Mobilné dátové siete

Prečítajte si informácie o mobilných dátových sieťach GSM, CDMA a LTE.

Ak nie je k dispozícii Wi-Fi sieť, môžete sa v iPhone a iPade (Wi-Fi + Cellular) pripojiť na internet pomocou mobilnej dátovej siete. 

Nižšie vyberte technológiu vášho operátora a prečítajte si ďalšie informácie o možnostiach a funkciách danej mobilnej dátovej siete, ako sú napríklad nasledujúce informácie:

  • typy sietí,
  • ikony v stavovom riadku,
  • podpora simultánneho prenosu hlasu a dát v iPhone.

Siete GSM

Pri používaní pripojenia UMTS podporujú siete GSM v iPhone simultánne prenosy hlasu a dát.

Mobilná sieť Ikona v stavovom riadku Simultánny prenos
hlasu a dát
Poznámky
UMTS 4G Áno Zobrazí sa pri pripojení k vysokorýchlostnej sieti od spoločnosti AT&T alebo T-Mobile v Spojených štátoch.
UMTS 3G Áno  
EDGE E Nie Počas prenosu dát prostredníctvom mobilnej siete nemusí byť možné prijímať hovory.*
GPRS ° Nie
* Hovory, ktoré nemožno prijať, sa okamžite presmerujú do hlasovej schránky.

Siete CDMA

Siete CDMA nepodporujú v iPhone simultánny prenos hlasu a dát.

Mobilná sieť Ikona v stavovom riadku Simultánny prenos
hlasu a dát
Poznámky
EV-DO 3G Nie Počas prenosu dát prostredníctvom mobilnej siete možno prijímať hovory.
1xRTT 1x Nie Počas prenosu dát prostredníctvom mobilnej siete nemusí byť možné prijímať hovory.*
* Hovory, ktoré nemožno prijať, sa okamžite presmerujú do hlasovej schránky.

Siete LTE

Siete LTE sú k dispozícii u podporovaných operátorov LTE pri používaní iPhonu 5 alebo novšieho a iPadu (3. generácie) model Wi-Fi + Cellular alebo novší. Prečítajte si ďalšie informácie o podpore a funkciách mobilných operátorov pre iPhone.

Mobilná sieť Ikona v stavovom riadku Simultánny prenos
hlasu a dát
Poznámky
LTE LTE Áno  
4G 4G Áno 4G môže označovať aj pripojenie UMTS v niektorých sieťach GSM, ako sú napríklad vysokorýchlostné siete spoločností AT&T a T-Mobile v Spojených štátoch. Ďalšie informácie vám poskytne váš operátor.
Simultánny prenos hlasu a dát LTE je k dispozícii pri používaní technológie VoLTE. Ak váš operátor alebo sieť nepodporujú technológiu VoLTE, váš iPhone môže na prenos dát počas hlasových hovorov používať sieť 3G. Ďalšie informácie o simultánnom prenose hlasu a dát vám poskytne váš operátor.

Ďalšie informácie

Na používanie mobilných dát je potrebný aktívny telefonický alebo dátový program. Ďalšie informácie vám poskytne váš mobilný operátor.

Mobilné dáta nemusia byť k dispozícii na všetkých miestach. Rýchlosť siete a pripojenie sa môžu líšiť v závislosti od vašej polohy. Informácie o pokrytí siete vo vašej oblasti vám poskytne operátor. Prečítajte si ďalšie informácie o podpore a funkciách mobilných operátorov pre iPhone.

Ak nie ste v dosahu siete vášho operátora, je možné, že prístup na internet budete môcť získať prostredníctvom iného mobilného operátora. Ak chcete použiť sieť iného operátora, prejdite do ponuky Nastavenia > Mobilné a zapnite možnosť Dátový roaming. Môžu sa účtovať roamingové poplatky. Ak sa chcete poplatkom za roaming vyhnúť, uistite sa, že dátový roaming je vypnutý. Ďalšie informácie vám poskytne váš mobilný operátor.

Prichádzajúce a odchádzajúce hovory pri používaní mobilnej dátovej siete, ktorá nepodporuje simultánny prenos hlasu a dát, prerušia mobilné prenosy dát, kým hovor neskončí. Pripojenia k Wi-Fi sieti sa to netýka.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: