Presmerovanie hovorov, čakanie hovorov a ďalšie funkcie hovorov v iPhone

iPhone podporuje rôzne funkcie, ako je napríklad čakanie hovorov, presmerovanie hovorov alebo konferenčné hovory. Niektoré funkcie iPhonu sa však správajú v sieti GSM inak ako v sieti CDMA.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Tieto funkcie je možné povoliť rôznymi spôsobmi v závislosti od technológie siete vášho operátora (GSM alebo CDMA):

Funkcia iPhone (siete GSM) iPhone (siete CDMA) Poznámky
Presmerovanie hovorov Zapína a vypína sa v menu
Nastavenia > Telefón.
Informácie o používaní presmerovania hovorov vám poskytne váš operátor. To, či je zapnuté presmerovanie hovorov, zistíte podľa ikony  v stavovom riadku.
Čakanie hovorov Zapína a vypína sa v menu
Nastavenia > Telefón.
Informácie o používaní funkcie čakania hovorov vám poskytne váš operátor.  
ID volajúceho Zapína a vypína sa v menu
Nastavenia > Telefón.
Informácie o používaní funkcie ID volajúceho vám poskytne váš operátor.  
Konferenčné hovory Podporuje najviac päť hovorov súčasne. Podporuje najviac dva hovory súčasne. Za určitých okolností nemusí byť v sieťach CDMA možné pridávať, meniť alebo zlučovať hovory. Určité funkcie konferenčných hovorov môžu byť blokované službou VoLTE. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke pre iPhone.
Vytočenie krátkej pauzy Pri vytáčaní klepnite na kláves * a podržte ho. Pri úprave čísla kontaktu klepnite na klávesy +*# a potom na položku „pauza“. Vloží do telefónneho čísla čiarku (,). Počká niekoľko sekúnd a až potom vytočí ďalšie číslice.
Vytočenie pauzy s potvrdením Pri vytáčaní klepnite na kláves # a podržte ho. Pri úprave čísla kontaktu klepnite na klávesy +*# a potom na položku „čakať“. Vloží do telefónneho čísla bodkočiarku (;). Pred vytočením ďalších číslic počká, kým používateľ neklepne na položku Vytočiť.
Podržanie hovoru Klepnite na položku Stíšiť a podržte ju. Nie je k dispozícii. Siete CDMA neponúkajú možnosť podržania hovoru.

 

Dátum zverejnenia: