Na iPhone, iPade alebo iPode touch sa zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes

Zistite, ako postupovať, ak sa na iPhone, iPade alebo iPode touch zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes.

Obrazovka Pripojiť k iTunes

Reštartujte zariadenie

Ak sa zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes, reštartujte zariadenie:

  • iPhone X a novší alebo iPhone 8 a novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Nakoniec podržte bočné tlačidlo, kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7 alebo iPhone 7 Plus: Stlačte bočné tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti a podržte ich najmenej desať sekúnd, kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 6s a starší, iPad alebo iPod touch: Stlačte tlačidlo Domov spolu s horným (alebo bočným) tlačidlom a podržte ich najmenej desať sekúnd, kým sa nezobrazí logo Apple.
  • 11-palcový iPad Pro alebo 12,9-palcový iPad Pro (3. generácia): Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Potom stlačte horné tlačidlo a podržte ho najmenej desať sekúnd, kým sa nezobrazí logo Apple.

Preinštalujte systém iOS

Ak sa obrazovka Pripojiť k iTunes zobrazuje aj po reštartovaní, je potrebné preinštalovať systém iOS:

  1. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu iTunes.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. Mala by sa zobraziť správa „iPhone [názov zariadenia] má problém, kvôli ktorému je potrebná aktualizácia alebo obnova.“
  3. Kliknutím na položku Aktualizovať (nie Obnoviť) preinštalujte systém iOS (vaše dáta sa zachovajú).


Získanie ďalšej pomoci

Dátum zverejnenia: