Apka Mail na Macu stále požaduje zadanie hesla

Apka Mail môže zobraziť správu o tom, že sa k vášmu e-mailovému účtu nemôže pripojiť, a opakovane vás žiadať, aby ste zadali heslo.

Ak je Mac pripojený na internet, no zrazu začne požadovať zadanie hesla e-mailového účtu, všeobecne platí, že by ste to mali skúsiť neskôr a v prípade potreby riešiť problém s poskytovateľom e-mailových služieb. Ak používate iCloud Mail od spoločnosti Apple, prečítajte si, ako riešiť problémy s apkou iCloud Mail.

Prečo apka Mail požaduje zadanie hesla?

Apka Mail požiada o zadanie hesla, keď sa môže úspešne pripojiť k vášmu poskytovateľovi e-mailových služieb, no nemôže sa pripojiť k vášmu e-mailovému účtu, pretože poskytovateľ e-mailových služieb vaše heslo neprijíma.

Poskytovateľ e-mailových služieb môže heslo odmietnuť z niekoľkých dôvodov, napríklad z týchto:

 • Nezadávate aktuálne heslo k e-mailovému účtu. Ak ste si heslo aktualizovali na inom zariadení, uistite sa, že na Macu zadávate to isté heslo.
 • Poskytovateľ e-mailových služieb potrebuje, aby ste si z dôvodov zabezpečenia heslo aktualizovali alebo resetovali. Ak napríklad používate dvojstupňové overovanie pre služby Google, váš účet Gmail v apke Mail bude vyžadovať príslušné heslo aplikácie.
 • Poskytovateľ e-mailových služieb vám deaktivoval alebo pozastavil účet. Požiadajte o pomoc poskytovateľa e-mailových služieb.
   

Kontrola hesla v nastaveniach Internetové účty

V závislosti od typu e-mailového účtu, ktorý používate, je možné, že si budete môcť heslo opraviť takto:

 1. Ukončite apku Mail. Ak sa neukončí, môžete jej ukončenie vynútiť.
 2. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia a kliknite na Internetové účty.
 3. Kliknite na príslušný e-mailový účet.
 4. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti (ak sa zobrazuje).
 5. Ak sa zobrazuje pole hesla pre účet, vymažte zadané heslo a zadajte správne heslo.
 6. Zatvorte okno nastavení a potom otvorte apku Mail a skúste účet opäť použiť.

Ak bude apka Mail aj naďalej požadovať heslo, znamená to, že zadané heslo je pravdepodobne nesprávne. Poskytovateľ e-mailových služieb vám môže pomôcť overiť nastavenia e-mailu a zaistiť, že používate správne heslo.
  


Test pomocou webového rozhrania pošty

Mnohí poskytovatelia e-mailových služieb ponúkajú webové rozhranie pošty, ktoré umožňuje prácu s e-mailami vo webovom prehliadači, ako je Safari, namiesto e-mailovej apky, ako je Mail. Ak napríklad používate účet apky iCloud Mail, na odosielanie a prijímanie e-mailov môžete používať stránku iCloud.com.

Keďže heslo, ktoré používate v apke Mail, je pravdepodobne rovnaké ako heslo používané vo webovom rozhraní pošty, skúste sa do webového rozhrania pošty prihlásiť s týmto heslom. Ak nefunguje ani tam, znamená to, že je heslo pravdepodobne nesprávne. Poskytovateľ e-mailových služieb vám môže pomôcť overiť nastavenia e-mailu a zaistiť, že pre apku Mail používate správne heslo.
  


Odstránenie účtu a jeho opätovné pridanie

Ak nefungujú žiadne iné riešenia, skúste e-mailový účet nastaviť znova. Použite tento postup:

 1. V apke Mail odstráňte svoj e-mailový účet.
 2. V apke Mail znova pridajte svoj e-mailový účet.

 


Viac informácií

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: