Blokovanie telefónnych čísel, kontaktov a e-mailov na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na zariadení si môžete zablokovať telefónne čísla, kontakty a e-maily. Môžete tiež filtrovať správy iMessage od neznámych odosielateľov a nahlasovať nevyžiadané správy iMessage, ktoré vyzerajú ako spam.

Zablokovanie telefónneho čísla, kontaktu alebo e-mailu

Telefónne čísla, kontakty a e-maily sa dajú zablokovať niekoľkými spôsobmi.

Telefón

Ak máte otvorenú aplikáciu Telefón, v časti Posledné klepnite na ikonu  vedľa telefónneho čísla alebo kontaktu, ktoré chcete zablokovať. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Blokovať tohto volajúceho.

FaceTime

Ak máte otvorenú aplikáciu FaceTime, klepnite na ikonu  vedľa telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ktoré chcete zablokovať. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Blokovať tohto volajúceho.

Správy

Ak máte otvorenú aplikáciu Správy, otvorte konverzáciu, klepnite na kontakt v hornej časti konverzácie a potom klepnite na ikonu . Klepnite na meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, rolujte do dolnej časti obrazovky a potom klepnite na položku Blokovať tohto volajúceho.

 

Mail

Ak máte otvorenú aplikáciu Mail, otvorte e-mail s kontaktom, ktorý chcete zablokovať, a potom v hornej časti klepnite na daný kontakt. Klepnite na položku Blokovať tento kontakt.

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, daná osoba vám bude môcť naďalej zanechať správu na odkazovači, nezobrazí sa vám však hlásenie. Odoslané ani prijaté správy sa nedoručia. Daná osoba zároveň nedostane žiadne hlásenie o zablokovaní hovoru alebo správy. Keď v aplikácii Mail zablokujete e-mailovú adresu, presunie sa do priečinka Kôš. Blokovanie e-mailov funguje vo všetkých vašich zariadeniach Apple.

Môžete tiež aktivovať nastavenia na blokovanie nevyžiadaných telefonických hovorov.


Správa blokovaných telefónnych čísel, kontaktov a e-mailov

Ak si chcete zobraziť telefónne čísla, kontakty a e-mailové adresy, ktoré ste zablokovali v aplikáciách Telefón, FaceTime, Správy alebo Mail:

Telefón

Prejdite do menu Nastavenia > Telefón. V časti Stišovanie hovorov a blokované kontakty klepnite na položku Blokované kontakty. Zobrazí sa zoznam.

FaceTime

Prejdite do menu Nastavenia > FaceTime. V časti Hovory klepnite na položku Blokované kontakty.

Správy

Prejdite do menu Nastavenia > Správy. V časti SMS/MMS klepnite na položku Blokované kontakty.

Mail

Prejdite do menu Nastavenia > Mail. V časti Vlákna klepnite na položku Blokované.


Na týchto obrazovkách môžete pridať alebo odstrániť blokované telefónne čísla, kontakty alebo e-mailové adresy.

Ak chcete pridať kontakt v aplikácii Telefón, prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Blokované kontakty, rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Pridať. Potom klepnite na kontakt, ktorý chcete zablokovať. Ak chcete pridať kontakt v aplikácii Správy alebo FaceTime, prejdite do menu Nastavenia > Správy alebo Nastavenia > FaceTime a klepnite na položku Blokované kontakty. Potom rolujte nadol, klepnite na položku Pridať a vyberte kontakt, ktorý chcete zablokovať. Ak chcete pridať kontakt v aplikácii Mail, prejdite do menu Nastavenia > Mail a potom klepnite na položku Blokované. Rolujte nadol, klepnite na položku Pridať a zadajte kontakt, ktorý chcete zablokovať. Ak chcete telefónne číslo, kontakt alebo e-mailovú adresu odblokovať, danú položku potiahnite doľava a potom klepnite na položku Odblokovať.


Filtrovanie správ iMessage od neznámych odosielateľov

Správy iMessage od ľudí, ktorých nemáte uložených vo svojich kontaktoch, môžete filtrovať.

Ak chcete filtrovať správy iMessage, prejdite do menu Nastavenia > Správy a zapnite položku Filtrovať neznáme kontakty.

V aplikácii Správy sa zobrazí nová záložka Neznáme kontakty, pre dané správy iMessage však nebudete dostávať hlásenia.


Nahlásenie spamu v aplikácii Správy

V aplikácii Správy môžete nahlasovať správy iMessage, ktoré vyzerajú ako spam. Ak dostanete správu iMessage od niekoho, koho nemáte uloženého v kontaktoch, pod danou správou sa zobrazí odkaz Nahlásiť.

Klepnite na položku Nahlásiť a potom na položku Vymazať a nahlásiť. Aplikácia Správy odošle informácie o odosielateľovi a správu spoločnosti Apple a zároveň správu vymaže zo zariadenia. Vymazanie správy je nevratné.

Keď nahlásite správu, jej odosielateľ sa nezablokuje a bude vám môcť posielať ďalšie správy. Ak tieto správy nechcete dostávať, je potrebné príslušný kontakt zablokovať.

Ak chcete nahlásiť správy SMS a MMS, obráťte sa na svojho operátora.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: