Aplikácia Mail na Macu stále požaduje zadanie hesla

Aplikácia Mail môže zobraziť správu o tom, že sa k vášmu e-mailovému účtu nemôže pripojiť, a opakovane vás žiadať, aby ste zadali heslo.

Ak je Mac pripojený na internet, no zrazu začne požadovať zadanie hesla, všeobecne platí, že by ste to mali skúsiť neskôr a v prípade potreby riešiť problém s poskytovateľom e-mailových služieb. Ak používate aplikáciu iCloud Mail od spoločnosti Apple, prečítajte si, ako odstraňovať problémy s aplikáciou iCloud Mail.

Prečo aplikácia Mail požaduje zadanie hesla?

Aplikácia Mail požiada o zadanie hesla, keď sa pripojuje k poskytovateľovi, no nemôže sa pripojiť k vášmu e-mailovému účtu, pretože poskytovateľ e-mailových služieb vaše heslo neprijíma.

Poskytovateľ e-mailových služieb môže heslo odmietnuť z niekoľkých dôvodov, napríklad z týchto:

  • Nezadávate aktuálne heslo k e-mailovému účtu. Ak ste si heslo aktualizovali na inom zariadení, uistite sa, že na Macu zadávate to isté heslo.
  • Poskytovateľ e-mailových služieb potrebuje, aby ste si z dôvodov zabezpečenia heslo aktualizovali alebo resetovali. Ak napríklad používate dvojstupňové overovanie pre služby Google, bude váš účet Gmail v aplikácii Mail vyžadovať príslušné heslo aplikácie.
  • Poskytovateľ e-mailových služieb vám deaktivoval alebo pozastavil účet. Obráťte sa na poskytovateľa e-mailových služieb so žiadosťou o pomoc.
     

Kontrola hesla v nastaveniach Internetové účty

V závislosti od typu e-mailového účtu, ktorý používate, je možné, že si budete môcť heslo opraviť takto:

  1. Ukončite aplikáciu Mail. Ak sa neukončí, môžete jej ukončenie vynútiť.
  2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Internetové účty.
  3. Na postrannom paneli vyberte príslušný e-mailový účet.
  4. Ak sa zobrazuje pole hesla pre účet, vymažte zadané heslo a zadajte správne heslo.
  5. Zatvorte menu Systémové nastavenia a potom otvorte aplikáciu Mail a skúste účet opäť použiť.

Ak aplikácia Mail bude aj naďalej požadovať heslo, znamená to, že zadané heslo je pravdepodobne nesprávne. Poskytovateľ e-mailových služieb vám môže pomôcť overiť nastavenia e-mailu a zaistiť, že používate správne heslo.
  


Test s použitím webového rozhrania pošty

Mnohí poskytovatelia e-mailových služieb ponúkajú webové rozhranie pošty, ktoré umožňuje prácu s e-mailami vo webovom prehliadači, ako je Safari, namiesto e-mailovej aplikácie, ako je Mail. Ak napríklad používate účet služby iCloud Mail, môžete na odosielanie a prijímanie e-mailov využívať stránku iCloud.com.

Keďže heslo, ktoré používate v aplikácii Mail, je pravdepodobne rovnaké ako heslo používané vo webovom rozhraní pošty, skúste sa do webového rozhrania pošty prihlásiť s týmto heslom. Ak nefunguje ani tam, znamená to, že je heslo pravdepodobne nesprávne. Poskytovateľ e-mailových služieb vám môže pomôcť overiť nastavenia e-mailu a zaistiť, že pre aplikáciu Mail používate správne heslo.
  


Odstránenie účtu a jeho opätovné pridanie

Ak nefungujú žiadne iné riešenia, skúste e-mailový účet nastaviť znova. V rámci tohto postupu najprv odstráňte e-mailový účet a potom ho znova pridajte.

 


Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: