Rozpoznávanie a blokovanie nevyžiadaných telefonických hovorov

Nevyžiadané hovory môžete v iPhone blokovať pomocou funkcie Stíšiť neznáme čísla alebo pomocou aplikácie od iného výrobcu.

Zapnutie nastavenia Stíšiť neznáme čísla

V systéme iOS 13 môžete zapnúť nastavenie Stíšiť neznáme čísla, aby vám neprichádzali hovory od ľudí, ktorých nepoznáte. Toto nastavenie zablokuje telefónne čísla, s ktorými ste nikdy neboli v kontakte a ktoré nemáte uložené v zozname kontaktov. Ak ste niekomu na telefónne číslo poslali textovú správu alebo vám daná osoba napísala svoje telefónne číslo v e-maile, telefonický hovor nebude zablokovaný.

Ak chcete zapnúť nastavenie Stíšiť neznáme čísla, prejdite do menu Nastavenia > Telefón, rolujte nadol a potom vyberte položku Stíšiť neznáme čísla. Hovory z neznámych čísel sa stíšia, presmerujú sa na odkazovač a zobrazia sa vám v zozname posledných hovorov.

Dovolajú sa vám ľudia, ktorých máte uložených v zozname kontaktov, zozname posledných hovorov a z návrhov Siri, ktoré vám oznamujú, kto volá, na základe telefónnych čísel z vašich e-mailov alebo textových správ.

Keď uskutočníte tiesňové volanie, nastavenie Stíšiť neznáme čísla sa na najbližších 24 hodín dočasne vypne, aby sa váš iPhone dal zastihnúť.

Pred zapnutím nastavenia Stíšiť neznáme čísla sa uistite, že máte dôležité kontakty uložené. V opačnom prípade by ste mohli zmeškať hovor, ktorý zmeškať nechcete. Hovor sa síce presmeruje na odkazovač a ukáže sa vám v zozname posledných hovorov, no keď bude zvoniť, nezobrazí sa vám hlásenie.

 

Nastavenie aplikácie na filtrovanie a zisťovanie nevyžiadaných hovorov

  1. Prejdite do obchodu App Store a stiahnite si aplikáciu, ktorá umožňuje rozpoznávať a blokovať nevyžiadané telefonické hovory. V prípade potreby si môžete stiahnuť aj viacero takýchto aplikácií od rôznych vývojárov.
  2. Prejdite do menu Nastavenia > Telefón.
  3. Klepnite na položku Blokovanie a identifikácia hovorov.
  4. V časti „Umožniť nasledovným apkám blokovať hovory a poskytovať ID volajúceho“ zapnite alebo vypnite požadovanú aplikáciu. Ak chcete, môžete preusporiadaním aplikácií zmeniť ich prioritu. Klepnite na položku Upraviť a potiahnite aplikácie do požadovaného poradia.

V časti Blokované kontakty sú uvedené telefónne čísla, ktoré ste zablokovali manuálne.

Keď vám niekto zavolá, vaše zariadenie porovná číslo volajúceho so zoznamom telefónnych čísel v aplikáciách na zisťovanie nevyžiadaných hovorov od iných výrobcov. Ak systém iOS nájde zhodu, zobrazí identifikačný popis nastavený v aplikácii, napríklad Spam alebo Telemarketing. Ak aplikácia zistí nevyžiadaný telefonický hovor, môže ho automaticky zablokovať. Údaje o prichádzajúcich hovoroch sa nikdy neodosielajú externým vývojárom.

Ak vám niekto volá z nevyžiadaného čísla, môžete ho v zariadení zablokovať aj manuálne. Manuálne zablokované telefónne čísla sú uvedené v časti Blokované kontakty.

Ak už príslušnú aplikáciu nechcete používať, môžete ju odstrániť.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: