Na iPhone, iPade alebo iPode touch sa zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes

Zistite, ako postupovať, ak sa na iPhone, iPade alebo iPode touch zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes.

Obrazovka Pripojiť k iTunes

Reštartujte zariadenie

Ak sa zobrazuje obrazovka Pripojiť k iTunes, reštartujte zariadenie:

  • Modely iPadu s funkciou Face ID: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte horné tlačidlo, až kým sa zariadenie nereštartuje.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Podržte bočné (alebo horné) tlačidlo a tlačidlo na zníženie hlasitosti aspoň 10 sekúnd, až kým sa nezobrazí logo Apple. 
  • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Podržte bočné (alebo horné) tlačidlo a tlačidlo Domov aspoň 10 sekúnd, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Preinštalujte systém iOS

Ak sa obrazovka Pripojiť k iTunes zobrazuje aj po reštartovaní, je potrebné preinštalovať systém iOS:

  1. Uistite sa, že používate najnovšiu verziu iTunes.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. Mala by sa zobraziť správa „iPhone [názov zariadenia] má problém, kvôli ktorému je potrebná aktualizácia alebo obnova.“
  3. Kliknutím na položku Aktualizovať (nie Obnoviť) preinštalujte systém iOS (vaše dáta sa zachovajú).


Získanie ďalšej pomoci

Dátum zverejnenia: