Blokovanie telefónnych čísel a kontaktov v iPhone, iPade alebo iPode touch

V zariadení so systémom iOS môžete zablokovať konkrétne kontakty a telefónne čísla. Môžete tiež filtrovať správy iMessage od neznámych odosielateľov a nahlasovať nevyžiadané správy iMessage, ktoré vyzerajú ako spam.

Zablokovanie telefónneho čísla alebo kontaktu

Telefónne číslo alebo kontakt možno zablokovať viacerými spôsobmi.

Telefón

Ak máte otvorenú aplikáciu Telefón, v časti Posledné klepnite na ikonu Ikona Informácie vedľa telefónneho čísla alebo kontaktu, ktorý chcete zablokovať. Odrolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Blokovať tohto volajúceho.

FaceTime

Ak máte otvorenú aplikáciu FaceTime, klepnite na ikonu Ikona Informácie vedľa telefónneho čísla alebo kontaktu, ktorý chcete zablokovať. Odrolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Blokovať tohto volajúceho.

Správy

Ak máte otvorenú aplikáciu Správy, otvorte konverzáciu, klepnite na kontakt na hornej strane konverzácie a potom klepnite na ikonu Ikona Informácie. Klepnite na meno alebo telefónne číslo, odrolujte do dolnej časti obrazovky Informácie a potom klepnite na položku Blokovať tohto volajúceho.
 

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, daná osoba vám bude môcť naďalej zanechať správu na odkazovači, nezobrazí sa vám však hlásenie. Odoslané ani prijaté správy sa nedoručia. Daná osoba zároveň nedostane žiadne hlásenie o zablokovaní hovoru alebo správy.

Na rozpoznávanie a blokovanie nevyžiadaných telefonických hovorov môžete používať rôzne aplikácie od iných výrobcov.


Správa blokovaných telefónnych čísel a kontaktov

Telefónne čísla a kontakty, ktoré máte zablokované v aplikácii Telefón, FaceTime alebo Správy, môžete zobraziť takto:

Telefón

Prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Blokovanie a identifikácia hovorov.

FaceTime

Prejdite do menu Nastavenia > FaceTime > Blokované.

Správy

Prejdite do menu Nastavenia > Správy > Blokované.


Na týchto obrazovkách môžete pridať a odblokovať kontakty alebo odblokovať telefónne čísla. 

Ak chcete pridať kontakt z aplikácie Telefón, prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Blokovanie a identifikácia hovorov > Blokovať kontakt. Potom klepnite na kontakt, ktorý chcete zablokovať. Ak chcete pridať kontakt z aplikácie Správy alebo FaceTime, prejdite do menu Nastavenia > Správy alebo Nastavenia > FaceTime, rolujte nadol, klepnite na položku Blokované, klepnite na položku Pridať a potom vyberte kontakt, ktorý chcete zablokovať. Ak chcete kontakt alebo telefónne číslo odblokovať, potiahnite číslo doľava a klepnite na položku Odblokovať.


Filtrovanie správ iMessage od neznámych odosielateľov

Správy iMessage od ľudí, ktorých nemáte uložených vo svojich kontaktoch, môžete filtrovať.

Filtrovať neznáme kontakty

Ak chcete filtrovať správy iMessage, prejdite do menu Nastavenia > Správy a zapnite položku Filtrovať neznáme kontakty.

Neznáme kontakty

V aplikácii Správy sa zobrazí nová záložka Neznáme kontakty, pre dané správy iMessage však nebudete dostávať hlásenia.


Nahlásenie spamu v aplikácii Správy

V aplikácii Správy môžete nahlasovať správy iMessage, ktoré vyzerajú ako spam. Ak dostanete správu iMessage od niekoho, koho nemáte uloženého v kontaktoch, pod danou správou sa zobrazí odkaz Nahlásiť.

Nahlásiť spam alebo odpad

Klepnite na položku Nahlásiť a potom na položku Vymazať a nahlásiť. Aplikácia Správy odošle informácie o odosielateľovi a správu spoločnosti Apple a zároveň správu vymaže zo zariadenia. Vymazanie správy je nevratné.

Keď nahlásite spam, jeho odosielateľ sa nezablokuje a bude vám môcť posielať ďalšie správy. Ak tieto správy nechcete dostávať, je potrebné zablokovať príslušný kontakt.

Ak chcete nahlásiť správy SMS a MMS, obráťte sa na svojho operátora.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: