Pripojenie Macu na internet

Prečítajte si, ako používať Wi-Fi sieť, funkciu Osobný hotspot a Ethernet na pripojenie na internet.

Pripojenie k Wi-Fi sieti

Kliknite na ikonu Wi-Fi  na lište a potom z menu vyberte sieť. Pred pripojením k sieti sa môže zobraziť výzva na zadanie hesla siete alebo na vyjadrenie súhlasu so zmluvnými podmienkami.

Plocha Macu so zobrazenými možnosťami lišty Wi-Fi

Ak sa na lište Wi-Fi nezobrazuje ikona , vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Sieť. Na postrannom paneli vyberte Wi-Fi a potom vyberte „Zobraziť stav Wi-Fi pripojenia v lište“. 

Ak sa chcete pripojiť k Wi-Fi sieti, o ktorej viete, že je skrytá, v menu Wi-Fi  vyberte Iné siete (alebo Pripojiť sa k inej sieti) a potom vyberte Iné. Zadajte požadovaný názov siete, zabezpečenie a heslo.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa Mac nepripojí k internetu po pripojení k Wi-Fi sieti.


Pripojenie pomocou Osobného hotspotu

Väčšina programov od operátorov umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s Macom. Prečítajte si, ako nastaviť Osobný hotspot.


Pripojenie pomocou Ethernetu

Ak chcete použiť káblové pripojenie na internet, pripojte ethernetový kábel k routeru alebo modemu a k ethernetovému portu na Macu. Niektoré modely Macu vyžadujú ethernetový adaptér, ako je napríklad adaptér Belkin USB-C/Gigabit Ethernet alebo adaptér Apple Thunderbolt/Gigabit Ethernet.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: