V iPhone, iPade alebo iPode touch sa zobrazuje obrazovka Obnoviť

Zistite, ako postupovať, ak sa v iPhone, iPade alebo iPode touch zobrazuje obrazovka Obnoviť.

Pripojenie k obrazovke počítača

Reštartovanie zariadenia

Ak sa zobrazí obrazovka Obnoviť, reštartujte zariadenie:

  • Modely iPadu s funkciou Face ID: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte horné tlačidlo, až kým sa zariadenie nereštartuje.
  • iPhone 8 alebo novší: Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zvýšenie hlasitosti. Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo na zníženie hlasitosti. Podržte bočné tlačidlo, až kým sa nezobrazí logo Apple.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus a iPod touch (7. generácia): Podržte bočné (alebo horné) tlačidlo spolu s tlačidlom na zníženie hlasitosti, až kým sa nezobrazí logo Apple. 
  • iPad s tlačidlom Domov, iPhone 6s alebo starší a iPod touch (6. generácia) alebo starší: Podržte bočné (alebo horné) tlačidlo spolu s tlačidlom Domov, až kým sa nezobrazí logo Apple.

Preinštalovanie systému iOS alebo iPadOS

Ak sa aj po reštartovaní zobrazuje obrazovka Obnoviť, musíte preinštalovať systém iOS alebo iPadOS:

  1. V Macu skontrolujte, či ste nainštalovali najnovšie softvérové aktualizácie (vrátane iTunes, ak máte systém macOS Mojave alebo starší). V PC so systémom Windows skontrolujte, či ste nainštalovali najnovšiu verziu iTunes.
  2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. Mala by sa zobraziť správa „[názov zariadenia] má problém, kvôli ktorému je potrebná aktualizácia alebo obnova.“
  3. Kliknutím na položku Aktualizovať (nie Obnoviť) preinštalujte systém iOS alebo iPadOS (vaše dáta sa zachovajú).


Získanie ďalšej pomoci

Dátum zverejnenia: