Na iPhone, iPade alebo iPode touch sa zobrazuje obrazovka Obnoviť

Zistite, ako postupovať, ak sa na iPhone, iPade alebo iPode touch zobrazuje obrazovka Obnoviť.

Obrazovka pripojenia k počítaču

Reštartujte zariadenie

Ak sa zobrazí obrazovka Obnoviť, postupujte takto:

 1. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. Neodpájajte zariadenie od počítača.
 2. Reštartujte zariadenie:
  • Modely iPadu bez tlačidla Domov: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najbližšie k hornému tlačidlu. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najďalej od horného tlačidla. Stlačte horné tlačidlo a držte ho, až kým sa zariadenie nereštartuje. Ak si nie ste istí, pozrite sa, ktoré tlačidlá je potrebné stlačiť, aby sa iPad reštartoval.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho, kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Stlačte bočné (alebo horné) tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  • Modely iPadu s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Stlačte bočné (alebo horné) tlačidlo spolu s tlačidlom Domov a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Preinštalovanie systému iOS alebo iPadOS

Ak sa aj po reštartovaní zobrazuje obrazovka Obnoviť, musíte preinštalovať systém iOS alebo iPadOS:

 1. Na Macu skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie softvérové aktualizácie (vrátane iTunes, ak používate systém macOS Mojave alebo starší). Na PC s Windowsom skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes.
 2. Uistite sa, že je zariadenie stále pripojené k počítaču. Mala by sa zobraziť správa „[názov zariadenia] má problém, kvôli ktorému je potrebná aktualizácia alebo obnova.“
 3. Kliknutím na Aktualizovať (nie Obnoviť) preinštalujte systém iOS alebo iPadOS (vaše dáta sa zachovajú). Kým sa aktualizácia nedokončí, neodpájajte zariadenie od počítača.


Získanie ďalšej pomoci

 • Prečítajte si, ako postupovať, ak sa snažíte zariadenie aktualizovať alebo obnoviť, no zobrazuje sa chyba obnovenia.
 • Ak sa chyba obnovenia nezobrazuje, no stále sa objavuje obrazovka Obnoviť, alebo ak sa vám nedarí vynútiť reštartovanie, pretože jedno z tlačidiel je poškodené alebo zaseknuté, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: