napísať a vytvorte poznámku.
 3. Klepnite na Hotovo. 

Prvý riadok poznámky sa použije ako jej názov. Ak chcete zmeniť štýl formátovania prvého riadku, prejdite na Nastavenia > Poznámky > Začiatok nových poznámok a vyberte príslušnú možnosť.

Môžete tiež využívať rýchly prístup k apke Poznámky z ovládacieho centra. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum a pridajte Poznámky. Potom otvorte ovládacie centrum a klepnutím na Poznámky vytvorte poznámku. Môžete tiež jednoducho požiadať Siri o vytvorenie novej poznámky.

 

iPhone so zobrazením pripnutia poznámky v apke Poznámky.

Pripnutie poznámky

Obľúbené alebo dôležité poznámky si môžete pripnúť, aby ste ich ľahšie našli. Ak chcete poznámku pripnúť, potiahnite ju doprava a potom ju pustite. Môžete tiež prejsť na poznámku, klepnúť na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a potom klepnúť na tlačidlo Pripnúť Žlté tlačidlo pripnutia.

Ak chcete poznámku odopnúť, znova ju potiahnite doprava.

 

Využívajte apku Poznámky naplno

V apke Poznámky môžete kresliť, vytvárať kontrolné zoznamy, skenovať a podpisovať dokumenty a pridávať prílohy, napríklad fotky, videá alebo webové odkazy. 

Vytvorenie kontrolného zoznamu

iPhone so zobrazením vytvorenia kontrolného zoznamu v apke Poznámky.

Klepnite do poznámky a potom klepnite na tlačidlo zaškrtnutia Krúžok so sivou značkou zaškrtnutia vo vnútri.. Keď budete mať zoznam vytvorený, dokončíte úlohu klepnutím na prázdny krúžok. Môžete automaticky umiestňovať zaškrtnuté položky naspodok, potiahnutím prstom upraviť odsadenie a vykonávať ďalšie akcie. Prečítajte si viac o vytváraní zoznamov úloh v apke Poznámky.

Formátovanie poznámky

iPhone so zobrazením formátovania poznámky v apke Poznámky.

V poznámke klepnite na tlačidlo tabuľky Ikona formátovania pre tabuľku.
   alebo na tlačidlo formátovania Ikona formátovania pre názvy a nadpisy v apke Notes.
   a pridajte tabuľku, názov, nadpis alebo zoznam s odrážkami. Môžete tiež stlačením a podržaním ikony  rýchlo otvoriť zoznam možností formátovania.

Pridanie prílohy

iPhone so zobrazením pridania prílohy v apke Poznámky.

Ak chcete pridať niečo z inej apky, napríklad lokalitu alebo webovú stránku, klepnite na tlačidlo Zdieľať Tlačidlo Zdieľať v apke, z ktorej chcete položku zdieľať. Klepnite na apku Poznámky, vyberte poznámku, ku ktorej chcete pridať prílohu, a potom klepnite na Uložiť.

Pridanie fotky alebo videa

iPhone so zobrazením pridania fotky alebo videa k poznámke v apke Poznámky.

Ak chcete pridať fotku alebo video, klepnite na poznámku a potom klepnite na tlačidlo Kamera Tlačidlo Kamera. Ak chcete vytvoriť novú fotku alebo video, klepnite na Odfotiť alebo nahrať video. Ak chcete pridať existujúcu fotku alebo video, vyberte Vybrať fotku alebo video. Klepnite na Použiť fotku alebo Použiť video, prípadne klepnite na Pridať a pridajte existujúcu fotku alebo video. Môžete tiež skenovať dokumenty a pridávať ich do poznámok.

iPhone so zobrazením vytvorenia priečinka v apke Poznámky.

Vytváranie priečinkov

 1. Ak ste v zozname Poznámky, klepnutím na šípku Žltá šípka slúžiaca na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
   zobrazíte zoznam Priečinky.
 2. V zozname Priečinky klepnite na Nový priečinok Ikona Nový priečinok.
 3. Vyberte, kam sa má priečinok pridať. Ak chcete vytvoriť podpriečinok, potiahnite priečinok, ktorý chcete zmeniť na podpriečinok, do hlavného priečinka. Presunie sa pod hlavný priečinok a bude odsadený.
 4. Pomenujte ho a klepnite na Uložiť.

iPhone so zobrazením presunutia poznámky do iného priečinka v apke Poznámky.

 

Presunutie poznámky do iného priečinka

 1. Ak máte otvorenú poznámku, klepnutím na šípku Žltá šípka slúžiaca na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
   sa vrátite do zoznamu Poznámky.
 2. V zozname Poznámky klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a potom na Vybrať poznámky.
 3. Klepnite na poznámky, ktoré chcete presunúť. 
 4. Klepnite na Presunúť a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete poznámky presunúť.

iPhone s poznámkami v zobrazení galérie.

Zobrazenie poznámok v zobrazení galérie

V systéme iOS 13 a novšom je k dispozícii zobrazenie galérie, v ktorom sa poznámky zobrazujú novým spôsobom, vďaka čomu hľadanú poznámku nájdete oveľa ľahšie. Otvorte priečinok alebo zoznam poznámok, klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a potom klepnite na Zobraziť ako galériu.

Zoradenie poznámok v priečinkoch:

 1. Prejdite do priečinka, ktorý chcete zoradiť.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a potom na Zoradiť poznámky. 
 3. Vyberte, ako chcete poznámky zoradiť.

Ak chcete, aby sa vám všetky poznámky zoraďovali automaticky, prejdite na Nastavenia > Poznámky a klepnite na Zoradiť poznámky. Potom vyberte, ako chcete poznámky zoradiť.

 

Vyhľadanie poznámky alebo prílohy

Ak chcete vyhľadať konkrétnu poznámku, klepnite na pole Vyhľadať a potom zadajte, čo hľadáte. Môžete hľadať poznámky zadané na klávesnici aj poznámky písané rukou. A v systéme iOS 13 a novšom vyhľadávanie dokonca rozpoznáva, čo je na obrázkoch v poznámkach. Ak by ste napríklad hľadali „bicykel“, vyhľadávanie by zobrazilo všetky obrázky s bicyklom. Vyhľadávanie rozpozná aj konkrétny text v naskenovaných dokumentoch a obrázkoch, napríklad v dokladoch a účtoch.

Ak chcete vyhľadať niečo v konkrétnej poznámke, vyberte ju, klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac, potom klepnite na Nájsť v poznámke a zadajte, čo hľadáte.

Môžete vyhľadávať aj prílohy. V zozname Poznámky klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a potom na Zobraziť prílohy. Ak chcete prejsť do poznámky s prílohou, klepnite na miniatúru prílohy, podržte ju a potom klepnite na Zobraziť v poznámke.

Rýchle vytvorenie poznámky zo zamknutej plochy

Pomocou ceruzky Apple Pencil a kompatibilného iPadu môžete rýchlo vytvoriť poznámku zo zamknutej plochy alebo pokračovať v písaní poslednej poznámky. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, prejdite na Nastavenia > Poznámky, klepnite na Prístup zo zamknutej plochy a vyberte požadovanú možnosť.

Klepnite na zamknutú plochu ceruzkou Apple Pencil a vytvorte poznámku. Poznámka sa automaticky uloží do apky Poznámky.

Zabezpečte si poznámky

Apka Poznámky ponúka možnosť uzamknúť každú poznámku, ku ktorej by nemal mať prístup nikto iný, kto by mohol používať vaše zariadenie. V závislosti od konkrétneho zariadenia môžete na zamykanie a odomykanie poznámok používať Face ID, Touch ID alebo heslo.

Prečítajte si viac o tom, ako poznámky zabezpečiť heslom.

Vymazanie poznámky

 1. Potiahnite doľava cez poznámku v zozname Poznámky.
 2. Klepnite na tlačidlo Kôš Tlačidlo Kôš.

Môžete tiež otvoriť poznámku, klepnúť na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a potom na Vymazať.

Ak chcete obnoviť vymazanú poznámku, prejdite do zoznamu Priečinky a klepnite na Nedávno vymazané. Klepnite na poznámku, ktorú si chcete ponechať, klepnite do poznámky a potom na Obnoviť. Prečítajte si, čo robiť, ak sa vám poznámky stratia.

Nastavenie iCloudu v apke Poznámky

Pomocou služby iCloud môžete poznámky synchronizovať so všetkými svojimi zariadeniami. iCloud nastavíte v apke Poznámky tak, že prejdete na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a zapnete Poznámky. Poznámky sa vám potom budú zobrazovať na všetkých zariadeniach Apple, na ktorých sa prihlásite pomocou rovnakého účtu Apple ID.

Ďalšie informácie o apke Poznámky

Dátum zverejnenia: