Blokovanie telefónnych čísel, kontaktov a e-mailov na iPhone, iPade alebo iPode touch

Na zariadení si môžete zablokovať telefónne čísla, kontakty a e-maily. Môžete tiež filtrovať správy iMessage od neznámych odosielateľov a nahlasovať nevyžiadané správy iMessage, ktoré vyzerajú ako spam.

Zablokovanie telefónneho čísla, kontaktu alebo e-mailu

Telefónne čísla, kontakty a e-maily sa dajú zablokovať niekoľkými spôsobmi.

Telefón

Ak máte otvorenú apku Telefón, v časti Posledné klepnite na tlačidlo Informácie Tlačidlo Informácie vedľa telefónneho čísla alebo kontaktu, ktoré chcete zablokovať. Odrolujte nadol a klepnite na Blokovať tohto volajúceho.

FaceTime

Ak máte otvorenú apku FaceTime, klepnite na tlačidlo Informácie Tlačidlo Informácie vedľa telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy, ktoré chcete zablokovať. Odrolujte nadol a klepnite na Blokovať tohto volajúceho.

Správy

Ak máte otvorenú apku Správy, otvorte konverzáciu, klepnite na kontakt na začiatku konverzácie a potom klepnite na tlačidlo Informácie Tlačidlo Informácie. Klepnite na tlačidlo Informácie modré tlačidlo informácií s ikonou osoby vo vnútri, odrolujte nadol a klepnite na Blokovať tohto volajúceho.

Mail

Ak máte otvorenú apku Mail, otvorte e-mail s kontaktom, ktorý chcete zablokovať, a potom v hornej časti klepnite na daný kontakt. Klepnite na Blokovať tento kontakt.

Keď zablokujete telefónne číslo alebo kontakt, daná osoba vám bude môcť naďalej zanechať správu na odkazovači, nezobrazí sa vám však hlásenie. Odoslané ani prijaté správy sa nedoručia. Daná osoba zároveň nedostane žiadne hlásenie o zablokovaní hovoru alebo správy. Keď v apke Mail zablokujete e-mailovú adresu, presunie sa do priečinka Kôš. Blokovanie e-mailov funguje vo všetkých vašich zariadeniach Apple.

Môžete tiež aktivovať nastavenia na blokovanie nevyžiadaných telefonických hovorov.


Správa blokovaných telefónnych čísel, kontaktov a e-mailov

Ak si chcete zobraziť telefónne čísla, kontakty a e-mailové adresy, ktoré ste zablokovali v apkách Telefón, FaceTime, Správy alebo Mail, postupujte takto:

Telefón

Prejdite na Nastavenia > Telefón a klepnutím na Blokované kontakty zobrazte zoznam.

FaceTime

Prejdite na Nastavenia > FaceTime. V časti Hovory klepnite na položku Blokované kontakty.

Správy

Prejdite na Nastavenia > Správy. V časti SMS/MMS klepnite na položku Blokované kontakty.

Mail

Prejdite na Nastavenia > Mail. V časti Vlákna klepnite na položku Blokované.


Na týchto obrazovkách môžete pridať alebo odstrániť blokované telefónne čísla, kontakty alebo e-mailové adresy.

Ak chcete pridať kontakt v apke Telefón, prejdite na Nastavenia > Telefón > Blokované kontakty, odrolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na Pridať. Potom klepnite na kontakt, ktorý chcete zablokovať. Ak chcete pridať kontakt v apke Správy alebo FaceTime, prejdite na Nastavenia > Správy alebo Nastavenia > FaceTime a klepnite na Blokované kontakty. Potom rolujte nadol, klepnite na položku Pridať a vyberte kontakt, ktorý chcete zablokovať. Ak chcete pridať kontakt v apke Mail, prejdite na Nastavenia > Mail a potom klepnite na Blokované. Rolujte nadol, klepnite na položku Pridať a zadajte kontakt, ktorý chcete zablokovať. Ak chcete telefónne číslo, kontakt alebo e-mailovú adresu odblokovať, danú položku potiahnite doľava a potom klepnite na položku Odblokovať.


Filtrovanie správ od neznámych odosielateľov

Správy od ľudí, ktorých nemáte uložených v kontaktoch, môžete filtrovať.

iPhone so zobrazeným postupom filtrovania neznámych odosielateľov

Ak chcete filtrovať správy, prejdite na Nastavenia > Správy a zapnite možnosť Filtrovať neznáme kontakty.

iPhone so zobrazenou filtrovanou správou

V apke Správy klepnite na  Filtre a potom na Neznáme kontakty. O týchto správach nebudete dostávať hlásenia.


Nahlásenie spamu v apke Správy

V apke Správy môžete nahlasovať správy iMessage, ktoré vyzerajú ako spam. Ak dostanete správu iMessage od niekoho, koho nemáte uloženého v kontaktoch, pod danou správou sa zobrazí odkaz Nahlásiť.

iPhone so zobrazeným postupom nahlásenia nevyžiadanej pošty v apke Správy

Klepnite na Nahlásiť a potom na Vymazať a nahlásiť. Apka Správy odošle informácie o odosielateľovi a správu spoločnosti Apple a zároveň správu vymaže zo zariadenia. Vymazanie správy nie je možné odvolať.

Keď nahlásite spam, jeho odosielateľ sa nezablokuje a bude vám môcť posielať ďalšie správy. Ak tieto správy nechcete dostávať, je potrebné príslušný kontakt zablokovať.

Ak chcete nahlásiť správy SMS a MMS, obráťte sa na svojho operátora.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: