Zisťovanie a blokovanie nevyžiadaných telefonických hovorov pomocou aplikácií od iných výrobcov

Do zariadenia so systémom iOS si môžete nainštalovať aplikácie od iných výrobcov, ktoré vám umožnia zisťovať a blokovať nevyžiadané telefonické hovory.

Skôr než začnete

Prejdite do App Store a stiahnite si aplikáciu, ktorá umožňuje zisťovať a blokovať nevyžiadané telefonické hovory. V prípade potreby si môžete stiahnuť aj viacero takýchto aplikácií od rôznych vývojárov.

Nastavenie aplikácie na filtrovanie a zisťovanie nevyžiadaných hovorov

  1. Prejdite do menu Nastavenia > Telefón.
  2. Klepnite na položku Blokovanie a identifikácia hovorov.
  3. V časti „Umožniť nasledovným aplikáciám blokovať hovory a poskytovať ID volajúceho“ zapnite alebo vypnite požadovanú aplikáciu. Ak chcete, môžete preusporiadaním aplikácií zmeniť ich prioritu. Klepnite na položku Upraviť a potiahnite aplikácie do požadovaného poradia.

V časti Blokované kontakty sú uvedené telefónne čísla, ktoré ste zablokovali manuálne.

Keď vám niekto zavolá, vaše zariadenie porovná číslo volajúceho so zoznamom telefónnych čísel v aplikáciách na zisťovanie nevyžiadaných hovorov od iných výrobcov. Ak systém iOS nájde zhodu, zobrazí identifikačný popis nastavený v aplikácii, napríklad Spam alebo Telemarketing. Ak aplikácia zistí nevyžiadaný telefonický hovor, môže ho automaticky zablokovať. Údaje o prichádzajúcich hovoroch sa nikdy neodosielajú externým vývojárom.

Ak vám niekto volá z nevyžiadaného čísla, môžete ho v zariadení zablokovať aj manuálne. Manuálne zablokované telefónne čísla sú uvedené v časti Blokované kontakty.

Ak už príslušnú aplikáciu nechcete používať, môžete ju odstrániť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: