Ak z Macu alebo zo zariadenia so systémom iOS nemožno tlačiť

Ak sa vám nedarí tlačiť na tlačiarni z Macu, iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, možno vám pomôžu tieto kroky.

Je možné, že sa vyskytnú problémy, napríklad pri pokuse o tlač z Macu alebo o tlač zo zariadenia so systémom iOS:

 • Zo zariadenia nie je tlačiareň vidieť alebo sa zobrazí správa, že sa nenašli žiadne tlačiarne.
 • Zobrazí sa správa, že softvér pre vaše zariadenie nie je k dispozícii.
 • Vyskytuje sa iný problém s tlačou v súvislosti so softvérom v Macu alebo v zariadení so systémom iOS.

Pomoc v prípade svietiacej kontrolky chyby alebo iného chybového stavu priamo v tlačiarni vyhľadajte v dokumentácii k príslušnej tlačiarni alebo sa obráťte na jej výrobcu.

Ak je v tlačiarni povolená technológia AirPrint

Ak máte v tlačiarni povolenú technológiu AirPrint pre tlač z Macu alebo zariadenia so systémom iOS, stačí skontrolovať, či je tlačiareň pripojená k sieti Wi-Fi, ktorú používa príslušný Mac alebo zariadenie so systémom iOS.1

Ak ani potom nemožno tlačiť, skúste použiť niektoré z týchto riešení:

 • Reštartujte Wi-Fi router. Potom reštartujte tlačiareň.
 • Premiestnite tlačiareň tak, aby bola bližšie k Wi-Fi routeru. 
 • Aktualizujte tlačiareň a Wi-Fi router s použitím najnovšieho firmvéru od výrobcu.2 
 • Aktualizujte softvér pre Mac alebo zariadenie so systémom iOS.

Ak používate Mac a stále sa vám nedarí tlačiť, možno pomôže resetovať systém tlače. V opačnom prípade sa obráťte na výrobcu tlačiarne so žiadosťou o podporu.

Ak v tlačiarni nie je povolená technológia AirPrint

Ak tlačíte z Macu na tlačiarni bez povolenej technológie AirPrint:

 1. Ak je tlačiareň pripojená k Macu pomocou kábla, odpojte kábel od Macu.
 2. Vypnite tlačiareň.
 3. Získajte aktualizácie softvéru pre Mac. Mac automaticky sťahuje najnovší softvér pre väčšinu tlačiarní v rámci týchto aktualizácií. Najlepšie preto je neinštalovať softvér od výrobcu tlačiarne.
 4. Znova pripojte tlačiareň k Macu, ak pripojenie používate.
 5. Zapnite tlačiareň a počkajte na dokončenie spúšťania.
 6. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Tlačiarne a skenery.
 7. V zozname zariadení vyberte príslušnú tlačiareň.

Ak vaša tlačiareň nie je v zozname zariadení v nastaveniach tlačiarní a skenerov uvedená, kliknite na položku  na konci zoznamu a vyberte príkaz na pridanie tlačiarne alebo skenera. Okno, ktoré sa otvorí, ponúka ďalšie možnosti nájdenia a pridania tlačiarne, napríklad podľa IP adresy:

Ak stále nemožno tlačiť a tlačiareň je pripojená prostredníctvom siete Wi-Fi:

 • Reštartujte Wi-Fi router. Potom reštartujte tlačiareň.
 • Premiestnite tlačiareň tak, aby bola bližšie k Wi-Fi routeru.
 • Aktualizujte tlačiareň a Wi-Fi router s použitím najnovšieho firmvéru od výrobcu.2

Resetovanie systému tlače

Ak problém pretrváva, resetujte v Macu systém tlače. Týmto postupom sa z nastavení tlačiarní a skenerov odstránia všetky tlačiarne a skenery vrátane ich tlačových úloh a nastavení.

 1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a kliknite na položku Tlačiarne a skenery.
 2. Podržte kláves Control na klávesnici stlačený a kliknite kamkoľvek do zoznamu zariadení.
 3. Z ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte položku „Resetovať systém tlače“:

Odstránenie ovládača tlačiarne

Ak problém v Macu pretrváva aj po resetovaní systému tlače, vykonaním týchto konečných krokov odstráňte všetky aktuálne nainštalované ovládače tlačiarne. Tieto kroky sa nevzťahujú na tlačiarne AirPrint.

 1. Na lište vo Finderi vyberte položku Prejsť > Prejsť do priečinka. Zadajte text /Library/Printers/ a kliknite na položku Prejsť.
 2. Otvorí sa priečinok Tlačiarne. Vyberte položku Upraviť > Označiť všetko. Tým sa označia všetky položky v priečinku Tlačiarne. 
 3. Vyberte položku Súbor > Nový priečinok s výberom. Tým sa všetky označené položky presunú do nového priečinka s názvom Nový priečinok s položkami. Ak chcete ušetriť úložný priestor, môžete tento priečinok vymazať.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu tlačiarne so žiadosťou o podporu.

1. V podnikových prostrediach je možné konfigurovať záznamy DNS tak, aby tlačiarne s podporou technológie AirPrint boli k dispozícii nielen v sieti používanej zariadením, z ktorého tlačíte, ale aj v ďalších sieťach. Na nastavenie tlačiarní AirPrint v systéme iOS môžete použiť aj konfiguračné profily.

2. Aktualizácie firmvéru – napríklad pre základne AirPort – aktualizujú softvér v tlačiarni alebo routeri, a nie softvér v Macu alebo v zariadení so systémom iOS. Ak je najnovší firmvér od výrobcu starý niekoľko rokov, je možné, že výrobca prestal vaše zariadenie podporovať alebo aktualizovať. V takom prípade možno budete potrebovať novšiu tlačiareň alebo router. 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: