Pripojenie na internet cez Mac

Prečítajte si, ako používať Wi-Fi sieť, funkciu Zdieľanie internetu a Ethernet na pripojenie na internet.

Používanie Wi-Fi

Prečítajte si, ako sa pripojiť k otvorenej, zabezpečenej alebo skrytej Wi-Fi sieti. Môžete si vytvoriť aj novú Wi-Fi sieť.

Zoznam Wi-Fi sietí      

Pripojenie k Wi-Fi

Kliknite na ikonu Ikona Wi-Fi v lište a vyberte sieť. Ak je Wi-Fi sieť vypnutá, kliknite na ikonu Ikona Wi-Fi sieť je vypnutá a vyberte položku Zapnúť Wi-Fi.*

Ak sa pripájate k verejnej Wi-Fi sieti, môže sa zobraziť okno so zmluvnými podmienkami, ktoré pred pripojením musíte odsúhlasiť.

Pripojenie k zabezpečenej Wi-Fi sieti

Zabezpečené Wi-Fi siete sú chránené heslom a pri ich názvoch sa zobrazuje ikona Ikona zámku

  1. Kliknite na ikonu Ikona Wi-Fi v lište. Ak je Wi-Fi sieť vypnutá, kliknite na ikonu Ikona Wi-Fi sieť je vypnutá a vyberte položku Zapnúť Wi-Fi.*
  2. Vyberte sieť.
  3. Zadajte heslo a kliknite na položku Pripojiť sa. Ak nepoznáte heslo Wi-Fi siete, kontaktujte jej správcu.

Pripojenie ku skrytej sieti

  1. Kliknite na ikonu Ikona Wi-Fi v lište. Ak je Wi-Fi sieť vypnutá, vyberte ikonu Ikona Wi-Fi sieť je vypnutá a potom položku Zapnúť Wi-Fi.*
  2. Vyberte položku Pripojiť sa k inej sieti. 
  3. Zadajte názov siete. Skontrolujte, či ste ho zadali správne.
  4. Ak je sieť zabezpečená, vyberte položku Typ zabezpečenia a zadajte heslo.
  5. Kliknite na položku Pripojiť sa.

Prečítajte si, čo robiť, ak sa nemôžete pripojiť k skrytej sieti.

Vytvorenie Wi-Fi siete

Ak máte na danom mieste internet, môžete svoj modem pripojiť k základni AirPort alebo k routeru od iného výrobcu, čím vytvoríte Wi-Fi sieť. Použite príručku pre nastavenie základne AirPort alebo si prečítajte návod v príručke k routeru od iného výrobcu.

* Ak sa v lište nezobrazuje ikona Wi-Fi, môžete ju pridať naspäť. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Sieť, potom na položku Wi-Fi a vyberte položku Zobraziť stav Wi‑Fi pripojenia v lište.

Používanie funkcie Zdieľanie internetu

Väčšina programov od operátorov umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wi-Fi + Cellular) s Macom.

Prečítajte si, ako nastaviť funkciu Zdieľanie internetu.

Používanie Ethernetu

Ak sa chcete pripojiť na internet cez kábel, pripojte ethernetový kábel k routeru alebo modemu a k ethernetovému portu Ikona Ethernetu na Macu.

Niektoré modely Macu si vyžadujú ethernetový adaptér, ako adaptér Belkin USB-C/Gigabit Ethernet alebo adaptér Apple Thunderbolt/Gigabit Ethernet.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: