Ak sa iPhone, iPade alebo iPode touch zobrazí obrazovka Obnoviť

Ak sa zobrazí obrazovka Obnoviť, pripojte zariadenie k počítaču a zariadenie reštartujte. Môže byť potrebné aj preinštalovať systém iOS alebo iPadOS.

iPhone so zobrazenou obrazovkou Pripojiť k počítaču

Pripojenie k počítaču

Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. Neodpájajte zariadenie od počítača.

Reštartovanie zariadenia

Na modeloch iPadu bez tlačidla Domov: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najbližšie k hornému tlačidlu. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo hlasitosti najďalej od horného tlačidla. Stlačte horné tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple. Ak si nie ste istý, prečítajte si, ktoré tlačidlá je potrebné stlačiť, aby sa iPad reštartoval.

Na iPhone 8 alebo novšom: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Stlačte bočné tlačidlo a držte ho stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Na iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPode touch (7. generácia): Stlačte bočné (alebo horné) tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Na modeloch iPadu s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo staršom a iPode touch (6. generácia) alebo staršom: Stlačte bočné (alebo horné) tlačidlo spolu s tlačidlom Domov a držte ich stlačené, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Ak sa obrazovka Obnoviť zobrazuje aj po reštartovaní

Ak sa obrazovka Obnoviť zobrazuje aj po reštartovaní, je potrebné preinštalovať systém iOS alebo iPadOS:

  1. Na Macu skontrolujte, či máte nainštalované najnovšie softvérové aktualizácie (vrátane iTunes, ak používate systém macOS Mojave alebo starší). Na PC s Windowsom skontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu iTunes.
  2. Uistite sa, že je zariadenie stále pripojené k počítaču. Mala by sa zobraziť správa „Toto zariadenie [názov vášho zariadenia] má problém, v dôsledku ktorého je potrebná jeho aktualizácia alebo obnova“.
  3. Kliknutím na Aktualizovať (nie Obnoviť) preinštalujte systém iOS alebo iPadOS (vaše dáta sa zachovajú). Kým sa aktualizácia nedokončí, neodpájajte zariadenie od počítača.

Získanie ďalšej pomoci

  • Prečítajte si, ako postupovať, ak sa snažíte zariadenie aktualizovať alebo obnoviť, no zobrazuje sa chyba obnovenia.
  • Ak sa chyba obnovenia nezobrazuje, no stále sa zobrazuje obrazovka Obnoviť, alebo ak nemôžete vynútiť reštartovanie, pretože niektoré z tlačidiel je pokazené alebo zaseknuté, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: