Blokovanie telefónnych čísel, kontaktov a e-mailov na iPhone alebo iPade

Na zariadení si môžete zablokovať telefónne čísla, kontakty a e-maily. Môžete tiež filtrovať správy iMessage od neznámych odosielateľov a nahlasovať nevyžiadané správy iMessage, ktoré vyzerajú ako spam.

Zablokovanie telefónneho čísla, kontaktu alebo e-mailu

Telefónne čísla, kontakty a e-maily sa dajú zablokovať niekoľkými spôsobmi.

Telefón

V apke Telefón klepnite na Posledné a potom na tlačidlo InformácieTlačidlo Informácie vedľa telefónneho čísla alebo kontaktu, ktorý chcete zablokovať. Odrolujte nadol a klepnite na Blokovať tohto volajúceho.

FaceTime

V apke FaceTime klepnite na tlačidlo InformácieTlačidlo Informácie vedľa telefónneho čísla, kontaktu alebo e-mailovej adresy, ktorú chcete zablokovať. Odrolujte nadol a klepnite na Blokovať tohto volajúceho.

Správy

V apke Správy otvorte konverzáciu a klepnite na kontakt v hornej časti konverzácie. Klepnite na tlačidlo Informácieinformácie, odrolujte nadol a klepnite na Blokovať tohto volajúceho.

Mail

V apke Mail otvorte e-mail s kontaktom, ktorý chcete zablokovať, a potom v hornej časti klepnite na daný kontakt. Klepnite na Blokovať tento kontakt.

Telefónne číslo alebo e-mailovú adresu môžete pridať aj priamo do zoznamu Blokované kontakty v apke Nastavenia.

  1. Pridajte číslo alebo e-mailovú adresu, ktorú chcete zablokovať, do apky Kontakty.

  2. Ak chcete zablokovať telefónne číslo, prejdite na Nastavenia > Telefón > Blokované kontakty > Pridať. Ak chcete zablokovať e-mailovú adresu, prejdite na Nastavenia > Mail > Blokované > Pridať.

  3. Vyberte kontakt, ktorý chcete zablokovať.

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, daná osoba vám bude môcť naďalej zanechať správu na odkazovači, nezobrazí sa vám však hlásenie. Odoslané ani prijaté správy sa nedoručia. Daná osoba zároveň nedostane žiadne hlásenie o zablokovaní hovoru alebo správy. Keď v apke Mail zablokujete e-mailovú adresu, presunie sa do priečinka Kôš. Blokovanie e-mailov funguje vo všetkých vašich zariadeniach Apple.

Zapnutie nastavení na blokovanie nevyžiadaných telefonických hovorov

Správa blokovaných telefónnych čísel, kontaktov a e-mailov

Ak si chcete zobraziť telefónne čísla, kontakty a e-mailové adresy, ktoré ste zablokovali v apkách Telefón, FaceTime, Správy alebo Mail, postupujte takto:

Telefón

Prejdite na Nastavenia > Telefón a klepnutím na Blokované kontakty zobrazte zoznam.

FaceTime

Prejdite na Nastavenia > FaceTime. V časti Hovory klepnite na položku Blokované kontakty.

Správy

Prejdite na Nastavenia > Správy. V časti SMS/MMS klepnite na položku Blokované kontakty.

Mail

Prejdite na Nastavenia > Mail. V časti Vlákna klepnite na položku Blokované.

Filtrovanie správ od neznámych odosielateľov

Správy od ľudí, ktorých nemáte uložených v kontaktoch, môžete filtrovať.

Obrazovka iPhonu zobrazujúca zapnutú možnosť Filtrovať neznáme kontakty

Ak chcete filtrovať správy, prejdite na Nastavenia > Správy, odrolujte nadol a zapnite možnosť Filtrovať neznáme kontakty.

iPhone zobrazujúci, kde sa zobrazujú správy filtrované od neznámych odosielateľov

V apke Správy klepnite na  Filtre a potom na Neznáme kontakty. O týchto správach nebudete dostávať hlásenia.

Nahlásenie spamu v apke Správy

V apke Správy môžete nahlasovať správy iMessage, ktoré vyzerajú ako spam. Ak dostanete správu iMessage od niekoho, koho nemáte uloženého v kontaktoch, pod danou správou sa zobrazí odkaz Nahlásiť.

iPhone zobrazujúci možnosť nahlásenia správy iMessage ako odpadu

Klepnite na Nahlásiť a potom na Vymazať a nahlásiť. Apka Správy odošle informácie o odosielateľovi a správu spoločnosti Apple a zároveň správu vymaže.

Keď nahlásite nevyžiadanú poštu, jej odosielateľ sa nezablokuje a bude vám môcť posielať ďalšie správy. Ak tieto správy nechcete dostávať, je potrebné príslušný kontakt zablokovať.

Ak chcete nahlásiť správy SMS a MMS, obráťte sa na svojho operátora.

Dátum zverejnenia: