Ak pri spúšťaní systému Windows v aplikácii Boot Camp niektoré funkcie Macu nefungujú

Po upgradovaní alebo preinštalovaní systému Windows v Macu môže byť nutné znova nainštalovať alebo aktualizovať podporný softvér systému Windows (ovládače) z aplikácie Boot Camp.

Ak sa pri spúšťaní Macu zo systému vyskytne niektorý z nasledujúcich problémov, vykonaním krokov uvedených v tomto článku znova nainštalujte alebo aktualizujte podporný softvér systému Windows:

 • Zobrazí sa chybová správa, ktorá oznamuje, že aktualizácia softvéru Apple prestala pracovať.
 • Chýba jedno alebo viac rozlíšení obrazovky alebo nie sú k dispozícii pre váš displej v systéme Windows.
 • V systéme Windows nemožno upravovať jas vstavaného displeja.
 • Myš, trackpad alebo klávesnica Apple v systéme Windows nefunguje.
 • Zo vstavaných reproduktorov v Macu nepočuť v systéme Windows zvuk.
 • Vstavaný mikrofón alebo kamera Macu sa v systéme Windows nerozpozná.

Pripojte a naformátujte flash USB jednotku

Na stiahnutie a nainštalovanie najnovších ovládačov aplikácie Boot Camp pre systém Windows potrebujete flash USB 2 jednotku s kapacitou 16 GB alebo väčšou. (Jednotky flash USB 3 pri inštalácii systému Windows s aplikáciou Boot Camp nefungujú.) Jej obsah sa vymaže, takže si z nej pred pokračovaním zálohujte všetky údaje, ktoré chcete zachovať.

 1. Spustite Mac zo systému macOS. Ak je Mac aktuálne spustený zo systému Windows, kliknite na ikonu Boot Camp na paneli úloh a vyberte možnosť reštartovania zo systému macOS.
 2. Pripojte k Macu flash USB jednotku.
 3. Otvorte Diskovú utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 4. V zozname jednotiek v okne Disková utilita vyberte príslušnú flash USB jednotku.
  Vyberte názov jednotky, nie názov oddielu zobrazený pod ním.
 5. Kliknite na tlačidlo alebo tab Vymazať.
 6. Zvoľte formát MS-DOS (FAT).
 7. Ak sa zobrazí menu Schéma, vyberte schému Master Boot Record.
 8. Kliknutím na položku Vymazať jednotku znova naformátujte a potom Diskovú utilitu ukončite.


Stiahnite si podporný softvér pre systém Windows 10

 1. Uistite sa, že je Mac pripojený na internet.
 2. Otvorte Sprievodcu Boot Camp, ktorý sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 3. V okne Sprievodca Boot Camp vyhľadajte zaškrtávacie políčko stiahnutia najnovšieho podporného softvéru systému Windows od spoločnosti Apple. Ak zaškrtávacie políčko nájdete, uistite sa, že je zaškrtnuté. Potom zrušte zaškrtnutie všetkých ostatných políčok a kliknite na položku Pokračovať. Ak zaškrtávacie políčko nenájdete, vyberte na lište položku Akcia > Stiahnuť podporný softvér systému Windows.
 4. Uistite sa, že ako cieľová jednotka je nastavená vaša flash USB jednotka. Potom kliknite na položku Pokračovať a zadajte meno a heslo správcu, ak sa zobrazí výzva na ich zadanie. Sprievodca Boot Camp potom na túto jednotku stiahne podporný softvér systému Windows.

Vyskytli sa problémy?

 • Ak vaša flash USB jednotka nie je pre sprievodcu viditeľná, kliknite na položku Naspäť a uistite sa, že je jednotka pripojená priamo k USB portu Macu – nie k displeju, hubu ani klávesnici. Odpojte jednotku, znova ju pripojte a kliknite na položku Pokračovať.
 • Ak sprievodca zobrazí správu o tom, že flash USB jednotku nemožno použiť, uistite sa, že je správne naformátovaná. Uistite sa tiež, že používate jednotku flash USB 2, a nie USB 3.
 • Ak sprievodca zobrazí správu o tom, že softvér nemožno stiahnuť z dôvodu problému so sieťou, uistite sa, že je Mac pripojený na internet.
 • Ak sprievodca zobrazí správu o tom, že podporný softvér systému Windows nemožno uložiť na vybranú jednotku, uistite sa, že je kapacita úložiska na flash USB jednotke aspoň 16 GB.
 • Uistite sa, že váš Mac spĺňa systémové požiadavky na inštaláciu systému Windows s použitím aplikácie Boot Camp pre systém macOS.


Nainštalujte stiahnutý podporný softvér systému Windows

Po stiahnutí alebo skopírovaní podporného softvéru systému Windows na flash USB jednotku ukončite Sprievodcu Boot Camp a vykonaním týchto krokov softvér nainštalujte.

 1. Uistite sa, že je flash USB jednotka pripojená k Macu.
 2. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na položku Štartovací disk a zo zoznamu jednotiek vyberte oddiel systému Windows:
 3. Kliknutím na položku Reštartovať spustite Mac v systému Windows a prihláste sa, ak sa zobrazí výzva.
 4. Otvorte priečinok Boot Camp (alebo v novších verziách priečinok WindowsSupport) na flash USB jednotke. Potom dvakrát kliknite na položku Setup (alebo súbor setup.exe), aby sa spustila inštalácia. Keď sa zobrazí otázka, či chcete aplikácii Boot Camp povoliť vykonávanie zmien, kliknite na položku Áno. 
 5. Ak chcete podporný softvér systému Windows nainštalovaný aplikáciou Boot Camp nainštalovať znova alebo aktualizovať, kliknite na položku Opraviť. Ak sa zobrazí varovanie, že softvér, ktorý inštalujete, neprešiel testom na získanie loga Windows, kliknite na položku Pokračovať aj tak.
 6. Po dokončení inštalácie reštartujte Mac kliknutím na položku Áno. 

Ak funkcia Macu nefunguje ani po aktualizácii podporného softvéru systému Windows, vyhľadajte príznak na webovej stránke podpory spoločnosti Apple alebo na webovej stránke podpory spoločnosti Microsoft. Niektoré funkcie Macu v systéme Windows nefungujú.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: