Používanie displeja Retina

Prečítajte si o displeji Retina vstavanom vo vašom Macu.

Hustota pixelov v displejoch Retina je taká vysoká, že z bežnej pozorovacej vzdialenosti oko nedokáže rozpoznať jednotlivé pixely. Obraz je vďaka tomu mimoriadne podrobný a výrazne zvyšuje kvalitu vizuálneho zážitku.

Počítače Mac s displejom Retina

Modely MacBooku Pro:

 • 16-palcové modely MacBooku Pro uvedené na trh v roku 2019. Natívne rozlíšenie: 3072 x 1920 pri 226 pixeloch na palec. Podpora miliónov farieb.
 • 15-palcové modely MacBooku Pro uvedené na trh v roku 2012 alebo neskôr s výnimkou 15-palcového MacBooku Pro z polovice roka 2012. Natívne rozlíšenie: 2 880 x 1 800 pri 220 pixeloch na palec. Podpora miliónov farieb.
 • 13-palcové modely MacBooku Pro uvedené na trh koncom roka 2012 alebo neskôr. Natívne rozlíšenie: 2 560 x 1 600 pri 227 pixeloch na palec. Podpora miliónov farieb.

Modely MacBooku Air uvedené na trh v roku 2018 alebo neskôr. Natívne rozlíšenie: 2 560 x 1 600 pri 227 pixeloch na palec. Podpora miliónov farieb.

Modely MacBooku uvedené na trh v roku 2015 alebo neskôr. Natívne rozlíšenie: 2 304 x 1 440 pri 226 pixeloch na palec. Podpora miliónov farieb.

Modely iMacu:

 • 27-palcové modely iMacu uvedené na trh v roku 2014 alebo neskôr. Natívne rozlíšenie: 5 120 x 2 880. Modely uvedené na trh v rokoch 2014 a 2015 podporujú milióny farieb a modely uvedené na trh v roku 2017 alebo neskôr podporujú miliardu farieb.
 • 21,5-palcové modely iMacu uvedené na trh v roku 2015 alebo neskôr s výnimkou 21,5-palcového iMacu z roku 2017 a 21,5-palcového iMacu z konca roka 2015. Natívne rozlíšenie: 4 096 x 2 304. Model s displejom Retina uvedený na trh v roku 2015 podporuje milióny farieb a modely uvedené na trh v roku 2017 alebo neskôr podporujú miliardu farieb. 

Všetky modely iMacu Pro. Natívne rozlíšenie: 5 120 x 2 880. Podpora miliardy farieb.

Zmena rozlíšenia displeja

Mac automaticky volí predvolené rozlíšenie, ktoré je pre váš displej optimálne. Pri zmene rozlíšenia postupujte takto:

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Displeje.
 3. Vyberte položku Upravené a potom vyberte niektoré zo štyroch alebo piatich upravených rozlíšení v závislosti od konkrétneho modelu Macu. V prípade upravených rozlíšení sa text a objekty môžu javiť väčšie a viditeľnejšie, prípadne menšie, aby bolo k dispozícii viac miesta na okná a apky.


Ak používate aj externý displej

Ak používate externý displej na rozšírenie plochy, môžete si pre každý displej nastaviť preferované rozlíšenie. Ďalšie rozlíšenia pre externý displej môžete zobraziť stlačením tlačidla Upravené so stlačeným a podržaným klávesom Option.

Ak používate externý displej na zrkadlenie vstavaného displeja, Mac optimalizuje zobrazenie pre displej, ktorý je vybraný vo vyskakovacom menu Optimalizovať pre. Nechajte výber najlepšieho rozlíšenia na Macu alebo vyberte položku Upravené a vyberte iné rozlíšenie.

Pri zrkadlení displeja môžete namiesto optimalizácie vstavaného displeja optimalizovať externý displej.

Používanie apiek na displeji Retina

Ak aplikácia vyzerá na displeji Retina alebo na externom displeji s vysokým rozlíšením inak, než ste očakávali, skúste ju otvoriť v režime s nízkym rozlíšením:

 1. Ukončite apku.
 2. Otvorte priečinok Aplikácie.
 3. Jedným kliknutím na apku ju vyberte a potom v menu Súbor vyberte Informácie.
 4. V okne Informácie, ktoré sa otvorí, zaškrtnite políčko s textom Otvoriť v nízkom rozlíšení. 
 5. Zatvorte okno Informácie a znova otvorte apku.

Niektoré apky, ktoré najlepšie fungujú v režime s nízkym rozlíšením alebo ktoré fungujú len v režime s nízkym rozlíšením, už budú mať tento režim zapnutý. V takom prípade nemusí byť možné vypnúť ho. Vývojár apky môže ponúkať aktualizáciu obsahujúcu podporu pre displej Retina.

Používanie aplikácie Boot Camp a systému Windows s displejom Retina

 • Aplikácia Boot Camp podporuje rozlíšenie až 3 840 x 2 160.
 • Keď Mac používa podporný softvér systému Windows dodaný spoločnosťou Apple, spustí sa systém Windows s maximálnym podporovaným rozlíšením 144 dpi (pixelov na palec), čo zodpovedá zväčšeniu 150 %. Položky na displeji sa preto zobrazujú menšie a na displeji je viac miesta. Toto nastavenie môžete v systéme Windows upravovať prostredníctvom položky ovládacieho panela Obrazovka systému Windows.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: