Vynútenie ukončenia apky na Macu

Ak apka prestane reagovať a nemôžete ju normálne ukončiť, vykonaním týchto krokov jej ukončenie vynútite.

Ak chcete apku na Macu normálne ukončiť, vyberte Ukončiť v menu apky v lište alebo stlačte kombináciu klávesov Command-Q. Ak sa apka neukončí, vynúťte jej ukončenie podľa týchto pokynov.

Vynútenie ukončenia apky

  1. Vykonajte jednu z týchto akcií:
    • Stlačte tieto tri klávesy súčasne: Option, Command, Esc (Escape).*
    • Alebo v menu Apple () v rohu obrazovky vyberte Vynútiť ukončenie.
  2. Otvorí sa okno Vynútiť ukončenie. Vyberte apku, ktorú chcete ukončiť, a potom kliknite na Vynútiť ukončenie.

Môžete dokonca vynútiť ukončenie Findera, ak prestane reagovať: V okne Vynútiť ukončenie vyberte Finder a kliknite na Spustiť znovu.

Vynútenie zatvorenia apky na iPhone, iPade alebo iPode touch

 

Ak ukončenie apky nemožno vynútiť

Reštartujte Mac: Vyberte menu Apple () > Reštartovať.

Ak Mac nemožno reštartovať, pretože nereaguje, vynúťte jeho vypnutie:

  1. Stlačte vypínač na Macu a držte ho stlačený až 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne.
    Každý Mac má vypínač. Na notebookoch s Touch ID stlačte a podržte senzor Touch ID.
  2. Znova Mac zapnite.

 


* Aj počítače s Touch Barom majú kláves Esc. Zobrazuje sa na ľavej strane Touch Baru.

Dátum zverejnenia: